ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ ΚΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Έθνος-Έθος-Ήθος-Πλατεία Βάθη

ΕΘΝΟΣ
Σύμφωνα με το ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής τού Ι.Σταματάκου «Έθνος-εος»= 1)Σύνολο ατόμων,ομάς ανθρώπων,το σύνολο των ανηκόντων είς τινά εθνικότητα,2)φυλή,ράτσα,3)λαός,έθνος,4)ιδιαιτέρα τάξις ανθρώπων,φυλετική τάξις. Ετυμολογία:Έθνος
ΕΘΟΣ

Στο ίδιο λεξικό διαβάζουμε γιά τη λέξη Έθος:«Έθος-εος=Συνήθεια,έθιμον,τρόπος,
Ετυμ.έθος εξ Ιαπετικής (Ινδοευρωπαϊκής) ρίζης sve-dh-».Στην υποτιθέμενη αυτή ινδοευρωπαϊκή ρίζα sve-dhe-o I.Σταματάκος βλέπει μιά σύνθετη ρίζα: sve=τριτοπρόσωπη προσωπική αντωνυμία,ανάλογη τού ελλην.ε(πνεύμα-οξεία) καί dhe-=θέτω, ποιώ.Επομένως η υποτιθέμενη αυτή σύνθετη ρίζα έχει την έννοια τού σφετερίζομαι,οικειοποιούμαι κλπ. λέει ο Σταματάκος.Τις ίδιες ετυμολογικές υποθέσεις βλέπουμε καί στο ετυμολογικό λεξικό τού J.B.Hofmann καί φυσικά την κοινή διαπίστωση σχετικότητας των λέξεων έθνος,έθος καί ήθος,ηθική.Γιά να κάνουμε μιά κάπως διαφορετική καί πιό απλούστερη προσέγγιση της ετυμολογίας των συγγενών αυτών λέξεων,να ξεκαθαρίσουμε ότι στις λέξεις έθνος,έθος,ήθος υπόκειται ένα δίγαμμα (F) στην αρχή των λέξεων (Fέθνος,Fέθος) όπως έχουν επισημάνει όλοι οί γλωσσολόγοι πρβλ το Λακωνικό βέσον=έθος κατ' Ησύχιο,πού αντιστοιχεί σ'ένα Βέθον,αφού ως γνωστόν οί Λάκωνες πρόφεραν σαν σ το θ.
ΗΘΟΣ
Πηγαίνοντας τώρα στη λέξη ήθος των πιό πάνω λεξικών διαβάζουμε:ήθος-εος,«συνήθεια,χρήσις,έθιμον,ψυχική διάθεσις,χαρακτήρ τού ανθρώπου,συνήθης διαμονή,ενδιαίτημα,στον πληθ.τρώγλες,κατοικίες,οί τρόποι καί τα έθιμα των ανθρώπων».
Απ'όλα αυτά,βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οί λέξεις έθνος,έθος,ήθος,έχουν να κάνουν:
1)με σύνολο ανθρώπων,αλλά καί ζωων (βλπ.«έθνος μελισσών»)

