«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Η αλβανική(αρβανίτικη) καταγωγή των ηρώων τού '21

Ο Μακεδόνας αγωνιστής τού ΄21 Νικόλαος Κασομούλης(1795-1872),το γένος Τσάμη,στο έργο του "ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ" τόμος 1ος,ξεκινά την καταγραφή των συμβάντων της Επανάστασης διερωτώμενος εάν ΟΛΟΙ εκείνοι οί Ηγέτες τού 1821 κατάγονταν από εκείνους τούς ήρωες τού Σκεντέρμπεη ή πριν από αυτόν ! 
Ενδεικτική καταγραφή της απορίας τού ίδιου τού συγγραφέα εκείνη την εποχή μιάς καί ακόμη δεν είχε αναπτυχθεί σε όλο το εύρος της η ιστορική έρευνα καί καταγραφή των συνεχών μετακινήσεων των αλβανικών πληθυσμών προς τον πελασγικό νότο. 
Καί πού τελικά γιά μία ακόμη φορά δεν αφήνει αμφιβολία γιά την καταγωγή όλων εκείνων των πρωταγωνιστών της Επανάστασης καί τού λαού τού οποίου σήκωσε στούς ώμους του την εποποιΐα τού 1821.


Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Οί «προφήτες»

Ο καταιγισμός των διαφόρων «προφητειών» με τον οποίο προσπαθούν διάφοροι επιτήδειοι πατριδοκάπηλοι να κρατούν σε μόνιμη καταστολή καί σε συνεχή παραπλάνηση το ρωμαίϊκο πόπολο είναι καί παλαιά καί γνωστή. 

Μόνο πού σήμερα την εργολαβία αυτή την έχουν αναλάβει υποτίθεται σοβαρά μέσα ενημέρωσης είτε εκδοτικά είτε ηλεκτρονικά. 
Ξέφυγε δηλαδή από τον στενό εκκλησιαστικό κύκλο των ψυχοπαθών προπαγανδιστών καί των διαφόρων παραθρησκευτικών οργανώσεων. 

Αυτό όμως πού κάνει εντύπωση σε αυτές τις «προφητείες» καί πού υποτίθεται βγαίνουν από χείλη θεϊκά καί καλοκάγαθα είναι η μανία της καταστροφής όλων εκείνων πού επιβουλεύονται τον ...ελληνισμό. 
Γιατί όπως είπαμε οί παπάδες πονάνε διαχρονικά τον ελληνισμό καί όλες σχεδόν επομένως κατά καιρούς «προφητείες» τους αναφέρονται στην Ελλάδα καί στον ελληνισμό. 
Οί άνθρωποι,τι άνθρωποι αρχάγγελοι καί φύλακες τού...έθνους,κοιμούνται καί ξυπνάνε με τον ελληνισμό στο μυαλό τους. 

Εκείνο λοιπόν πού παρατηρεί κανείς σε όλες αυτές τις θεόπνευστες «προφητείες» είναι η γενική καταστροφή όλων εκείνων των λαών καί εθνών πού γειτονεύουν με την αγαπημένη Ελλάδα. 
Μύρια όσα κακοπαθήματα καί λοιμοί καί καταποντισμοί,δυστυχίες καί τραγωδίες περιμένουν όλους τούς λαούς πού γειτονεύουν με την Ελλάδα ακόμη καί εκείνους πού είναι σε εκατοντάδες χιλιομετρικές αποστάσεις καί πού με τον ένα η τον άλλον τρόπο έχουν αδικήσει την πολύπαθη Ελλάδα. 

Ο κατάλογος των καταστροφών καί των θεομηνιών πού περιμένουν όλους εκείνους τούς λαούς πού εχθρεύονται την Ελλάδα είναι καί μακροσκελής καί πολυποίκιλος. 
Αλλά όμως φίλες καί φίλοι,οί «εθνικές» τούτες προφητείες «θεϊκού» τύπου πάντα,φτάνουν ένα βήμα ακόμη πιό πέρα : 
σε γενικές σφαγές τιμωρίας με ξεκάθαρη μορφή γενοκτονίας αδιακρίτως ηλικίας,φύλου,χαρακτήρα καί θέσεως καί πού φυσικά όπως είπαμε αφορά ΟΛΟΥΣ τούς λαούς καί όλα τα κράτη πού κατά συνθήκη είναι εχθρικά απέναντι στην Ελλάδα ή πού κατά την κρίση τους τέλος πάντων έχουν αδικήσει με τον τρόπο τους ο καθένας την Ρωμιοσύνη. 
Όλα αυτά εννοείται απλώνονται μπροστά στα πόδια των ρωμιών ευφραίνοντας την πατριωτική καί χριστιανική τους καρδιά,μιάς καί οί ίδιοι αισθάνονται σίγουροι γιά την ειδική προστασία πού τούς παρέχει ο θεός τους. 

Όλη αυτή η διαστροφή της καταστροφολογίας καί η ψυχοσύνθεση της αιώνιας αδικίας καί της δίκαιης καί θεϊκής εκδίκησης πού εντέχνως δημιουργείται στον λαό της Ελλάδας έχει τις ρίζες της στον μεσσιανισμό της εβραϊκής παλαιάς διαθήκης. 

Τα ίδια θα διαπιστώσει κανείς σε όλα τα βιβλία της εβραϊκής τούτης παράδοσης πού ο καλός Θεός πού είναι εννοείται ο ίδιος Εβραίος,τιμωρεί κατά τον χειρότερο τρόπο εξαπολύοντας όλο το μένος του στα παιδιά,στις γυναίκες καί στούς γέροντες αδιακρίτως ΟΛΩΝ των λαών εκείνων πού γειτονεύουν με την εκλεκτή φυλή των Ισραηλιτών. 
Πανομοιότυπα πράγματα καί κοινές πολιτισμικές πηγές τού Ιουδαϊσμού καί τού Χριστιανισμού. 

Ο ελληνικός τώρα χώρος καί ευρύτερα ο ελληνόφωνος είχε την ατυχία η την τύχη,όπως θέλετε πάρτε το,να βρίσκεται εγγύτερα στον χώρο της Ιουδαίας όπου μέσω Συρίας καί Μικράς Ασίας η φανατικότερη μορφή Ιουδαϊσμού πέρασε αυτούσια στον ελληνόφωνο ανατολικό κόσμο με αποτέλεσμα να μεταδοθεί με την σειρά του στον ανατολικό σλαβικό κόσμο καί ακόμη χειρότερα στην ίδια την Ελλάδα. 

