«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

άκρα τού τάφου σιωπή

Κάποια αντίδραση από την δημόσια δήλωση τού πρώην υπουργού των εξωτερικών Νίκου Κοτζιά ότι ΔΕΚΑΔΕΣ υποθέσεις, πού εμπλέκονται μέλη τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ διπλωματικού σώματος, γιά εμπορία οργάνων παιδιών προσφυγόπουλων έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, υπήρξε;
Γιατί από ό,τι φαίνεται στα γραικύλικα μέσα μαζικής αποχαύνωσης επικράτησε γιά μία ακόμη φορά άκρα τού τάφου σιωπή.
Γιατί άραγε;;; 
Γιά έναν ολόκληρο λαό όμως πού με ανυπόστατες κατηγορίες διασύρονταν επί χρόνια από τούς γνωστούς αρθρογράφους τού σλαβοκίνητου αντιαλβανισμού αποτελούσε κάτι το εντελώς φυσιολογικό. 
Από τούς ίδιους εκείνους δημοσιογράφους πού δεν φιλοτιμήθηκαν να ακούσουν ποτέ γιά ομαδικούς αλβανικούς τάφους πού ανοίγονταν με την ευγενική χορηγία των «αδελφών» ορθοδόξων Σέρβων. 
Τελικά αυτή η «ελλάδα» μόνο επίσημα δεν ανήκει στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων (πρώην σοβιετικών) Κρατών.

Ελλάδα καί (αλβανικό) Κοσσυφοπέδιο - 1912

Στα 1912 η Ελλάδα αναγνώριζε ως αλβανικά καί όχι σερβικά τα εδάφη τού Κοσσυφοπεδίου ! 
Ενώ η Ελλάδα υποστήριζε τις εξεγέρσεις των βορείων Αλβανών(Μαλισόρων) σταμάτησε να τις υποστηρίζει λόγω τού φόβου των αλβανικών εξεγέρσεων στην Ήπειρο(Γιάνενα) ! 
Παρόλα αυτά επισήμως αναγνωρίζει τις αλβανικές περιοχές τού Κοσσυφοπεδίου ! 
Άννα Αγγελοπούλου Διδάκτωρ Νεότερης καί Σύγχρονης Ιστορίας Α.Π.Θ.


Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Με λαδώματα καί Τούρκους ψευδομάρτυρες

Όταν κάποτε τα προνόμια τού Οικουμενικού Πατριάρχη κινδύνευαν, τότε ο ίδιος κατάφερε να καλοπιάσει τον Σουλτάνο καί να τον πείσει πως η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε από έφοδο τού οθωμανικού στρατού αλλά παραδόθηκε από μόνη της στον ίδιο τον Μωάμεθ τον Πορθητή ! 
Με λίγα λόγια ο Κούμας στα 1831 μας λέει με το περιστατικό αυτό ότι η ίδια η εκκλησία συνωμότησε γιά την άλωση της Πόλης ! 
Καί ήταν τόσο εύκολα πιστευτός ο Πατριάρχης προς στον Σουλτάνο πού ο δεύτερος προφανώς δεν είχε κανένα λόγο να μην τον πιστέψει γνωρίζοντας πολύ καλά την πολιτική τού Φαναρίου. 
Καί μετά από όλα αυτά καί με τα λαδώματα Οθωμανών «ψευδομαρτύρων» πού στρατολόγησε ο ίδιος ο Πατριάρχης πέτυχε γιά μία ακόμη φορά η θέση του να βρίσκεται ανάμεσα στις ανώτατες βαθμίδες της οθωμανικής διοίκησης.

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Μιά ξεκάθαρη γεωπολιτική στρατηγική

