«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Αυτοί πού κόπτονται γιά το «Μακεδονικό...

Kι όμως,αυτοί πού δήθεν κόπτονται γιά το «Μακεδονικό» καί αντί να υποστηρίξουν εκείνους πού είναι εναντίον τού σκοπιανού κατασκευάσματος,υποστηρίζουν άνευ όρων ό,τι σλαβικό. 
Ότι έκαναν τότε πού ξεσηκώθηκε το αλβανικό στοιχείο εναντίον τού προαιώνιου εχθρού καί η ελεεινή παπαδίστικη γραικυλία έστελνε στρατιωτική βοήθεια στον...σκοπιανό - μακεδονικό λαό. 
Είναι σίγουρο,πως μιά μέρα ετούτη η διαχρονικά αλλοπρόσαλλη πολιτική της γραικυλίας θα πληρωθεί καί με το παραπάνω. 
Αυτή η γραικύλικη ελεεινότητα πού βαπτίζεται από την συμμορία με τα μαύρα «εθνική πολιτική» είναι βέβαιο πως θα πληρωθεί με βαρύτατο λογαριασμό. 
Οί άνθρωποι,θυσιάζουν οτιδήποτε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ στο όνομα μιάς καθοδηγούμενης καί στημένης ΑΛΒΑΝΟΦΑΓΙΑΣ καί μόνο. 
Μιάς αλβανοφαγίας πού περνά πλέον απροκάλυπτα μέσα από τα συμφέροντα της εκκλησίας,εκπροσωπώντας στην ουσία την επιθετικότητα τού σλαβικού κόσμου στα πάτρια πελασγικά εδάφη. 
Όλο αυτό το αληταριό παίζει πλέον ανοιχτά στα χαρτιά την Μακεδονία καί την Θράκη μαζί με περιοχές τού Αιγαίου. 
Καί το ίδιο αυτό το αληταριό εφιστά την προσοχή μας στην ...βόρειαΉπειρο πού...κινδυνεύει.
 Όλοι αυτοί λοιπόν οί πατριδέμποροι,πού με όλους τούς κατακτητές μιά χαρά τα είχαν βρεί,οδηγούν την Ελλάδα,την πραγματική Ελλάδα, να μην έχει στο μέλλον ούτε ένα σύμμαχο,ούτε έναν υποστηριχτή της με αποτέλεσμα να την μισούν ΟΛΟΙ. 
Γιατί,εάν νομίζουν μερικοί πως θα έχουν συμμάχους τον σλαβικό-ορθόδοξο παράγοντα,τούς λέμε πως κοιμούνται όρθιοι καί πληρώνουν ξενοδοχείο.

Λέμε τώρα,φανταστείτε εάν αυτό το οποίο συνέβη στη βουλή των Σκοπίων στη θέση των Αλβανών ήταν οί Σλάβοι,το τι θα έγραφαν οί γραικυλοφυλλάδες καί τι ...επαναστάσεις θα είχαμε στα ΜΜΕ καί στο διαδίκτυο γιά τον ...αλβανικό επεκτατισμό.

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Αρναούτ ΚιόϊΝα σκεφτεί κανείς πως σήμερα η Δερβιτσάνη θεωρείται μία περιοχή πού κατοικείται από Έλληνες μειονοτικούς!!!
Ένα ακόμη δείγμα γιά το τι προέλευση έχουν οί «Έλληνες» της νοτίου Αλβανίας αλλά καί το ρευστό της εθνικής-κρατικίστικης συνείδησης.

Βασίλης Λούπος

Βλάμηδες-Φούστηδες-Μάγκες-Μπέσα-Φάρες

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Η ...σλάβικη καταγωγή των Τριβαλλών καί της μητέρας τού Σκεντέρμπεη

Η ...σλάβικη καταγωγή των Τριβαλλών καί της μητέρας τού Σκεντέρμπεη.
Mας λένε πως οί Τριβαλλοί-Triballi ήταν οί Σέρβοι, καί επικαλούνται γιά αυτό τούς βυζαντινούς συγγραφείς.
Εξηγώ λοιπόν,πως από αυτούς τούς Τριβαλλούς καταγόταν η μητέρα τού Σκεντέρμπεη.Καί επειδή οί συγγραφείς της εποχής, Τριβαλλούς έλεγαν τούς Σέρβους επομένως εξάγεται το συμπέρασμα της σέρβικης καταγωγής της μητέρας τού Καστριώτη.
Με μιά πρώτη ματιά, εδώ υπάρχει κάποια παρανόηση από τούς βυζαντινογράφους πού πέρα από τα χριστιανικά τους ενδιαφέροντα τα υπόλοιπα έρχονταν σε δεύτερο πλάνο.

