«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

«Άνδρος: Αρβανίτες καί Αρβανίτικα» τού Τίτου Γιοχάλα

http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2011/06/blog-post_17.html
http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2011/06/1_07.html

Τον γλωσσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλούτο της αρβανίτικης κοινωνίας της Άνδρου εξερευνά ο Τίτος Γιοχάλας στο βιβλίο «Άνδρος: Αρβανίτες και Αρβανίτικα» από τις εκδόσεις Πατάκη (2000).Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον καρπό μιας πολύχρονης ιστορικής έρευνας και καταγραφής που έκανε ο Τίτος Γιοχάλας επισκεπτόμενος τα αρβανιτόφωνα χωριά της Άνδρου.
Τον γλωσσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλούτο της αρβανίτικης κοινωνίας της Άνδρου εξερευνά ο Τίτος Γιοχάλας στο βιβλίο «Άνδρος: Αρβανίτες και Αρβανίτικα» από τις εκδόσεις Πατάκη (2000).
Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον καρπό μιας πολύχρονης ιστορικής έρευνας και καταγραφής που έκανε ο Τίτος Γιοχάλας επισκεπτόμενος τα αρβανιτόφωνα χωριά της Άνδρου. Οι δυο πρώτοι βασικοί οικισμοί των Αρβανιτών στην Άνδρο ήταν τα χωριά Αμόλοχος και Αρνά (Άρνη). Η εγκατάσταση των Αρβανιτών στην Άνδρο δεν είναι γνωστή, όμως υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι δυο βασικοί οικισμοί κατοικούνταν ήδη από το 1510 και το 1576 αντίστοιχα.
Οι οικισμοί των Αρβανιτών ήταν αραιά κατοικημένοι, διαθέτοντας αρχικά καλύβες για το θερισμό, το αλώνισμα και το πάτημα των σταφυλιών που στησυνέχεια εξελίχθηκαν σε ωραιότατα πέτρινα κονάκια. Γύρω από τον οικισμό του Αμόλοχου δημιουργήθηκαν οι μικρότεροι οικισμοί Χάρτες, Καλιβάρι, Βαρίδι, Βιτάλι, το Απάνω Γαύριο κ.ά., ενώ γύρω από τον οικισμό της Άρνης συγκεντρώθηκαν οι μικροοικισμοί της Κατάκοιλου, του Απροβάτου, της Βουρκωτής καθώς και το Ατένι. Σε αυτούς τους δύο οικισμούς αναπτύχθηκε η τοπική αρβανίτικη διάλεκτος που μελετάται στο βιβλίο.
Όπως αναφέρει ο συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου : «Η Άνδρος είναι το μοναδικό νησί του Αιγαίου, όπου ακόμα επιβιώνουν τα αρβανίτικα».Τα αρβανίτικα, η αλβανική διάλεκτος της Άνδρου, εντάσσονται γενικά στην τοσκική διάλεκτο της Ν. Αλβανίας και ομιλούνται στα αρβανιτόφωνα χωριά που προαναφέρθηκαν.
Μέσα στο βιβλίο γίνεται μια αναλυτική γλωσσολογική καταγραφή της διαλέκτου (με στοιχεία φωνολογίας και μορφολογίας καθώς και με αυτούσια κείμενα στα αρβανίτικα που έχουν δίπλα τη μετάφραση στα ελληνικά). Τα αρβανίτικα έχουν δεχθεί γλωσσικά δάνεια από την ελληνική , την φράγκικη (ιταλική) και την τουρκική γλώσσα, καθώς οι Αρβανίτες συνυπήρξαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους με όλους αυτούς τους λαούς, διαμορφώνοντας πάντως μια αυθεντική ντοπιολαλιά που ήταν άρρηκτα δεμένη με την αγροτική ζωή.
Μέσα στο βιβλίο εξαίρεται η προσφορά των Αρβανιτών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821. Με το ξέσπασμα της επανάστασης οι Αρβανίτες των δύο βασικών οικισμών συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα εναντίον των Τούρκων κατακτητών με πρωταγωνιστική φιγούρα αυτή του Γιαννούλη Δημητρίου. Είχε συστήσει με δικά του έξοδα, σώμα με 70 Αρβανίτες του Αμολόχου, για εκστρατεία κατά των Τούρκων της Καρύστου, υπό τις διαταγές του Νικολάου Κριεζώτη.
Ένα εξαιρετικό φωτογραφικό λεύκωμα που απεικονίζει τον λαϊκό βίο και πολιτισμό των Αρβανιτών της Άνδρου περιλαμβάνεται στο τέλος του βιβλίου. Πέτρινα κονάκια με φούρνο και στάβλο, εντοιχισμένες φωλιές μελισσών, ασκοί για τυρί, τσαμπούνες αλλά και φωτογραφίες από την αγροτική ζωή μαρτυρούν την σημαντική κουλτούρα των Αρβανιτών που διαπνέονταν όπως φαίνεται από βαθιά αγάπη για τη φύση.
Η Αρβανιτιά της Άνδρου είναι μια ιδιαίτερη τοπική κοινωνία με αξιόλογο πολιτισμό που πρέπει να διασωθεί, φανερώνοντας την πολυσυνθετότητα που διακρίνει τον ελλαδικό χώρο.