Φίλες καί φίλοι στην ρωμαίϊκη μπανανία τούς είναι αδύνατον να αντιληφθούν το γεωπολιτικό μέγεθος της Τουρκίας όπως καί τις δυνατότητές της. 
Στην μπανανία της ποντο-ρωμανίας αρέσκονται τον τουρκικό κίνδυνο να τον γελοιοποιούν καί να τον παρουσιάζουν με όρους κωμικής επιθεώρησης. 
Με συστηματικό τρόπο η γελοιοποίηση ενός στρατοκρατικού λαού ως «μπουνταλάδων»,«ψευτοτσαμπουκάδων» καί άλλων χαρακτηρισμών έχει δημιουργήσει μία παραπλανητική αντίληψη στον ελληνικό λαό. 
Μία αντίληψη άκρως επικίνδυνη πού αντί να προετοιμάζει την αναγκαία αντιμετώπιση αυτού τού κινδύνου, αφήνεται στα χέρια θρησκομανών προφητών καί παραπλανητικών θεωρημάτων τύπου «αρετών της φυλής» καί λοιπών αναισθητικών θεωριών. 
Με απλά λόγια ο συστημικός τύπος έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα την αντίληψη πως ό,τι κάνει ο Τούρκος είναι δήθεν γιά την εσωτερική του πολιτική κατάσταση στη βάση κομματικών συμφερόντων καί όχι ότι πρόκειται γιά πραγματική καί ουσιαστική γεωπολιτική του στόχευση. 
Με αυτόν τον τρόπο παραπλανάται ο ελληνικός λαός καί δεν διανοείται την ύπαρξη διαχρονικής τουρκικής στρατηγικής καί ότι η Τουρκία είναι ένα σοβαρότατο κράτος με σοβαρότατη εξωτερική καί εσωτερική πολιτική. 
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της παραπλάνησης έχουν επιστρατευθεί διάφοροι καλογεροπαπάδες καί ψυχοπαθείς ψευτοθεωρητικοί πού έχουν αποχαζέψει τον λαό, κάνοντάς τον να πιστεύει ότι τελικά τον προστατεύει ο Παντοδύναμος καί ότι τέλος πάντων με ελάχιστες προσπάθειες θα τού χαριστεί το σύμπαν. 
Ταυτόχρονα τού παρουσιάζονται τού λαού αυτού από όλους αυτούς τούς απατεώνες διάφοροι «εχθροί» ώστε να στρέφουν την προσοχή του ακόμη μακρύτερα από τον πραγματικό τουρκικό κίνδυνο. 
Φίλες καί φίλοι,παρά το ανεπτυγμένο βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα,παρά την μορφωτική ανάπτυξη πού έχει συντελεστεί στις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, το βαθύ πολιτικό σύστημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει απίστευτες συλλογικές ψευδαισθήσεις στον ελληνικό λαό. 
Να φανταστεί κανείς πως ο νεοέλληνας αγνοεί παντελώς τούς γείτονές του,όλους τούς γείτονές του. 
Έχει δημιουργήσει εντελώς δικά του θεωρήματα πού αφορούν όλους τούς άλλους πού στην ουσία τούς αγνοεί. 
Έχει σχηματίσει άποψη γιά τούς γειτονές του πού δεν έχουν σχέση με καμμία πραγματικότητα,τουλάχιστον ως προς την ουσία των πραγμάτων καί πού θα μπορούσε να βελτιώσει την θέση του. 
Η έλλειψη λοιπόν μιάς ξεκάθαρης γεωπολιτικής θέσης καί στάσης από την μεριά της Ελλάδας πού να στηρίζεται 100% με λόγια καί με πράξεις είναι το κύριο καί αδύνατό της σημείο πού όπως είπαμε είναι προϊόν ακριβώς αυτής της συστημικής παραπλάνησης. 
Η Ελλάδα μία μικρή χώρα αλλά με μεγάλες προοπτικές επιβάλλεται να επιλέξει παγκόσμια καί περιφερειακά στρατόπεδα,συγκεκριμένα καί ξεκάθαρα,χωρίς μισόλογα καί κυρίως χωρίς δισταγμούς. 
Μόνο διατηρώντας μία τέτοια σοβαρή καί σταθερή στάση θα καταφέρει να διεκδικεί τα συμφέροντά της καί όχι με αλλοπρόσαλλες προκαταλήψεις.

Ανδρούτσος καί ΚατσώνηςΠέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Αρβανίτη,ερεύνησε...

Αρβανίτη,ερεύνησε την Ιστορία σου ! 
Δεν είσαι κάποιος παρακατιανός όπως με δόλιο τρόπο σού έχουν περάσει. 
Είσαι ο κατεξοχήν δημιουργός αυτού τού τόπου τού ελληνικού καί κάθε άλλη προσέγγιση είναι μακριά από την ιστορική αλήθεια. 
Αρβανίτη,κάποιοι κατάφεραν να σε βάλουν στην εθνική γωνία αλλά να είσαι σίγουρος πως αυτοί πού το κατάφεραν ΔΕΝ είχαν καμμία σχέση με την Ελλάδα καί την Ιστορία της. 
Αρβανίτη,το να αρνείσαι την ιδιαίτερη καταγωγή σου δεν σε κάνει αυτόματα καί «Έλληνα». 
Το βάρος της απόδειξης της ελληνικής καταγωγής δεν το έχεις εσύ,αλλά εκείνοι πού ΔΕΝ είναι Αρβανίτες αλλά καί ούτε είχαν κάποια καταγωγή αρβανίτικη !

Οί «ψευτοτσαμπουκάδες»...

