«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

«πυρρίχιος» καί πράσινα άλογα

Αντί οί φίλοι μας οί «Πόντιοι» να μασουλάνε συνεχώς την καραμέλα τού «πυρρίχιου» χορού,ας μας δείξουν επιτέλους τα αδιάσειστα στοιχεία τους καί τις μαρτυρίες των περιηγητών στούς τόπους τους ή αλλού. 
Ας σταματήσουν επιτέλους τα περί «αντάρτικου» καί «ποντιακής επανάστασης» καί να μας δείξουν με ξεκάθαρα ντοκουμέντα τα των επαναστατικών πράξεών τους. 
Να μας καθορίσουν σημειολογικές ημερομηνιακά επαναστατικές καί ανταρτικές πράξεις τους καί επιτέλους με τα εκατοντάδες σωματεία πού διαθέτουν καί την τεράστια πολιτική τους επιρροή να γιορτάσουμε την όποια αντίστασή τους στο επίσημο ΕΘΝΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ. 
Εμπρός λοιπόν,καθορίστε μία αντιστασιακή σας καί επαναστατική σας επέτειο να γιορτάσουμε όλοι μαζί με εθνική υπερηφάνεια. 
Εμπρός λοιπόν.
Μαζί με το μονότονο καί μόνιμο προσφυγικό κλαυθμό σας να προσθέσουμε καί μιά επέτειο ανάτασης,ηρωϊσμού καί εθνικής αντίστασης. 
Διαλέξτε,την ιστορία σας την ξέρετε,καιρός είναι να διεκδικήσετε μία εθνική επέτειο μιάς εκ των συλλογικών σας εθνικών εξεγέρσεων. 
Εμείς εδώ είμαστε καί όταν αυτό γίνει,μαζί σας θα γιορτάσουμε.
 Ή η Ιστορία στον σκουπιδοτενεκέ...

Σκεντέρμπεης:επίθεση στη Σερβία καί τιμωρία της

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

μία απορία...