Οί Τριβαλλοί τι σχέση μπορεί να έχουν με τούς Σλάβους - Σέρβους όταν οί τελευταίοι άρχισαν να προωθούνται στη Βαλκανική από το 5ο αιώνα μ.Χ.;
Από πού κι ως πού λοιπόν εξάγεται τούτη η σχέση φυλών καί λαών πού στην περιοχή την οποία αναφερόμαστε οί μεν Τριβαλλοί κατοικούν από την αρχαιότητα στην Βαλκανική ενώ οί Σλάβοι,όπως είναι καί οί Σέρβοι,σταδιακά εξαπλώνονται στα Βαλκάνια από την μετά Χριστό εποχή;
Καί πως γίνεται να ταυτίζονται(ή άμεσα να γειτνιάζουν) οί περιοχές των Τριβαλλών με τις περιοχές πού μέχρι σήμερα κατοικούν αλβανικοί πληθυσμοί παρά την μακρόχρονη καί αδυσώπητη σλαβική πίεση;
Όλοι οί βυζαντινογράφοι μας επιβεβαιώνουν γιά τούς ξένους Σλάβους,γιά την εμφάνισή τους στα ευρωπαϊκά εδάφη καί την αρχή των εισβολών σε πόλεις καί λαούς ΠΡΟ Σλαβικούς,μέχρι καί τον εκχριστιανισμό τους.
Από πού προκύπτει η σύνδεση των γηγενών Τριβαλλών με τούς επίληδες Σλάβους - Σέρβους;Άγνωστον.
Παρ'όλα αυτά μας λένε πως το Τριβαλλός είναι εξώνυμο των Σέρβων.
Ο βυζαντινός ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης ή Ακομινάτος είναι περισσότερο σαφής ως προς την αντιϊστορική σύνδεση των Σέρβων με τούς Τριβαλλούς καί αξίζει η διευκρίνησή του:«κάποιοι επίσης(αναφερόμενος στούς Τριβαλλούς) τούς ονομάζουν Σέρβους».Προσέξτε,«κάποιοι τούς ονομάζουν...».
Δεν πρόκειται δηλαδή γιά κάποια γενική αποδοχή των συγγραφέων,αλλά κάποιοι τούς ταυτίζουν κλπ.
Θα συμπλήρωνα λοιπόν καί εγώ με την σειρά μου πως «κάποιοι» το έδεσαν σχοινί-κορδόνι γιά την σέρβικη δήθεν καταγωγή της μητέρας τού Καστριώτη,σε αντίθεση με την πληθώρα των ντοκουμέντων των ιστορικών αλλά καί των παραδόσεων πού αφορούν τον Αλβανό ηγέτη.Καί μας σέρβιραν με μιά απίστευτη ευκολία ένα προϊόν ξεκάρφωτο καί αποκομμένο από την κοινή λογική καί την ιστορική έρευνα.
Οί Σλάβοι έχουν αφήσει,καί αφήνουν μέχρι σήμερα,εποχή στην πλαστογραφία καί παραχάραξη οικειοποιώντας πρόσωπα πού ποτέ δεν τούς ανήκαν.
Ο ιστορικός Δήμιτσας κατηγορηματικά καταγγέλει την μανία πλαστογράφησης των Σλάβων καί ο ίδιος στο έργο του γιά τον Σκεντέρμπεη απαξιεί καν να αναφερθεί στην υποτιθέμενη σλάβικη καταγωγή τού Καστριώτη.
Το ίδιο καί ο μεγάλος δάσκαλος Ευγένιος Βούλγαρης ούτε καν αναφέρει περί της σλάβας μητέρας τού Καστριώτη.
Το ίδιο καί ο Παγανέλ,πού βρίσκει απόλυτα σύμφωνο τον συγγραφέα Νικόλαο Δραγούμη.
Η μανία πλαστογράφησης των Σλάβων,πού την τωρινή της μορφή την βλέπουμε στο μακεδονικό,είναι πολύ αρχαιότερη καί πρώϊμη ακόμη ήδη από τα στάδια τού εκχριστιανισμού τους.
Ο εκχριστιανισμός τους αυτός υπήρξε αρκετά ιδιότυπος αν σκεφτεί κανείς πως με ευκολία υιοθέτησαν τον ιουδαϊκό μεσσιανισμό προσαρμοσμένο στον σλαβικό ψυχισμό τους,συνέπεια μάλλον μιάς απίστευτης υποτέλειας(τα ίδια τα ονόματα σλάβος-slave-σκλάβος καί σκλαβηνοί καί σέρβος-servis το μαρτυρούν) τούς πρώτους αιώνες πού άρχιζαν δειλά-δειλά να προωθούνται στην Βαλκανική ως εργάτες γης.
Φαίνεται λοιπόν πως αυτή η κατάσταση βοήθησε πολύ ώστε στην κυριολεξία να βουτήξουν στον χριστιανισμό άνευ όρων καί με απίστευτη καί πρωτόγνωρη ευκολία με την πρώτη κιόλας επαφή τους με αυτή την θρησκεία(θα παρατηρήσει κανείς στην παντελή έλλειψη αναφοράς από αυτούς σε αρχαίες θεότητες τους καί ό,τι έχει να κάνει σε προχριστιανικό παρελθόν).
Ξαναλέω λοιπόν πως οί Σλάβοι διακατέχονται από έναν φανατικό καί ιδιότυπο μεσσιανισμό εβραϊκού τύπου καί έτσι εξηγείται καί σύμπτωση δεν είναι με την μανία τους να οικειοποιούνται σλάβικη καταγωγή ηρώων παντελώς ξένων προς αυτούς επιδεικνύοντας σλάβα μητέρα,ελλείψει άξιου λόγου ιστορικού υπόβαθρου.Παρατηρείστε το στον Καστριώτη καί Κ.Παλαιολόγο,πρόσωπα κλειδιά της μεσαιωνικής ιστορίας.Πρόκειται δηλαδή γιά αυτό το οποίο ισχυρίζομαι,πως η καταγωγή μετρά από την μεριά της μητέρας στον ιουδαϊσμό.
Μα τα ίδια θα δεί κανείς με την περίπτωση τού Ιουστινιανού πού μάλιστα πρόλαβαν να τού δώσουν καί το όνομα Ουπράβδα σε εκκλησιαστικά έγγραφα! καί πού πλέον έχει αποδειχτεί τούτη η πλαστογράφηση τελεσίδικα από εξέχοντες ιστορικούς.
Το ίδιο ακριβώς συνέβη με τον Γερμανό Κοπέρνικο πού οί Πολωνοί δεν άφησαν αδριάντα γιά αδριάντα γιά τον σπουδαίο...σλάβο επιστήμονα.
Είναι τόσα πολλά καί άλλα τόσα πού το μνημονικό θολώνει καί κουράζεται με το τι να πρωτοπαρουσιάσει.
Τέλος πάντων το πολεμάμε σύντροφοι καί εδώ είμαστε αφού πρώτα να είμαστε καλά,εννοείται.