Ο τύπος δεν παίζεται λέμε. 
Οί Τούρκοι περνάνε πάνω από το κεφάλι του σε στιγμή επίσημης επίσκεψής του καί καμαρώνει πού ...αναχαιτίζονται ! 
Πού αναχαιτίζονται δηλαδή στον ΔΙΚΟ ΤΟΥ χώρο ! 
Ο τύπος αυτός θεωρεί επιτυχία πού...αναχαιτίζονται οί Τούρκοι στο Αιγαίο πού όποτε θέλουν αλωνίζουν καί όποτε θέλουν αποχωρούν. 
Προφανώς ο χασαποταβέρνας θεωρεί μεγάλη επιτυχία να τρέχει ο στρατός του(λέμε τώρα) να κυνηγά συνεχώς τούς Τούρκους πού έχουν κάνει τα σύνορα καί την κυριαρχία της πατρίδας του ελβετικό τυρί. 
Νομίζοντας ο τύπος πως το αέναο παιχνίδι των αναχαιτήσεων αποτελεί αποτελεσματική άμυνα κυριαρχικών δικαιωμάτων. 
Καί μάλιστα αποκαλεί τούς Τούρκους «ψευτοτσαμπουκάδες» !
Αυτούς πού είχαν την χώρα του κάτω από τα γούστα τους επί τόσους αιώνες. 
Πού έφτασαν έναν οργανωμένο στρατό,αυτοί οί «ψευτοτσαμπουκάδες», να τρέχει να γλιτώσει στις προκυμαίες από έναν ανοργάνωτο στρατό ενός διαλυμμένου κράτους. 
Πού ξεφτίλισαν έναν ολόκληρο στρατό ενός στρατοκρατικού καθεστώτος καί πού περπατώντας κατέλαβαν το μισό νησί πού υπερασπιζόταν καί πού θα το καταλάμβαναν ολόκληρο εάν δεν εκλιπαρούσαν οί λεβέντες των Αθηνών τα Ηνωμένα Έθνη να μεσολαβήσουν γιά να σταματήσουν επιτέλους εκεί πού σταμάτησαν. 
Αυτούς τούς «ψευτοτσαμπουκάδες» εννοεί ο ρωμιός λεβεντομαλ...ας πού δεν τού επιτρέπουν ούτε στεφάνι να καταθέσει στην βραχονησίδα της πατρίδας του να τιμήσει τούς νεκρούς πού οί «ψευτοτσαμπουκάδες» τού προκάλεσαν. 
Αυτούς τούς «ψευτοτσαμπουκάδες» ειρωνεύεται ο τραχανοπλαγιάς πού είχε αρπάξει ομήρους μέλη τού στρατού πού προΐσταται καί πού ο ίδιος έτρεχε καί εκλιπαρούσε όλο τον κόσμο να λυπηθεί την πατρίδα του ώστε οί «ψευτοτσαμπουκάδες» να φιλοτιμηθούν να τούς αφήσουν επιτέλους ελεύθερους. 
Τι να πρωτοπιάσεις από αυτόν τον τραχανά καί από εκείνους πού καμαρώνουν δίπλα του φορώντας τις ατσαλάκωτες μεγαλόβαθμες στολές τους. 
Αυτός ο ξεφτίλας πού είναι μόνο να πουλά φύκια γιά μεταξωτές κορδέλες είναι η απόλυτη αντιπροσώπευση ενός βαθιά αποβλακωμένου ρωμαΐκου λαού πού αναλώνεται σε ευχάριστες προφητείες πού τού λένε πόσο τον αγαπά ο Θεός(του!) καί το πόσο πολύ τον προστατεύει διότι είναι καί πολύ ωραίος.