2)πού συγκατοικεί σε ορισμένο τόπο καί 
3) έχει ορισμένο τρόπο διαβίωσης.
Προτού σχηματισθούν λέξεις, πού επιμαρτυρούν ένα ανεπτυγμένο επίπεδο πολιτισμού όπως λ.χ. η λέξη «συνέλευσις» προϋπήρχαν αρχέγονες λέξεις ενός λαού πρωτόγονου,γεωργοποιμενικού η τροφοσυλλεκτικού.Καί αυτές θα πρέπει να αναζητήσουμε σαν ρίζες πολλών λέξεων της πολιτισμένης ανθρωπότητας. Στην Αρβανίτικη,πού διασώζει τον κορμό της πανάρχαιας Πελασγικής γλώσσας,υπάρχει η λέξη vathe-i (βαθ-ι) = το μαντρί,όπου ενσταυλίζονται τα ζώα καί κυρίως τα πρόβατα καί τα γίδια Βεθ-(vetherinj) βεθερινj στ'αρβανίτικα καί vethe στ'αλβανικά). Το μαντρί είναι ο πρωτόγονος τόπος,όπου ένα σύνολο (κοπάδι) ομοειδών ζώων,ενδιαιτάται καί συμπεριφέρεται κατ'έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αργότερα οί άνθρωποι θα ζούν κατά παρόμοιο τρόπο:Σαν σύνολο (κοινωνία) σε συγκεκριμένο χώρο καί κάτω από κανόνες πού θα διαμορφώσουν έναν ενιαίο τρόπο συμβίωσης ενός συνόλου κλπ.κλπ. Να επισημανθεί εδώ,ότι καί στην αρχαία Ινδική υπάρχει η σχετική λέξη svadha =«ίδιος τρόπος,ιδιορρυθμία,συνήθεια,κατοικία» (βλπ. Hofmann η καί Σταματάκο στην λ. «ήθος») αλλά καί στην αρχαιοσημιτική η λέξη beth =κατοικία,απ'όπου -υποτίθεται-προέρχεται καί η ονομασία τού γράμματος Β. Τώρα αν ρωτάται αν η αρχαιοϊνδική (σανσκριτική) svadha καί η αρχαιοσημιτική beth,έδωσαν την αρβανίτικη (πελασγική) Vathe-Vethe=μαντρί,ενσταυλισμός η συνέβη το αντίθετο,θα πω ότι δεν αρκεί η γλωσσολογία γιά να δώσει τη σωστή απάντηση,αλλά η Ιστορία στο συνολό της (πού πρέπει να επικουρείται από όλες τις επιστήμες,αρχαιολογία,γλωσσολογία,γεωλογία,μυθολογία,ανθρωπολογία,κλπ.)καί φυσικά η Λογική. Λέτε οί αρχαίοι Ινδοί με τούς αρχαίους Σημίτες,να εισέβαλαν στα βουνά της Ηπείρου καί της Αλβανίας κάποτε,να τούς μετέδωσαν τη λέξη svadha καί beth= κατοικία κλπ,καί οί Πελασγοί να χαρακτηρίζουν έτσι τα μαντριά των ζώων η μήπως οί «κάρτα πολυπλάνητοι» Πελασγοί,πού η παρουσία τους αποδεικνύεται από την Ευρώπη ως την Ασία καί την Αφρική να μετέφεραν εκεί αυτή τη λέξη -ρίζα vathe-vethe; Πάντως,προτού να χτίσουν σπίτια οί άνθρωποι καί προτού ζήσουν σε πόλεις καί χωριά σαν οργανωμένη κοινωνία,ζούσαν σε σπηλιές,όπου καί έτρεφαν τα πρώτα οικόσιτα ζώα,όπως το πρόβατο,έτσι καθώς παραστατικότατα τα περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσειά του,με τον Κύκλωπα Πολύφημο. Λοιπόν,το ανθρώπινο ενδιαίτημα,η κατοικία,καί ευρύτερα ο συγκεκριμένος τόπος,όπου κατά συγκεκριμένο τρόπο καί κάτω από ορισμένους κανόνες ζούν οί άνθρωποι,(Fέθνος,Fέθος,Fήθος) πήρε την ονομασία,κατ'αναλογίαν,από τον τόπο καί τον τρόπο διαβίωσης καί ενσταυλισμού των πρώτων ζώων πού εξημέρωσε (Vath(e)-veth(e) το e προφέρεται αμυδρά). Η γλώσσα,όπως καί πλείστα άλλα,εκ των ατελών προς τα τέλεια πορεύεται. Σχετικά μ'αυτή τη πρωτογενή λέξη-ρίζα Fαθ-Fεθ (βαθ-βεθ) να συμπληρώσουμε καί τα εξής: Δίπλα από την πλατεία Ομονοίας,υπάρχει η πλατεία Βάθης.Γιά να μην έρθει κάποιος γλωσσολόγος στο μέλλον να ετυμολογήσει την πλατεία Βάθη εκ τού βαθύς,βάθος κλπ.,να πούμε ότι η περιοχή αυτή ανήκε σε Μενιδιάτες τα παλιότερα χρόνια. Βέβαια υπάρχουν πολλά αρβανίτικα επώνυμα ,«Βάθης» (ο Βάθης),αλλά καθόλου απίθανο εκεί να βρίσκοταν κάποιο μαντρί (Βάθη-vathi) Μενιδιάτικο καί να ονομάσθηκε έτσι η περιοχή.Ούτως η άλλως η σωστή ονομασία είναι «Πλατεία Βάθη» καί όχι «Πλατεία Βάθης»,όπως λέγεται σήμερα. Ευχόμαστε να μη βρεθεί κανένας υπάλληλος Δήμου η Υπουργείου,πού θα ακούσει γιά την αρβανίτικη προέλευση της γνωστής αυτής πλατείας καί βαλθεί να την μετονομάσει σε «Πλατεία Χρυσανθέμων» η «Πλατεία Βάθους».Πολλά έχουν δεί τα μάτια μας...

