«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Καραϊσκάκης

Ο Δημήτριος Αινιάν,ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερος γραμματέας τού καπετάνιου, περιγράφει στο έργο του γιά τον Καραϊσκάκη την συνάντηση τού ιδίου καί τού Κιουταχή. 
Την συνάντηση των δύο στρατιωτικών ηγετών πού αντιμάχονταν μεταξύ τους καί πού μαζί εκπροσωπούσαν δύο κόσμους: τούς Οθωμανούς καί τούς Έλληνες. 
Καί μας λέει λοιπόν ο Αινιάν πως στην συνάντηση αυτή οί δύο εχθροί μίλησαν σε μία γλώσσα: 
Στην γλώσσα της Επανάστασης καί τού ΕΜΦΥΛΙΟΥ σπαραγμού,την ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ !

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Καραϊσκάκης


Μάκης ο Εθνικιστής

Κάτω οί Αμερικάνοι, 
ζήτω ο...Εθνικισμός, 
έξω το ΝΑΤΟ από το Κόσοβο, 
Ελλάς - Σερβία - Ορθοδοξία, 
έξω οί Αλβανοί τα τσιράκια των...Αμερικανών ! 
Ή,το πως η ...μα..κία γίνεται ολυμπιακό άθλημα( ή συνειδητή απάτη;).

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Ντουμπρόβνικ 1991

1991.Επίθεση τού γιουγκοσλαβικού στρατού,πού εξολοκλήρου ελέγχονταν από τούς Σέρβους,στην παλιά,παραδοσιακή καί μεσαιωνική πόλη της Κροατίας Ντουμπρόβνικ. 
Πρόκειται γιά ένα από τα πολλά εγκλήματα των μεσιανιστών Σέρβων στούς λαούς της Γιουγκοσλαβίας,πού ευθύνονται κατά 100% γιά την έναρξη τού πολέμου με τα γνωστά αποτελέσματα.

τα θρασύμια...

Φυσικά δεν μειώνει τίποτα απολύτως από αυτό το τόσο τραγικό περιστατικό με την φοιτήτρια τούτη η φωτογραφία. 
Σε αυτά τα θρασύμια πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη πέρα από την ανθρώπινη αλλά καί από την ίδια την Θεία Πρόνοια. 
Όμως φίλες καί φίλοι είναι ακόμη ενδεικτικό το πως με ευκολία καί αβασάνιστα συστηματικά κατηγορείται ένας λαός ακόμη καί αν πρόκειται γιά ομογενή από την Αλβανία. 
Ακόμη καί αν βγαίνει στο προφίλ του καμαρωτά με απλωμένη την ελληνική σημαία ο ένας κατηγορούμενος. 
Όπως καί να 'χει όμως το πράγμα είναι ο «Αλβανός»,ό,τι καί να γίνει,όποιος καί να είναι,ό,τι καί να αισθάνεται προφανώς ο ίδιος. 
Είπαμε,ό,τι καί να γίνει πρέπει να είναι ο «Αλβανός».

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Λεξικόν της «Πρωΐας» - ΑΛΒΑΝΟΙΣπύρος Σιτογεωργόπουλος