Λαυρέντι Μπέρια - Lavrentiy Beria

Ο δεύτερος στην ιεραρχία καί δεξί χέρι τού Ιωσήφ Στάλιν στην πιό αιμοσταγή περίοδο τού μπολσεβικικού καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης. 
Ο απόλυτος διοικητής των υπηρεσιών ασφαλείας καί ο υπεύθυνος κυριολεκτικά εκατομμυρίων θυμάτων. 
Γιά να μην μακρηγορούμε ως προς την καριέρα τού αιμοσταγούς αυτού ανθρώπου με μιά γρήγορη ματιά θα εντοπίσουμε την πραγματική του καταγωγή. 
Καταγόταν από το Merkheuli της Αμπχαζίας καί η μητέρα του Marta ήταν μιά γνήσια Γεωργιανή αριστοκράτισσα από τον οίκο των Jaqeli. 
Ο πατέρας του καταγόταν από την γεωργιανή εθνότητα των Mingrelians καί στην ουσία πρόκειται γιά λαζική φυλή πού κατοικούσε καί κατοικεί στην Γεωργία καί στην Αμπχαζία(πρόκειται γιά το αρχαίο βασίλειο της Κολχίδας) καί τυχαίο δεν είναι πως η Αμπχαζία από τον 3ο αιώνα μ.Χ.αποτέλεσε το βασίλειο της Λαζικής - Lazica. 
Οί Mingrelians χωρίστηκαν από τούς υπόλοιπους Λαζούς όταν οί Οθωμανοί σταθεροποίησαν την εξουσία τους στην ευρύτερη περιοχή. 
Με λίγα λόγια φίλες καί φίλοι ο Μπέρια μας βγαίνει ...ορίτζιναλ Πόντιος - Γεωργιανο - Λαζός
Ο Μπέρια μαζί με τον Στάλιν πού αποτέλεσαν ένα αιματηρό δίδυμο ήταν γεωργιανής καταγωγής με λαζικές - ποντιακές ρίζες ο πρώτος καί αρμενικές ο δεύτερος.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ - Joseph Stalin

Περί της καταγωγής τού Στάλιν - Joseph Stalin καί τού μύθου περί της εβραϊκής του καταγωγής ή το πως τα ονόματα αποκαλύπτουν τις ρίζες μας. 
Το όνομα αυτού λοιπόν Ioseb Besarionis dze Jughashvili. 
Από το επώνυμο συγκεκριμένα θα ανιχνεύσουμε εν τάχει την καταγωγή τού «Ατσαλιού». 
Η κατάληξη -shvili είναι υποδηλωτική συγκεκριμένων περιοχών της Γεωργίας πού σημαίνει τον γιό,τον απόγονο. 
Το κύριο όνομα όμως τού επωνύμου είναι Jugha καί πρόκειται γιά το παλαιότερο όνομα της μεσαιωνικής αρμενικής πόλης Julfa στο Αζερμπαϊτζάν. 
Επρόκειτο γιά μία καθαρά αρμενική πόλη με σημαντική θέση στην αρμενική ιστορία καί η παράδοση λέει πως ιδρύθηκε από τον ίδιο τον βασιλιά της Αρμενίας Tigranes I. 
Η πόλη μετά από διάφορες περιπέτειες καί διωγμούς από Πέρσες κατήντησε χωριό ώσπου στα 1840 - 1847 έγινε μέρος της Αρμενίας καί μετά την μπολσεβικική επανάσταση αποτέλεσε μήλον της έριδος μεταξύ της Αρμενίας καί τού Αζερμπαϊτζάν ώσπου τελικά κατέληξε στην δεύτερη. 
Τι συμπέρασμα βγαίνει: η πόλη της Jugha στούς ξεριζωμούς πού υπέστη διαχρονικά κάποια οικογένεια Αρμενίων βρήκε καταφύγιο στην Γεωργία καί εκεί υιοθέτησε ως επώνυμο τον τόπο καταγωγής της καί με προσθήκη φυσικά την γεωργιανή κατάληξη πού σημαίνει τον γιό,τον απόγονο,τον γιό τού Jugha πού κατάγεται από την συγκεκριμένη πόλη. 
Η καταγωγή τού αιμοσταγούς δικτάτορα ήταν καθαρά λοιπόν γεωργιανή με ισχυρότατες αρμενικές ρίζες καί μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως η πόλη της Γεωργίας όπου γεννήθηκε ο Στάλιν διέθετε ισχυρή αρμενική παρουσία. 
Δεν πρέπει δηλαδή να ξεπερνούσε τις δύο γενιές η αρμενική προέλευσή του από την στιγμή της έλευσης της οικογένειας τού πατέρα του στο Gori. 
Καί αν γνωρίζει κανείς τον ρόλο των Αρμενίων επί οθωμανικής αυτοκρατορίας καί τις σφαγές πού εξαπέλυσε ο Στάλιν στούς πραγματικούς ελληνικούς πληθυσμούς της Σοβιετικής Ένωσης όπως καί το πως τελικά αντιμετώπισε το Αζερμπαϊτζάν καί τούς Αζέρους(να ήταν μόνο αυτοί,ο τύπος μισούσε τους πάντες καί τα πάντα) ως κομμισάριος των εθνοτήτων βγαίνουν πολλά καί κατατοπιστικά συμπεράσματα φίλες καί φίλοι.


