«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Σταύρος Βουτυράς - ΑΛΒΑΝΟΙ

Ο Σταύρος Βουτυράς (1841-1923) ήταν Έλληνας Κωνσταντινουπολίτης λόγιος, εκδότης, δημοσιογράφος, και συγγραφέας. 
Γεννήθηκε το 1841 στο Τσεγγέλκιοϊ του Βοσπόρου. 
Φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη. 
Το 1865 άρχισε να ασκεί την δημοσιογραφία και μαζί με τους Βρεττό και Βασιάδη εξέδωσε την εφημερίδα «Νεολόγος» στην Κωνσταντινούπολη προσπαθώντας να αφυπνίσει το Εθνικό αίσθημα του υπόδουλου Ελληνισμού και να πολλαπλασιάσει τα σχολεία. 
Πρωτοστάτης της Εθνικής κίνησης συνετέλεσε στην σύμπηξη του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, της Μικρασιάτικης Αδελφότητος προς διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων και διαφόρων άλλων επιτόπιων σωματείων. 
Μαζί με τον Ηροκλή Βασιάδη και πολλούς άλλους, ίδρυσε τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο στην Κωνσταντινούπολη. 
Τιμωρήθηκε πλειστάκις από την Τουρκική κυβέρνηση, άλλοτε μέσω παύσεως της εφημερίδας, άλλοτε μέσω απελάσεων και μεγάλων προστίμων. 
Το 1897 απελάθηκε και ήρθε στην Αθήνα. 
Για ένα διάστημα εξέδωσε από εκεί το Νεολόγο. 
Έπειτα επέστρεψε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη παρέμεινε μέχρι το 1922 διευθύνων την εξωτερική πολιτική του Πατριαρχείου από τη θέση του «Μέγα Υπομνηματογράφου». 
Το έργο του Βουτυρά υπήρξε πολυσχιδές από πολιτικής και φιλολογικής απόψεως. 
Μετέφρασε έργα των Ουγκώ, Ρακίνα, Σλουμπερζέ ενώ υπήρξε συγγραφέας διαφόρων μελετών.
Πέθανε το 1923 σε ηλικία 82 χρόνων πάμφτωχος και πρόσφυγας στο Φάληρο.
Το Ελληνικό Κράτος τον τίμησε κηδεύοντάς τον δημοσία δαπάνη.
Η Αλβανία υπό των Ευρωπαίων Γεωγράφων διαιρείται στην Κάτω Αλβανία ή αλλιώς Ήπειρο, και την Άνω Αλβανία, σημαντικές πόλεις της οποίας είναι το Ουλτσίν και το Μπαρ (σήμερα Μαυροβούνιο...). 
Στη Μέση Αλβανία σημαντικές πόλεις είναι το Μπεράτι, το Ελβασάν και η Κρόια , περιβόητη για τους άθλους του Δράκοντος της Αλβανίας Γεωργίου Καστριώτη του Σκεντέρμπεη, όπως και το Αλέσιον (Λέζε) όπου είναι θαμμένη η κόνις του ήρωος...
Στο Αλέσιο κατοικεί η φυλή των Μιρδιτών, γνησιωτάτης Ιλλυρικής καταγωγής, οι οποίοι αναφέρονται απο τον Δίωνα Κάσιο. 
(Σ.τ.σ : Τον όρο της σατανικής πατέντας «Βόρειος Ήπειρος», ψάξαμε αλλά δεν τον βρήκαμε...Αν τυχόν τον βρείτε σε κάποιο σύγγραμμα προ του 1912, παρακαλούμε ενημερώστε μας...)