Σταύρος Βουτυράς - ΑΛΒΑΝΟΙ

Ο Σταύρος Βουτυράς (1841-1923) ήταν Έλληνας Κωνσταντινουπολίτης λόγιος, εκδότης, δημοσιογράφος, και συγγραφέας. 
Γεννήθηκε το 1841 στο Τσεγγέλκιοϊ του Βοσπόρου. 
Φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη. 
Το 1865 άρχισε να ασκεί την δημοσιογραφία και μαζί με τους Βρεττό και Βαφειάδη εξέδωσε την εφημερίδα «Νεολόγος» στην Κωνσταντινούπολη προσπαθώντας να αφυπνίσει το Εθνικό αίσθημα του υπόδουλου Ελληνισμού και να πολλαπλασιάσει τα σχολεία. 
Πρωτοστάτης της Εθνικής κίνησης συνετέλεσε στην σύμπηξη του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, της Μικρασιάτικης Αδελφότητος προς διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων και διαφόρων άλλων επιτόπιων σωματείων. 
Μαζί με τον Ηροκλή Βασιάδη και πολλούς άλλους, ίδρυσε τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο στην Κωνσταντινούπολη. 
Τιμωρήθηκε πλειστάκις από την Τουρκική κυβέρνηση, άλλοτε μέσω παύσεως της εφημερίδας, άλλοτε μέσω απελάσεων και μεγάλων προστίμων. 
Το 1897 απελάθηκε και ήρθε στην Αθήνα. 
Για ένα διάστημα εξέδωσε από εκεί το Νεολόγο. 
Έπειτα επέστρεψε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη παρέμεινε μέχρι το 1922 διευθύνων την εξωτερική πολιτική του Πατριαρχείου από τη θέση του «Μέγα Υπομνηματογράφου». 
Το έργο του Βουτυρά υπήρξε πολυσχιδές από πολιτικής και φιλολογικής απόψεως. 
Μετέφρασε έργα των Ουγκώ, Ρακίνα, Σλουμπερζέ ενώ υπήρξε συγγραφέας διαφόρων μελετών.
Πέθανε το 1923 σε ηλικία 82 χρόνων πάμφτωχος και πρόσφυγας στο Φάληρο.
Το Ελληνικό Κράτος τον τίμησε κηδεύοντάς τον δημοσία δαπάνη.
Η Αλβανία υπό των Ευρωπαίων Γεωγράφων διαιρείται στην Κάτω Αλβανία ή αλλιώς Ήπειρο, και την Άνω Αλβανία, σημαντικές πόλεις της οποίας είναι το Ουλτσίν και το Μπαρ (σήμερα Μαυροβούνιο...). 
Στη Μέση Αλβανία σημαντικές πόλεις είναι το Μπεράτι, το Ελβασάν και η Κρόια , περιβόητη για τους άθλους του Δράκοντος της Αλβανίας Γεωργίου Καστριώτη του Σκεντέρμπεη, όπως και το Αλέσιον (Λέζε) όπου είναι θαμμένη η κόνις του ήρωος...
Στο Αλέσιο κατοικεί η φυλή των Μιρδιτών, γνησιωτάτης Ιλλυρικής καταγωγής, οι οποίοι αναφέρονται απο τον Δίωνα Κάσιο. 
(Σ.τ.σ : Τον όρο της σατανικής πατέντας «Βόρειος Ήπειρος», ψάξαμε αλλά δεν τον βρήκαμε...Αν τυχόν τον βρείτε σε κάποιο σύγγραμμα προ του 1912, παρακαλούμε ενημερώστε μας...)