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Όρκος προς την πολιτική ηγεσία της εποχής καί μάλιστα ξενόφερτης


                                                       video


Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Κωνσταντίνος Kανάρης

 Τι καταγωγής είπαμε πως ήταν ο Κανάρης καί ποιά τα χαρακτηριστικά ανθρωπολογικά του γνωρίσματα; Κωνσταντίνος Κανάρης 1793 - 1877 γεννημένος στην Πάργα όπου έζησε καί τα παιδικά του χρόνια....
 Καί εκεί πού κανείς δεν θα περίμενε η ελληνόφωνη βικιπαίδεια να κατατάξει τον πυρπολητή Κωνσταντίνο Κανάρη στον κατάλογο των Αρβανιτών,γίνεται το ...θαύμα! Με καταγωγή μάλιστα από την Πάργα καί πού δεν χωρά συζήτηση! Βέβαια εδώ δεν έχει κατατάξει στο Πάνθεον της Αρβανίτικης Ιστορίας τόσους καί τόσους ξυρισμένους φουστανελάδες η βικιπαίδεια(έχει εξαφανίσει κυριολεκτικά εμπεριστατωμένα άρθρα καί τα αντικατέστησε με γιαλαντζί) καί η ελλαδίτικη ιστοριογραφία της πεντάρας,πως έγινε με τον Κανάρη είναι να απορεί κανείς. Τέλος πάντων. Τσάμικης καταγωγής ο Κανάρης με λίγα λόγια καί βέβαια η ηπειρώτικη καταγωγή του εξηγεί καί καλύπτει κατά την ταπεινή μου γνώμη όλα αυτά πού παρέθεσα ο φουκαράς γιά τον μπουρλοτιέρη. Καί ένα καλό άρθρο γιά την καταγωγή τού Κανάρη αξίζει πολύ να το παρουσιάσουμε μιάς καί εμπεριστατωμένο είναι καί δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να το αμφισβητήσουμε.
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

