«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

H Πέτρα της Συνέλευσης

Gur i Kuvendit-H Πέτρα της Συνέλευσης 
Στη βόρεια Αλβανία της Γκεκαριάς,πραγματοποιούνταν οί γενικές συνελεύσεις των φυλών-φαρών σε κάθε περιοχή.
( Μargaret Hasluck,o Άγραφος Νόμος στην Αλβανία)
Από την κάθε φάρα συμμετείχε αντιπροσωπεία με επικεφαλής συγκεκριμένο αρχηγό. 
Οί συνελεύσεις αυτές των φυλών ενίσχυαν τούς αδελφικούς δεσμούς μεταξύ τους καί η απουσία αντιπροσώπων τιμωρούνταν από τις υπόλοιπες φάρες. 
Συνήθως οί συγκεντρώσεις πραγματοποιούνταν στην ύπαιθρο,σε ανοιχτό χώρο,μιάς καί οί ναοί δεν επαρκούσαν με τον μικρό τους χώρο καί απλά χρησιμοποιούνταν σε μικρές συνελεύσεις φαρών. 
Ήταν αδιανόητο γιά τούς συμμετέχοντες να προσέλθουν άοπλοι μιάς καί η διαδρομή μέχρι τον τόπο της συνέλευσης εμπεριείχε κινδύνους εκτός τού ότι αποτελούσε αρχέγονη παράδοση η οπλοφορία παντού καί πάντα. 
Οί συνελεύσεις καί οί κανόνες εκείνοι με τούς οποίους διέπονταν είχαν τις διαφορές τους καί τις ιδιορυθμίες τους ανάλογα την κάθε περιοχή,σε γενικές γραμμές όμως υπήρχαν τα ίδια έθιμα καί τα ίδια ήθη καί κανονισμοί ως προς την διαδικασία. 
Συνήθως οί περιοχές πού λάμβαναν χώρα τα Κουβέντι - Kuvend ήταν σαφώς προσδιορισμένες πού τις προσέδιδαν ιερο-θρησκευτικό περιεχόμενο. 
Επιλέγονταν περιοχές δίπλα σε πέτρα-βράχο με τρεχούμενο νερό πού σηματοδοτούσε καί το επίκεντρο της Συνέλευσης - Kuvend.
 Στην αρχαία Ελευσίνα η παράδοση μας λέει ως προς την γέννηση των αρχαίων μυστηρίων, πως δίπλα στην Καλλίχορο πηγή βρισκόταν ένας βράχος,η Αγέλαστος Πέτρα,στον οποίο κάθισε να ξεκουραστεί η Δήμητρα καί αργότερα γύρω από αυτόν οί γυναίκες της Ελευσίνας έψελναν ύμνους προς την Θεά. Στην αρχαία Αθήνα τα σοβαρά αδικήματα δικάζονταν στον Ιερό Βράχο της Αθηνάς,τον Άρειο Πάγο το ανώτατο δικαστήριο των φυλών από τις οποίες απαρτίζονταν η πόλη της Αθήνας. 
Ο Όμηρος μας λέει γιά τις Θέμιστες,τις αποφάσεις των αρχηγών καί γερόντων της φυλής πού δεν είναι άλλες από τις κρίσεις καί αποφάσεις των συνελεύσεων. 
Οί γέροντες κάθονταν πάνω σε λαξευτούς βράχους σχηματίζοντας ιερό κύκλο καί με τα ραβδιά τους στα χέρια ανακοίνωναν τις αποφάσεις τους. 
Στούς Δελφούς η Πυθία καθόταν πάνω στον ιερό βράχο καί από εκεί έψελνε καί ανακοίνωνε τούς χρησμούς τού Απόλλωνα. Στην ιερή πέτρα τού Scone ορκίζονταν καί ανακηρύσσονταν κατά παράδοση οί βασιλείς της Σκωτίας. 
Στην ιερή πέτρα τού Blarney στέφονταν οί βασιλείς της Ιρλανδίας πού εκπροσωπεί το ευφυές πνεύμα καί την ευγλωττία. ΚΟΥΒΕΝΤ - KUVEND κουφί,το σύνορο καί βέντ,ο τόπος,δηλαδή ο προσδιορισμένος χώρος,ο ιερός τόπος πού έχει προκαθοριστεί από τις φυλές γιά την Συνέλευση. 
Καί θα τολμήσω να εκφέρω την άποψή μου πως οί μεταγενέστεροι ναοί καί τα τεμένη της αρχαιότητας ήταν οί προγενέστεροι πανάρχαιοι χώροι των Συνελεύσεων των Φαρών - Φυλών.
Βλέπε «γούρι»,αυτό το οποίο φέρνει τύχη,γούρ-γκούρ=βράχος-πέτρα.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)