Βέβαια η διαφορά τού ιουδαϊκού κόσμου καί τού ελληνόφωνου,καί όχι ελληνικού,βρίσκεται στο ότι ο μεν πρώτος εκτός τού μεσσιανισμού του διατηρεί την ενεργητικότητά του στα συλλογικά πραγματά του,ενώ ο δεύτερος διατηρεί μία παθητικότητα πού οδηγεί στην ανικανότητα καί στην ψυχική καί πνευματική διαστροφή. 

Ο Ιουδαϊσμός έχει καταφέρει να διατηρήσει την ζωτικότητά του ακριβώς επειδή ο μεσσιανισμός του είναι δικό του δημιούργημα πού εκφράζει τον ίδιο τον λαό του από όπου καί προήλθε. 
Καί όπως γίνεται αντιληπτό φίλες καί φίλοι η μίμηση εκτός τού οποίου αποτελεί αντιαισθητικό εξάμβλωμα είναι καί πολύ κακός οδηγός,την στιγμή μάλιστα πού ο μιμητής εκείνος αποτελεί από μόνος του ένα συνονθύλευμα αιμάτων,νοοτροπιών καί ψυχοσυνθέσεων. 

Ιουδαϊσμός,νεοΕλληνισμός καί ανατολικοΣλαβισμός συνδέονται ξεκάθαρα καί υδροδοτούνται από το πηγάδι τού γνήσιου εβραϊκού μεσσιανισμού,πού ενώ γιά τον πρώτο αποτελεί το αυτόφωτο δημιούργημά του γιά τούς άλλους δύο αποτελεί την φυσική κατάληξη της επίμεικτης(πνευματικά καί βιολογικά) κατάστασής τους.

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Έλληνες καί Αλβανοί απόγονοι των Πελασγών

Σκεντέρμπεης καί Μπότσαρης
 προσπάθησαν να ενώσουν 
Έλληνες καί Αλβανούς ! 

Έλληνες καί Αλβανοί 
είναι απόγονοι των Πελασγών ! 

Στην Αλβανία σήμερα 
ομιλείται η γλώσσα 
τού Ομήρου καί των Πελασγών ! 

Ελλάδα καί Αλβανία ένα κράτος ! 

Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Οί πατριώτες όψιμοι αντιαμερικανοί

Αναρωτιέμαι φίλες καί φίλοι σχετικά με τις διαμαρτυρίες των αγνών νεοελλήνων πατριωτών στην αμερικανική πρεσβεία.
Αναρωτιέμαι με το αντιαμερικανικό τους μένος πού υποτίθεται πως έχει σχέση με το Μακεδονικό. 

Αναρωτιέμαι λοιπόν με τον τόσο πατριωτισμό πού διακρίνει τούς πατριώτες «συνέλληνες» γιά το εάν κάποια στιγμή εκδηλωθεί καί απέναντι στον σλαβικό κόσμο πού είναι καί ο κύριος υπαίτιος τού μακεδονικού ζητήματος. 

Αναρωτιέμαι εάν κάποια στιγμή ο πατριωτισμός καί η εθνική αγανάκτηση όλων αυτών στραφεί στην ρωσική ή σερβική πρεσβεία γιά παράδειγμα μιάς καί οί χώρες αυτές αποτελούν τούς κύριους αρχιτέκτονες τού «Μακεδονικού» κράτους.

Αναρωτιέμαι φίλες καί φίλοι πως γίνεται όλοι αυτοί οί «πατριώτες» ρωμιοί να επιμένουν να μην βλέπουν την αναγνώριση τού κράτους των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία» από την Ρωσία καί την Σερβία. 

Αναρωτιέμαι πως γίνεται όλοι αυτοί οί πατριώτες να μην βλέπουν το διπλό καί επικίνδυνο παιχνίδι πού παίζουν οί Βούλγαροι,οί Ρώσοι καί οί Σέρβοι πάνω στις πλάτες της Ελλάδας. 

Προς Θεού,δεν διεκδικώ τον ρόλο τού οποιουδήποτε υπερασπιστή των Αμερικανών ή άλλου δυτικού παράγοντα,αλλά όπως καί να το κάνουμε δεν γίνεται να μην διακρίνει κανείς αυτή την ετεροβαρή εθνική αλλοφροσύνη ξεκάθαρα προς όφελος συγκεκριμένων δυνάμεων.

Στο θέμα των Σκοπίων οί Αμερικανοί καί οί Ευρωπαίοι το μόνο πού τούς νοιάζει σε πρώτο πλάνο είναι η αποτροπή της ρωσικής διείσδυσης στην ευρύτερη Βαλκανική,σε αντίθεση με τούς Ρώσους καί άλλους Σλάβους συνεταίρους τους πού το μακεδονικό αποτελεί πάγια καί παλαιά πανσλαβιστική πολιτική. 
Από εκεί καί πέρα ο καθένας πως βλέπει τα πράγματα καί ποιοί διάφοροι παράγοντες ψυχολογικοί,οικονομικοί καί κυρίως ιδεοληπτικοί κυριαρχούν στο σκεπτικό του είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. 

Όμως,η ιστορική ειρωνία πού εκφράζεται από όλο αυτόν τον στείρο αντιαμερικανισμό καί αντιευρωπαϊσμό ειδικά από εκείνη τάχα την «πατριωτική» καί αντικομμουνιστική παράταξη πού η ίδια η επιβίωσή της οφείλεται ακριβώς σε εκείνες τις δυνάμεις πού κατηγορεί είναι αξιοθαύμαστη. 

Γιατί φίλες καί φίλοι το να κατηγορείς συστηματικά εκείνους πού γιά σένα πολέμησαν τον Δεκέμβρη τού 1944 ώστε η Ελλάδα να μην συμπεριληφθεί αργότερα στις χώρες εκείνες πού βίωσαν ένα από τα εγκληματικότερα καθεστώτα τού κόσμου,αν μη τι άλλο προκαλεί σοβαρότατα ερωτηματικά. 
Καί μάλιστα να υποστηρίζεις εκείνους πού ήταν καί οί κύριοι υπεύθυνοι γιά το μετακατοχικό αιματοκύλισμα,καταστρέφοντας ολοκληρωτικά την ίδια την χώρα σου. 

Τέλος πάντων,σλαβορθοδοξία καί τουρκορθοδοξία με τις αριστερο-δεξιές παραφυάδες τους έχουν απλώσει τόσο γερά καί τόσο βαθιά τις ρίζες τους σε τούτο τον τόπο πού αν δεν ξεριζωθούν κάποια μέρα,δύσκολα θα δεί πραγματικό εθνικό προσανατολισμό.