Mίτς Σοκόλη-Σουλεϊμάν Βόξη


video
Είναι η κούλια(πύργος) τού Μίτς(Μήτσο) Σοκόλη.
Ο Μίτς Σοκόλη μαζί με τον Σουλεϊμάν Βόξη ήταν επικεφαλής της «Λίγκας της Πρισρένης»στα 1880.
Στις 20 Απριλίου τού 1881,ο Μίτς Σοκόλη στη μάχη της Στίμλιας αποστόμωσε με το στήθος του το τουρκικό πυροβόλο.
Ο Σουλεϊμάν Βόξη ήταν γενικός διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Αλβανικής Λίγκας της
Πρισρένης,στον αγώνα ενάντια στούς οθωμανούς κατακτητές.

video
Ο Dέdε(Δέδες) Σοκόλη τραγουδά το τραγούδι τού Μίτς(Mήτσο)Σοκόλη.
Το μουσικό αυτό όργανο είναι πανάρχαιο.Προσέξτε στην κορυφή τού οργάνου το κεφάλι αγριοκάτσικου με τα κέρατα(Τράγος),το σύμβολο τού Σκεντέρμπεη(Γιώργη Καστριώτη)
όπου το είχε στην κορυφή της περικεφαλαίας του.
Καί φυσικά ο δικέφαλος αετός,το οικόσημο της Φάρας των Καστριώτη.
                                                         Η περικεφαλαία τού Σκεντέρμπεη:
Σοκόλης επώνυμο
Δέδες επώνυμο από εδώ
ΒΛΕΠΕ: http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/11/vallja-e-hasan-ages.html
http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2013/09/blog-post_1603.html

QAMILI I VOGEL DHE SALIH BERISHA

Ο "ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ"...

Οικογένεια Γρίβα

                                                                             Θεόδωρος Γρίβας
Η οικογένεια Γρίβα είναι παλιά οικογένεια αρματωλών της Ακαρνανίας και κλάδος της οικογένειας Μπούα.
Θεωρείται ότι είναι ένα από τα παρακλάδια του Οίκου Μπούα. Γενάρχης της είναι ο Γκίνος Μπούας Γρίβας, Αλβανός χριστιανός πολέμαρχος (14ος αιώνας). Στα 1500 εμφανίζεται οΘεόδωρος Μπούας - Γρίβας, ο οποίος πολέμησε κατά των Τούρκων, και αγωνίστηκε κατά των Βενετών μαζί με τον συγγενή του τον Κορκόδηλου Κλαδά.
Σε όλες τις εξεγέρσεις εναντίων των Τούρκων στα Ελληνικά εδάφη τον 17ο και 18ο αιώνα οι Γριβαίοι πρωτοστάτησαν και δοξάστηκαν. Το 1768 ο Χρήστος Γρίβας έπεσε στον Άγιο Ηλία του Αγγελόκαστρου, πολεμώντας ηρωϊκά, και από τότε το μέρος αυτό ονομάζεται «Τα κόκκαλα των Γριβαίων». Την περίοδο 1778 -1790 συγκρούστηκαν για άλλη μια φορά με τους Κατσικογιανναίους ενώ αργότερα εξαιτίας του Αλή Πασά αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Λευκάδα.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B1

Οικογένεια Γρίβα - Βικιπαίδεια

Θεωρείται ότι είναι ένα από τα παρακλάδια του Οίκου Μπούα. Γενάρχης της είναι ο ΓκίνοςΜπούας Γρίβας, Αλβανός χριστιανός πολέμαρχος (14ος αιώνας). ...