Labëria

Ανδρούτσος καί ΚατσώνηςΔευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Ραμούς Χαραντινάϊ

"Δεν ξέρω γιατί είμαι μουσουλμάνος. 
Πριν από τέσσερις γενιές οί πρόγονοί μου ήταν Αλβανοί καθολικοί" 

Ραμούς Χαραντινάϊ 
πρωθυπουργός τού Κοσσυφοπεδίου

Albani-Αλβανοί-Αλβανόπολις

Ο William Smith στο έργο του ταυτίζει τούς Αλβανούς με τούς Ιλλυριούς καί αναφέρεται στον αρχαίο Έλληνα Γεωγράφο Πτολεμαίο πού γράφει γιά την ιλλυρική φυλή των Αλβανών ήδη στην εποχή του.

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Εν Χριστώ Αδελφοί Ρώσοι

Οί εν Χριστώ Αδελφοί Ρώσοι έτσι θα πνίξουν τούς Τούρκους στον Βόσπορο καί θα τούς πάρουν την Κωνσταντινούπολη καί θα την παραδώσουν στούς Ρωμιούς επειδή κατάγονται από τούς ΕΛ οί οποίοι προέρχονται από τον Σείριο. 
Μιλάμε δηλαδή γιά Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Υποκείμενα συναγωνισταί.

Τουρκο-Πόντιοι

Τουρκο-Πόντιοι χορεύουν με υπερηφάνεια 
στην πατρίδα τους την Τουρκία

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Άντε ξανά μανά...

ΧΙΜΑΡΑ ΚΑΙ ΧΙΜΑΡΙΩΤΕΣ
Άντε ξανά μανά αυτοί οί Αλβανοί να κυνηγάνε τούς βορειοΗπειρώτες καί ιδιαίτερα τούς Χιμαριώτες. 
Άντε ξανά μανά να παίρνουν οί παλιοΑλβανοί τις περιουσίες των ...Ελλήνων της Χιμάρας. 
Φίλες καί φίλοι μιά εμπεριστατωμένη έρευνα πού καθείς μπορεί να κάνει θα διαπιστώσει πως στην Χιμάρα έχει συντελεστεί με την κατάρρευση τού κομμουνιστικού καθεστώτος η συντέλεια της καταπάτησης καί της άναρχης οικοδόμησης από τούς πρώην Αλβανούς καί νυν Έλληνες της Χιμάρας. 
Μία από τα ίδια φυσικά έχουν συμβεί καί σε άλλες παράκτιες περιοχές της Αλβανίας πού χωρίς καμμία εξαίρεση η αλβανική κυβέρνηση αποφάσισε να μπεί μία τάξη. 
Τις ίδιες μπουλντόζες πού βλέπει κανείς στη Χιμάρα τις ίδιες θα δεί καί στην Σκόντρα καί στο Δυρράχιο καί αλλού. 
Τώρα,εάν επισκεφτείτε την Χιμάρα φίλες καί φίλοι θα διαπιστώσετε την τρομακτική τουριστική ανάπτυξη πού εκφράζεται από επιχειρήσεις πού κατά 99% ανήκουν σε ελληνόφρονες Χιμαριώτες πού κανείς δεν τούς ενοχλεί να ασκούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. 
Όποιος έχει σχέσεις ή τέλος πάντων γνωρίζει τι εστί Χιμαριώτης θα ξέρει πολύ καλά γιά το τι είδος παραδόπιστων πρόκειται. 
Μιλάμε γιά ανθρώπινα πάκμαν καί όπως έχουμε ξαναπεί αυτοί πού υποκινούν συνεχώς έκρυθμες καταστάσεις είναι εκείνοι πού έχουν βρεί τον μήνα πού θρέφει τούς έντεκα φίλες καί φίλοι. 
Καί εννοώντας περί τού θρεψίματος των μηνών εννοούμε πως με τα τερτίπια τους, αυτές οί μικρές μειοψηφίες πού παίζουν κορώνα γράμματα τις σχέσεις των δύο χωρών καί φυσικά την ίδια την ελληνική μειονότητα,εννοούμε πως οί μειοψηφίες αυτές έχουν καταφέρει να πληρώνονται από το αλβανικό κράτος με τις δημόσιες θέσεις πού κατέχουν αλλά καί από το ίδιο το ελληνικό κράτος μέσω διαφόρων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ας μην πούμε ξανά γιά το αν είναι Έλληνες ή Αλβανοί οί Χιμαριώτες,άλλωστε έχουμε παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια αρκετές ιστορικές αποδείξεις γιά την πραγματική καταγωγή των κατοίκων της περιοχής αυτής. 
Καί Βησιγότθοι να δήλωναν οί αδελφοί κατά τα άλλα Χιμαριώτες, τα κεφάλια τους ούτε κατά το ελάχιστο δεν θα μίκραιναν από τούς υπόλοιπους Αλβανούς όπως αρέσκονται να λοιδωρούν κάτι ρωμαίϊκα θρασύμμια. 
Τέλος πάντων φίλες καί φίλοι κάποια στιγμή εύχομαι να γίνει αντιληπτή όλη αυτή η κακοστημένη οπερέτα είς βάρος της Ελλάδας καί της Αλβανίας με όχημα τούς αφελείς καί συνάμα παραδόπιστους βορειοΗπειρώτες καί να αντιληφθούμε πως όλη αυτή η κατάσταση εξυπηρετεί τούς εχθρούς των δύο αυτών χωρών. 
Διότι κάποια στιγμή αυτοί πού υποκινούν διαχρονικά τα ίδια θέματα μέσω της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία πρέπει κάποτε να μας εξηγήσουν την ανικανότητα των Αλβανών ώστε να εξαλείψουν επιτέλους την μειονότητα αυτή μιάς καί οί ιστορικές ευκαιρίες ήταν πάμπολλες γιά την καταστροφή της. 
Πρέπει να μας πείσουν γιατί απέτυχε ακόμη καί το σκληρό κομμουνιστικό καθεστώς της Αλβανίας σε αυτή την αέναη προσπάθεια καταστροφής της ελληνικής μειονότητας. 
Όταν όλες οί άλλες ελληνικές μειονότητες στην Βαλκανική,στην Τουρκία καί στην Αίγυπτο αποτελούν ανάμνηση καί μάλιστα τραγική στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Αλβανοί τού Καυκάσου