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.13
ε αμυδρά
το μαντρί,η στάνι,η στρούγκα

ΒΛΕΠΕ:Βαθύ Σάμου(ένας οικισμός στην πλαγιά τού λόφου πάνω από την πόλη της Σάμου)
Άνω καί Κάτω Αρβανίτες(Σάμος)
Λέκκα(Σάμος)
Βάθη(Κιλκίς)
Θέμις


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Στην παγίδα των Σέρβων

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

I.F.Falmerayer

I.F.Falmerayer
«Περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων»

Αntonio Bellusci

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Saint Alban

Saint Alban
http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/02/the-trojan-kings-of-england.html

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

Aλβανικός Γάμος

Aλβανικός Γάμος
«Αλβανικός Γάμος»,παρουσιάστηκε τον Δεκέμβρη τού 1891 στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό,υπό Α.Δευτεραίου . http://www.mezatpazari.com/urun/5563/arnavut-kostumlu-tip

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

«Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821» περιοδικό «Δαυλός».

Claudiu Neagoe, Arnăuţii în Ţările Române

Claudiu Neagoe, Arnăuţii în Ţările Române
http://arsdocendi.ro/prezentare-claudiu-neagoe-arnautii-in-tarile-romane

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Αρβανίτες μουσουλμάνοι
http://www.1st-art-gallery.com/Jean-L%E3%A9on-G%E3%A9r%E3%B4me/Prayer-In-The-House-Of-An-Arnaut-Chief.html

Κοσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Κοσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria
http://www.bridgemanart.com/en-GB/asset/651405/joanovitch-paul-1859-1957/an-arnaut-warrior-oil-on-panel,http://centrum.pogranicze.sejny.pl/poczt.php?lp=171&session_id=d89b7fbc69102abe00c6e524a7b309b9

Σκόντρα-Γκεκαριά

Σκόντρα-Γκεκαριά
http://tanmarket.com/collectionist/gallery/marubi/STUDIO_MARUBI_036x.jpg

Γκεκαριά-Gegëria

Αρναούτης

Αρναούτης
http://www.fineart-china.com/htmlimg/image-61991.html,http://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=146

Σκόντρα

Σκόντρα
Una brass band albanese, 1887

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html
Μαλεσιάδα(Αιτωλοακαρνανία),Κομποθέκλα(Αιτωλοακαρνανία),
Μάζι(Φθιώτιδα),Γουλέμι(Φθιώτιδα),Γαρδίκι(Φθιώτιδα),
Μπόρσα-Κορυφή(Κοζάνη),Λεστάν-Φαρασσηνόν(Δράμα),

Γκέκας-Gegë

Γκέκας-Gegë
An Albanian volunteer serving with the Albanische Legion established in January 1916 by the Austro-Hungarian Army,http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205124693
Στρούμπουλας(Κρήτη),«σακουλεύτηκα»,Σπίνα(Κρήτη),
Σκόπια,«Γύφτος»,«Γιούχα»,Γιάλα,
Γούβα(Παγκράτι),Ζέλι(Φθιώτιδα),Θάλασσα-Θάλαττα,
Σκούταρι(Σέρρες),Σκράπας,Σούμα,Σουλάνι(Ανδρίτσαινα),