«Η μαφία της ΕΛ.ΑΣ»                                                                 ΒΛΕΠΕ καί ΕΔΩ

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Παντελή Μάϊκο: Οί σχέσεις μεταξύ Αλβανών καί Ελλήνων στην Αλβανία είναι χειρότερες από το 90 και φταίει ο Μπολάνος

Καμία σχέση μεταξύ Ντούλε και Μπολάνου, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής με το Σοσιαλιστικό Κόμμα Αλβανίας Παντελή Μάικο, σε αλβανική τηλεοπτική εκπομπή.  Θεωρεί επίσης ότι οι σχέσεις πριν από το 1990 ήταν άψογες μεταξύ Ελλήνων μειονοτικών και Αλβανών και θεωρεί το Μπολάνο σαν τη βασικότερη πηγή όξυνσης. Στην επιμονή του δημοσιογράφου BFevziu για να αναφέρει κάποια παραδείγματα ο Μάικο θεώρησε τεράστιο σκάνδαλο να αποκαλείτε από το Μπολάνο ο εθνικός ήρωας των Αλβανών (πρίγκιπας του Βυζαντίου) Γεώργιος Καστριώτης όταν η επίσημη ονομασία από τους Αλβανούς είναι Gjergj KastriotiSkenderbeu.
Για όσους δεν καταλαβαίνουν αλβανικά, ο κ. Μαικο θεωρεί ότι Αλβανοί και Έλληνες, παρά τις κατά καιρούς συγκρούσεις, έχουν αναπτύξει πολύπλευρες σχέσεις ενώ δεν ισχύει το ίδιο με τους άλλους Βαλκάνιους γείτονες.
Με αυτές τις απόψεις ο κ. Μάικος είναι ο εκφραστής μιας μεγάλης μερίδας τις Αλβανικής κοινωνίας που θέλουν την Ελληνική Μειονότητα αφομοιωμένη και όχι ενταγμένη στο Αλβανικό κράτος, αυτό δηλαδή που ίσχυε πριν από το 1990, με την ιδιόμορφη ταυτότητα του μειονοτικού (minoritari), που είχε καλλιεργήσει ο αλήστου μνήμης δικτάτορας Ε. Χότσα. Απαιτήσεις όπως περισσότερη Ελληνική παιδεία, δημόσιες Ελληνικές πινακίδες και άλλα κατοχυρωμένα από διεθνείς συμβάσεις μειονοτικά δικαιώματα που απαιτεί ο Μπολάνος ως πρόεδρος της Ομόνοιας, θεωρούνται σκανδαλώδεις και πρέπει να απομονωθεί ενώ η συμπεριφορά του προέδρου του ΚΕΑΔ Βαγγέλη Ντούλε που δεν προκαλεί ποτέ σύμφωνα με το Μάικο είναι άψογη. 

-----------
Πότε θα σταματήσουν τα καραγκιοζιλίκια εκατέρωθεν επιτέλους...
Αυτά τα ανιστόριτα καί επικίνδυνα καραγκιοζιλίκια. 
Τι Έλληνες καί Αλβανοί έχουν αναπτύξει πολύπλευρες σχέσεις σε αντίθεση με τούς
άλλους βαλκάνιους Παντελή μας;
Πες αυτό πού έχεις να πείς ντε!
Δεν έχουμε «πολύπλευρες σχέσεις» Παντελή μας...
Αδέλφια είμαστε μωρέ!
Τα ακούτε μωρέ Χειμαριώτες,Βορειοηπειρώτες,Νοτιοηπειρώτες,Αλβανοί καί πάει λέγοντας;
Όλοι εσείς τ'ακούτε;
Αδέλφια είμαστε μωρέ!

Θα μείνει ανέπαφος ο βωμός των 12 Θεών


Στο Μοναστηράκι
 Δεν πρόκειται να καταστραφεί ούτε ένα πετραδάκι από το αρχαίο μνημείο του βωμού των 12 Θεών που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στο Μοναστηράκι, διαβεβαίωσε μέσω του ΣΚΑΪ η γενική γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. 

