«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Αλήπασα Τεπελένα

«Είναι κορώνα Αρβανιτιάς,της Ρούμελης ασλάνι, 
Στις χάρες του τις φυσικές κανείς άλλος δεν φθάνει. 
Είναι καί τού Τεπελενιού η δόξα καί καμάρι, 
Η Αρβανιτιά δεν έβγαλε τέτοιο άλλο παληκάρι. 
Ο ήρωας Αρβανιτιάς,το φοβερόν λιοντάρι, 
Ο τού Βελή Πασάς υιός,η δόξα καί καμάρι».

Στίχος από το περίφημο έργο τού μουσουλμάνου Αρβανίτη Χατζή Σεχρέτη «ΑΛΗΠΑΣΙΑΔΑ». 
Πρόκειται κυριολεκτικά γιά επικό ποίημα 15.000 στίχων! σε γλώσσα απλή ελληνική. 
Μας φάγανε οί μικρασίες καί οί ανατολίες με τις ρωμιορθοδοξίες τους καί τις ψευτοελληνικούρες τους καί αφήσαμε την πραγματική Ελλάδα στο σκοτάδι της παραπληροφόρησης να αναζητά την ιστορική αλήθεια.

Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Η εχθρότης Αλβανών καί Ελλήνων είναι κοινός εθνικός τάφος

Στα τέλη της δεκαετίας τού 1930,ο Αρβανίτης ιατρός από το Σάλεσι Αττικής(Αυλώνας) Δημήτριος Στοραΐτης,εξέχων μέλος της τοπικής κοινωνίας καί προσωπικός φίλος τού Επισκόπου Κορυτσάς Ευλόγιου Κουρίλα,στέλνει επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση εφιστώντας την προσοχή της στο θέμα των ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ. 
Ο Δημήτριος Στοραΐτης καταγράφει στην επιστολή του αυτή μία σύντομη ιστορική αναδρομή της πανάρχαιας καταγωγής των αδελφών Αλβανών,συνδέοντάς τους με τούς Πελασγούς καί Ιλλυριούς καί επομένως άμεσων συγγενών των Ελλήνων. 
Δεν διστάζει ο ίδιος ως Αρβανίτης να αυτοπροσδιοριστεί ως Αλβανός καί επομένως γνήσιος Έλληνας στην επιστολή του αυτή. 
Εξηγεί πως οί ήρωες της αρχαίας Ελλάδας είναι καί ήρωες των Αλβανών καί πως η επανάσταση τού 1821 ανέδειξε πλήθος Αλβανών ηγετών,όπου ο καθοριστικός τους ρόλος οδήγησε στην δημιουργία της νέας Ελλάδας. 
Εξαίρει την πολεμική δράση τού Αλβανού ήρωα Σκεντέρμπεη ως υπερασπιστού της Ευρώπης απέναντι τού Οθωμανού κατακτητή. 
Η αγωνία τού συγγραφέα είναι διάχυτη καί συνεχώς προτρέπει την ελληνική κυβέρνηση να αντιληφθεί την ιστορική καί γεωπολιτική σημασία πού έχει η Αλβανία γιά την Ελλάδα. 
Η φράση με την οποία ξεκινά την επιστολή του αυτή ο Στοραΐτης, αντανακλά την σπουδαιότητα καί σοβαρότητα τού ζητήματος αυτού πού αφορά τούς «Αδελφούς Αλβανούς»,όπως επανειλλημένως ο ίδιος αναφέρεται: 
«Η εχθρότης Αλβανών καί Ελλήνων είναι εθνικός τάφος αμφοτέρων».


Το να ερευνά καί να μελετά κανείς τις πρωταρχικές ιστορικές πηγές αποτελεί την μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά τα τεκμηριωμένα συμπεράσματα. 
Οί πρωταρχικές πηγές καί ο συνδυασμός των αλλεπάλληλων διασταυρώσεων καί επιβεβαιώσεων από τις αναφορές της εγχώριας καί διεθνούς βιβλιογραφίας,είναι ό,τι καλύτερο καί ασφαλές γιά την ιστορική έρευνα. 
Καί εκεί είναι πού πρέπει κανείς να στοχεύει καί πού με αυτόν τον τρόπο τελικά ακυρώνεται ο κάθε τσαρλατάνος προπαγανδιστής. 
Γιά μία ακόμη φορά λοιπόν,προτρέπω τούς Αρβανίτες,τον κάθε συνειδητοποημένο Έλληνα καί τον κάθε αδελφό Αρβανίτη της Αλβανίας,να προστρέχει στις αξιόπιστες ιστορικές πηγές γιά να διαμορφώσει την πλέον ασφαλή γνώμη σε ό,τι αφορά την ιστορία μας.

«ΩΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΗ» !