Ο Γεώργιος Καστριώτης, έκανε αντιπερισπασμό στους Τούρκους, προκειμένου να τους αναγκάσει να λύσουν την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.
Κατά τη διάρκεια της κατάκτησης της Αλβανίας απο τους Τούρκους, πολλοί Αλβανοί κατευθύνθηκαν προς Νότον και αποίκισαν την Αττική, Πελοπόννησο, Ύδρα, Σπέτσες, Πόρο, Σαλαμίνα, Άνδρο, Ψαρά και Κύπρο(εννοεί τούς Αρβανίτες).
 Η Ιλλυρική καταγωγή των Αλβανών, 
ουδεμία επιδέχεται αντίρρηση .
Ο όρος Αλβανία είναι απλώς συνώνυμο του όρου Παρθενία του Πολυβίου και Parthenorum Offidum του Καίσαρος που προέρχεται από το « ι μπάρδ» = λευκός, Αλβανιστί. 
(Σ.τ.σ. : Ομοίως οι λέξεις «Παρθένος», «Παρθενών» κλπ, ετυμολογούνται και έχουν την αυτή Πελασγική ρίζα «ι μπαρδ»= λευκός , ως χρώματος συμβόλου της αγνότητος...).
Οι Ιάποδες του Στράβωνος συσχετίζονται με τους Λιάπιδες (Σ.τ.σ. : Ομοίως οι όροι Λαπίθες, Ιαπετοί, Ιάφεθ των Γραφών κλπ). 
Η φυλή των αρχαίων Ιαπόδων, ήταν λιτοδίαιτος, τρεφόμενη κυρίως με ζέα και κεχρί, οι απόγονοί τους Λιάπηδες τρέφονται με καλαμποκόψωμο και κριθαρόψωμο. 
Οι Ιλλυριοί, προέρχονταν απο των κλάδο των Πελασγών, οι απόγονοί τους Αλβανοί, ομιλούν γλώσσα στην οποία βρίσκονται οι ρίζες της Ελληνικής και της Λατινικής. 
Η Αλβανική προσεγγίζει πολύ προς την Αιολική διάλεκτο, η οποία ήταν η αρχαιοτέρα της Ιστορικής Ελλάδος.
 Τουρκιστί λέγονται Αρναούται και στη διάλεκτό τους Σκιπετάροι. 
Χωρίζονται, στους Τσάμηδες, τους Λιάπηδες, 
τους Τόσκηδες και τους Γκέκηδες.
Ο χαρακτήρας τους που είναι κράμα μεγαλοψυχίας και αγριότητος, είναι αδύνατον να περιγραφεί εντελώς. 
Είναι η προσωποποίησις των Ομηρικών Ηρώων. 
Είναι άριστοι στρατιώτες και μπαίνουν στον πόλεμο σαν σε πανηγύρι. 
Έχουν όλην την τραχύτητα και αγριότητα των φιλοτάραχων Γερμανών του Τάκιτου, τον ίδιο έρωτα για τις μάχες και την ίδια περιφρόνηση του θανάτου. 
Το αίμα πλένεται δια του αίματος και ο θάνατος εξιλάσκεται διά του φόνου (Σ.τ.σ.: Βεντέτα...). 
Αλλά όσον προς τους εχθρούς τους φαίνονται αμείλικτοι, τόσον είναι γενναίοι προς τους φίλους τους.
Είναι γνωστό το Αλβανικό «μπέσα για μπέσα» δια του οποίου δηλώνεται το ιερό και απαραβίαστο του φίλου ενός Αλβανού για όλη την οικογένειά του. 
(Σ.τ.σ. : Μπέσα = πίστη, εΜΠΙΣτοσύνη...). 
Ο θεσμός της φιλοξενίας.
Ο μυθικός θεσμός των αδελφοποιητών «βλάμηδων». Κολοκοτρώνης και Αλή Φαρμάκης. 
Όπως ακριβώς περιγράφονται οι στρατιώτες του Πύρρου και του Σκεντέρμπεη, έτσι και σήμερα είναι οι Αλβανοί. 
Οι χριστιανοί Αλβανοί είναι αυστηροί τηρηταί των εξωτερικών τύπων. 
Οι Μωαμεθανοί, ελάχιστη γνώση έχουν περί Μωαμεθανισμού, συνεορτάζουν δε μετά των Χριστιανών το Πάσχα και τις άλλες επισήμους ημέρες. 
Οι της Μέσης και Κάτω Αλβανίας, έχουν ως μητρική τους γλώσσα την Αλβανική, ομιλούν όμως και την Ελληνική, η οποία είναι η γλώσσα της Αριστοκρατίας και της Διοικήσεως. 
Μεταξύ των Αλβανών και των νεωτέρων Ελλήνων, υπάρχει η ίδια αναλογία, όπως μεταξύ των Αρχαίων Ελλήνων και των ημιαγρίων Ηπειρωτών. 
Η φυλή των Αλβανών, ελάχιστα ασχολείται με τα γράμματα και τις επιστήμες, είναι όμως επιτήδειοι στην υδραγωγία και μετρούν ύψη και αποστάσεις μετά γεωμετρικής ακριβείας, άνευ μαθηματικών οργάνων. 
Ο Σκεντέρμπεης, ο Αλή Πασάς, ο Μεχμέτ Αλή Βασιλεύς της Αιγύπτου και οι Σουλιώτες ανήκουν στο ίδιο έθνος (Σ.τ.σ: Δηλαδή το Αλβανικό...), τα έκτακτα πλεονεκτήματα του οποίου, καταδεικνύονται απο το εξαιρετικό πνεύμα τους και τους ηρωισμούς τους.