Λιαπουριά - LABËRIA

Golem - Gjirokastër 
Γκολέμι - Αργυρόκαστρο

Ο Μακρυγιάννης καί ο βλάμης του Αλβανός μπέηςΤετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Η Μαύρη Ήπειρος είναι μαζί μας...

Εκεί πού περιμέναμε να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο γιά τη Μακεδονία μαζικά οί συνΕλληνες ξανθοΡώσοι,έδωσαν δυναμικό παρόν αδελφοί συνΕλληνες από την Μαύρη Ήπειρο. 

Τελικά συμμετείχαν στο συλλαλητήριο συνΕλληνες από την Αφρική η όχι; 

Μήπως πρόκειται γιά χαμένη ελληνική φυλή πού κρύβεται κάπου στο Σείριο καί πού μαύρισε από το κακό της περιμένοντας να δεί ελεύθερη τη Μπόλη; 

Μήπως πρόκειται γιά έναν ακόμη χαμένο κλάδο της ελλάνιας αρίας φυλής των καραφλών αυγουλέρος;


 Χαμένες Πατρίδες καί ο αγώνας συνεχίζεται συντρόφισσες καί σύντροφοι συνΈλληνες. 
Οί ...ελλάνιοι κατακτούν ΚΑΙ την Ζάμπια...

Ο Πασάνος σώζεται από τον Ομέρ ΒρυώνηΔευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Η κυβέρνηση Σαμαρά γιά «Μακεδονικό»

Μαθήματα πατριδεμπορίου,χριστεμπορίου καί μακεδονεμπορίου: 
Ή,το πόσα φράγκα πέσανε από τη μαμά Ρωσία.

Όταν ο συνέταιρος της κυβέρνησης Σαμαρά στα 2014,υπουργός εξωτερικών καί αναπληρωτής πρωθυπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλωνε στον ΟΗΕ πως η Ελλάδα δέχεται ένα κοινώς αποδεκτό σύνθετο όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό μπροστά από την λέξη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Λεβέντης ο Μακεδονομάχος

 Μαθήματα πατριδεμπορίου,χριστεμπορίου καί μακεδονεμπορίου: 
Ή,το πόσα φράγκα πέσανε από τη μαμά Ρωσία. 
Όταν έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης ότι πρέπει να βρούμε συμβιβασμό 
για το όνομα Μακεδονία με τα Σκόπια.

Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από τούς Αλβανούς

"Στο θέμα των Σκοπίων σε περίπτωση διάλυσης τού κράτους αυτού η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από τούς Αλβανούς καί την Αλβανία ακόμη καί αν οί αλβανικές περιοχές των Σκοπίων ενσωματωθούν στην Αλβανία ! 
Η Ελλάδα κινδυνεύει από τις μακεδονικές βλέψεις καί τις αλυτρωτικές ορέξεις των Βουλγάρων μιάς καί το βόρειο μέρος της Μακεδονίας εντάσσεται στην «Μακεδονία τού Πιρίν» της Βουλγαρίας" : 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 
(15 - 3 - 2008) 
Συνέντευξη στον Μανώλη Κοττάκη.

βοήθειά μας...

Καλημέρες καί βοήθειά μας Ελλάνιοι 
συναγωνιστές καί συναγωνίστριες.

H Μακεδονία είναι ..ελληνικιά καί λευτεριά 
στις έγκυες,συναγωνίστριες...

Ο Οδυσσέας ομιλεί αλβανιστίΣάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Οί Μακεδόνες καί οί έποικοι

Τη Μακεδονία δεν την πρόδωσαν οι πολιτικοί αλλά οι ίδιοι οι πολίτες, και κυρίως οι κάτοικοι των νομών της Μακεδονίας. 
Ειδικά οι Θεσσαλονικείς που συντηρούν την αγορά των συνοριακών πόλεων της ΠΓΔΜ, αφήνουν τα λεφτά τους στα καζίνο της Γευγελής και τα καλοκαίρια κάνουν κωλοτούμπες για να ικανοποιήσουν τους Σκοπιανούς τουρίστες. 

Ο λαός της Θεσσαλονίκης εδώ και δεκαετίες δεν δίνει δεκάρα για την Μακεδονία. 
Μια βόλτα στους δρόμους της πόλης θα πείσει οποιονδήποτε για την προδοτική αδιαφορία των Θεσσαλονικέων: 
Αφίσες αναρχικών που αναφέρουν τα Σκόπια ως Μακεδονία, αντεθνικά συνθήματα με σπρέι στους τοίχους, χώροι προπαγάνδας υπέρ των Σκοπίων με αδιαφανή χρηματοδότηση (ποιος αλήθεια συντηρεί το πολυώροφο κτήριο του Οικόπολις;) και γενικώς μια έντονα ανθελληνική δράση λαμβάνει χώρα στην πόλη. 

Ας μην ξεχνάμε ότι πριν τον Μπουτάρη οι σοφοί Θεσσαλονικείς είχαν εκλέξει νομαρχιακό συμβουλο τον Τρεμόπουλο, όπως και άλλους λιγότερο γνωστούς ανθέλληνες.

Όλη αυτή η προδοτική αδιαφορία των κατοίκων της Μακεδονίας που επιτρέπει την ανεξέλεγκτη δράση των Σκοπιανών πρακτόρων, υφίσταται για έναν και μόνο λόγο: 
Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Μακεδονίας ΔΕΝ είναι Μακεδόνες. 

Με την εθνολογική αλλοίωση του πληθυσμού της περιοχής ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής πληθυσμών κατά τη δεκαετία του 1920, χάθηκε το δέσιμο του λαού με τη γη. 
Τα έλη και οι βάλτοι της κεντρικής Μακεδονίας που αποτέλεσαν το πεδίο δράσης του Μακεδονικού Αγώνα, αποκαλούνταν από τους Ασιάτες εποίκους υποτιμητικά "τσαμούρια" (λασπότοπος στα ποντιακά). 
Οι νέοι κάτοικοι που απέκτησαν δωρεάν από το Ελλαδίτικο κράτος τα αιματοβαμμένα εδάφη της Μακεδονίας, δεν μπόρεσαν ποτέ να κατανοήσουν την ιερότητα του χώματος που πατούσαν. 
Και γι αυτό με τεράστια ευκολία κατά τον συμμοριτοπόλεμο οι Πόντιοι συνεργάστηκαν με τον ΕΑΜ και τους ΣΝΟΦίτες, δείχνοντας την αχαριστία τους στους παλαιοελλαδίτες που βλακωδώς έδωσαν τζάμπα γη στους αχάριστους εποίκους.

