«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ


Ιστορικές ακρίβειες και ανακρίβειες

Θα πρέπει η Wikipedia να είναι λίγο πιο αυστηρή στους κανόνες της διότι είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν προπαγανδιστικές αναρτήσεις όσον αφορά τόσο λεπτά ζητήματα. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο κ. Κουτουζής ή ποιος ανεβάζει τις αναρτήσεις στο όνομα του ανθρώπου αυτού, αλλά οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι αστείες. Ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει λήμμα και τι εγκυκλοπαίδεια...
Οι Ιλλύριοι και οι Έλληνες είναι συγγενικές φυλές. Δεν γνωρίζουμε αν προέρχονται οι πρώτοι από τους δεύτερους (σύμφωνα με τον μύθο του Κάδμου) ή το αντίστροφο (σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και τον Άλκμαν). Μικρή σημασία έχει, μιας και θεωρώ πως όταν έλαβε χώρα αυτή η μετακίνηση και οι δύο λαοί ήταν μια ομόγλωσση φυλή.
Το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κόσμου σήμερα, θεωρεί επικρατούσα την εκδοχή της Ιλλυρικής καταγωγής των Αλβανών-Σκυπετάρων για τον απλούστατο λόγο πως η συντριπτική πλειοψηφία των γλωσσολογικών, εθιμολογικών και ανθρωπολογικών στοιχείων που υπάρχουν αποδεικνύουν την εκδοχή αυτή.
Ο μεγάλος Πλούταρχος μας πληροφορεί πως στην περιοχή του Καυκάσου ζούσε μια φυλή Αλβανική, η οποία αφού υποτάχθηκε στους Ρωμαίους, προσέφερε ομήρους οι οποίοι οδηγήθηκαν στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥ! Όμως και να διευκρινιζόταν, οι όμηροι αυτοί δεν γίνεται να ήταν πάνω από 3.000 με 5.000, αριθμός ο οποίος δύσκολα θα εξόντωνε τους πολυπληθέστερους Ιλλύριους, χωρίς κάποια μάχη και χωρίς αυτό το αξιοσημείωτο γεγονός να έχει αναφερθεί από κάποιον αρχαίο Ιστορικό! Επίσης, μην ξεχνάμε πως οι Αλβανοί του Καυκάσου δεν εξαφανίστηκαν ύστερα από την κατάληψη του κράτους τους αλλά αντίθετα ο πολιτισμός τους γνώρισε άνθηση, ανέπτυξαν γραφή, δημιούργησαν δικό τους αρχιτεκτονικό στυλ και γίναν χριστιανοί. Απλά λόγω πολλών επιδρομών, παρήκμασαν και όντας υπόδουλοι, μη έχοντας να προσφέρουν κάτι στον πολιτισμό διαλύθηκαν εθνικά (δεν έχουμε, πληροφορίες ότι εγκατέλειψαν το τόπο τους). Σταδιακά σταμάτησαν να αναφέρονται σε κείμενα μετά τον 4ο αιώνα μ.χ.
Τώρα, σε αυτο το σημείο θεωρώ πως είναι τρομερά ενδιαφέρον να εξετάσουμε το ΠΟΙΟΣ εξέφρασε για πρώτη φορά την θεωρία περι καυκάσιας καταγωγής των Αλβανών, έχοντας το αποτέλεσμα να υποστηρίζεται σήμερα με τόσο ζήλο από τους Έλληνες Εθνικιστές.