Σπύρος Σιτογεωργόπουλος

Ο Υψηλάντης ξεκινά την επανάσταση

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

The mountains of giants

Gheg - Ghegs - Gegë - Gegët - Gegënia - Gegëria - Γκεγκερία - Γκεκαριά - Γκέγκηδες - Γκέκας. 
Η μεγάλη βορινή αλβανική φυλή πού περιλαμβάνει τις περιοχές της νοτίου Σερβίας,Κοσσυφοπεδίου,Μαυροβουνίου,Κροατίας καί Σκοπίων. 
Η φυλή πού έδωσε το πρωταρχικό όνομα των Αρβανιτών,τού καθαυτού ονόματος της Αλβανίας πού είναι Arbënia καί κατά την τοσκική προφορά Arbëria,δηλαδή τρέποντας το «ν-n» σε «ρ-r». 
Καί τυχαίο δεν θα μπορούσε να είναι μιάς καί το εθνωνυμικό αυτό έχει την εμφάνισή του κυρίως σε περιοχές των Γκέγκηδων όπου επεκτάθηκε στούς μεσαιωνικούς χρόνους σε όλη την φυλή την αλβανική. 
Η λέξη Αλβανία είναι ένα καθαρό «δημιούργημα» των λογίων Ελλήνων καί Λατίνων λόγω της τάσης τους να εξευγενίζουν θα λέγαμε τα διάφορα «βαρβαρικά» ονόματα. 
Το όνομα λοιπόν Αρμπε-α-νία έγινε Αλμπανία καί Αλβανία λόγω της συνηθισμένης τροπής τού «ρ» σε «λ»(αλμυρός-αρμυρός καί αδελφός-αδερφός) στην ελληνική γλώσσα καί τού συμφώνου «μπ» σε «β». 
Ως προς το τοπωνυμικό καί εθνωνυμικό τού ονόματος της φυλής Gegë - Γκέγκης(το γνωστό σε εμάς «Γκέκας») καί περιοχής Gegënia - Γκεγκενία, γιά μία ακόμη φορά δεν θα ξεφύγω από την θέση τού Έλληνα γλωσσολόγου Μανώλη Τριανταφυλλίδη πού ξεκάθαρα σημαίνει τον Γίγα - Γίγαντα καί πού πρόκειται γιά έναν από τούς ισχυρούς Γίγαντες - Τιτάνες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, τον Γηγενή - Gegenees.
Γηγενής στην ελληνική γλώσσα σημαίνει τον αυτόχθονα δηλαδή εκείνον πού γέννησε η ίδια η γη καί πού δεν ήρθε από κάπου αλλού αλλά ήταν εκεί ανέκαθεν. 
Δεν γνωρίζω φίλες και φίλοι άλλο πιό ξεκάθαρο νόημα πού θα μπορούσε να βγεί με όλα τούτα τα οποία παραθέτω καί πού σαν επιβεβαίωση έρχεται στο νού μας η φράση τού Διόδωρου Σικελιώτη: Γηγενείς Γίγαντες.