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

Καραϊσκάκης

Ο Δημήτριος Αινιάν,ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερος γραμματέας τού καπετάνιου, περιγράφει στο έργο του γιά τον Καραϊσκάκη την συνάντηση τού ιδίου καί τού Κιουταχή. 
Την συνάντηση των δύο στρατιωτικών ηγετών πού αντιμάχονταν μεταξύ τους καί πού μαζί εκπροσωπούσαν δύο κόσμους: τούς Οθωμανούς καί τούς Έλληνες. 
Καί μας λέει λοιπόν ο Αινιάν πως στην συνάντηση αυτή οί δύο εχθροί μίλησαν σε μία γλώσσα: 
Στην γλώσσα της Επανάστασης καί τού ΕΜΦΥΛΙΟΥ σπαραγμού,την ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ !

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Καραϊσκάκης


Μάκης ο Εθνικιστής

Κάτω οί Αμερικάνοι, 
ζήτω ο...Εθνικισμός, 
έξω το ΝΑΤΟ από το Κόσοβο, 
Ελλάς - Σερβία - Ορθοδοξία, 
έξω οί Αλβανοί τα τσιράκια των...Αμερικανών ! 
Ή,το πως η ...μα..κία γίνεται ολυμπιακό άθλημα( ή συνειδητή απάτη;).

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Ντουμπρόβνικ 1991

1991.Επίθεση τού γιουγκοσλαβικού στρατού,πού εξολοκλήρου ελέγχονταν από τούς Σέρβους,στην παλιά,παραδοσιακή καί μεσαιωνική πόλη της Κροατίας Ντουμπρόβνικ. 
Πρόκειται γιά ένα από τα πολλά εγκλήματα των μεσιανιστών Σέρβων στούς λαούς της Γιουγκοσλαβίας,πού ευθύνονται κατά 100% γιά την έναρξη τού πολέμου με τα γνωστά αποτελέσματα.

τα θρασύμια...

Φυσικά δεν μειώνει τίποτα απολύτως από αυτό το τόσο τραγικό περιστατικό με την φοιτήτρια τούτη η φωτογραφία. 
Σε αυτά τα θρασύμια πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη πέρα από την ανθρώπινη αλλά καί από την ίδια την Θεία Πρόνοια. 
Όμως φίλες καί φίλοι είναι ακόμη ενδεικτικό το πως με ευκολία καί αβασάνιστα συστηματικά κατηγορείται ένας λαός ακόμη καί αν πρόκειται γιά ομογενή από την Αλβανία. 
Ακόμη καί αν βγαίνει στο προφίλ του καμαρωτά με απλωμένη την ελληνική σημαία ο ένας κατηγορούμενος. 
Όπως καί να 'χει όμως το πράγμα είναι ο «Αλβανός»,ό,τι καί να γίνει,όποιος καί να είναι,ό,τι καί να αισθάνεται προφανώς ο ίδιος. 
Είπαμε,ό,τι καί να γίνει πρέπει να είναι ο «Αλβανός».

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Λεξικόν της «Πρωΐας» - ΑΛΒΑΝΟΙΣπύρος Σιτογεωργόπουλος

Albaner aus dem Hochtal des südlichen. 
Shkumbi 1913.