Ο ιστορικός ο οποίος διατύπωσε την θεωρία αυτή, ήταν ο Ιάκωβος Φίλιππος Φαλμεράϋερ. Ο οποίος όσο και αν φαίνεται παράλογο, το έκανε για να πλήξει τους Έλληνες και όχι τους Αλβανούς!
Ο μεγάλος ανθέλληνας, στο βιβλίο του “Geschichte der Hailbinset Mores”, διατύπωσε ότι «Οι Νεοέλληνες ουδεμία σχέση δεν έχουν με τους Αρχαίους Έλληνες. Είναι μίγμα Σλάβων, ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ-ΙΛΛΥΡΙΩΝ και Βλάχων». Το έργο του αυτό παρουσιάστηκε στην Βαυβαρική Ακαδημία Επιστημών, όπου μερικοί ιστορικοί έθεσαν το θέμα της συγγένειας των Ιλλυρίων με τους Αρχαίους Έλληνες. Η απόδειξη της συγγένειας τους, έδειχνε οτι τελικά στους κατοίκους του Νεοσύστατου Ελληνικού κράτους τελικά έτρεχε ακόμη μια ρανίδα Αρχαιοελληνικού αίματος. Ο Φαλμεράϋερ, βλέποντας οτι αυτό κατέρρυπτε τον στόχο του, έψαξε εξωνυχιστικά να βρει τρόπο ώστε να καταρρίψει την Ιλλυρική καταγωγή των Αρβανιτών-Αλβανών. Τελικά βρήκε τις αναφορές του Πλούταρχου και του Πλινιού, για την Καυκάσια Αλβανία και έτσι έσπευσε και στην επόμενη έκδοση του έργου του πρόσθεσε το κεφάλαιο περι της καταγωγής των Αρβανιτών-Αλβανών, οι οποίοι τώρα πια δεν είχαν καμμία σχέση με τους Ιλλύριους. Έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη οι Αρβανιτές-Ιλλύριοι έγιναν Αρβανίτες-Καυκάσιοι Αλβανοί. Τώρα πια για τον Φαλμεράϋερ το πρόβλημα είχε διευθετηθεί και ο σκοπός του είχε επιτευχθεί. Ποιός ήταν ο σκοπός του; Ο σκοπός του ήταν ένας. Να αποδείξει ότι στην Ελλάδα δεν ζουν πια αυτόχθονες πλυθησμοί ή τουλάχιστον παλαιότεροι των Σλάβων, γιατί υποκεινούμενος από τον Τσάρο Νικόλαο της Ρωσίας ο οποίος, πρέσβευε τον πανσλαβισμό, που άνθιζε εκείνη την εποχή, είχε την εντολή να παρουσιάσει ότι οποιαδήποτε Σλαβική διεκδίκηση στον Ελλαδικό χώρο να θεωρείται δικαία και εύλογη(είναι γνωστότατες οι περιοδείες, στα Βαλκάνια του Φαλμεράϋερ μαζί με τον τσάρο Νικόλαο).
Ο Φαλμεράϋερ όπως εσκεμμένα και αυθαίρετα έκανε τις διαπιστώσεις του για την καταγωγή των Νεοελλήνων το ίδιο αυθαίρετα και εσκεμμένα έκανε και τις διαπιστώσεις του για τους Αλβανούς. Σήμερα όλος ο επιστημονικός κόσμος έχει αποφανθεί για το έργο του Φαλμεράϋερ.
Όμως θα παραθέσω και κάποια ακόμη στοιχεία που στηρίζουν την εκδοχή της καταγωγής των Αλβανών από τους Αρχαίους Ιλλύριους.
Τον 1ο αι. μ.χ. δηλαδή την εποχή που έζησε και ο Πλούταρχος, ένας άλλος Ρωμαίος γεωγράφος ο Κλαύδιος Πτολεμαίος στα Γεωγραφικά του, μαρτυρούσε:
«Ανατολικά της Επιδάμνου,βρίσκεται πόλη επωνομαζόμενη Αλβανόπολις. Αυτή κατοικείται ως επι το πλείστον από Ιλλυρική φυλή, καλούμενη Αλβανοί.Οι ντόπιοι κάτοικοι της ονομάζουν αυτήν και την γύρω περιοχή ως την Επίδαμνο, ως ΑΡΜΠΝΙ ή ΑΡΜΠΕΝΙ…..» ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ (Γ’ 13,23)
Σημείωση: «Αρμπνί-Αρμπρί», αποκαλούν εως και σήμερα οι Αλβανοί το Άρβανον η αλλιώς την Αρβανιτιά.
Έχοντας αυτό το στοιχείο που ομιλεί για την περιοχή που ζουν σήμερα οι Αλβανοί και που επιβεβαιώνει την αιώνια πεποίθηση ενός λαού, είναι λογικό να θεωρούμε ως λογικότερη την εκδοχή που έρχεται από τον Καύκασο; Χρειάζεται να ψάξουμε στον Καύκασο, την στιγμή που έχουμε δίπλα μας την απάντηση;
Γλωσσολογικά, ένα στοιχείο, που χρησιμοποιούν οι Αλβανοί εθνικιστές στην προπαγάνδα τους είναι η γλώσσα του Ομήρου. Στα Ομηρικά Έπη, πάμπολλες λέξεις, αν μεταφραστούν στα Αλβανικά είναι σχεδόν ολόιδιες. Αυτό κατ’ αυτούς αποδεικνύει την Ιλλυρικότητα-Αλβανικότητα του Ομήρου και κατεπέκτασιν την Αλβανικότητα της Ομηρικής Ελλάδας (ιστορική διαστροφή λόγω ιστοριοπληξίας).
Βέβαια το συμπέρασμα αυτό μόνο γέλια μπορεί να προκαλέσει στον επιστημονικό κόσμο. Όμως τα επιχειρήματα για την γλώσσα του Ομήρου είναι αληθή. Για να βρούμε τι αποδεικνύει αυτό, δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα άκρα. Η αλήθεια βρίσκεται στο μέσον. Η εποχή που συνέθεσε τα έπη του ο Όμηρος είναι μια εποχή πολύ κοντά στην Πελασγική. Έτσι ειναι λογικό η γλώσσα του να είναι πολύ κοντά στην Πελασγική, καθώς η Ελληνική γλώσσα προέρχεται από την Πελασγική. Το στοιχείο αυτό λοιπόν δεν αποδυκνύει έναν ανύπαρκτο πανιλλυρισμό κατά την αρχαιότητα, αλλά την Πελασγική καταγωγή Αλβανών και Ελλήνων. Επίσης Ιλλυρικές τοποθεσίες και ονόματα μεταφράζονται μόνο στα αλβανικά. Όπως ο Βασιλεύς Βαρδύλιος (Λευκό Αστέρι), το βουνό Τόμαρος, το οποίο πρώτος ο Στράβωνας το κατ’ονόμασε ως Τάμουρος, Τάμιρος, Τομίρος (εμφανείς η σύγχυση του Στράβωνα στα φωνήνετα) λόγω τον ιερέων που κατοικούσαν εκεί τους Ταμούριους, Ταμίριους. Η σύγχυση του Στράβωνα για το πως θα αποδώσει τα φωνήεντα οφείλεται στο ότι το όνομα Ταμούριος...δέν ήταν Ελληνικό αλλά ντόπιο
(Αλβανικά = Te miret = οι αγαθοί,οι άγιοι. Το e είναι με umlaut διαλυτικά και προφέρεται σαν πνεύμα δηλαδή η λέξη προφέρεται κάπως έτσι:Τ’ΜΙΡ’Τ).