 ARBËNIA - ALBANIA - ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ 
Το σύνολο των ιστορικών καί συγγραφέων ξένων καί Ελλήνων μας λένε πως η εμφάνιση κατά τον πρώϊμο μεσαίωνα τού ονόματος(επανεμφάνιση θα έλεγα καί δεν θα ήταν λάθος η θέση αυτή) Arbënia - Αλβανία καί επομένως των Αρβανιτών - Αλβανιτών - Αλβανών,οριοθετείται μεταξύ των περιοχών Δυρραχίου - Ντίμπρας - Κρούγιας καί Σκοπίων.
Όπως έχουμε ξαναπεί Αρμπε-α-νία είχε ονομαστεί μία ευρύτερη περιοχή της περιοχής των Γκέγκηδων,της Γκεκαριάς,καί πού τελικά έδωσε το όνομά της σε όλη την φυλή των Αλβανών - Αρβανών - Αρβανιτών. 
Arbënia (ë προφέρεται αμυδρά κάπως μεταξύ τού ελληνικού «ε» καί «α» καί έτσι εξηγείται το ευμετάβλητο τού φωνήεντος καί τελικά Αρμπενία καί Αρμπανία) λοιπόν είναι η παλαιά καί γνησιότερη μορφή τού ονόματος της Αλβανίας. 
Το ίδιο το όνομα Αλβανία είναι η λόγια απόδοση τού Αρμπενία-Αρμπανία λόγω της εμμονής των Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων να ...εξωραΐζουν τις «βάρβαρες» ονομασίες προς χάριν της καλλιέπειας(κατά το σκεπτικό τους). 
Έχουμε ξαναπεί γιά την γνωστή τροπή τού «ρ» σε «λ» πού συνηθίζεται στην ελληνική γλώσσα καί είναι γνωστό πως ένας γνώστης καλός της γλώσσας αυτής δεν θα γράψει π.χ. την λέξη αδεΡφός αλλά αδεΛφός. 
Τώρα,πού βρίσκεται το λάθος καί πού όχι αν προφέρεις τη λέξη αυτή με «ρ» η «λ» ειλικρινά δεν ξέρω καί πάω στοίχημα πως ούτε καί οί «ειδικοί» γραμματολόγοι πραγματικά θα γνωρίζουν να μας πούν. 
Τέλος πάντων θεωρώ πως επρόκειτο γιά αρχαϊκές μορφές των αποδόσεων αυτών καί πού πολύ σωστά ο λαός χρησιμοποιεί σε πολλές περιπτώσεις κόντρα στούς γραμματιζούμενους,πού όπως πολύ σωστά μας λέει ο Εφταλιώτης «βάλθηκαν να μπλαστρώσουν το έθνος». 
Η λέξη Αρμπε-α-νία λοιπόν έγινε ΑΛβανία τρέποντας καί το «μπ» σε «β» καί πού θα συναντήσουμε σε πολλά κείμενα των γραμματιζούμενων εκείνων παλαιότερα το ανεκδιήγητο τού «Βοτσάρεως» μετατρέποντας σε καρνάβαλο το όνομα των ΜΠοτσαραίων. 
Στην εκφρασμένη θέση μου πως η ελληνική καί η λατινική γλώσσα είναι ΑΠΟΤΟΚΕΣ της αρχαίας ιλλυρικής δηλαδή της αλβανικής - πελασγικής καί ότι οί μεν πρώτες διαφυλάσσουν όλα τα παράγωγα των αρχαϊκών λέξεων σε αντίθεση με τα πρωτόριζα πού διαφυλάσσει η δεύτερη,η λέξη Αρμπενία της ρίζας «αρμπ» σημαίνει το λευκό καί συνεκδοχικά το ορεινό μέρος(χιόνι κλπ.). 
Καί διασώζεται στις ρίζες «αλπ» καί «αλφ» πού σημαίνει ακριβώς το λευκό χρώμα εξού καί αλφισμός καί Άλπεις και Αλφειός ποταμός πού σημαίνει τον λευκό. 
Διότι στην ελληνική γλώσσα είναι γνωστές οί εναλλαγές «μπ» -«β» καί τελικά «π» καθώς «αλμπ»-«αλβ» καί «αλπ»-«αλφ» καί δεν τίθεται περαιτέρω εξέταση τού θέματος. 
Αρμπενία λοιπόν καί Αλβανία σημαίνει την καθαρά ορεινή περιοχή καί Αρβανίτες είναι οί κάτοικοι των ορέων. 
Καί τυχαίο δεν είναι πως ακόμη καί το όνομα Γραικός σημαίνει κατά τον Αριστοτέλη τον ορεσίβιο,τον κάτοικο των ορεινών περασμάτων και φαραγγιών στην ορεινή περιοχή της Ηπείρου καί πού στην αλβανική γλώσσα διασώζεται η λέξη γκρίκα-grykë πού σημαίνει το φαράγγι.