Σταύρος Βουτυράς - ΑΛΒΑΝΟΙ

Ο Σταύρος Βουτυράς (1841-1923) ήταν Έλληνας Κωνσταντινουπολίτης λόγιος, εκδότης, δημοσιογράφος, και συγγραφέας. 
Γεννήθηκε το 1841 στο Τσεγγέλκιοϊ του Βοσπόρου. 
Φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη. 
Το 1865 άρχισε να ασκεί την δημοσιογραφία και μαζί με τους Βρεττό και Βασιάδη εξέδωσε την εφημερίδα «Νεολόγος» στην Κωνσταντινούπολη προσπαθώντας να αφυπνίσει το Εθνικό αίσθημα του υπόδουλου Ελληνισμού και να πολλαπλασιάσει τα σχολεία. 
Πρωτοστάτης της Εθνικής κίνησης συνετέλεσε στην σύμπηξη του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, της Μικρασιάτικης Αδελφότητος προς διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων και διαφόρων άλλων επιτόπιων σωματείων. 
Μαζί με τον Ηροκλή Βασιάδη και πολλούς άλλους, ίδρυσε τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο στην Κωνσταντινούπολη. 
Τιμωρήθηκε πλειστάκις από την Τουρκική κυβέρνηση, άλλοτε μέσω παύσεως της εφημερίδας, άλλοτε μέσω απελάσεων και μεγάλων προστίμων. 
Το 1897 απελάθηκε και ήρθε στην Αθήνα. 
Για ένα διάστημα εξέδωσε από εκεί το Νεολόγο. 
Έπειτα επέστρεψε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη παρέμεινε μέχρι το 1922 διευθύνων την εξωτερική πολιτική του Πατριαρχείου από τη θέση του «Μέγα Υπομνηματογράφου». 
Το έργο του Βουτυρά υπήρξε πολυσχιδές από πολιτικής και φιλολογικής απόψεως. 
Μετέφρασε έργα των Ουγκώ, Ρακίνα, Σλουμπερζέ ενώ υπήρξε συγγραφέας διαφόρων μελετών.
Πέθανε το 1923 σε ηλικία 82 χρόνων πάμφτωχος και πρόσφυγας στο Φάληρο.
Το Ελληνικό Κράτος τον τίμησε κηδεύοντάς τον δημοσία δαπάνη.
Η Αλβανία υπό των Ευρωπαίων Γεωγράφων διαιρείται στην Κάτω Αλβανία ή αλλιώς Ήπειρο, και την Άνω Αλβανία, σημαντικές πόλεις της οποίας είναι το Ουλτσίν και το Μπαρ (σήμερα Μαυροβούνιο...). 
Στη Μέση Αλβανία σημαντικές πόλεις είναι το Μπεράτι, το Ελβασάν και η Κρόια , περιβόητη για τους άθλους του Δράκοντος της Αλβανίας Γεωργίου Καστριώτη του Σκεντέρμπεη, όπως και το Αλέσιον (Λέζε) όπου είναι θαμμένη η κόνις του ήρωος...
Στο Αλέσιο κατοικεί η φυλή των Μιρδιτών, γνησιωτάτης Ιλλυρικής καταγωγής, οι οποίοι αναφέρονται απο τον Δίωνα Κάσιο. 
(Σ.τ.σ : Τον όρο της σατανικής πατέντας «Βόρειος Ήπειρος», ψάξαμε αλλά δεν τον βρήκαμε...Αν τυχόν τον βρείτε σε κάποιο σύγγραμμα προ του 1912, παρακαλούμε ενημερώστε μας...)