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου

Στιμάγκα(Κόρινθος),Βάλλα(Μακεδονία),Mέντωρ,Ημαθία,

Κόσοβο(1943)

Φίλης,Φίσκας,Φόρτης,Φλαμούρης,Φλόκας,Φρίμης,

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
Salonique costumes Albanais

Οffisier Albanais

Οffisier Albanais
Otto Magnus von Stackelberg (Baron) - Costumes et usages des peuples de la Grèce moderne. Rom 1825 , http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00082064&pimage=00037&lv=1&l=en

Γκιουλέκας-Τσέλιο Πίτσαρη

Γκιουλέκας-Τσέλιο Πίτσαρη
Kapedani Lab Zenel Gjoleka

«JANINA, THE CAPITAL OF ALBANIA»

«JANINA, THE CAPITAL OF ALBANIA»
San Francisco Call, Volume 81, Number 138, 17 April 1897,JANINA, THE CAPITAL OF ALBANIA. This is one of the most picturesque cities in European Turkey. . It is situated on a peninsula extending out into a lake of the same name. It is reported that Greek irregulars have scouted close up to tne walls of the city, and only a few days ago telegraphic communication between Janina and Elassona, the Turkish headquarters, was destroyed

Albanian Chieftain(1800)

Albanian Chieftain(1800)
Γκέγκης

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)
by Constance Fenimore Woolson,http://www.gutenberg.org/files/33367/33367-h/33367-h.htm

Tosk Albanian

Tosk Albanian
Albanian warriors wearing traditional fustanella from southern Albania 1906 by Edith Durham

Албанец. 1829

Албанец. 1829
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e3-5419-a3d9-e040-e00a18064a99,http://nashenasledie.livejournal.com/923334.html,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/02/blog-post_2020.html

Arnaut from Ioannina

Arnaut from Ioannina
http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_clothing,http://www.luminous-lint.com/app/contents/fra/_photographer_pascal_sebah_les_costumes_populaires_de_la_turquie_en_1873_01/,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2013/11/blog-post_3691.html

Souliot warriors pursuing the enemy

Souliot warriors pursuing the enemy
Αλβανοί καταδιώκουν κάποιον εχθρό στα ορεινά της Ελλάδας, 1820. Χαλκογραφία. Σχέδιο C.R. Cockerell, χάραξη J. Clark. Hughes T.S., Travels in Sicily, Greece and Albania., τ.2, London 1820, σ.99. Αθήνα, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 5. 961,http://www.ime.gr/chronos/projects/fragokratia/gr/image_gallery/ath_im9.html,http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Souliotes_19th_century_painting.jpg

Arnaut

Arnaut
http://www.invaluable.com/auction-lot/cartwright,-joseph.-92-c-a035f5cc98?afRedir=true,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/05/blog-post_389.html

Mountaineer of Ioannina,Albania(!)

Mountaineer of Ioannina,Albania(!)
Mountaineer of Janina, Albania Modern high quality reproduction of a print originally published in 1894 Caption below picture:'Mountaineer of Janina,Albania',http://www.amazon.com/GREECE-Mountaineer-Ioannina-Albania-antique/dp/B008D3QRFI,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2013/06/blog-post_2853.html

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)
https://sites.google.com/site/armeddancers/albania

Albanian Guard

Albanian Guard
Henry J.Van Lennep "The oriental album"1862

Arnaut and his dog

Arnaut and his dog
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arnaut_and_his_dog_by_Jean_Leon_gerome.jpg,http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5263434

Albanian

Albanian
Albanian Costume 1873,Mid-Manhattan Picture Collection,

Arnauts

Arnauts
http://www.ebay.com/itm/Antique-Print-of-1858-Arab-Chief-Arnauts-Men-Uniform-Smoking-Pipe-/351000935488

Albanian warrior

Albanian warrior
Prayer in the Desert, 1864 "Prayer in the Desert" by Jean-Léon Gérôme - Albanian warior,http://www.wikiart.org/en/jean-leon-gerome/albanian-warior