Αν θέλουμε να σώσουμε την Μακεδονία, θα πρέπει να εξαλείψουμε πρώτα τον εσωτερικό εχθρό. 
Οι Σλάβοι δείχνουν με ειλικρίνεια τις προθέσεις τους και μέχρις ενός σημείου είναι λογικό να βλέπουν τους Μικρασιάτες ως εποίκους που δεν έχουν ούτε έναν αιώνα παρουσίας στην περιοχή. 
Οι μοναδικοί που μπορούν να σώσουν την Μακεδονία είναι οι γνήσιοι Μακεδόνες: Βλάχοι, Αλβανοί και Σαρακατσάνοι. 
Όλοι οι άλλοι σύγχρονοι Μακεδονομάχοι είναι απλώς οπορτουνιστές που ασελγούν στο σώμα της Μακεδονίας.

 Dimitrios Tsikas
Δημήτριος Τσίκας

Ο Ανδρούτσος καί οί Αλβανοί καπεταναίοιΠαρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Προσπάθειες εξελληνισμού των κατοίκων της Τραπεζούντας

Οί Έλληνες υπήκοοι-πρόκειται γιά Έλληνες πολίτες οί οποίοι ως έμποροι,ιερείς,διδάσκαλοι,πράκτορες κλπ. είχαν εγκατασταθεί στην Τραπεζούντα-στέλνουν επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση λέγοντας ότι κινδυνεύουν οί προσπάθειες εξελληνισμού των κατοίκων της Τραπεζούντας !!! από την προπαγάνδα της τσαρικής Ρωσίας ! 

Δηλαδή οί χριστιανοί κάτοικοι της Τραπεζούντας(«Πόντιοι») ήταν στα πρόθυρα να αποκτήσουν συνείδηση ρωσική. 
Η επιστολή αυτή γράφτηκε στα 1872 καί εντάσσεται στον νέο «εθνικό» προσανατολισμό τού ελληνικού κράτους γιά τον εποικισμό σε ελληνικά εδάφη πληθυσμών χριστιανικών της έλληνορθόδοξης εκκλησίας. 

Μέχρι τότε η ελληνική πολιτική αλλά καί η διανόηση αγνούσε παντελώς τα περί «ελλήνων» τού Πόντου,η ανάγκη όμως εποικισμού ελληνικών εδαφών έστρεψε το «εθνικό» ενδιαφέρον προς τούς χριστιανικούς πληθυσμούς τού Πόντου πού παρέμεναν πιστοί στο ελληνόφωνο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Γιά να αποσαφηνιστεί ο όρος «ελληνορθόδοξος» καί της προέλευσης τού έλληνορθόδοξου,σημαίνει τον ορθόδοξο εκείνον πού ακολουθούσε στο εκκλησιαστικό τυπικό την ελληνική γλώσσα ασχέτως εάν την μιλούσε ο ίδιος μιάς καί η γλώσσα αυτή ήταν η γλώσσα των ιερέων πού αποτελούσε κυρίως καί την μορφωμένη τάξη. 
Μιλάμε δηλαδή γιά την γλώσσα των Ευαγγελίων καί πού συνιστούσε καί τον βασικό λόγο γιά την διατήρησή της στα εκκλησιαστικά πράγματα σε αντίθεση με τούς σλαβικούς ορθοδόξους πληθυσμούς πού δεν την χρησιμοποιούσαν πιά. Επομένως εκείνος ο πιστός πού ήταν ορθόδοξος χριστιανός καί πού ακολουθούσε την ελληνική γλώσσα στο εκκλησιαστικό τυπικό χωρίς καν να γνωρίζει πολλές φορές την γλώσσα αυτή αποκαλούνταν έλληνορθόδοξος. 

Γιά να επανέλθω λοιπόν στα της επιστολής,η ελληνική εξωτερική πολιτική εντελώς πρόσφατα είχε ανακαλύψει τούς «έλληνες» τού Πόντου πού μέχρι τότε αγνοούσε καί πού ακόμη ούτε καν αποκαλούνταν οί κάτοικοί του «πόντιοι». 
Στα πλαίσια της «μεγάλης ιδέας» καί τού βυζαντινού πρότερου μεγαλείου δημιουργήθηκε το ντελίριο οικειοποίησης πληθυσμών πού εκπληρούσαν τα βασικά ορθόδοξα καί κύρια πατριαρχικά κριτήρια. 
Προϊόν των σκέψεων αυτών ήταν η επιστολή αυτή πού αναφέρεται από τον ιστορικό Γιάννη Παπαδόπουλο.

Αυτή την αγωνία εκφράζει η επιστολή αυτή προς την τότε ελληνική κυβέρνηση ότι παίζει δεν παίζει τελικά να τούς βαφτίσουν «έλληνες» ΚΑΙ τούς ορθοδόξους κατοίκους τού Πόντου καί πού οί ίδιοι έψαχναν εναγωνίως γιά χριστιανό καί μάλιστα ορθόδοξο «μπαμπά». 
Καί αυτήν ακριβώς την αγωνία εκφράζουν οί ελλαδίτες συντάκτες της επιστολής μιάς καί οί ορθόδοξοι κάτοικοι τού Πόντου αγνοούσαν παντελώς από το συλλογικό τους όραμα το ελληνικό κράτος σε αντίθεση με το ρωσικό πού το θεωρούσαν στενά συνδεδεμένο με αυτούς.


Προσπάθειες εγκατάλειψης τού Πόντου

Αρκετά χρόνια πριν τον ξεριζωμό υπήρξαν προσπάθειες από τούς ίδιους τούς «Πόντιους» να εγκαταλείψουν ΜΑΖΙΚΑ τις περιοχές τού Πόντου καί να μεταφερθούν σε περιοχές της Ελλάδας. 
Είχαν προηγηθεί φιλότιμες προσπάθειες γιά ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ εποικισμό σε περιοχές της τσαρικής Ρωσίας πού απέτυχαν ! 

Πρωταγωνιστές σε όλες αυτές τις προσπάθειες ήταν ΟΛΟΙ οί ηγέτες καί εκπρόσωποι ΟΛΩΝ των Ποντίων με καθοδήγηση των Άγγλων καί της ελληνικής εκκλησίας ! 
Τα συμπεράσματα πού βγαίνουν από όλα αυτά πού περιγράφει ο ιστορικός Γιάννης Παπαδόπουλος ; 
Πολλά καί διάφορα φίλες καί φίλοι. 
Πρώτον δείχνει το μέγεθος τού ψυχικού δεσίματος τού λαού αυτού με την «πατρώα γη» καί την θέλησή του γιά να την υπερασπιστεί. 
Πράγμα δηλαδή πού δεν ταυτίζεται με την συνεχή κακομοιριά πού προβάλλεται επίσημα από τούς εκπροσώπους των Ποντίων καί την ειδικού τύπου μνημοσύνου απώλειας της «αγαπημένης πατρίδας». 
Ξεκαθαρίζει την θέληση αλλά καί την ικανότητα τού λαού αυτού να υπερασπιστεί τον γενέθλιο χώρο του καί αποτυπώνει το κατά πόσο πραγματοποιήθηκε η πολυδιαφημιζόμενη ποντιακή αντίσταση καί το πολυδιαφημιζόμενο ποντιακό αντάρτικο.