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Εβραιούπολη - Θεσσαλονίκη

Εβραιούπολη(πόλη των Εβραίων δηλαδή καί ως προς την σημερινή της σύνθεση:άλλαξε ο Μανωλιός καί έβαλε τα ρούχα αλλιώς...) ονομάζει την Θεσσαλονίκη ο μοναδικός Έλληνας εξερευνητής καί Αρβανίτης την καταγωγή Παναγιώτης Ποταγός πού δεν ντρεπόταν γιά την καταγωγή του μιάς καί δεν διαχώριζε τούς Αλβανούς από τούς Αρβανίτες.

Κάδμος καί Αρμονία

Οί Έλληνες θεωρούσαν τούς Ηπειρώτες καί Ιλλυριούς «βαρβάρους» καί ότι ο Κάδμος καί η Αρμονία πού ίδρυσαν την Θήβα ήταν Ιλλυριοί. 
Αλλά καί οί Έλληνες ήταν πρότερα «βάρβαροι» μας λέει στο έργο του γιά την Ήπειρο ο Νικόλαος Πολυαίνου στα 1820.


Η Ελλάδα αρχίζει από την Ακαρνανία

Ο Στράβωνας γράφει στο έργο του «Γεωγραφικά» ότι ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός καί γεωγράφος Έφορος αναφέρει πως η Ελλάδα αρχίζει από την Ακαρνανία. 
Νά τα ...μπερδέματα οί αρχαίοι πού μας φόρτωσαν καί εμείς τρέχουμε να τα εξηγούμε σήμερα. 
Τα ίδια πάνω - κάτω αναφέρει καί ο γνωστός Σκύλαξ,ότι δηλαδή η Ελλάδα αρχίζει από την Αμβρακία.