Το όνομα Ιλλυρία: στα Αλβανικά το I LIR σημαίνει: ελεύθερος. Η Ταυλάντια (Tauland): από το that + land δηλαδή άφορη χώρα. Το land στα γκέκικα σημαίνει χώρα-γη, στα τόσκικα και επίσημα Αλβανικά σημαίνει τα υλικά που βγάζουμε από την γη. Βέβαια το land το συναντούμε και στις Σαξονικές γλώσσες. Για αυτό θα μιλήσω αργότερα.
Το όνομα Δήμητρα: το όνομα αυτό δημιουργήθηκε στην Ελλάδα κατά την εποχή που επινοήθηκε το δωδεκάθεο. Δηλαδή στα τέλη της Πελασγικής εποχής. Ας πάρουμε το πρώτο συνθετικό, το Δη. Όπως γνωρίζουμε το η αρχαίοτερα προφερόταν εε. Άρα το Δη για την ακρίβεια μπορεί να ήταν Δεε. Dhe στα Αλβανικά σημαίνει γη. Ο Δημήτριος Φάριος είχε Ελληνικότατο όνομα, όπως και δεν αποκλέιεται να ήταν Έλληνας καθώς καταγόταν από την ελληνική αποικία της Επιδάμνου. Τέλος τείθεται και θέμα πολλών στοιχείων της δακικής γλώσσης με την Αλβανική. ΑΛΗΘΕΣ! Όμως και πάλι ο Στράβων μας πληροφορεί πως οι Δάκες, οι Μύσες, οι Ιλλύριοι και οι Θράκες ομιλούν πολύ όμοια γλώσσα. Τέλος όσον αφορά τα γλωσσολογικά, θα μιλήσω για τον παραλληλισμό μεταξύ Ετρούσκων, Τοσκιδων και Ιλλυρίων. Οι Ετρούσκοι, θεωρούνται μετανασθέν Ιλλυρικό φύλο. Οι αρκετές Ετρουσκικες επιγραφές, που έχουν βρεθεί, είναι ένα ακόμη στοιχείο που μαρτυρεί την ομοιότητα της Ετρουσκοιλλυροπελασγικής γλώσσας με την σύγχρονη Αλβανική.
Έχει τεθεί επίσης θέμα και για κέλτικη καταγωγή των Ιλλυρίων. Πράγματοι, οι δύο λαοί έχουν πολλά κοινά (σύμβολα, έθιμα, ονόματα, λέξεις). Όμως τα στοιχεία μιλούν για μετακίνηση πληθυσμού από την Βαλκανική προς τον Βορρά και όχι το αντίστροφο. Στα πιο σπουδαία χρονικά της Αλβιόνας (Βρετανίας), και της (Albany) Σκοτίας, του Gefrey of Manmoyths και το Nenniu, αναγράφεται πως την Βρετανία την κατοικήσαν πολλές φυλές της ίδιας καταγωγής, οι οποίες μετανάστευσαν από την Δαρδανική Τροία προς την Ιταλία και από εκεί στην Αλβιόνα, οδηγούμενοι από τον αργηχό τους Βρεττό όταν ο τελευταίος σκότωσε άθελα του τον πατέρα του. MBRET στα Αλβανικά σημαίνει βασιλιάς. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ιρλανδία την οποία την αποίκησε μια φυλή Τρωοδαρδανική ή TEUTA DENAN. TEUTA λεγόταν και η τελευταία βασίλισσα της Ιλλυρίας όπως και το όνομα TEUTA φαίνεται να μοιάζει με το όνομα της φυλής των TAULAND.
Να διευκρινήσω πως τα ευρήματα που έχουν βρεθεί στην Τροία είναι παρόμοια με τα Δαρδάνικα και πολλοί ιστορικοί θεωρούν τον Τρωικό πολιτισμό ως έναν ανεπτυγμένο Δαρδανικο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΟΜΗΡΙΚΕΣ-----ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ-----ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Όσσε (δυικ.)-----Σύ (Sy)-----μάτι