A language family tree

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Κοσσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Σκόντρα-Γκεκαριά

Γκεκαριά-Gegëria

Arnaut Smoking

Σκόντρα

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html

Γκέκας-Gegë

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

Albanais au service de la policie du Caire (1860)

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Arnaut and his dog

Albanian

Arnaut Officer in Prayer

un Arvanitas

Arnautes-Αρναούτες

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920

Αλβανικό Σύνταγμα

Albanian(Smyrna)

Γκεκαριά-Gegëria

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Scutari-Shkodra

Scutari-Shkodër

Scutari-Shkodër

Shkodër (Gegëria)

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τirana

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian Costume

Albanian wedding rejoicings

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Egypt-Αίγυπτος

Egypt-Αίγυπτος
Βλέπε λεπτομέρεια από αυτόν τον πίνακα:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/12/arnaut-officer-officier-arnaute.html . Πρόκειται γιά Αρβανίτες πού συνοδεύουν γηγενείς γιά στράτευση.Τι συνοδεύουν δηλ.τούς τραβολογάνε αφού τούς μαντρώσανε πρώτα σαν το κοπάδι,αν προσέξει κανείς καί τούς πρώτους στη σειρά πού απεικοκονίζονται με κοινό δέσιμο στα χέρια από ξύλινο φυλάκωμα.Αριστερά ο στρατιώτης με την κόκκινη βράκα(φορούσαν καί μαύρες καί με μπλέ σκούρο χρώμα) είναι Σκοντριάνος.Όχι ότι θεωρείται ότι δεν είναι,πιθανόν,Γκέγκηδες καί κάποιοι από τούς Αρβανίτες τού πίνακα αλλά σίγουρα εκείνος με την βράκα φορά ένα από τα χαρακτηριστικά σκοντριάνικα ενδύματα,αφού φορούσαν καί φουστανέλες,τις μακριές σκοντριάνικες.Μιλάμε γιά την εποχή(Αίγυπτος) πού μεσουρανούσε ο μετέπειτα ιδρυτής τού αιγυπτιακού κράτους,ο Αρβανίτης μουσουλμάνος από την Καβάλα Μοχάμετ Άλη.Ο ζωγράφος-περιηγητής άλλες φορές αναφέρει την καταγωγή των μισθοφόρων Αρβανιτών(ως Αρναούτες συγκεκριμένα) καί άλλες φορές προφανώς το θεωρεί περιττό.Άντε μερικοί να τρέξουν να μας πούν πως πρόκειται γιά Άραβες πού...άσπρισαν από το κακό τους καί πού φόρεσαν καί φουστανέλα γιατί ήταν της...μόδας.

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Σκόντρα-Shkodër

Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra
by Marubbi

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα

Σκόντρα-Scutari

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ÉTUDES D'ARNAUTES

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)
1782,βλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

Shkodra(1861)

Scutari-Shkodër

Shkodra

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Albanians from Scutari(Shkodra)

Scutari(Gegëria)

Group of Albanians

Pogradec

Shpati-Elbasan

Shpati-Elbasan
http://itouchmap.com/?c=al&UF=-108212&UN=-167175&DG=RGN

Shpati (Elbasan)

Tirana

Arnauts playing draughts

Epirots (Albanians of Epirus)

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Σκόντρα-Scutari(1848)

Σκόντρα-Scutari(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Κοstume Gjinokastër

Κοstume Gjinokastër
1939

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Scutari

Σκόντρα-Shkodër(Gegëria)

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Albanian women(Greece)

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Γιάνενα-Janina (1849)

Γιάνενα-Janina (1849)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Janina-Γιάνενα

Janina-Γιάνενα
Greek soldier at Lake Pamvotis near Janina, with mosque, reinforced palace and city wall (S/T Collection, Leiden)

Eλλάς

Kωνσταντινούπολη-Istanbul

Bataillon Albanais(Constantinople)

Cheta of Arnauti

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Σώμα Ευζώνων σε θέση μάχης

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

San Constantino Albanese(Ιtaly)

San Paolo Albanese

Epifania a Piana degli Albanesi

Costumi Albanesi

(Arnaut) Albanais

ARNAUT,Albanais en grand costume

Greek Fighters (1897)

Greco-Turkish war 1897 panic stricken behavior, Larissa