«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Τσάμης Καρατάσος

Βλέπε περί έλληνο-σερβικής συμμαχίας καί πόσο βαθιές είναι οί ρίζες της προπαγάνδας,
πού μας άφησαν κλαδιά καί παρακλάδια.Ωρέ Τσάμη...
Η γυναίκα του λεγόταν Γρίβα  από την γνωστή φάρα των Μπουαίων.

25.000! Ούτε τριάντα πέντε χωριά δηλαδή!Αμ δε φτάνει τόση καί τέτοια ιστορία
σε τούτο το τόπο κυρ Γιώργη μου.Αν αφαιρέσεις τα γυναικόπαιδα καί τούς γέρους,ε,τότε
μιλάμε γιά λαό supermans.Eίπαμε...σελ.311
Γνώριζε τι έγραφε ο συγγραφέας;Τσαμουριά-Θεσπρωτία,Νότια Αλβανία!
Γλώσσα λανθάνουσα...
σελ.313
Είναι προφανές ότι σχετίζει τις δύο μαρτυρίες περί
της αρβανίτικης καταγωγής ο συγγραφέας γιά αυτό άλλωστε ειρωνεύεται
τα περί απωλείας τού βιβλίου.Αλλά ο ίδιος αναγκάζεται πλέον να το αναφέρει
 λόγω καί της δεύτερης μαρτυρίας.Όλα λοιπόν τού Καρατάσου τα φερσίματα,ο χαρακτήρας,
το όνομά του,οί περιοχές πού έδρασε εκτός Μακεδονίας αργότερα πού είναι αρβανιτοκρατούμενες αλλά καί οί Αρβανίτες οπλαρχηγοί με τούς οποίους συμπολέμησε καί συσχετίστηκε αλλά
καί η κόρη τού καπετάν Γρίβα πού έγινε γυναίκα του δείχνουν την αρβανίτικη καταγωγή του.
Όπως έχουμε δείξει,η ρωσική καί η σερβική προπαγάνδα στη Μακεδονία(δεν παραλείπουμε καί τη βουλγαρική βεβαίως)έχει βαθιές ρίζες στο χρόνο καί δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε τα τόσα ντοκουμέντα των επεμβάσεών τους.
Επεμβάσεις πού χρησιμοποιούσαν δυστυχώς ως πρωταγωνιστές τούς ίδιους τούς Αρβανίτες.
Αξίζει να αναφέρουμε τον περίφημο Μητρομάρα καί τούς Λεμπέσηδες πού έγιναν,άθελά τους
αν θέλετε,όργανα των Ρώσων Ορλώφ με τα γνωστά επακόλουθα.Το κύριο βλέπετε χαρακτηριστικό της φυλής η διχόνοια καί η ξεροκεφαλιά γνωρίζοντάς το καλά οί ξένοι καί το 
παπαδαριό,ο καθένας γιά τούς δικούς του λόγους, το διαχειρίζονταν με αριστοτεχνικό τρόπο.
Παρ'όλο λοιπόν πού υπήρχε ο πόθος από τόσους αγωνιστές γιά την πολυπόθητη ένωση καί δημιουργία έλληνο-αρβανίτικου κράτους υπήρχαν καί εκείνες οί δυνάμεις πού συνεχώς το απέτρεπαν καί το τορπίλιζαν.Αν επομένως είχε τα δίκια του ο Τσάμης Καρατάσος πού απέβλεπε στη στήριξη από τον σλαυϊκό παράγοντα τα είδαμε μέχρι σήμερα,με την παρ' ολίγο απώλεια της Μακεδονίας πού ήδη κατέχει η Ελλάδα αλλά καί με την διαιώνιση τού προβλήματος μέχρι σήμερα από τούς ίδιους τούς Σλαύους.Βέβαια στην περίπτωση πού κατάφερναν το ελληνικό καί αλβανικό στοιχείο να βρούν το δρόμο της συνεννόησης όπως απαιτούσε η ιστορική πραγματικότητα,τότε πού διαμορφώνονταν τα πράγματα με τη δύση της οθωμανικής αυτοκρατορίας,δεν χρειάζεται καί πολύ φαντασία να αντιληφθεί κανείς τι είδους γεωπολιτικές καταστάσεις ήταν δυνατόν να διαμορφωθούν.    

ΒΛΕΠΕ:
Πρόκειται γιά τον γαμπρό τού Μπότσαρη(στη φωτό) καί το κείμενο αναφέρεται στο περίφημο «Αλβανικό Σύνταγμα» στα Επτάννησα,πού ο συγγραφέας τρέμει να αναφερθεί με το ιστορικά γνωστό όνομα της Λεγεώνας.
Αμέσως πιό κάτω είναι σχέδια ζωγραφικής από Ρώσο ζωγράφο καί δεν χρειάζεται να τονιστεί η λεζάντα.Γιά τέτοια παραπληροφόρηση καί απόκρυψη ιστορικών ντοκουμέντων μιλάμε από τούς «ειδικούς».
Όλοι αυτοί,ενώ αρπάζουν δεξιά-αριστερά τα στοιχεία «ξεχνούν» να αναφερθούν καί στα γραφόμενα.
Βλέπε γαλλικό βιβλίο πού αναφέρεται στην Λεγεώνα:

video


 

video

Δρόπολη

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Αλέξανδρος Κορυζής


Το «αρβανίτης» έχει εξαφανιστεί ως διά μαγείας ακόμη καί
από τη βικιπαίδεια καί όχι μόνο...ξέρουν εκείνοι


                                                             video

Studio Marubbi,Shkodra

Η Αλβανία εγέννησε τούς Εθνάρχας τού Έθνους

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)video


                                                                    video

Αναφέρεται στο περιστατικό της τελετής της ανακομιδής των λειψάνων τού Μάρκου στο Μεσολόγγι.Στο περιστατικό αυτό ήταν παρών ο βασιλιάς Όθωνας όπου κρατώντας το κρανίο τού ήρωα καί ακούοντας τα σχετικά πού αναφέρονται με μιά κίνηση παρέδωσε στον υπασπιστή του Μπότσαρη το βόλι τού θανάτου(ο άλλος υπασπιστής του ήταν από την φάρα των Τζαβελάτων).Την κίνηση αυτή ο Μητροπολίτης Αιτωλίας(Αρβανίτης ο ίδιος) την θεώρησε αρνητική γιά τα όσα άκουγε ο νεοφερμένος βασιλιάς καί τότε είπε αυτά τα οποία παρουσιάζουμε.

video

Πως οί Αλβανοί μουσουλμάνοι απέτρεψαν την καταστροφή τού
τάφου τού Μ.Μπότσαρη:

                                                                     video
                                                          videoΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Arnaut Smoking

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Pogradec

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

Costumi Albanesi