Φίλες καί φίλοι έχω μία απορία. 
Κάθομαι καί σκέφτομαι την σημασία της επίσκεψης τού Τούρκου προέδρου Ερντογάν στην Ελλάδα καί δεν μπορώ να βγάλω λογικό συμπέρασμα. 
Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο της πρόσκλησης τού Έλληνα(λέμε τώρα) προέδρου προς τον Τούρκο πρόεδρο,μιάς καί γνωστές θέσεις έχει ο δεύτερος καί ξεκάθαρες πού δεν χωρούν καμμιά αμφισβήτηση. 
Το τι ήρθε στην Ελλάδα να κάνει καί να πεί ο ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ Ερντογάν άκρη δεν βγάζω. Τέλος πάντων η απορία πού έχω, πέραν όλων των άλλων προβληματισμών πού γεννά η επίσκεψη τού Τούρκου προέδρου,είναι σε σχέση με την «μουσουλμανική μειονότητα» ...Ελλήνων πολιτών πού ΔΕΝ είναι Τούρκοι όπως αρέσκεται κρυβόμενη πίσω από το δάκτυλό της η ελληνική πολιτεία να δηλώνει σε όλους τούς τόνους καί σε όλες τις φωνητικές κλίμακες. 
Καί λέω λοιπόν καί ερωτώ,αφού τουρκική μειονότητα ΔΕΝ υπάρχει στην Ελλάδα, ως προς τι ο Τούρκος πρόεδρος επισκέπτεται την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη; 
Πως είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να επιτρέπει χειραγώγηση της μειονότητας αυτής με τον πιό επίσημο τρόπο από το τουρκικό κράτος με όλες τις τιμές καί φανφάρες; 
Η Ελλάδα,παγκόσμιο πρότυπο καί παράδειγμα πού εξαφάνισε οτιδήποτε «διαφορετικό» από την επικράτειά της,αποτελεί την μοναδική χώρα στον κόσμο πού ΔΕΝ έχει μειονότητες καί αυτό μόνο ως ένα άλλο ορθόδοξο ΘΑΥΜΑ μπορεί να εξηγηθεί. 
Η Ελλάδα λοιπόν,συνηθισμένη να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της αφού συστηματικά με την εσωτερική της προπαγάνδα παραμυθιάζει τον ίδιο της τον εαυτό,έρχεται τώρα να αντιμετωπίσει τον λογαριασμό των πράξεών της. Αφού φρόντισε με εγκληματική ελαφρότητα να εξαφανίσει κάθε τι αρβανίτικο συνεχίζοντας ακάθεκτη τον άκρατο καί ανεύθυνο αντιαλβανισμό της ,συνεχίζει πεισματικά να αρνείται την πραγματικότητα. 
Καί ήρθαν οί καιροί καί οί χρόνοι να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της θρησκειακής της πολιτικής πού από συστάσεώς της αντικαθιστά την πολιτική της την εθνική(γιά να γίνει κατανοητή η μανία της Ελλάδας να αρνείται την πραγματικότητα,έχασε το χαρτί της πολιτικής πίεσης ως προς τον ελληνικό πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης καί το Πατριαρχείο,μιάς καί οί μουσουλμάνοι της Ελλάδας είναι απλά «θρησκευτική μειονότητα» σε αντίθεση με την «εθνικά ελληνική» μειονότητα στην Τουρκία). 
Τώρα,είναι αργά γιά δάκρυα... 
Η Τουρκία,με την θερμή συμπαράσταση της Ρωσίας ζητά αναθεωρήσεις «συμβολαίων»,καί καλά κάνει. 
Έχει την δύναμη καί το κάνει.
Άλλωστε οί συμφωνίες καί οί υπογραφές δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προετοιμασία γιά τις επόμενες. 
Καί μιά συμφωνία τού «Αγίου Στεφάνου» υπήρξε κάποτε,πού η Ρωσία είχε καταστήσει την Βουλγαρία κυρίαρχη της Θεσσαλονίκης αλλά ακυρώθηκε,τι να κάνουμε. 
Προς το παρόν καί από ό,τι φαίνεται καί στο άγνωστο μέλλον,η Ελλάδα θα συνεχίσει να πουλά νταηλίκια στην μοναδική χώρα καί στον μοναδικό λαό πού την συνδέουν αίμα,ιστορία καί παραδόσεις: την Αλβανία. 
Σε όλες τις άλλες χώρες,η Ελλάδα θα στέκεται σούζα,κλαρίνο. 
Τι να κάνουμε λοιπόν φίλες καί φίλοι. 
Εδώ,η Ελλάδα έχει χαρτογραφήσει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες! βορειοΗπειρώτες σε μιά χώρα τριών εκατομμυρίων,να μην υπάρχουν καί διακόσιες χιλιάδες ΤΟΥΡΚΟΙ σε ένα κράτος έντεκα εκατομμυρίων πληθυσμού; 
Η δεν επιτρέπεται;

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Αλβανοί,φυλή αρχαιοτάτη καί γηγενής

Aλβανοί - Αρβανίτες - Σκιπετάροι είναι ο ίδιος λαός. 
Λαός γηγενής καί όχι έπηλυς. 
ΔΑΡΔΑΝΙΑ - ΣΚΟΥΠΟΙ - ΙΛΛΥΡΙΑ - ΑΡΒΑΝΟΝ

 Αλβανοί,φυλή αρχαιοτάτη καί γηγενής. 
Καμμία ιστορική αναφορά δεν υπάρχει ότι η αλβανική φυλή προέρχεται από τον Καύκασο.

 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. 
Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους. 
Τόμος Δ' Μέρος Α'. 
Σελίς 298.
Αθήνα 1930.