Μιλάμε φίλες καί φίλοι γιά την ΜΑΖΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ καί την προσχεδιασμένη ΜΑΖΙΚΗ ΦΥΓΗ ενός λαού από την πατρική του γη γιά πάνω από 2500 χιλιάδες υποτίθεται χρόνια !

Ο συγγραφέας περιγράφει τούς βασικούς λόγους γιά τούς οποίους απέτυχαν όλες αυτές οί αγωνιώδεις προσπάθειες των Ποντίων πού ήδη ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς είχαν εγκατασταθεί σε ρωσικές περιοχές τού Καυκάσου.

καί μετά ήρθαν οί...«Πόντιοι»...

Ο Αρβανίτης αξιωματικός τού ελληνικού στρατού Αλέξανδρος Κοντούλης ή καπετάν Σκούρτης,ο αρβανίτικης καταγωγής αξιωματικός τού ελληνικού στρατού Παύλος Μελάς ή καπετάν Ζέζα καί ο κουνιάδος τού τελευταίου αρβανίτικης καταγωγής Ιωάννης Δραγούμης υπήρξαν οί τρείς κύριοι καί βασικοί οργανωτές τού ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ενάντια στούς Σλάβους. 

Ο Αλέξανδρος Κοντούλης ή καπετάν Σκούρτης υπήρξε πρόξενος της Ελλάδας στην Αλβανία καί πρωτοστάτησε στην δημιουργία Έλληνο-Αλβανικής ομοσπονδίας υπό τις διαταγές τού Αρβανίτη αξιωματικού καί αρχηγού τού ελληνικού κράτους Θεόδωρου Πάγκαλου. 
Συμμετείχε ως εθελοντής σε αλβανικά ανταρτικά σώματα στη βόρεια Αλβανία ! καί στον Μακεδονικό Αγώνα ήταν ο βασικός σύνδεσμος των Αλβανών καί τού ελληνικού στρατού. 

Ο Παύλος Μελάς ή καπετάν Ζέζας ήταν πνευματικό παιδί τού Αλέξανδρου Κοντούλη όπου μαζί κατέστησαν ως κέντρο των ελληνικών ανταρτικών σωμάτων τα αλβανικά χωριά της Φλώρινας. 
Ξεψύχησε στα χέρια τού Αρβανίτη συμπολεμιστή του Λάκη Πύρζα έπειτα από προδοσία τού Βούλγαρου κομιτατζή Μήτρου Βλάχου στούς Τούρκους. 
Τελευταία του επιθυμία πριν πεθάνει ήταν να κοπεί το κεφάλι του από τον ίδιο τον Λάκη Πύρζα γιά να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων κατά την παλαιά αρβανίτικη συνήθεια. 

Ο Ιωάννης Δραγούμης με καταγωγή από την Μακεδονία καί με οικογενειακή παράδοση της καταγωγής του από τούς πολεμιστές τού Αλβανού πολέμαρχου Σκεντέρμπεη,υπήρξε ο κατεξοχήν θεωρητικός εμπνευστής αλλά καί πολιτικός οργανωτής τού ανταρτικού αγώνα στη Μακεδονία. 
Ήταν κουνιάδος τού Παύλου Μελά. 
Ο Δραγούμης ήταν ένθερμος υποστηρικτής της δημιουργίας κοινού κράτους μεταξύ Ελλάδας καί Αλβανίας. 

Μετά...ήρθαν οί...Πόντιοι καί οί μικρασιάτες μοιράζοντας εκτός από πολύ κλάμα καί δυστυχία καί μπόλικα μαθήματα ύψιστου πατριωτισμού προς ΕΚΕΙΝΟΥΣ πού έφτιαξαν εκείνη την ΠΑΤΡΙΔΑ πού οί ίδιοι βρήκαν έτοιμη να παριστάνουν τούς καμπόσους καί μάλιστα κατηγορώντας μέχρι ΣΗΜΕΡΑ τούς κακούς καί «ρατσιστές» γηγενείς «μπουρτζόβλαχους»...

Kortsha,an albanian town


Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Όποιος πατριδέμπορας τολμάει ΕΜΠΡΟΣ !

Λέω τώρα εγώ,κάνω κάποιες σκέψεις ας πούμε ανάποδες σκεπτόμενος το περιστατικό στη Κορυτσά τον Οκτώβρη πού μας πέρασε. 
Ομάδες υπερεθνικιστών με λεωφορεία πού θέλουν να περάσουν τα σύνορα μιάς ξένης χώρας γιά να διαδηλώσουν την αυτονόμηση καί τελικά την απόσχιση ενός τμήματός της καί πού συχνά πυκνά μαζεύονται στα σύνορα γιά προκλήσεις εκτοξεύοντας προσβολές καί μίσος. 
Έχουν μάλιστα την απαίτηση από την χώρα την οποία βρίζουν να τούς επιτρέψει να μπούν ελεύθερα σε αυτήν γιά να την βρίζουν ακόμη καί μέσα στην πρωτεύουσά της αν ήταν δυνατόν. 