Νικόλαος Στάρκος

Οί Μανιάτες με αρχηγό τον Νικόλαο Στάρκο(από το γνωστό ιστορικό μυθιστόρημα τού Ιουλίου Βέρν πού μόνο τυχαία δεν περιγράφεται η κατάσταση πού επικρατούσε την εποχή εκείνη καί οί πληροφορίες από την εκεί ελληνική κοινότητα σίγουρα θα δικαιολογούσαν τα όσα περιγράφει ο Βερν) έλαβαν ενεργό μέρος στην σφαγή της Χίου στο πλευρό των Οθωμανών !
Χριστιανός ο ίδιος ο Στάρκος από το Οίτυλο μαζί με τούς ομοϊδεάτες του όχι μόνον έσφαζαν αράδα τούς χριστιανούς Χιώτες,ανέλαβαν καί το επικερδές εμπόριο όσων αιχμαλωτίστηκαν από τούς Οθωμανούς καί τούς άνδρες τού Στάρκου,στέλνοντάς τους σε όλη τη Μέση Ανατολή καί την Ασία. 
Αυτά το λοιπόν γιά να μην μας ζαλίζουν με τούς «παλιαρβανίτες» καί «τουρκαρβανίτες»,πού αντί να βάλουμε μυαλό μελετώντας την ιστορία μας συνεχίζουμε να χωρίζουμε τον λαό μας σε χριστιανούς καί μουσουλμάνους. 
Γιατί ο λαός μας φίλες καί φίλοι εκτός της θρησκευτικής διαίρεσης πού τούς έφερε το ανατολίτικο Βυζάντιο καί η τουρκιά,έφερε καί την εποχή εκείνη πού όλοι ήταν εναντίον όλων.Πού να πείς στούς νεοέλληνες ή ρωμιούς σήμερα πως οί χριστιανοί Μανιάτες επιδίδονταν με μαεστρία στις σφαγές καί στην πειρατεία ολόκληρων χριστιανικών λαών στην Ελλάδα(καί όχι μόνο),όπως επίσης στο ευγενές εμπόριο ανθρώπων πού τούς έστελναν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.
Δύο σπουδαίοι Μανιάτες πειρατές καί ανθρωπέμποροι εκτός τού Νικολάου Στάρκου(όπως περιγράφεται από τον Ιούλιο Βέρν στο μυθιστόρημά του) ήταν καί ο γνωστός Λυμπεράκης Γερακάρης ο οποίος έφτασε στο σημείο να τουρκέψει συνειδητά. 
Γιά να μην επιχειρηματολογήσει κανείς πως επρόκειτο γιά μεμονωμένες περιπτώσεις,λέμε πως εκείνη την εποχή ο κάθε οπλαρχηγός η πειρατής ακολουθούνταν από πολεμιστές πού ανήκαν στην φατρία-φάρα τού αρχηγού καί επομένως ανήκαν στο ιδιαίτερο συγγενικό του περιβάλλον καί φυσικά από συντοπίτες τού τόπου καταγωγής του. 
Ο ΓεροΜπιθγκούρας όταν έλεγε πως οί Μανιάτες έχουν θεό τον παρά κάτι θα ήξερε.

επιβάλλεται να βομβαρδίζεται...

Φίλες καί φίλοι,σοβαρά τώρα,κατέληξα στο εξής όσον αφορά τα ...ελληνικά εθνικά ζητήματα. 
Κάθε φορά πού η Ποντο-Ρωμανία ή αλλιώς «ελλάδα» έχει πρόβλημα με τούς γείτονές της, επιβάλλεται να βομβαρδίζεται η...Αλβανία ! 
'Ετσι,αυτό είναι το εθνικά σωστό γιά την ρΟμιοσύνη. 
Άλλωστε τούτη την σούπερ βαθυστόχαστη θέση την έχουν εκφράσει γίγαντες τού ...έθνους(των ρωμΑ).

Αθάνατα βυζάντια

 Ζήτω η Πατρίς - Ζήτω το Έθνος - Ζήτω η Ελευθερία ! 
Κι όμως φίλες καί φίλοι αυτό το επιστολικό δελτάριο των ΝεοΤούρκων ως προς το κύριο σύνθημά του είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα ! 
Πραγματική συγκίνηση... συναγωνιστές καί συναγωνίστριες σε κυριεύει όταν συνειδητοποιείς πως ΚΑΙ η επανάσταση των ΝεοΤούρκων τελικά ήταν ...«ελληνική»,δηλαδή ρωμέϊκη.
Αθάνατα βυζάντια κυρίες καί κύριοι. 
Γιατί πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι οί επαναστάτες ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ τού 1821 αποκαλούσαν τον οθωμανικό στόλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ»...καί ο νοών νοείτω μπατριώται.

Η...ελληνικοτάτη Κύπρος

Περί της ελληνικότητας της Κύπρου ή το πως εξελληνίστηκε.
Στο βιβλίο τούτο των αδελφών Ζωσιμάδων αναφέρονται αποσπάσματα από τον αρχαίο γεωγράφο Σκύλακα όπου στο λήμμα της Κύπρου καταγράφονται οί ελληνικές πόλεις. 
Εκτός λοιπών των ελληνικών πόλεων της Σαλαμίνας καί τού Μαρίου ΟΛΕΣ οί άλλες ήταν «βαρβαρικές» δηλαδή ΜΗ ελληνικές.


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)