Ήθη καί έθιμα εν Μάνη

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Yποκριτές

 Όταν η Πόλη κινδύνευε να πέσει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων η βοήθεια από την καθολική Δύση αποτελούσε την «ύψιστη αμαρτία». 
Όταν ο τελευταίος Αυτοκράτορας αντιστεκόταν με τούς εναπομείναντες πιστούς στρατιώτες του ο ορθόδοξος κλήρος έριχνε το ανάθεμα σε Εκείνον καί σε όποιον προσπαθούσε την τελευταία στιγμή γιά ένωση των εκκλησιών γιά την σωτηρία της Κωνσταντινούπολης καί την οριστική απόκρουση των Οθωμανών. Σήμερα,από την στιγμή πού τα εκκλησιαστικά συμφέροντα απαίτησαν τις γονικλισίες προς τον «αιρεσιάρχη» Πάπα δεν άνοιξε ρουθούνι γιά τον Αρχιεπίσκοπο «κεραυνό». 
Τα καλά καί συμφέροντα.

Τελικά,«άλλο Αλβανοί άλλο Αρβανίτες»;

Τελικά,«άλλο Αλβανοί άλλο Αρβανίτες»; 
Πως φτάσαμε από το «Έλληνες Αλβανοί ένας λαός μία φυλή μία πατρίδα» καί το «Αλβανός Μπότσαρης» δηλαδή Αρβανίτης, τού επίσημου περιοδικού της Χρυσής Αυγής,σε άλλα λόγια ν'αγαπιόμαστε. 
Πάντως ο ...μορφωμένος «αρχηγός» μας λέει πως τα αρβανίτικα είναι αλβανικά. 
Γιά την ιστορία καί μόνο, κάποιο λεξικό δεν έγραψε ο ίδιος ο Μάρκος παρά μόνο εξηγούσε ο ίδιος στον Πουκεβίλ καί ο οποίος έγραφε. 
Τώρα γιατί ΚΑΙ ο Μάρκος μιλούσε ΑΛΒΑΝΙΚΑ καί μάλιστα τα εξηγούσε στον Γάλλο πρόξενο ακόμα καί σήμερα αποτελεί «μυστήριο» μέγα. 
Όπως μέγα ...μυστήριο αποτελεί ακόμη εν έτει 2017 πού μιλούσε την αλβανική γλώσσα η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ πλειοψηφία των αγωνιστών τού 1821.

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Στην Θράκη παίζονται πολλά παράξενα παιχνίδια

  Στην Θράκη παίζονται πολλά παράξενα παιχνίδια. 
Καθαρά καί ξάστερα,λέω πως κάποιοι παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στην Θράκη καί πρόκειται γιά τούς ίδιους εκείνους πού παίζουν καί με τούς ΒορειοΗπειρώτες.
Οραματίζονται μπάχαλα καί μπερδέματα. 
Καί δεν αναφέρομαι στα γνωστά παιχνίδια των κατά τα άλλα φίλων Τούρκων καί λοιπών φανερών εχθρικών εξωτερικών παραγόντων. 
Τα ακόμα πιό επικίνδυνα παιχνίδια, είναι εκείνων πού υποδύονται τούς πατριώτες καί τούς χριστολάτρες. 
Κάποιοι λοιπόν στην Θράκη μέσω ύποπτων «ιδρυμάτων» πού επιτελούν δήθεν «εθνικό έργο» καί με χρηματική καί πολιτική στήριξη υψηλόβαθμων κρατικών υπαλλήλων πρώην καί νυν,προσπαθούν φαίνεται γιά εντάσεις στην ευαίσθητη αυτή περιοχή προς δημιουργία ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ καί νέων δεδομένων πού μόνο η Ελλάδα δεν θα έχει όφελος. 
Την στιγμή λοιπόν πού υποτίθεται η «εθνική» αυτή προσπάθεια πού γίνεται καί στην οποία αναφέρομαι, αποτελεί ανάχωμα στην τουρκική διείσδυση,καμμία σοβαρή αντίδραση δεν έχει υπάρξει στην πραγματικότητα από την πλευρά της τουρκικής πολιτικής.Μα ΚΑΜΜΙΑ,παρά το ότι η κολόνια αυτή παίζεται χρόνια τώρα με σταθερό αλλά αυξανόμενο ρυθμό καί ένταση. 
Καί μόνο τυχαίο δεν θα μπορούσε να είναι το γεγονός της ΜΗ ουσιαστικής τουρκικής αντίδρασης πέρα από κάποιες ασήμαντες καί χλιαρές στην ουσία τοπικές αντιδράσεις,απλά καί μόνο με σκοπό τον αποπροσανατολισμό τού όλου θέματος. 
Ας προβληματιστούν λοιπόν εκείνοι οί καλοπροαίρετοι πατριώτες καί να μην δίνουν σημασία σε βαρύγδουπους τίτλους καί σε μεγάλες κουβέντες γιά υποτιθέμενες «θυσίες» καί δήθεν «εθνικούς» σκοπούς καί αγώνες. Κάντε την έρευνά σας,τα στοιχεία,οί ενδείξεις καί αρκετές φορές οί καραμπινάτες αντιφάσεις είναι μπροστά μας φτάνει να θέλει κανείς όλα τούτα να τα δεί. 
Όπου ακούει κανείς «πολλά κεράσια»,καλύτερα είναι να κρατά μικρό καλάθι.

