«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Ποντοκουρδίδης...λέμε τώρα

Φίλες καί φίλοι το τι δούλεμα πέφτει από το ρωμαίϊκο εκκλησιαστικό παρακράτος δεν περιγράφεται. 
Τελευταία,η υπόθεση τού Σαουδάραβα δημοσιογράφου πού «χάθηκε» στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία ανέδειξε καί μία άλλη παράμετρο πού πέρασε στα «ψιλά» από τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης της γραικυλίας. 
Ανέδειξε λοιπόν τις δραστηριότητες καί μάλιστα με μαεστρική επιτυχία των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. 
Μιλάμε πως οί άνθρωποι παρακολουθούσαν από μέσα! την ίδια την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας! καί ως εκ τούτου είχαν πλήρη εικόνα καί γνώση των κινήσεων όλης της διπλωματικής αποστολής. 
Σκεφτείτε το φίλες καί φίλοι,δεν μιλάμε γιά κάποια τυχαία επιτυχία των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών απέναντι σε ένα κράτος μπανανίας αλλά σε ένα πανίσχυρο από όλες τις απόψεις κράτος. 
Πού θέλω τώρα να καταλήξω...; 
Ας φέρουμε στο νού μας λοιπόν εκείνον τον ανεκδιήγητο Σάββα Καλεντερίδη με τα γνωστά γεγονότα τού Οτσαλάν καί τον περίεργο ρόλο του στην υπόθεση εκείνη. 
Εάν μελετήσει κανείς προσεκτικά από την δημόσια τότε εμφάνιση τού Καλεντερίδη μέχρι σήμερα πού πριμοδοτείται από γνωστό «Πόντιο» πετρελαιά καί εφοπλιστή, το λιγότερο πού θα αισθανθεί θα είναι μία σφοδρή στομαχική διαταραχή. 
Αυτόν τον κύριο Σάββα γνωστό ως Ποντοκουρδίδη σύσσωμα τα μέσα ενημέρωσης της γραικυλίας μας τον είχαν παρουσιάσει(καί συνεχίζουν) ως την τέλεια κατασκοπευτική μηχανή διείσδυσης των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών μέσα στην ίδια την Τουρκία. 
Ο σανός φίλες καί φίλοι πού μοιράζεται αφειδώς από τα διάφορα παρακρατικά παραμάγαζα πού έχουν στήσει επίσημοι κρατικοί καί εκκλησιαστικοί κύκλοι στην γραικυλία της μάσας καί της απάτης γιά τον πλουτισμό καί βιοπορισμό των ίδιων των δημοσίων στελεχών της όπως προανέφερα,δεν περιγράφεται. 
Κάντε τις συγκρίσεις φίλες καί φίλοι καί αισθανθείτε τις δυνατότητες των δύο κρατών της ρωμιογραικυλίας καί της Τουρκίας καί βγάλτε τα συμπεράσματά σας γιά το πώς δημιουργούνται δήθεν εθνικοί ψευτοήρωες παραπλανώντας έναν κουτολαό χειραγωγώντας τον κατά τα συμφέροντα τρίτων δυνάμεων καί άλλων παραγόντων. 
Καί άντε λέμε να βγάλει κανείς άκρη γιά το ποιός δουλεύει ποιόν καί γιά ποιόν...λέμε τώρα.

Lord Byron in albanian dress

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΥπερΆριοι της Μοσχόβας

...ΥπερΆριοι στρατιώτες τού σοβιετικού-ρωσικού στρατού πού αιχμαλωτίστηκαν κατά την διάρκεια της γερμανικής επίθεσης στη Ρωσία στα 1941,όπως αποτυπώνεται σε τούτη την γερμανική ταινία εποχής. 
Πρόκειται ακριβώς γιά τον ίδιο καί τωρινό ρωσικό στρατό των Μογγόλων καί Ξανθο-Λευκο-Μογγόλων(ευρωπαιοειδών) πού κάποιοι κουτο-πονηρο-ρωμιοί ευαγγελίζονται γιά χάρη της ...ορθοδοξίας την νίκη τού στρατού αυτού κατά των ...Τουρκο-Μογγόλων! καί πού τελικά θα τούς στείλουν εκεί από όπου ήρθαν!!! δηλαδή στις ρωσικές στέπες!!!

Γκέγκε μορέ;

Σού είπαν Αρβανίτη να μην μιλάς την γλώσσα των προγόνων σου καί να σιωπάς γιά την ιδιαίτερη καταγωγή σου. 
Σού εξαφάνισαν την ιστορία σου καί σε διέγραψαν από το ιστορικό προσκήνιο τού νέου ελλαδίτικου κράτους καί πού σαν να μην έφτανε αυτό κάθεσαι καί δέχεσαι αδιαμαρτύρητα να κατασυκοφαντούνται οί προγονοί μας καί να συκοφαντείται συλλογικά η «παλιαρβανιτιά». 
Εξαφάνισαν μορέ Αρβανίτη την δύναμη εκείνη πού έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην δημιουργία της Νέας Ελλάδας,την δύναμη εκείνη λέω πού είχε άμμεση σχέση με τον αρχαιοελληνικό καί ρωμαϊκό κόσμο. 
Καί όλα αυτά συνετελέστηκαν δήθεν στο όνομα μιάς σκοτεινής συλλογικής ψευτοελληνικής ιδέας καί πού ταυτόχρονα δινόταν η δυνατότητα σε κάθε καρυδιάς καρύδι να καμώνεται τάχα τον «έλληνα» ανήκοντας πλέον σε μιά πατρίδα πού ΕΣΥ δημιούργησες ! 
Καί στο τέλος,στο όνομα πάντα της ιδέας τού ψευτοελληνισμού,η αρβανίτικη φάρα παραμερίστηκε με τα απομεινάρια της να παραμένουν βουβά καί να ακούν την υποτιθέμενη εθνική προσφορά όλων των άλλων εκτός των Αρβανιτών. 
Ανάθεμα την κατάντια σου μορέ Αρβανίτη να δέχεσαι τόση ατιμία κατάμουτρα. 
Γκέγκε μορέ;

Lord Byron in the dress of an Albanian

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)