Πυρρίχιος-Pyrrhic Dance

Les Danseurs Albanais

Les Danseurs Albanais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre-Gabriel_Decamps

Albanian Duel

Albanian Duel
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Albanian_Duel_by_Alexandre_Gabriel_Decamps_1828.jpg

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)
Naš saradnik sa Cetinja, Zoran B. Zekovic, poslao nam je crteže - gravure ceških umjetnika. Na slici, Crnogorci se dogovoraju sa Arnautima, autora KAREL MAIXNER-A,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2013/12/blog-post_6752.html

Αλβανικό Σύνταγμα

Tόσκης-Tosk

Tόσκης-Tosk
http://tanmarket.com/collectionist/gallery/marubi/Studio_1.MARUBI_003x.jpg

Albanian(Smyrna)

Albanian(Smyrna)
TWO STUDIES OF AN ALBANIAN GUARDSMAN AND A DRAWING OF A SHOP IN SMYRNA ON REVERSE By Denis Auguste Marie Raffet

Albanians(Chimara-Χειμάρα)

Albanians(Chimara-Χειμάρα)
National Maritime Museum,Greenwich,London.Albanians of Demetri,Summer dress,1811 and Albanian women at Cimarra,1811,http://collections.rmg.co.uk/mediaLib/342/media-342538/large.jpg,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/03/blog-post_3009.html

Γκεκαριά-Gegëria

Γκεκαριά-Gegëria
RAMAZAN FEAST NIGHT MUSIC ENTERTAINMENT IN ALBANIA RAMAZAN ENGRAVING HISTORY,Richard Caton Woodville Illustrated London Magazine,June18,1883.This genuine antique engraving is titled "A NIGHT'S ENTERTAINMENT IN ALBANIA DURING THE FEAST OF RAMAZAN",published in "Harper's Weekly" June 1881.This dated engraving from the year of 1881 is 11 x 15 inches in size with wide margins.It is in excellent condition,highly displayable and ready for framing and is guaranteed to be as described , http://lord-bajromi.tumblr.com/post/78166541732/a-night-entertainment-during-ramazan-at-scutari

Mirdita-Γκεκαριά

Mirdita-Γκεκαριά
1913 Franz von Nopcsa , http://www.nopcsa.ro/#!albanezi-in-costume-nationale/zoom/c60z/image6ma , http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Nopcsa_von_Fels%C5%91-Szilv%C3%A1s , http://nopcsa.albanianphotography.net/index_htm_files/nopcsa_photos.pdf , http://nopcsa.albanianphotography.net/ , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_5920.html

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Royal Albanian Gendarmerie

Royal Albanian Gendarmerie
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Albanian_Army#Royal_Guard

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)
Foto von Pjetër Marubi (1903),http://als.wikipedia.org/wiki/Albanische_Volkstrachten#mediaviewer/Datei:Kostum_me_fustanelle_-_Pjeter_Marubi.JPG

Δυρράχιο-Durrës

Δυρράχιο-Durrës
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2279609/Banished-Holy-Land-notorious-sex-scandal-future-Edvard-VII-spent-days-smoking-shooting-crocodiles-drinking-coffee--returning-home-tattoo.html

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τίρανα-Tiranë
https://www.flickr.com/photos/44425842@N00/10309343646/in/pool-918004@N21/

Tepelenë-Tεπελένι

Tepelenë-Tεπελένι
http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Pasha.«Οί Αλβανοί πολεμιστές υπήρξαν, μαζί με Έλληνες αρματολούς,το στρατιωτικό στήριγμα τού Αλή Πασά σην προσπάθειά του να δημιουργήσει ανεξάρτητο αλβανοελληνικό κράτος στις ευρωπαϊκές κτήσεις της οθωμανικής επικράτειας»:ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ εκδόσεις Κ.Κουμουνδουρέα.Τάσος Βουρνάς περί δημιουργίας Ελληνο-Αλβανικού κράτους στο «Αλή Πασά,τύρρανος ή ιδιοφυής πολιτικός;»