Εκκαιδεκά-δωρ-ος-----Ντορ(Dore)-----Χέρι (έχων μήκος 16 παλαμών(δώρων))
Λάσιος(μαλλιαρός)-----Λέσ(Lesh)------Μαλλί
Μύς-----Μίου(Miu)-----Ποντίκι
Έλκω-----Χέλκj(Helq)-----Τραβώ-Έλκω
Μάρπτω-----Μάρ (Mar)-----Παίρνω
Ηδέ,τέ-----Εδέ,δε(Edhe,dhe)-----Και
Άρουρα-----Άρ,Άρα(Are,Ara)-----Χωράφι
Κίω-----Κιάς(Qjas)-----Σιμώνω
Κέλης-τος-----Κάλ(Kal-it)-----Άλογο
Κάρη-Κρήθεν-----Κρύε (Krye)-----Κεφάλι
Fεσθής,Fέσνυμι-----Βές(Vesh)-----Φορώ
Λέπορις(Αιολ.)-----Λέπουρ(Lepur)-----Λαγός
Κύων-----Κιέν(Qen)-----Σκύλος
Δαύκος-----Δαύκιε(Dhafqe)-----Καρότο
Ρώνυμι,ρωνύω-----Ρονj(Ronje)-----Ζώ
Λοίγιος,λοιγός-----Λιγγ(Lig)-----Αδύνατος-Κακός
Αίθω=Καίω,αιθήρ-----Αίθε(Ethe)-----Πυρετός
Ράσσω(ράχσω)-----Ράχ (Rah)-----Δέρνω, χτυπώ
Ανύω=περαιώνω-----Αν (Ane)-----Άκρη
Δοκ(ε)εί μοι-----Μ’ Ντούκετ (Me Duket)-----Νομίζω
Έρεβος-----Έρρ’τ (Erret)-----Σκοτάδι
Θρέω,θρόος-----Θ’ρες (Thres)-----Φωνάζω
Πάρος-----Π’ρ-Πάρα(Per-para)-----Μπροστά
Άψ (άπς)-----Π’ρ-Άψτ (Per-apsht)-----Πίσω
Νέμεσις-----Ν’μ’ (Neme)-----Νέμεσις (Κατάρα)
Νη ούκ-----Νούκ(Nuk)-----Δεν
Φέαρ-----Βέρ’(Vere)-----Άνοιξη
Δημός-----Διάμ(Dhiam)-----Λίπος(Ξύγκι)
Τορνόω=γυρίζω-----Τόρρ’ (Torre)-----Γύρω
Κείρω-----Κόρρ (Korr)-----Θερίζω
Μήνις-----Μ’ρί(Meri)(Τόσκικα)/Μ’νί(Menj)(Γκέκικα)-----Θυμός
Μάργος-----Μάρρ’(Marre)-----Τρελός
Νίσσομαι-----Νίσεμ (Nisem)-----Ξεκινάω
Φλύω-----Φλάς (Flas)-----Ομίλω-Φλυαρώ
Λέχω,λοχεία-----Λέχεμ(Lehem)(Γκέκικα)-----Γεννιέμαι
Φριμάω=Φυσώ-----Φριμα(Frima)-----Φύσημα
Κρουνός-----Κρούα(Krua)-----Βρύση
Δρύς-----Ντρού (Dru)-----Ξύλο
Λίττομαι-----Λούτεμ(Lutem)-----Παρακαλώ,Προσεύχομαι
Νυός,νυσός-----Νούσε (Nuse)-----Nύφη
Φέρση-----Βερς (Vers)-----Δρόσος
Κηλέω-----Κάλλ (Kall)-----Καίω
Ζέει-----Ζίεν (Zien)-----Βράζει
Μίτος-----Μιέτ (Mjet)-----Νήμα-Μίτος
Και πάρα πολλές άλλες...
Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, οι περισσότερες λέξεις από αυτές, έπαψαν να χρησιμοποιούνται πολύ πριν την Αλεξανδρινή εποχή. Δεν νομίζω να μάθαιναν Όμηρο στον Καύκασο!
Και κάτι για να θυμόμαστε, όλος αυτός ο ανθαλβανισμός, γεννήθηκε μετα την Ορθόδοξη ΕλληνοΣερβική συμμαχία. Όπου ορθόδοξος καλός και αρχαίος και όπου μουσουλμάνος κακός και ρυπάρος. Άλλο ιστορία όμως και άλλο εκκλησιαστικές νοθείες..
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΔΩ--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

