«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Ξεκάθαρα καί ντρέτα

 Ξεκάθαρα καί ντρέτα. 
Ο Έλληνας καί ο Αλβανός είναι ΑΔΕΛΦΙΑ,ντεμ μπαμπα ντεμ.
 Όσον αφορά τούς νεοφώτιστους «Έλληνες» γνωστούς χριστιανορωμιούς καί στην πραγματικότητα χριστιανότουρκους,δεν αισθάνομαι να με συνδέει κάτι ώστε να με συγκινεί. Δεν αισθάνομαι να με συνδέουν αίμα καί παραδόσεις,νοοτροπία καί ψυχοσύνθεση. 
Το να προσποιούμαι δήθεν μιά υποτιθέμενη εθνική ομοψυχία βάζοντας στην κατσαρόλα αντίθετα καί μάλιστα ξένα υλικά μεταξύ τους είναι ανώφελο.Καί όχι μόνο είναι ανώφελο αλλά αποδείχτηκε τελικά και καταστροφικό γιά τον πραγματικό καί αρχέγονο Ελληνισμό. 
Ξεκάθαρα καί ντρέτα. 
Εκεί πού η Ελλάδα είχε όλα τα εχέγγυα μιάς μεγάλης καί δυνατής πορείας, από το 1922 τελεσίδικα υπέγραψε καί την θανατική της καταδίκη. 
Το υβρίδιο πού μας πλάσσαραν από εκείνη την εποχή δεν έχει καμμιά απολύτως σχέση με Ελλάδα καί Ελληνισμό. Δεν έχει καμμιά απολύτως σχέση με τον πυρήνα τού Ελληνισμού,με την ίδια την αντίληψη καί στάση ζωής τού αυτόχθονα κατοίκου αυτού τού ιερού τόπου. 
Γιά να φτάσει η Ελλάδα σε τούτη τη σημερινή κατάσταση προηγήθηκε μιά άλλη δόλια προσπάθεια,πού χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να τελεσφορήσει η κατάντια της χριστιανοτουρκιάς. 
Εκείνη λοιπόν η ανίερη καί δόλια προσπάθεια ήταν ο ενταφιασμός τού αρβανίτικου στοιχείου,της Αρβανιτιάς,πού κρατούσε ΟΛΗ την ουσία τού Ελληνισμού στα στιβαρά του χέρια. Ήταν η Αρβανιτιά πού φύλαγε ως ιερά παρακαταθήκη στα σεντούκια της τον αρχέγονο Ελληνισμό καί την προστάτευε τούτη την κληρονομιά με το σπαθί στο χέρι. 
Νεοφερμένοι καί νεοφώτιστοι «Έλληνες» πού ούτε καί οί ίδιοι δεν ξέρουν από πού κρατά η σκούφια τους,πού ποτέ δεν γνώρισαν την ελληνική γή καί πού ποτέ δεν αφουγκράστηκαν τούς ιερούς παλμούς της αλλοίωσαν τον εθνολογικό χάρτη της Ελλάδας. 
Φυσική λοιπόν συνέπεια όλου αυτού τού αχταρμά πού επακολούθησε ήταν μιά αδίστακτη καί συνεχής προπαγάνδα περί ενός δήθεν ελληνισμού πού δεν έχει καμμιά σχέση με την ιστορική αλήθεια. 
Καί σαν να μην έφτανε όλο αυτό ακολουθούσε μιά ταυτόχρονη κακολογιά γιά την ίδια την Αρβανιτιά. Λογικό ήταν,εκείνοι πού δεν είχαν καί πολλές σχέσεις με τον Ελληνισμό παρά μόνο όσο έχει ο διάολος με το λιβάνι,απο εκείνους πού ποτέ δεν πρόσφεραν τίποτα απολύτως να διαστρέψουν ΕΚΕΙΝΟΥΣ πού εκπροσωπούσαν την πανάρχαια ελληνική πατρίδα. 
Ήταν αδύνατο καί αβάσταχτο γιά τούς χριστιανότουρκους να δεσπόζει στην ελληνική γη η ΘΕΙΑ μορφή τού φουστανελά Αρβανίτη. Πάσχισαν λοιπόν να τον εξαφανίσουν.
Ό,τι δεν κατάφερε η πάλα καί το σπαθί το κατάφερε η παγαποντιά καί η οβρέϊκη πονηριά. Ξεκάθαρα καί ντρέτα λοιπόν. 
Αυτή είναι η αλήθεια τού ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ καί όποιος δεν έχει το στομάχι γερό καί τη ματιά ίσα να πάει στο διάολο καί να μη ματαγυρίσει.
Αυτούς όλους τούς έχω εχθρούς μου,δεν έχουν σχέση με ΄μένα. 
Ξεκάθαρα καί ντρέτα,εδώ θα λέμε αλήθειες ιστορικές καί αλήθειες πού βγαίνουν από τα κατάβαθα της ψυχής μας.
 Όσοι αισθάνονται πραγματικοί Έλληνες καί πραγματικοί Αλβανοί είναι αδέλφια μου. 
Ας αφήσουμε λοιπόν να πάει μπροστά το ένστικτό μας καί η διαίσθηση της φάρας μας σε συνδυασμό με την πανάρχαια λογική αντίληψη των προγόνων μας.