Albanian Costume

Albanian Costume
1854,Albanian Costume,Mac Bean,Forbes (Artist) Sutcliffe, Justin (Lithographer),Sketches of character and costume in Constantinople, Ionian Islands &c. from the original drawings made on the spot by Capt'n. Forbes Mac Bean, 92nd Highlanders, lithographed by J. Sutcliffe,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/06/claudiu-neagoe-arnautii-in-tarile-romane.html,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/05/blog-post_5499.html

Albanian wedding rejoicings

Albanian wedding rejoicings
1894,PROVENANCE:"Peoples of the World",by Robert Brown,published by Cassell & Co[Vol 6],http://www.antiquaprintgallery.com/albania-albanian-wedding-rejoicings--antique-print-1894-200511-p.asp

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Albanian Mercenaries(Εgypt)
1878,Picturesque EGYPT by Prof.Georg Moritz Ebers,http://www.ebay.com/itm/Antique-PICTURESQUE-EGYPT-Egyptian-ARCHAEOLOGY-Nile-PYRAMID-Art-ARABIAN-Islam-/151126383413

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania
Richard Caton Woodville, Jr.,A meeting of the Albanian League - from Harper's Weekly, (April 24, 1880), pp. 264-265.Albanian League Meeting - Shkoder Nights, Albania:http://www.ebay.com/itm/1880-Two-Large-Photogravures-Albanian-League-Meeting-Shkoder-Nights-Albania-/390699911426

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
http://www.delcampe.net/page/item/id,201383075,var,ALBANIA-ALBANIE-KOSTUME-KOMTARE-SHKODER-SCUTARI-DALBANIA-POSTAT-AJRORE,language,F.html

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα,http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B2%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1

An old Albanian warrior(Greece)

An old Albanian warrior(Greece)
F.Gleason,1854,Brown University Anne S.K. Brown Military Collection,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2011/06/1_07.html

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors
http://postcardcircuit.com/postcard-Auction/darabanth-co-ltd/4008878/lot-21904-topic-postcards-militaria-postcard-auction?__utma=1.1921448816.1403028890.1404504318.1405119474.4&__utmb=1.10.9.1405119705172&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1405119474.4.4.utmcsr=google.gr|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/imgres&__utmv=-&__utmk=260276109

ÉTUDES D'ARNAUTES

ÉTUDES D'ARNAUTES
FERDINAND-VICTOR-EUGÈNE DELACROIX (1798-1863),http://www.christies.com/lotfinder/drawings-watercolors/ferdinand-victor-eugene-delacroix-etudes-darnautes-5737555-details.aspx?from=salesummary&intObjectID=5737555&sid=3656304e-cd92-4b6c-9540-c3500bfebb2c

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois(Greece)

Soldats Albanois(Greece)
Bλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

grecian and albanian costumes
The Penny Magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge,volume 5

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

The New King and Queen of Albania

The New King and Queen of Albania
The Omaha Daily bee April 19,1914.Top: Interesting Dinner Scene in the Albanian Palace, Based Upon a Sketch from Life by Caton Woodville, the Famous English Illustrator

Albanians from Scutari(Shkodra)

Albanians from Scutari(Shkodra)
Albanians from Scutari cross the Boyana to occupy Dulcigno by Richard Caton Woodville II

Group of Albanians

Group of Albanians
«Pictures from the Balkans» (1906) by John Foster Fraser , http://quod.lib.umich.edu/b/bosnia/AKP9593.0001.001?view=toc , https://archive.org/details/picturesfrombalk00frasuoft

Arnauts Playing Draughts

Arnauts Playing Draughts
1875,William Henry Knight , http://www.checkerschest.com/game-of-checkers/knight.htm

Albanians in the Morea

Albanians in the Morea
National Gallery of Victoria,Melbourne,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2011/01/blog-post_16.html,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2011/07/blog-post_19.html,http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/03/greek-albanian-costumes1800.html

Ψάξτε κι ό,τι βρείτε,γιατί ό,τι θέλει βγάζει

Φόρτωση...