Πρόσθεσε ότι θα γνωμοδοτήσει το ΚΑΣ για το θέμα αυτό.

Όπως είπε, βρίσκεται σε επαφή με το υπουργείο Υποδομών, για να δοθεί άλλη λύση στο μέλλον για το τμήμα αυτό, όπως υπογειοποίηση της γραμμής.

Ανέφερε ότι τον επόμενο μήνα θα γίνει αντικατάσταση της γραμμής και με κατεύθυνση προς Πειραιά, οπότε, όπως είπε, αναμένεται να βρεθεί η συνέχεια των μνημείων και οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 3 μήνες.Ιεροσυλία χριστιανών επί τού ναού τού Διονύσσου στην Καλή Βρύση Δράμας

Το 2002 επισκέφθηκα την Καλή Βρύση Δράμας, για να φωτογραφίσω τα δρώμενα του δωδεκαημέρου «Μπαμπούγερα». Όταν όμως πήγα να επισκεφθώ τον ναό του Διόνυσου (2ος αιώνας π.Χ.), δυο χιλιόμετρα έξω από το χωριο, βρήκα - ω του παραδόξου θαύματος - ένα εκκλησάκι στημένο πάνω σε μια γωνιά του ναού! Έγραψα τότε ένα κειμενάκι και το έστειλα, μαζί με την φωτογραφία στο περιοδικό ΔΑΥΛΟΣ, στο οποίο αρθρογραφούσα εκείνον τον καιρό.


Δείτε το βίντεο, στο οποίο φαίνεται και το εκκλησάκι (00:19, αριστερή γωνία) που έκτισαν πάνω στο ναό του Διονύσου, υβριστές χριστιανοί, με την ανοχή της πολιτείας!
video
              http://www.youtube.com/watch?v=ko9tqJoaPFM&feature=player_embedded#!

Φωτογραφίες (Καλή Βρύση Δράμας) από http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=131685Από τον ίδιο σύνδεσμο διαβάστε το άρθρο, για το θέμα.
http://www.athriskos.gr/modules/news/article.php?storyid=2182

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Σ.Σπυρομήλιου: Αλβανοί καί Αλβανισταί

Σ. ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ, Οί Αλβανοί είναι Έλληνες

Γρηγόρης Μπιθικώτσης

video
video
Με αρβανίτικη καταγωγή από την Κάρυστο (Κάβο Ντόρο).Μπίθ=κώλος καί κότσκe(το e αμυδρά)=κόκαλο,το δικό μας «κότσι».


http://notios-evoikos.blogspot.com/2011/02/blog-post_5641.html
---------
http://www.musipedia.gr/wiki/M%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82
----------
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_4309.html
----------
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%B7%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
-------------
http://tvguitars.com/tv/video/thMH-JQ6gU8/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85-Grigoris-Bithikotsis.html

Γλέντι στα Χανιά της Κρήτης

Πόρος καί Αρβανίτες

ΒΛΕΠΕ:Βίδι(Πόρος)
Πέρλια(Πόρος)
Περούν-πόρος
2
                                     http://www.porosonline.com/show_images.php?imgID=5

Εποικισμός Πόρου - ΔΗMΟΣ ΠΟΡΟΥ

Οι Αρβανίτες, επειδή πολέμησαν κατά των Τούρκων, διώκονταν με μανία από αυτούς. Ειδικά ο Μωάμεθ ο Πορθητής, μετά την επικράτησή του στην Πελοπόννησο το 1459 ...
www.porosonline.com/show_images.php?... - Προσωρινά αποθηκευμένη

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Γκέκικο..γλέντι (Kόσσοβο)

Μήτσος Γκόγκος(Μπαγιαντέρας)

         Με καταγωγή από τον Πόρο (ο πατέρας του) καί την Ύδρα (η μητέρα του)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82
-------------
http://www.rembetiko.gr/forums/archive/index.php/t-16577.html
--------------
http://www.koutouzis.gr/gogos.htmΝίκος Μάθεσης,ο θρυλικός τρελάκιας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

