«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Βέρας

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.348
Βέρας επώνυμο
Βέρης επώνυμο(Αγωνιστής τού '21)
σελ.22
ε αμυδρά
το κρασί βλέπε οίνος
Βερούσης το επώνυμο τού Οδυσσέα
Βλέπε ωρέ
άλλο το μωρέ-μωρός καί άλλο το ωρέ-ρε=σε βλέπω,σε προσέχω,σού δίνω την πρέπουσα σημασία βλέπε βρέ,δηλ.ρε ορέ βε-ρε καί βë(αμυδρά σχεδόν καθόλου)ρέ,μρέ στην Κρήτη
ΒΛΕΠΕ:βέρ-ι
ΒΛΕΠΕ:ωρέ-βρέ-ρέ


Πρόγιος

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.345
Πρόγιος επώνυμο:
Πρόγιας επώνυμο
 ΒΛΕΠΕ:Σ.Πρώϊος 

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Το μη Ελληνικό στον Χριστιανισμό


Friedrich Nietzsche
«…Οι Έλληνες δεν έβλεπαν τους ομηρικούς θεούς σαν κυρίους από πάνω τους,
ή τους εαυτούς τους κάτω απ’ τους θεούς σαν υπηρέτες, όπως έκαναν οι Εβραίοι.
Έβλεπαν μόνο την αντανάκλαση των πιο επιτυχημένων δειγμάτων της ίδιας τους της κάστας,
δηλαδή ένα ιδανικό, όχι μια αντίθεση προς την ίδια τους τη φύση.
‘Ένιωθαν συνδεδεμένοι μαζί τους, υπήρχε ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον, ένα είδος συμμαχίας.»

«Ο άνθρωπος σκέφτεται τον εαυτό του ως εγγενή όταν δίνει στον εαυτό του τέτοιους θεούς, και βάζει τον εαυτό του σε μια σχέση μ’ αυτούς όμοια μ’ εκείνη που υπάρχει ανάμεσα στην κατώτερη και στην ανώτερη αριστοκρατία. Εκεί όπου αποτύχαιναν να κυριαρχήσουν οι Ολύμπιοι θεοί, η ελληνική ζωή ήταν πιο ζοφερή και πιο γεμάτη από αγωνία.
Ο χριστιανισμός, από την άλλη μεριά, συνέθλιψε και κατακερμάτισε τον άνθρωπο πλήρως, και τον βύθισε σα σε παχιά λάσπη. Τότε ευθύς, μέσα στο συναίσθημα της πλήρους πτώσης, αφέθηκε να λάμψει το φως της θεϊκής συμπόνιας, κι έτσι ο έκπληκτος άνθρωπος, εμβρόντητος απ’ αυτήν την πράξη ελέους, έβαλε φωνή έξαλλης χαράς και για μια στιγμή πίστεψε ότι έφερε όλο τον ουρανό μέσα του.
Όλες οι ψυχολογικές εφευρέσεις του χριστιανισμού δουλεύουν γι’ αυτήν την άρρωστη υπερβολή του συναισθήματος, για τη βαθιά διαφθορά του κεφαλιού και της καρδιάς που είναι απαραίτητη γι’ αυτήν. Ο χριστιανισμός θέλει να καταστρέψει, να κατακερματίσει, να αποβλακώσει, να προκαλέσει μέθη. Μόνο ένα πράγμα δεν θέλει: το μέτρο, και γι αυτόν το λόγο είναι στη βαθύτερή του έννοια βάρβαρος, ασιατικός, χυδαίος, μη ελληνικός.»
Απόσπασμα από το «Ανθρώπινο πολύ Ανθρώπινο»
ΒΛΕΠΕ:ΑΘΡΗΣΚΟΣ 

Γκεκαριά(Κόσοβο)

                                       
                                    ΒΛΕΠΕ:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/09/a.html

Πρέκας

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.342
Πρέκας επώνυμο

Κούλια Κόσοβο

Πούπουζας

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.338
ε αμυδρά
Πούπουζας επώνυμο
παρωνύμιο


Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

Αρβανιτιά(Σκόπια)

                                  
           Δυστυχώς,το φαινόμενο των Γύφτων οργανοπαικτών έχει φτάσει καί εκεί.
                ΒΛΕΠΕ:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/07/blog-post_6366.html
                                                                  Σκόπια
http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2013/09/blog-post_6249.html

Γιάκρας

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.75
Γιάκρας επώνυμο
Γιάκος επώνυμο
Γιάκης επώνυμο
Μπόλμπας επώνυμο
Βλέπε υάκινθος,γ-ιάκ άνθος,ανθός από το αίμα τού Υάκινθου πού έγινε λουλούδι.Τροπή τού συμφώνου πού προηγείται σε πνεύμα.


Aρβανιτιά(Μπλάτσα-Κόσοβο)

                                     
Είκοσι πέντε χιλιόμετρα από τα Σκόπια.Το 1999 βρήκαν καταφύγιο εκεί 500.000 Αλβανοί κυρίως γυναικόπαιδα.
                                                   ΒΛΕΠΕ:Βllaca(Kόσοβο)
                                                  Μπλάτσα(Ορεινή Αλμωπία)
                                                         Μπλάτσας επώνυμο
                                                  ΒΛΕΠΕ:Κόσοβο καί Μετόχια
                                                                 Σκυπερία
http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2013/09/blog-post_1603.html


Ποτσάκης

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.335
Ποτσάκης επώνυμο


Ποτερές(-έρες)

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.335
ε αμυδρά
Ποτερές(-έρες) επώνυμο
ΒΛΕΠΕ:μπαταριά


Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

Αρβανιτιά(Κόσοβο)

                                 
                                   
                                                       ΒΛΕΠΕ:Κοσόβα-Γκεκαριά
                                                                     Κόσοβο καί Μετόχια
                                                                     Σκυπερία
http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2013/09/blog-post_1603.html

Ντέγιος

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.77
ε αμυδρά
Ντάγιος επώνυμο
Ντέγιος επώνυμο
Γεγές επώνυμο
στο ίδιο σελ.269
Ντεγιάνης επώνυμο
σελ.76
ε αμυδρά

Tοσκαριά

Πλιούμης-Πλιούμπης

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.332
ε αμυδρά
Πλιούμης επώνυμο
Πλιούμπης επώνυμο
Πλιούμπας επώνυμο
Πλούμας επώνυμο
Πλούμης επώνυμο
Πλούμος επώνυμο
ΒΛΕΠΕ:Ο Τάκη-Πλούμας(Μ.Μαλακάση)


Πλιώτας


Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.332
ε αμυδρά
Πλιώτας επώνυμο
Πλιότης επώνυμο
Πλιούρης(Καρδίτσα)
 ΒΛΕΠΕ:Πλούτος


Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)