«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Οί Αρβανίτες δίγλωσσοι;

ΕΛΛΑΔΑ : 
"ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ" Αθήναι 1911. 

Ξερίζωμα κάθε άλλης γλώσσας στον ελλαδικό χώρο ώστε η ελληνική να γίνει η μητρική των ΠΑΝΤΩΝ,όπως απροκάλυπτα μας λέει καί ο τίτλος αυτού τού πονήματος πού αποτελεί τον εθνικό οδοδείκτη τού νεορωμιού : 
«αποβλέπομεν είς το να καταστήσωμεν την ελληνικήν γλώσσαν είς αυτόν ΜΗΤΡΙΚΗΝ» !

Τώρα,το ποιοί ήταν εκείνοι οί «αλβανόφωνοι» δεν απαιτεί καί ιδιαίτερη φαντασία ώστε να γίνει αντιληπτό ακόμη καί από τον πιό αδαή ότι πρόκειται φυσικά γιά τούς «ανύπαρκτους» Αρβανίτες.

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Οί Αλβανοί στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας

H ηπειρωτική Ελλάδα προσέφερε ΑΛΒΑΝΟΥΣ κλέφτες καί ληστές κατά την Επανάσταση τού 1821 ! 
Ο συγγραφέας απευθύνεται στούς Έλληνες διπλωμάτες λέγοντας πως πρέπει να κατανοήσουν αυτό το ιστορικό γεγονός ! 

Η κατάσταση της στερεάς Ελλάδας μοιάζει με αυτήν των ορεινών της Σκωτίας ! 

Η φουστανέλα διαδραμάτισε στην Ελλάδα τον ίδιο ιστορικό ρόλο όπως ο επενδύτης των Σκώτων στην πατρίδα τους ! 

Αυτά γράφει στο έργο του "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" στα 1868 ο Διονύσιος Θερειανός.

Σκούποι - Σκόπια
ΙΛΛΥΡΙΔΑ - ΔΑΡΔΑΝΙΑ

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Oί καριέρες των...μακεδονομάχων

Άλλος ένας εθνοδεξιός πατριώτης πρώτης γραμμής ο Νίκος Ταχιάος,βέρος Μακεδονομάχος καί τούτος καί υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με το πατριωτικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. 

Φαίνεται πως η αλβανοφαγία ταυτίζεται απόλυτα με την κεμαλολαγνεία καί ρωσολαγνεία γιά το καλό βέβαια της Ελλάδας μας καί της Μακεδονίας μας. 

Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία καί γενικώς τα δεξιά-πατριωτικά κόμματα πάντοτε σέβονταν τον Τούρκο Μπαμπά Κεμάλ Ατατούρκ καί έτσι εξηγείται η άνεση με την οποία φωτογραφίζονται τα διάφορα στελέχη τού κόμματος αυτού κάτω από το πορτρέτο τού Μεγάλου Μπαμπά. 
Πού τόσο εντέχνως καί διόλου τυχαία ο Τούρκος Πρόξενος της Θεσσαλονίκης τούς τραβολογά να φωτογραφίζονται κάτω από το προτρέτο τού πραγματικού δημιουργού της κατατρεγμένης καί «Προσφυγομάνας» Νέας Πόλης της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόσφυγας καί ο Κεμάλ

Ο πατριώτης Μακεδονομάχος,Πόντιος καί απευθείας απόγονος τού ηρωϊκού Βουκεφάλα Παναγιώτης Ψωμιάδης,φωτογραφίζεται με τον Τούρκο πρόξενο της Θεσσαλονίκης με φόντο το πορτρέτο τού Κεμάλ Ατατούρκ. 

Δεν είχε καν την ευθιξία καί την τόλμη ο πρόσφυγας Μακεδονομάχος να φωτογραφηθεί παραδίπλα ώστε να μην υπάρχει στο πλάνο ο υποτίθεται σφαγέας των προγόνων του Ποντίων καί άλλων ανατολιτών. 