Ο δε πρωταγωνιστής τού επεισοδίου αυτού μας άφησε πλήθος φωτογραφιών του πού τον δείχνουν σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα καμαρώνοντας με τις εξαρτήσεις του καί με τα πολεμικά του εθνόσημα. 
Ο ίδιος κατοικούσε μόνιμα στην Ελλάδα καί τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του τον επισκέπτονταν περιστασιακά,η ζωή του όμως ήταν εδώ στην Ελλάδα,εδώ ήταν οί φίλοι του καί εδώ οί «συναγωνιστές» του. 
Καί όταν λέω συναγωνιστές φίλες καί φίλοι εννοώ τα καλόπαιδα τού συγκεκριμένου υπερπατριωτικού εθνικιστικού κόμματος πού οραματίζονται μπάχαλα στα Βαλκάνια όπου καί απο εκεί θα περάσουν γιά να πάρουν την Πόλη,να την κάνουν λέει ξανά...ελληνική. 
Αυτοί ήταν οί συναγωνιστές καί οί ομοϊδεάτες τού συγχωρεμένου,αυτός ήταν ο περίγυρός του καί αυτοί ήταν οί φίλοι του. 
Όλοι αυτοί όποτε βρίσκονταν μεταξύ τους γιά να πούν τα δικά τους περί μεγάλης ψωροκώσταινας κλπ. φανάτιζαν ο ένας τον άλλον γιά το μεγαλείο της φυλής καί όλον αυτόν τον συσσωρευμένο φανατισμό καθένας από αυτούς τον αφομοίωνε καί σε διαφορετική συχνότητα καί σε ποιότητα αλλά καί σε ποσότητα. 
Όλη αυτή η χημεία είχε λοιπόν καί το γνωστό αποτέλεσμα καί πού είχε σίγουρα να κάνει με το ιδιαίτερο πολιτισμικό υπόβαθρο καί την ιδιαίτερη καταγωγή τού πρωταγωνιστή,γιατί έτσι κι αλλιώς οί υπόλοιποι ομοϊδεάτες του πάντα ξέμεναν με τα φρου- φρού καί με τα αρώματά τους πού λέει ο λόγος. 

Όπως έχουμε ξαναπεί καί άλλες φορές η Αλβανία είναι ο εύκολος στόχος τού υπερπατριωτικού ελλαδικού κινήματος πού σε κάθε εθνική δυσκολία ο χώρος αυτός ξεσπά σε αυτή τη χώρα. 

Γιά εκείνο όμως πού αναρωτιέμαι καί πού ο ελλαδίτικος πατριωτικός χώρος ως θέμα όντως το έχει στην «ιδεολογική» του ατζέντα είναι το θέμα των μουσουλμάνων της Θράκης. 
Δεν αναφέρομαι τυχαία σε αυτό το θέμα καί δεν αναφέρομαι τυχαία γιά το γεγονός πως ενώ οί ελληναράδες αποφεύγουν να αναφέρουν τούς μουσουλμάνους της Θράκης ως «Τούρκους» αλλά αποκαλώντας τους μουσουλμάνους «Έλληνες» πολίτες, ούτε κατά διάνοια δεν το πιστεύουν οί ίδιοι,δηλαδή πως είναι Έλληνες έτσι κι αλλιώς καί μάλιστα τούς χωρίζουν σε διάφορες φυλετικές κάστες κατά το σκέπτικό τους. 
Καί ξαναλέω φίλες καί φίλοι πως οί ελληναράδες εντελώς υποκριτικά τούς αποκαλούν «Έλληνες» αφού ούτε καν οί ίδιοι το πιστεύουν. 
Παρατηρείστε, το πως ακόμη καί ο τρόπος πού αναφέρονται στο θέμα αυτό πόσο χλιαρός καί χαλαρός είναι καί πως η συνθηματολογία τους ούτε καν πλησιάζει το αντιαλβανικό τους μένος. 
Στη Θράκη τώρα επικρατεί μία κατάσταση πού λίγο-πολύ είναι γνωστή : 
οί Τούρκοι κάνουν ό,τι γουστάρουν,οί τουρκικές εθνικές ενώσεις τους υπάρχουν σε πείσμα όλων εκείνων πού διατείνονται το αντίθετο,το τουρκικό προξενείο κυριολεκτικά αλωνίζει στην περιοχή,αναρτούν σημαίες μιάς αποκομμένης τουρκικής Θράκης καί η πρόσφατη επίσημη επίσκεψη τού προέδρου της Τουρκίας στούς «Τούρκους της Θράκης» όπως ο ίδιος δήλωσε δεν αφήνουν άλλα περιθώρια γιά το τί πραγματικά παίζεται εκεί. 
Άλλωστε ο ίδιος ο χριστιανός καί Έλληνας δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης δημόσια έχει αναφερθεί θετικά σε τυχόν αυτονόμηση της Θράκης από το κράτος των Αθηνών ! 
Γιά να μην αναφερθώ φίλες καί φίλοι καί στον τόπο προσκυνήματος πού είναι γιά τούς Τούρκους το σπίτι-μουσείο τού εθνάρχη τους Κεμάλ Ατατούρκ στην Θεσσαλονίκη. 
Δεν είναι βέβαια σε θρακικά εδάφη αλλά ας μη ξεγελιόμαστε εχθροί καί φίλοι καί να κάνουμε πως δεν αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται γιά την ίδια την βορειο-ανατολική Ελλάδα ! 
Καί γιά να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας ας μην αναφέρουμε το τι παιχνίδια χέρι-χέρι παίζουν σε Μακεδονία καί Θράκη ο Τούρκος καί ο Ρώσος καί το πόσο μεθοδικά από διαφορετικές αφετηρίες ο καθένας αλλά με κοινές στοχεύσεις επιδιώκουν να διπλαρώσουν τις περιοχές αυτές. 

Όπως είπαμε καί πρίν,είναι γνωστή η τακτική άσκησης ανέξοδης εθνικής μαγκιάς από τον ελληναράδικο χώρο προς την Αλβανία καί εδώ είναι τώρα πού σκέφτομαι κάπως «ανάποδα» :
πως γίνεται η εθνική αυτή «μαγκιά» να μην ακουμπά ΠΟΤΕ τις παραπάνω περιοχές με τούς λόγους πού εξέθεσα παραπάνω ; 
Πως γίνεται να μην βλέπουμε απολύτως καμμιά από τις παρόμοιες τακτικές σε αυτές τις περιοχές σε αντίθεση με εκείνες προς την Αλβανία ; 
Αντιλαμβάνεστε φίλες καί φίλοι ; ενώ στη μία περίπτωση δημιουργούνται εντάσεις από τούς γνωστούς κύκλους σε έτσι κι αλλιώς προς ξένα εδάφη με στόχευση σε μελλοντική προσάρτηση(!),ενώ στην άλλη περίπτωση επικρατεί σιγή ιχθύος γιά εδάφη πού ήδη βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια καί πού κυριολεκτικά αλωνίζουν ξένοι παράγοντες υποσκάπτοντας την συνοχή τού ίδιου τού ελληνικού κράτους !

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ : 
Όποιος έχει τις ίδιες δήθεν εθνικές ευαισθησίες καί διαθέτει καί τα ανάλογα αχαμνά ΕΜΠΡΟΣ ! 
Ιδού η Ρόδος ρωμιοί υποκριτές καί υποκινούμενοι της τουρκορωσίας ! 
Μην κάνετε τούς ανήξερους ! 
Εάν τολμάτε ΕΜΠΡΟΣ,εκφράστε την μαγκιά σας αν τολμάτε !