Ο Γεώργιος Καστριώτης, έκανε αντιπερισπασμό στους Τούρκους, προκειμένου να τους αναγκάσει να λύσουν την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.
Κατά τη διάρκεια της κατάκτησης της Αλβανίας απο τους Τούρκους, πολλοί Αλβανοί κατευθύνθηκαν προς Νότον και αποίκισαν την Αττική, Πελοπόννησο, Ύδρα, Σπέτσες, Πόρο, Σαλαμίνα, Άνδρο, Ψαρά και Κύπρο(εννοεί τούς Αρβανίτες).
 Η Ιλλυρική καταγωγή των Αλβανών, 
ουδεμία επιδέχεται αντίρρηση .
Ο όρος Αλβανία είναι απλώς συνώνυμο του όρου Παρθενία του Πολυβίου και Parthenorum Offidum του Καίσαρος που προέρχεται από το « ι μπάρδ» = λευκός, Αλβανιστί. 
(Σ.τ.σ. : Ομοίως οι λέξεις «Παρθένος», «Παρθενών» κλπ, ετυμολογούνται και έχουν την αυτή Πελασγική ρίζα «ι μπαρδ»= λευκός , ως χρώματος συμβόλου της αγνότητος...).
Οι Ιάποδες του Στράβωνος συσχετίζονται με τους Λιάπιδες (Σ.τ.σ. : Ομοίως οι όροι Λαπίθες, Ιαπετοί, Ιάφεθ των Γραφών κλπ). 
Η φυλή των αρχαίων Ιαπόδων, ήταν λιτοδίαιτος, τρεφόμενη κυρίως με ζέα και κεχρί, οι απόγονοί τους Λιάπηδες τρέφονται με καλαμποκόψωμο και κριθαρόψωμο. 
Οι Ιλλυριοί, προέρχονταν απο των κλάδο των Πελασγών, οι απόγονοί τους Αλβανοί, ομιλούν γλώσσα στην οποία βρίσκονται οι ρίζες της Ελληνικής και της Λατινικής. 
Η Αλβανική προσεγγίζει πολύ προς την Αιολική διάλεκτο, η οποία ήταν η αρχαιοτέρα της Ιστορικής Ελλάδος.
 Τουρκιστί λέγονται Αρναούται και στη διάλεκτό τους Σκιπετάροι. 
Χωρίζονται, στους Τσάμηδες, τους Λιάπηδες, 
τους Τόσκηδες και τους Γκέκηδες.
Ο χαρακτήρας τους που είναι κράμα μεγαλοψυχίας και αγριότητος, είναι αδύνατον να περιγραφεί εντελώς. 
Είναι η προσωποποίησις των Ομηρικών Ηρώων. 
Είναι άριστοι στρατιώτες και μπαίνουν στον πόλεμο σαν σε πανηγύρι. 
Έχουν όλην την τραχύτητα και αγριότητα των φιλοτάραχων Γερμανών του Τάκιτου, τον ίδιο έρωτα για τις μάχες και την ίδια περιφρόνηση του θανάτου. 
Το αίμα πλένεται δια του αίματος και ο θάνατος εξιλάσκεται διά του φόνου (Σ.τ.σ.: Βεντέτα...). 
Αλλά όσον προς τους εχθρούς τους φαίνονται αμείλικτοι, τόσον είναι γενναίοι προς τους φίλους τους.
Είναι γνωστό το Αλβανικό «μπέσα για μπέσα» δια του οποίου δηλώνεται το ιερό και απαραβίαστο του φίλου ενός Αλβανού για όλη την οικογένειά του. 
(Σ.τ.σ. : Μπέσα = πίστη, εΜΠΙΣτοσύνη...). 
Ο θεσμός της φιλοξενίας.
Ο μυθικός θεσμός των αδελφοποιητών «βλάμηδων». Κολοκοτρώνης και Αλή Φαρμάκης. 
Όπως ακριβώς περιγράφονται οι στρατιώτες του Πύρρου και του Σκεντέρμπεη, έτσι και σήμερα είναι οι Αλβανοί. 
Οι χριστιανοί Αλβανοί είναι αυστηροί τηρηταί των εξωτερικών τύπων. 
Οι Μωαμεθανοί, ελάχιστη γνώση έχουν περί Μωαμεθανισμού, συνεορτάζουν δε μετά των Χριστιανών το Πάσχα και τις άλλες επισήμους ημέρες. 
Οι της Μέσης και Κάτω Αλβανίας, έχουν ως μητρική τους γλώσσα την Αλβανική, ομιλούν όμως και την Ελληνική, η οποία είναι η γλώσσα της Αριστοκρατίας και της Διοικήσεως. 
Μεταξύ των Αλβανών και των νεωτέρων Ελλήνων, υπάρχει η ίδια αναλογία, όπως μεταξύ των Αρχαίων Ελλήνων και των ημιαγρίων Ηπειρωτών. 
Η φυλή των Αλβανών, ελάχιστα ασχολείται με τα γράμματα και τις επιστήμες, είναι όμως επιτήδειοι στην υδραγωγία και μετρούν ύψη και αποστάσεις μετά γεωμετρικής ακριβείας, άνευ μαθηματικών οργάνων. 
Ο Σκεντέρμπεης, ο Αλή Πασάς, ο Μεχμέτ Αλή Βασιλεύς της Αιγύπτου και οι Σουλιώτες ανήκουν στο ίδιο έθνος (Σ.τ.σ: Δηλαδή το Αλβανικό...), τα έκτακτα πλεονεκτήματα του οποίου, καταδεικνύονται απο το εξαιρετικό πνεύμα τους και τους ηρωισμούς τους.


Σπύρος Σιτογεωργόπουλος

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)