Πανσλαβισμός:θέλει να ισοπεδώσει τον ελληνισμό

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

τα μικρά καί ασήμαντα...


ε-ε-ε-ε-ε-ε ΕΡΧΕΤΑΙ!!! 
ΠαλιοΑλβανοί καί παλιοΤουρκΑλβανοί τρέμετε πού θέλετε να πάρετε την ...Ήπειρό μας καί να διαλύσετε την...Ελλάδα μας καί τα ...τσιμέντα μας. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε από τον «αδελφό» μας Ερντογάν. 

Παυλόπουλος σε Ερντογάν: «Να μην επιτρέψουμε μικρά γεγονότα να γίνουν μεγαλύτερα». 


Δεν πρέπει λοιπόν τα «ασήμαντα» πράγματα να μπούν εμπόδιο στις «μεταξύ» μας σχέσεις, μας λέει ο πατριώτης αλβανοφάγος Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Καί τα «ασήμαντα» αυτά πράγματα κατά τον αλβανοφάγο καί πατριώτη Προκόπη δεν είναι άλλα από την ...υπερήφανη κυριαρχία τού Αιγαίου μέχρι την υπερήφανη εθνική πολιτική κυριαρχίας στην Θράκη,την οποία άλλωστε θα επισκεφτεί ο Πρόεδρος της Τουρκίας ως ακόμη μία περιφέρεια της χώρας του. 
Δεν χρειάζονται καν να αναφερθούν τα άλλα «υπερήφανα» θέματα στην ελληνική Μακεδονία τού Ιβάν τού τρομερού καί της δραστηριότητας τού αδελφού Ρωσικού Προξενείου στην υπερήφανη περιφέρεια τού υπερήφανου ...ελληνικού προσφυγισμού. 
Με υπερηφάνεια λοιπόν ο υπερήφανος Προκόπας περιμένει να καλο-υποδεχτεί τον «αδελφό καί φίλο» Ερτνογάν όπως πολλάκις έχει δηλώσει. 
Τρέμετε το λοιπόν παλιοΑλβανοί,γιατί όσο θα κάτσει εδώ ο Ερντογάν πέρα από την ...Κακαβιά δεν πρόκειται να πάτε. 
Το καταλάβατε μωρέ «τουρκαλβανοί»,ανθέλληνες;

Παρατηρήσεις επί των εξωτερικών ανθρωπολογικών γνωρισμάτων κυρίων Ερντογάν καί Προκόπα.
 Ποιός από τούς δύο «καλύπτει» επαρκώς τον μέσο όρο των κοινά αποδεκτών χαρακτηριστικών των ευρωπαιοειδών καί (π)Αρίων γνωρισμάτων.