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Aλβανία-Ήπειρος


πού κι αυτούς Σλάβους μας τούς έβγαλαν


Ο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» μέσα από το επίσημο έντυπό του στα 1871, μας λέει γιά το αλβανικό Κουρβελέσι πού κατοικείται από ανδρείους «τουρκ»Αλβανούς,δηλαδή από μουσουλμάνους Αλβανούς πού ομιλούν την «σκηπικήν ή αλβανικήν» γλώσσα. 
Μας λέει ακόμη πως υπεύθυνος τού εξισλαμισμού των Αλβανών τού Κουρβελέσι ήταν ο ίδιος ο επίσκοπος Δελβίνου λόγω της δεισιδαιμονίας του,πού γιά την ιστορία καί μόνο προσθέτω πως παρά την σιτοδεία πού είχε επικρατήσει εκείνη την εποχή στούς Κουρβελεσιώτες ο επίσκοπος επέμενε να τηρούν οί κάτοικοι κατά γράμμα εξοντωτικές νηστείες. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση οί Αλβανοί τού Κουρβελέσι αποφάσισαν τον εξισλαμισμό τους εν μέσω των συνεχών προειδοποιησεών τους προς τον επίσκοπο,λέγοντας πως προτιμούν να πάνε στην κόλαση χορτάτοι(ο επίσκοπος τούς είχε απειλήσει με αφορισμό στέλνοντάς τους στη κόλαση!) παρά στον παράδεισο νηστικοί καί βασανισμένοι,αφού έτσι ή αλλιώς θα πεθάνουν !Βλέπε Δαγαλή,ο συγγραφέας το διατυπώνει κατά την συνήθη τακτική τού λογιοτατισμού,(Δαγλή-Νταγκλή,από τις γνωστές φάρες τού Σουλίου αλλά καί τον μουσουλμάνο καπετάνιο Μουστάμπεη Νταγκλή)

                                                                             

                                                                             


Πέραν των άλλων ανακριβειών όπως π.χ. με τον Ψαλλίδα αυτό το «παραδόξως» τι το ήθελε:


Epirots (Albanians of Epirus)                                                                              1591,Vallée Alexandre (1558-1618),Musée Lorrain                                                                             

                                                                              


                                                                           

                                                                                                                                                         
Πάνω καί Κάτω Αλβανία-Τσαμουριά

Άνω καί Κάτω Αλβανία. 
Μούφα καί μεταγενέστερο το ιδεολόγημα της «Β.Ηπείρου». 
Κανονικά Τσαμουρία-Τσαμουριά (καί όχι Θεσπρωτία) γιά το επίσημο κράτος.
Τσαμουρία-Τσαμουριά γιά το επίσημο ελληνικό κράτος


                                                                            

Durazzo-Durrës-Δυρράχιο (ALBANIA) 
Giovanni Francesco Camocio (*1501 - †1575)


 Peoples Of All Nations: Their Life Today And Story Of Their Past (in 14 Volumes)
 J. A. Hammerton


 Μα,παρατηρείστε το αναπόσπαστο καί αδιαίρετο τού πράγματος, των εννοιών «ηπειρωτικός»,«ιλλυρικός»,«αλβανικός» καί «γραικικός-ελληνικός».
COSTUME ALBANAIS


Aλβανία(βλέπε Μονή Σέλτσου στην ορεινή Άρτα): 1918 Albanie - types d´albanais
  "Le Pinde, traversée de Janina à Tricala"
 Louis  Dupré


EPIRUS
(ALBANIA)


Κ. Παπαρρηγόπουλος (1815-1891). 
Καθηγητής Ιστορίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Μονάχου. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 
Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930. 
Έκδοσις 6η εικονογραφημένη (Εκατονταετηρίδος). 
Τόμος Δ. Μέρος Α’. Σελ 298. 
Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκη Α.Ε. 
Εν Αθήναις. 1930.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)