Αλήπασα Τεπελενιώτης

Ο Αλήπασα Τεπελενιώτης ήταν προστάτης των ελληνικών γραμμάτων καί ενεθάρρυνε τούς υπηκόους του στην μόρφωση. 
Ήταν προστάτης των έλληνοδασκάλων καί οί σχολές καί τα εκπαιδευτήρια ήκμαζαν στην εποχή του. 

Ο συγγραφέας αισθάνεται την ανάγκη να καταγράψει τα παραπάνω ήδη στον πρόλογο αυτού τού βιβλίου επικαλούμενος τις μαρτυρίες τού William Martin Leak καί τού Παναγιώτη Αραβαντινού. 
Εάν όλα αυτά δεν ευσταθούσαν θα ήταν αδιανόητο να παρουσιαστούν σε ένα βιβλίο πού παρουσιάζει τον βίο ενός ιεράρχη. 

Αυτός ήταν ο Αλή,ο Λιάπης ο «τουρκαλβανός» πού στην μνήμη μιάς πόρνης πού είχε ξετινάξει τα μισά Γιάνενα,έμελλε να μπεί κι αυτός στην μαύρη λίστα των Αρβανιτών. 
Πράγματα δηλαδή αδιανόητα,εκείνος ένας Αρβανίτης καί μάλιστα μουσουλμάνος να τοποθετούνταν στην κορυφή των ονομάτων των Πατέρων τού νέου ελληνικού κράτους. 
Να τοποθετούνταν σε εκείνη ακριβώς την θέση πού τού άξιζε.

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Ιστορικοί καί ιστοριοράφτες

Αυτά γράφει ο καθηγητής της ιστορίας Σπυρίδων Π. Λάμπρος γιά τούς Αρβανίτες πού τούς καταγράφει ως Αλβανούς στο ομώνυμο περιοδικό τού Φιλολογικού Συλλόγου "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" καί πού δημοσιεύτηκε στα 1896. 

Ήταν ακόμη τότε πού οί Έλληνες ιστορικοί δεν έπαιζαν «31» με την ιστορία στις πλάτες τού ελληνικού λαού. 

Ήταν ακόμη τότε πού οί Έλληνες ιστορικοί,φιλόλογοι καί συγγραφείς, έλεγαν τα πράγματα με τ'όνομά τους καί χαρακτηρίζονταν από φιλότιμο σε αντίθεση με τούς τωρινούς εθνικούς «κομάντο» πού παίρνουν αμπάριζα τις τηλεοπτικές εκπομπές καί τις διάφορες ιστοσελίδες να πουλήσουν την ψεύτικη πραγμάτεια τους. 

Ήταν ακόμη τότε πού έκαναν Ιστορία καί όχι χριστεμπόριο καί πατριδεμπόριο της κακιάς ώρας.

Αλβανοί εθελοντές από Χιμάρα καί Ήπειρο

Οί Ρώσοι οργανώνουν τον σχηματισμό αλβανικού στρατιωτικού εθελοντικού σώματος από Χιμαριώτες καί Ηπειρώτες ! 
Ρωσικές επεμβάσεις σε Αλβανία καί Ελλάδα. 

Ο Φιλολογικός Σύλλογος "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" δημοσιεύει στα 1877 ρωσικά κρατικά έγγραφα πού δημοσιεύτηκαν λίγα χρόνια πριν από 3 ρωσικά περιοδικά : 
"Ρωσικόν Αρχείον"(Ρούσκιη Αρχίβ), 
"Ρωσική Αρχαιότης"(Ρούσκαγια Σταρινά) 
καί "Παλαιά καί Νέα Ρωσία"(Δρέβναγια καί Νόβαγια Ρωσία). 

Σε ένα από αυτά τα έγγραφα αναφέρεται η δημοσίευση της εντολής της τσαρίνας Αικατερίνης Β' προς τον Ρώσο στρατηγό Ιωάννη Ζαμπορόβσκη καί αναφερόμαστε στην εποχή των γνωστών γεγονότων των ορλωφικών. 
Διατάσσεται λοιπόν ο Ρώσος στρατηγός να ξεσηκώσει τούς χριστιανικούς πληθυσμούς στην Δαλματία, Αλβανία καί Ελλάδα εναντίον των Τούρκων. 
Η Αικατερίνη Β' ενημερώνει τον στρατηγό Ζαμπαρόβσκη πως τις ίδιες εντολές έχει δώσει στον ναύαρχο Γρέιγ(είναι ο ίδιος πού υποκίνησε τον Λάμπρο Κατσώνη! στα ορλωφικά) ώστε καί αυτός με την σειρά του να σχηματίσει ένα άλλο εθελοντικό στρατιωτικό σώμα Αλβανών πού θα προέρχονται κυρίως από την Χιμάρα καί την Ήπειρο ! 
Με λίγα λόγια,η δημιουργία αλβανικών εθελοντικών στρατιωτικών τμημάτων αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο γιά την επίτευξη τού εγχειρήματος των Ρώσων στην περιοχή αυτή της Βαλκανικής.

Γίνεται ξεκάθαρο πως η αναφορά τού εγγράφου αυτού σε χριστιανούς Αλβανούς(γιατί σε χριστιανούς σαφέστατα απευθύνεται) απευθύνεται στούς γνωστούς μεταγενέστερα «βορειο Ηπειρώτες» της Αλβανίας καί στούς Αλβανούς (Αρβανίτες) κατοίκους της (ελληνικής)Ηπείρου. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η φράση «εν Αλβανία καί Χιμάρα...» εννοεί άπασα καί γενικώς την Αλβανία καί πιό συγκεκριμένα την περιοχή της Χιμάρας μιάς καί εκείνη την εποχή η Χιμάρα καί οί Χιμαριώτες βρίσκονταν σε μεγάλο επαναστατικό οίστρο.

Κοσσυφοπέδιο '80

Το Κοσσυφοπέδιο υπό την σλαβοσερβική
 τρομοκρατία κατά την δεκαετία τού '80.

Ρώσοι καί Άγιο Όρος

Τα επικίνδυνα πολιτικά πανσλαβιστικά παιχνίδια των Ρώσων 
στο Άγιο Όρος. 
Οί προσπάθειες διείσδυσης των Ρώσων στο Άγιο Όρος καί η θέση τους ώστε να αποτελέσει η περιοχή ανεξάρτητο κράτος! 
μη έχοντας σχέση με την Ελλάδα.