A language family tree

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Κοσσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Σκόντρα-Γκεκαριά

Γκεκαριά-Gegëria

Arnaut Smoking

Σκόντρα

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html

Γκέκας-Gegë

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

Albanais au service de la policie du Caire (1860)

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Arnaut and his dog

Albanian

Arnaut Officer in Prayer

un Arvanitas

Arnautes-Αρναούτες

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920

Αλβανικό Σύνταγμα

Albanian(Smyrna)

Γκεκαριά-Gegëria

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Scutari-Shkodra

Scutari-Shkodër

Scutari-Shkodër

Shkodër (Gegëria)

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τirana

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian Costume

Albanian wedding rejoicings

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Egypt-Αίγυπτος

Egypt-Αίγυπτος
Βλέπε λεπτομέρεια από αυτόν τον πίνακα:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/12/arnaut-officer-officier-arnaute.html . Πρόκειται γιά Αρβανίτες πού συνοδεύουν γηγενείς γιά στράτευση.Τι συνοδεύουν δηλ.τούς τραβολογάνε αφού τούς μαντρώσανε πρώτα σαν το κοπάδι,αν προσέξει κανείς καί τούς πρώτους στη σειρά πού απεικοκονίζονται με κοινό δέσιμο στα χέρια από ξύλινο φυλάκωμα.Αριστερά ο στρατιώτης με την κόκκινη βράκα(φορούσαν καί μαύρες καί με μπλέ σκούρο χρώμα) είναι Σκοντριάνος.Όχι ότι θεωρείται ότι δεν είναι,πιθανόν,Γκέγκηδες καί κάποιοι από τούς Αρβανίτες τού πίνακα αλλά σίγουρα εκείνος με την βράκα φορά ένα από τα χαρακτηριστικά σκοντριάνικα ενδύματα,αφού φορούσαν καί φουστανέλες,τις μακριές σκοντριάνικες.Μιλάμε γιά την εποχή(Αίγυπτος) πού μεσουρανούσε ο μετέπειτα ιδρυτής τού αιγυπτιακού κράτους,ο Αρβανίτης μουσουλμάνος από την Καβάλα Μοχάμετ Άλη.Ο ζωγράφος-περιηγητής άλλες φορές αναφέρει την καταγωγή των μισθοφόρων Αρβανιτών(ως Αρναούτες συγκεκριμένα) καί άλλες φορές προφανώς το θεωρεί περιττό.Άντε μερικοί να τρέξουν να μας πούν πως πρόκειται γιά Άραβες πού...άσπρισαν από το κακό τους καί πού φόρεσαν καί φουστανέλα γιατί ήταν της...μόδας.

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Σκόντρα-Shkodër

Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra
by Marubbi

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα

Σκόντρα-Scutari

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ÉTUDES D'ARNAUTES

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)
1782,βλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

Shkodra(1861)

Scutari-Shkodër

Shkodra

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Albanians from Scutari(Shkodra)

Scutari(Gegëria)

Group of Albanians

Pogradec

Shpati-Elbasan

Shpati-Elbasan
http://itouchmap.com/?c=al&UF=-108212&UN=-167175&DG=RGN

Shpati (Elbasan)

Tirana

Arnauts playing draughts

Epirots (Albanians of Epirus)

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Σκόντρα-Scutari(1848)

Σκόντρα-Scutari(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Κοstume Gjinokastër

Κοstume Gjinokastër
1939

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Scutari

Σκόντρα-Shkodër(Gegëria)

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Albanian women(Greece)

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Γιάνενα-Janina (1849)

Γιάνενα-Janina (1849)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Janina-Γιάνενα

Janina-Γιάνενα
Greek soldier at Lake Pamvotis near Janina, with mosque, reinforced palace and city wall (S/T Collection, Leiden)

Eλλάς

Kωνσταντινούπολη-Istanbul

Bataillon Albanais(Constantinople)

Cheta of Arnauti

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Σώμα Ευζώνων σε θέση μάχης

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

San Constantino Albanese(Ιtaly)

San Paolo Albanese

Epifania a Piana degli Albanesi

Costumi Albanesi

(Arnaut) Albanais

ARNAUT,Albanais en grand costume

Greek Fighters (1897)

Greco-Turkish war 1897 panic stricken behavior, Larissa