Ο Γεώργιος Καστριώτης, έκανε αντιπερισπασμό στους Τούρκους, προκειμένου να τους αναγκάσει να λύσουν την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.
Κατά τη διάρκεια της κατάκτησης της Αλβανίας απο τους Τούρκους, πολλοί Αλβανοί κατευθύνθηκαν προς Νότον και αποίκισαν την Αττική, Πελοπόννησο, Ύδρα, Σπέτσες, Πόρο, Σαλαμίνα, Άνδρο, Ψαρά και Κύπρο(εννοεί τούς Αρβανίτες).
 Η Ιλλυρική καταγωγή των Αλβανών, 
ουδεμία επιδέχεται αντίρρηση .
Ο όρος Αλβανία είναι απλώς συνώνυμο του όρου Παρθενία του Πολυβίου και Parthenorum Offidum του Καίσαρος που προέρχεται από το « ι μπάρδ» = λευκός, Αλβανιστί. 
(Σ.τ.σ. : Ομοίως οι λέξεις «Παρθένος», «Παρθενών» κλπ, ετυμολογούνται και έχουν την αυτή Πελασγική ρίζα «ι μπαρδ»= λευκός , ως χρώματος συμβόλου της αγνότητος...).
Οι Ιάποδες του Στράβωνος συσχετίζονται με τους Λιάπιδες (Σ.τ.σ. : Ομοίως οι όροι Λαπίθες, Ιαπετοί, Ιάφεθ των Γραφών κλπ). 
Η φυλή των αρχαίων Ιαπόδων, ήταν λιτοδίαιτος, τρεφόμενη κυρίως με ζέα και κεχρί, οι απόγονοί τους Λιάπηδες τρέφονται με καλαμποκόψωμο και κριθαρόψωμο. 
Οι Ιλλυριοί, προέρχονταν απο των κλάδο των Πελασγών, οι απόγονοί τους Αλβανοί, ομιλούν γλώσσα στην οποία βρίσκονται οι ρίζες της Ελληνικής και της Λατινικής. 
Η Αλβανική προσεγγίζει πολύ προς την Αιολική διάλεκτο, η οποία ήταν η αρχαιοτέρα της Ιστορικής Ελλάδος.
 Τουρκιστί λέγονται Αρναούται και στη διάλεκτό τους Σκιπετάροι. 
Χωρίζονται, στους Τσάμηδες, τους Λιάπηδες, 
τους Τόσκηδες και τους Γκέκηδες.
Ο χαρακτήρας τους που είναι κράμα μεγαλοψυχίας και αγριότητος, είναι αδύνατον να περιγραφεί εντελώς. 
Είναι η προσωποποίησις των Ομηρικών Ηρώων. 
Είναι άριστοι στρατιώτες και μπαίνουν στον πόλεμο σαν σε πανηγύρι. 
Έχουν όλην την τραχύτητα και αγριότητα των φιλοτάραχων Γερμανών του Τάκιτου, τον ίδιο έρωτα για τις μάχες και την ίδια περιφρόνηση του θανάτου. 
Το αίμα πλένεται δια του αίματος και ο θάνατος εξιλάσκεται διά του φόνου (Σ.τ.σ.: Βεντέτα...). 
Αλλά όσον προς τους εχθρούς τους φαίνονται αμείλικτοι, τόσον είναι γενναίοι προς τους φίλους τους.
Είναι γνωστό το Αλβανικό «μπέσα για μπέσα» δια του οποίου δηλώνεται το ιερό και απαραβίαστο του φίλου ενός Αλβανού για όλη την οικογένειά του. 
(Σ.τ.σ. : Μπέσα = πίστη, εΜΠΙΣτοσύνη...). 
Ο θεσμός της φιλοξενίας.
Ο μυθικός θεσμός των αδελφοποιητών «βλάμηδων». Κολοκοτρώνης και Αλή Φαρμάκης. 
Όπως ακριβώς περιγράφονται οι στρατιώτες του Πύρρου και του Σκεντέρμπεη, έτσι και σήμερα είναι οι Αλβανοί. 
Οι χριστιανοί Αλβανοί είναι αυστηροί τηρηταί των εξωτερικών τύπων. 
Οι Μωαμεθανοί, ελάχιστη γνώση έχουν περί Μωαμεθανισμού, συνεορτάζουν δε μετά των Χριστιανών το Πάσχα και τις άλλες επισήμους ημέρες. 
Οι της Μέσης και Κάτω Αλβανίας, έχουν ως μητρική τους γλώσσα την Αλβανική, ομιλούν όμως και την Ελληνική, η οποία είναι η γλώσσα της Αριστοκρατίας και της Διοικήσεως. 
Μεταξύ των Αλβανών και των νεωτέρων Ελλήνων, υπάρχει η ίδια αναλογία, όπως μεταξύ των Αρχαίων Ελλήνων και των ημιαγρίων Ηπειρωτών. 
Η φυλή των Αλβανών, ελάχιστα ασχολείται με τα γράμματα και τις επιστήμες, είναι όμως επιτήδειοι στην υδραγωγία και μετρούν ύψη και αποστάσεις μετά γεωμετρικής ακριβείας, άνευ μαθηματικών οργάνων. 
Ο Σκεντέρμπεης, ο Αλή Πασάς, ο Μεχμέτ Αλή Βασιλεύς της Αιγύπτου και οι Σουλιώτες ανήκουν στο ίδιο έθνος (Σ.τ.σ: Δηλαδή το Αλβανικό...), τα έκτακτα πλεονεκτήματα του οποίου, καταδεικνύονται απο το εξαιρετικό πνεύμα τους και τους ηρωισμούς τους.


Σπύρος Σιτογεωργόπουλος

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)