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Πατριδέμποροι καί τουρκόφιλοι

Μιά ζωή προδότες,πατριδέμποροι,ανθέλληνες καί τουρκόφιλοι. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου αποδέχεται την λύση ΔΥΟ κρατών δίνοντας στην ουσία συγχωροχάρτι στην τουρκική εισβολή καί στην κατοχή της νήσου.
 Να μην υπάρχει καμμία αμφιβολία φίλες καί φίλοι πως η εκκλησία αντιτίθεται στην ομοσπονδία όχι γιά κάποιον υποτίθεται εθνικό λόγο αλλά μόνο καί μόνο γιά το ότι θα αναγκαστεί το χριστιανορθόδοξο παρακράτος να παρευρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις πλέον μαζί με θρησκευτικούς ηγέτες των τουρκοκυπρίων. 
Πράγμα πού όπως γίνεται αντιληπτό θα επιφέρει απώλεια πολιτικής ισχύος της ίδιας της εκκλησίας στο ούτως ή άλλως κρατικό μόρφωμα πού απεργάζεται ο διεθνής παράγοντας.

Ο από Μηχανής Θεός

Γιά μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ο ιστορικός ρόλος τού από Μηχανής Θεού γιά τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα πού διαδραματίζει ο αλβανικός λαός. 
Εννοείται πως χωρίς την στήριξη καί πίεση των αλβανικών κομμάτων πού παρέχουν καί ασκούν στον νέο Σλάβο πρωθυπουργό των Σκοπίων,παρόμοιες κινήσεις θα ήταν κάτι το αδιανόητο. 
Η ξαφνική καί απροσδόκητη αλλαγή πολιτικής τού σλαβικού αυτού κράτους πού ευνοεί την Ελλάδα,χωρίς την στήριξη τού αλβανικού στοιχείου θα ήταν αδύνατη. 
Πρέπει επιτέλους να διδαχτούμε από την ιστορία μας ένθεν κακείθεν καί να αντιληφθούμε την απόλυτη γεωπολιτική ανάγκη των τελείως κοινών εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας καί της Αλβανίας.


Αλβανοί,Έλληνες καί Βυζαντινοί ένας λαός
Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

...γιά να μαθαίνουν οί νέοι...

Πόντιος,Ολυμπιονίκης με τα ελληνικά εθνικά χρώματα,ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ τού Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Προπονητής της ελληνικής εθνικής ομάδας της άρσης βαρών.
Μιά παρέα φαντάρων πού υπηρετούσαν την ΘΗΤΕΙΑ τους στον Ελληνικό Στρατό,κάνοντας με τα χέρια τους τον αλβανικό αετό διασύρθηκαν δημοσίως γινόμενοι πρώτο θέμα εξευτελισμού απειλώντας τους με βαρύτατες ποινές. 
Ο νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας πού αρνείται να παίξει το αυτονομιστικό καί πολεμοκάπηλο παιχνίδι των εκκλησιαστικών καί παραθρησκευτικών οργανώσεων της Ελλάδας,χάνει την ελληνική του υπηκοότητα από το ελληνικό υπουργείο των εξωτερικών. 
Ο «Πόντιος» ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ λοιπόν αυτός,παραβλέποντας την σφαγή των προγόνων του δεν διστάζει να ασπαστεί τον «φίλο» του φιλώντας την τουρκική σημαία ΜΕΣΑ στην Τουρκία μπροστά στα τηλεοπτικά συνεργεία πού μεταδίδουν το γεγονός σε όλο τον κόσμο. 
Το σύνδρομο τού έρωτα της βιασθείσης παρθένας προς τον θύτη σε όλη την μεγαλοπρέπειά του.


 ...Έλληνες(!;),να μην ξεχνάτε τα παλιά...λαϊκά τραγούδια! 
Γιά να... θυμούνται οί παλιοί καί να μαθαίνουν οί νέοι!

AΡΒΑΝΙΤΙΚΑ - Γκλιούχα ε Περεντίβετ

Aρκάδες καί Δαρδανοί

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)