«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Γκεκαριά-Κόσοβο


                                               
Ο αναγνώστης εύκολα θα ταυτίσει τα παραπάνω με συγκεκριμένες περιοχές τού ελλαδικού χώρου.
ΒΛΕΠΕ:Γκεκαριά

Kenge burimore Kërcovare-Γκεκαριά

Δυτικά Σκόπια
Θα αφήσουμε τούς αναγνώστες να εντοπίσουν σε ποιά περιοχή της Ελλάδας παραπέμπει το παραπάνω.
ΒΛΕΠΕ:Γκεκαριά

Μοναστήρι(Edward Lear,1848),
σειρά «Αλβανία» σύμφωνα με τον περιηγητή-ζωγράφο 

Σκόπια (Resen)
στη σειρά «Αλβανία» σύμφωνα με τον Edward Lear(1848) 

Σκόπια(Ochrida)
Edward Lear,σειρά «Αλβανία»

Σκόπια,
σειρά «Αλβανία» κατά τον 
Edward LEAR(1848)

Γκεκαριά

Κιούκας

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.190
ε αμυδρά
  Κιούκας επώνυμοΚρίκελλο(Ευρυτανία)

Τα δύο -λλ μας υπενθυμίζουν την προφορά,παχυά όπως στη λέξη ελιά.
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη
Βλέπε Κρίκος


Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

Γκεκαριά

Γκεκαριά-Β.Αλβανία

«μα»

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη
«μα,τι θέλεις;»

Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Ζώγου

O Βασιλιάς Ζώγου καί η βασιλική οικογένεια.Ο Ζώγου ήταν Γκέκας από την φυλή τού Ματ
ΒΛΕΠΕ:Ζώγας
Βλέπε:Rethi i Matit
H λέξη Ματ-Μάτι ταυτίζεται με την ύπαρξη υγρού στοιχείου σε όλες τις περιοχές(ποτάμι,λίμνη,πηγή). 
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.222
Έχει σχέση με το μπούγιο,με τα πολλά καί με το μπόλικο,την συνεχή ροή(καί συνεκδοχικά η πηγή προφανώς συγκεκριμένης φυλής-φάρας,η κοιτίδα),βλέπε προσεκτικά πιό κάτω γιά μασ-ματ-μετρώ,μάσα-μάζα καί σε σχέση με την ροή καί μοτ=χρόνος.
Μα καί με την λέξη μάτι,το μάτι ο οφθαλμός,δεν νομίζουμε πως είναι άσχετα τα παραπάνω.
Το μάτι είναι ο καθρέφτης της ψυχής τού ανθρώπου λέει ο λαός μας είναι το φως,η πηγή της πνευματικότητάς μας,μα καί η πηγή πού αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την πραγματικότητα τού χώρου του,«πού με βιά μετράει τη γη»,καί τού ίδιου τού κοσμικού γίγνεσθαι. 
ΒΛΕΠΕ:μάτι

ΒΛΕΠΕ:Γκεκαριά

Πυργόσπιτο(Kullë)από την περιοχή τού Mat:

Μάϊος-Μαία

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Γκεκαριά-Σκόντρα

  
                       ΒΛΕΠΕ:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_6556.html
Σκοντριάνοι φίλοι μας,μας λένε πως ακόμη κρατάνε τις φουστανέλες από τα παλιά στα σεντούκια πολλές οικογένειες στη Σκόντρα.Επικράτησε βλέπετε το παντελόνι καί η φουστανέλα έπεσε σε αχρηστία.
http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2013/09/blog-post_1603.html

Καπαρός

Κάμεσης

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη 
ε αμυδρά
Κάμεσης επώνυμοΚυριακή 24 Ιουνίου 2012

Κοσόβα-Γκεκαριά

O Koσοβάρος Hamzë Kazazi (1858),η πρώτη φωτογραφία πού τραβήχτηκε στην Αλβανία.
Μας είναι γνωστός ο Νεοκλής Καζάζης με καταγωγή από την Μυτιλήνη καί οί προσπάθειες πού κατέβαλε ως βουλευτής καί ως πανεπιστημιακός μαζί με τον μετέπειτα πρωθυπουργό της Αλβανίας Ισμαήλ Κεμάλ Βλιώρα γιά την δημιουργία Έλληνο-Αλβανικού κράτους.
Οί Κοσοβάροι καί γενικότερα οί Γκέκηδες φορούσαν φουστανέλες μέχρι καί στα μέσα τού 1910.
 

Κάρμη(Σκύλλα καί Χάρυβδη)


Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.144
ε αμυδρά
Κάρμης επώνυμο
Σκάμπης επώνυμο

Βλέπε από τη μυθολογία την Κάρμη την τροφό της Σκύλλας αδελφής της Χάρυβδης:

                                                      


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)