Ρώσοι καί οί κάτοικοι τού Αιγαίου

Ο Φιλολογικός Σύλλογος "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" στα 1877 παρουσιάζει ρωσικά έγγραφα πού κάνουν λόγο γιά την ανάγκη τιμωρίας των κατοίκων της Μυκόνου καί της Σαμοθράκης γιά απείθεια ! 
Πρόκειται γιά χαρακτηριστικό δείγμα εκμετάλλευσης των κατοίκων τού Αιγαίου κάθε φορά πού υπήρχε κενό οθωμανικής εξουσίας. 
Οί Ρώσοι επέβαλαν στούς κατοίκους να παράγουν προμήθειες γιά τον στόλο τους καί κάθε άρνησή τους επέφερε τιμωρητικά μέτρα. 
Γιά την νήσο Σαμοθράκη αναφέρει το έγγραφο αυτό ότι κατοικείται από Έλληνες,Αλβανούς καί Ρουμελιώτες(πρόκειται γιά μιά ευρύτερη περιοχή της νοτίου Βαλκανικής πού συμπεριελάμβανε καί αλβανικές περιοχές εκτός των άλλων).
Αναφέρει γιά τούς κατοίκους αυτούς πως είναι αδύνατον να κυβερνηθούν ! 
Αναφέρει επίσης να μεταφερθούν 2000 κάτοικοι γιά τιμωρία στην Ρωσία. 
Αναφέρει επίσης το έγγραφο πως προτιμούν οί κάτοικοι να φορολογούνται(κανονική «προστασία» δηλαδή) από τούς Τούρκους παρά από τούς Ρώσους !

Οί ΧΙΜΑΡΙΩΤΕΣ είναι ΑΡΒΑΝΙΤΕΣΚυριακή 6 Ιανουαρίου 2019

Σκόπια 2001

Την εποχή πού η Ελλάδα συνέδραμε με στρατιωτικό εξοπλισμό καί οικονομική ενίσχυση τούς Σλάβους των Σκοπίων 
εναντίον των Αλβανών.


Η υποκρισία της Ελλάδας απέναντι στο μακεδονικό ζήτημα είναι άνευ προηγουμένου καί αποτελεί μνημείο παγκόσμιας διπλωματικής βλακείας αν όχι αλητείας. 
Η Ελλάδα δήθεν αγωνιά με το όνομα καί την πολιτική των Σλάβων των Σκοπίων την στιγμή πού η ίδια διαχρονικά στήριξε καί συνεχίζει να στηρίζει τα Σκόπια. 
Η Ελλάδα είναι η κύρια υπεύθυνη γιά την ύπαρξη τού κράτους των Σκοπίων από τα 1990 πού κατέρρευσε ο ανατολικός κομμουνιστικός κόσμος. 
Η Ελλάδα είναι ο κύριος στυλοβάτης των ρωσικών καί σλαβικών σχεδίων στην νοτιοανατολική Βαλκανική,μένοντας πιστή στις χριστιανορθόδοξες σλαβικές πολιτικές τού πανσλαβισμού. 
Στα 2001 στήριξε με όλα τα μέσα την τρομοκρατική πολιτική των Σλάβων των Σκοπίων παρέχοντάς τους ακόμη καί πολεμικά ελικόπτερα να σκοτώνουν εκείνους πού εναντιώνονταν στο σκοπιανό κράτος. 
Είχε φροντίσει ήδη μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσής της να κατασυκοφαντεί αδιάντροπα το αλβανικό στοιχείο εξυμνώντας ταυτόχρονα τούς Σέρβους εγκληματίες πού οραματίζονταν τον εξολοθρεμό κάθε άλλου λαού στην πρώην Γιουγκοσλαβία. 
Σήμερα παριστάνει την αδικημένη καί πως δήθεν αγωνιά γιά τα εθνικά της δίκαια όταν η ίδια πιασμένη χέρι-χέρι με το σλαβόφωνο,ελληνόφωνο καί τουρκόφωνο παπαδαριό πυροβολεί τα δικά της πόδια. 
Δεν μπορεί παρά με τέτοιο ψεύδος καί τέτοια υποκρισία από ένα ανατολίτικο στην ουσία κράτος όπως η Ποντο-Γραικυλία να γευτεί στο σκιερό μέλλον της εκείνο πού θα της άξιζε.

«ιστορικός» κλασομπανιέρας

Κάθε οικειοποίηση ο,τιδήποτε αλβανικού από το ρω(ο)μαίϊκο σπάει ταμεία φίλες καί φίλοι. 
Δεν φτάνει πού εξαφάνισαν ο,τιδήποτε αρβανίτικο,δεν φτάνει πού κατασυκοφάντησαν συλλογικά την Αρβανιτιά από το 1821 καί μετά,έχουμε καί τούς «ιστορικούς» υπερήλικες της κακιάς ώρας πού δραστηριοποιούνται εννοείται ΜΟΝΟ εντός των ελλαδικών συνόρων. 
Πρόκειται στην ουσία γιά «κομάντος» των ...εθνικών δικαίων(καί αδίκων) πού παραμονεύουν στην κάθε ευκαιρία γιά αυτούς έλληνο-αλβανική κρίση να πάρουν παραμάζωμα τηλεοράσεις καί εφημερίδες να ξεράσουν το γνωστό δηλητήριό τους. 
Έτσι βγήκε καί ο γνωστός διοπτροφόρος Μανιάτης «ιστορικός» με το περιστατικό της 28ης Οκτωβρίου στην Αλβανία να δηλώσει πως ΚΑΙ εκείνος ο Σκεντέρμπεης ήταν...Έλληνας! πού οί Αλβανοί είχαν ΚΑΙ αυτόν οικειοποιηθεί! 
Μιλάμε γιά αποκάλυψη φίλες καί φίλοι μεγατόνων,όχι αστεία. Είπαμε,αυτά τα λέμε μεταξύ μας,εντός των ημέτερων συνόρων γιατί παραέξω πέφτουν λεμονόκουπες στο μέγεθος των «αποκαλύψεων» τού Μανιάτη «ειδικού». 

Να λοιπόν τι έγραφε στα 1956 η "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ",βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών, γιά τον πατέρα τού Σκεντέρμπεη τον Ιωάννη Καστριώτη πού δρούσε στις αλβανικές περιοχές της Ντίμπρα καί τον πεθερό του Σπάτα Κομνηνό στις αλβανικές περιοχές τού Ελμπασάν. 
Τώρα πού βρήκε ο κλασομπανιέρας «ιστορικός», Έλληνες καί κατ'αυτόν «βορειοΗπειρώτες» στην αλβανική Ντίμπρα καί στο αλβανικό Ελμπασάν μόνο ο ίδιος το ξέρει καί ο...προφήτης Παΐσιος.


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)