A language family tree

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Κοσσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Σκόντρα-Γκεκαριά

Γκεκαριά-Gegëria

Arnaut Smoking

Σκόντρα

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html

Γκέκας-Gegë

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

Albanais au service de la policie du Caire (1860)

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Arnaut and his dog

Albanian

Arnaut Officer in Prayer

un Arvanitas

Arnautes-Αρναούτες

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920

Αλβανικό Σύνταγμα

Albanian(Smyrna)

Γκεκαριά-Gegëria

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Scutari-Shkodra

Scutari-Shkodër

Scutari-Shkodër

Shkodër (Gegëria)

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τirana

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian Costume

Albanian wedding rejoicings

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Egypt-Αίγυπτος

Egypt-Αίγυπτος
Βλέπε λεπτομέρεια από αυτόν τον πίνακα:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/12/arnaut-officer-officier-arnaute.html . Πρόκειται γιά Αρβανίτες πού συνοδεύουν γηγενείς γιά στράτευση.Τι συνοδεύουν δηλ.τούς τραβολογάνε αφού τούς μαντρώσανε πρώτα σαν το κοπάδι,αν προσέξει κανείς καί τούς πρώτους στη σειρά πού απεικοκονίζονται με κοινό δέσιμο στα χέρια από ξύλινο φυλάκωμα.Αριστερά ο στρατιώτης με την κόκκινη βράκα(φορούσαν καί μαύρες καί με μπλέ σκούρο χρώμα) είναι Σκοντριάνος.Όχι ότι θεωρείται ότι δεν είναι,πιθανόν,Γκέγκηδες καί κάποιοι από τούς Αρβανίτες τού πίνακα αλλά σίγουρα εκείνος με την βράκα φορά ένα από τα χαρακτηριστικά σκοντριάνικα ενδύματα,αφού φορούσαν καί φουστανέλες,τις μακριές σκοντριάνικες.Μιλάμε γιά την εποχή(Αίγυπτος) πού μεσουρανούσε ο μετέπειτα ιδρυτής τού αιγυπτιακού κράτους,ο Αρβανίτης μουσουλμάνος από την Καβάλα Μοχάμετ Άλη.Ο ζωγράφος-περιηγητής άλλες φορές αναφέρει την καταγωγή των μισθοφόρων Αρβανιτών(ως Αρναούτες συγκεκριμένα) καί άλλες φορές προφανώς το θεωρεί περιττό.Άντε μερικοί να τρέξουν να μας πούν πως πρόκειται γιά Άραβες πού...άσπρισαν από το κακό τους καί πού φόρεσαν καί φουστανέλα γιατί ήταν της...μόδας.

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Σκόντρα-Shkodër

Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra
by Marubbi

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα

Σκόντρα-Scutari

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ÉTUDES D'ARNAUTES

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)
1782,βλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

Shkodra(1861)

Scutari-Shkodër

Shkodra

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Albanians from Scutari(Shkodra)

Scutari(Gegëria)

Group of Albanians

Pogradec

Shpati-Elbasan

Shpati-Elbasan
http://itouchmap.com/?c=al&UF=-108212&UN=-167175&DG=RGN

Shpati (Elbasan)

Tirana

Arnauts playing draughts

Epirots (Albanians of Epirus)

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Σκόντρα-Scutari(1848)

Σκόντρα-Scutari(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Κοstume Gjinokastër

Κοstume Gjinokastër
1939

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Scutari

Σκόντρα-Shkodër(Gegëria)

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Albanian women(Greece)

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Γιάνενα-Janina (1849)

Γιάνενα-Janina (1849)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Janina-Γιάνενα

Janina-Γιάνενα
Greek soldier at Lake Pamvotis near Janina, with mosque, reinforced palace and city wall (S/T Collection, Leiden)

Eλλάς

Kωνσταντινούπολη-Istanbul

Bataillon Albanais(Constantinople)

Cheta of Arnauti

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Σώμα Ευζώνων σε θέση μάχης

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

San Constantino Albanese(Ιtaly)

San Paolo Albanese

Epifania a Piana degli Albanesi

Costumi Albanesi

(Arnaut) Albanais

ARNAUT,Albanais en grand costume

Greek Fighters (1897)

Greco-Turkish war 1897 panic stricken behavior, Larissa