Με τα καμώματά τους αυτά οί διάφοροι παρατρεχάμενοι πατριώτες Πρόσφυγες πού συνεχώς καί αδιαλείπτως ωρύονται γιά τα κακοπαθήματά τους,δεν ξέρω αν τελικά πείθουν γιά τον πόνο των ...χαμένων πατρίδων τους. 

Καί όπως έχω ξανατονίσει φίλες καί φίλοι,οί πονεμένοι πρόσφυγες πάντα θα έχουν να πούν έναν καλό λόγο γιά τούς ξεπαστρευτές τους,όχι όμως γιά τούς «άκαρδους» καί «ρατσιστές» «βλαχοντόπιους».

Το ότι στη Μακεδονία καί στη Θράκη τα κουμάντα -με διάφορους τρόπους- τα έχουν εδώ καί κάμποσο καιρό οί σύμμαχοι Ρώσοι καί Τούρκοι είναι ...υπογείως γνωστό καί αδιαμφισβήτητο. 
Το θέμα είναι όμως όπως πάντα η...απελευθέρωση της βόρειας Ηπείρου από τούς Αλβανούς πού τούς βάζουν οί ...Τούρκοι να κλέβουν τα οικόπεδα των Χιμαριωτών καί των υπολοίπων «Ελλήνων»,πού όλοι τους μαζί φτάνουν δεν φτάνουν ως εκλογική δύναμη το γνωστό μας ΚΚΕ μ-λ σε ποσοστά.

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Η Ύδρα καί οί Αλβανοί

Ο Διονύσιος Σουρμελής στα 1846 στο έργο του "ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ",γράφει πως το νησί της Ύδρας στην εποχή τού Μοροζίνι ήταν ακατοίκητο καί ότι αργότερα κατοικήθηκε από τούς Αλβανούς της Αργολίδας στα 1715 περίπου. 

Ποιοί ήταν εκείνοι οί Αλβανοί όπως τούς καταγράφει ο Σουρμελής αλλά καί ΟΛΟΙ οί συγγραφείς της εποχής εκείνης αλλά καί αιώνες πριν,δεν θα είναι καί δύσκολο να κατανοήσει ο καθένας μιάς καί φυσικά επρόκειτο γιά τούς γνωστούς Αρβανίτες ή «παλιΑρβανίτες» καί «τουρκΑρβανίτες» των μετεπαναστατικών χρόνων της επίσημης ιστοριογραφίας,εκείνων δηλαδή πού δημιούργησαν τον ελληνικό τόπο.

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Kορωπί καί Αλβανοί

Ο Διονύσιος Σουρμελής στο έργο του "ΑΤΤΙΚΑ" αναφέρεται στούς κατοίκους τού Κορωπίου πού δεν ήταν άλλοι φυσικά από τούς Αλβανούς τούς δικούς μας αλλιώς Αρβανίτες. 

Καί τρεχάτε ειδήμονες «ιστορικοί» καί φιλόλογοι της κακιάς ώρας να αποδείξετε γιά μία ακόμη φορά πως ΚΑΙ ο Σουρμελής έκανε λάθος καί πως τελικά δεν ήταν Αλβανοί αλλά ...Αρβανίτες πού είναι...«έλληνες» πού ήρθαν από το Άρβανον της...βορείου Ηπείρου... 

ΤΡΟΜΑΡΑ ΣΑΣ...

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Κοσσυφοπέδιο - Δαρδανία

 Κοσσυφοπέδιο - Δαρδανία 1998 - 1999

Σέρβοι στρατιωτικοί καί παραστρατιωτικοί σε πλιάτσικο 
καί καταστροφή αλβανικών χωριών στο Κοσσυφοπέδιο.

 Μαζί με την απώλεια τού σπιτιού της 
καί η απώλεια όλης της φαμίλιας της.
 Joachim Ladefoged

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)