Εξύμνηση καί λατρεία προς τον Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ,όπως καταγράφεται στο βιβλίο τού Μητροπολίτη Πελαγωνίας στα 1897. 
Το βιβλίο έχει τον τίτλο «ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ» καί περιέχει άκρως χριστιανικά ορθόδοξα άσματα καί μάλιστα απευθύνεται προς τούς μαθητές!!! 
«Ζήτω ο Μονάρχης μας,ζήτω ο προστάτης μας, 
Ζήτω ο προσφιλής ημών Σουλτάν Αβδούλ Χαμίτ Γαζή!» !!!

Μνημείο πατριαρχικής υποταγής προς τον Σουλτάνο

Ο όρκος υποταγής τού Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Σουλτάνο. 
«....Εκφράζω την βαθιά μου αφοσίωση καί ευγνωμοσύνη προς τον ένδοξο αυτοκρατορικό θρόνο...». 
Πρόκειται γιά τον όρκο όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ»,έτος Δ',αριθμός 86,1891,όταν ανακηρύχθηκε νέος Πατριάρχης ο Νεόφυτος Η'.


Ωδή προς τον Μωάμεθ! από τον Κριτόβουλο

Η τουρκολατρεία καί η ψυχοπαθολογία της υποταγής σε άλλα ...ανεβασμένα επίπεδα,από τον Βυζαντινό-Μικρασιάτη Κριτόβουλο. 
Η ανατολίτικη αηδία στα καλύτερά της. 
Συμπατριώτης τού άλλου μεγάλου...εθνάρχη,τού σημερινού Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου,ο Κριτόβουλος!

Ο Επίσκοπος Ησαΐας καί ο Αλή

Στο επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Χωροφυλακής ! στα 1979,σε άρθρο πού αναφέρεται στον επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα,καταγράφεται απερίφραστα πως τα Ιωάννινα επί Αλήπασα τού Τεπελενιώτη,απολάμβαναν μία πλήρη πνευματική άνθιση! 
Από εκεί ξεκινά στην ουσία καί την μόρφωσή του ο επίσκοπος όπου αργότερα ο Αλή τον έστειλε με δικά του έξοδα γιά ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό! 
Ο συγγραφέας μάλιστα,μας λέει πως κάποτε ο Αλήπασα είχε σωθεί από τον πατέρα τού επίσκοπου Σαλώνων,όταν κινδύνευε η ζωή του,καί αυτό το γεγονός ήταν κάτι πού ποτέ δεν ξέχασε ο Αλή. 
Τι σχέση μπορούν να έχουν όλα αυτά με εκείνα πού αραδιάζουν τα επίσημα σχολικά βιβλία της παραπαιδείας καί της εθνικής απάτης;

Θανάσης Βάγιας

Ο Θανάσης Βάγιας πέρασε στην σύγχρονη ιστοριογραφία ως ένα απόλυτο «τέρας»,παραβλέποντας τα δεδομένα της εποχής εκείνης πού καθόριζαν τα διάφορα «πρέπει» καί «θέλω» των πρωταγωνιστών. 
Ο Θανάσης ο Βάγιας,όπως καί τόσοι άλλοι μετέπειτα οπλαρχηγοί καί ήρωες τού ΄21,ήταν Αρβανίτης καί μάλιστα ορθόδοξος. 
Υπηρέτησε ΚΑΙ αυτός τον Αλήπασα καί μάλιστα με πίστη μεγάλη. 
Σε αντίθεση με τα άστρα πού έλαμψαν στα πρόσωπα ενός Καραϊσκάκη καί Αντρούτσου(πού ενώ γλίτωσαν την φήμη τους υποχρεωτικά,αλλά πού το πλήρωσαν όμως με την ζωή τους) πού είχαν υπηρετήσει καί αυτοί στον Αλήπασα,ο Βάγιας λόγω μικρότερου βεληνεκούς χρεώθηκε τον τίτλο τού προδότη,βλέπετε πως με κάθε τρόπο έπρεπε να επιλεχτούν προσεκτικά συγκεκριμένα πρόσωπα ώστε μέσα από αυτά να χτυπηθεί ο ίδιος ο Αλήπασας καί κατ'επέκταση συλλογικά η Αρβανιτιά. 
Πονηρά,γιά τούς χριστιανούς Αρβανίτες έπρεπε να αποκρυφτεί η καταγωγή τους καί η τελική ταμπέλα τού «έλληνα» ήταν μονόδρομος. 
Γιά τούς μουσουλμάνους Αρβανίτες η ευκολία της ταμπέλας τού «τούρκου» ήταν καί πρόσφορη καί βολική. 
Ο Henry Holland στα 1815 τον καταγράφει ως «αλβανό» χωρίς καμμία αμφιβολία. 
Η ιστοριογραφία της αρπαχτής,τού καταλογίζει την συμμετοχή του στη σφαγή των ανδρών τού Γαρδικίου από τον στρατό τού Αλή,δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την γενική απαξίωση στο προσωπό του. 
Καί όμως,δεν ήταν ο μοναδικός χριστιανός πού συμμετείχε στο γεγονός εκείνο,αλλά καί ο Αντρούτσος καί άλλοι χριστιανοί καπεταναίοι,πιστοί στον Αλή. 
Καί μας δείχνουν οί ιστοριογράφοι μας την μεγάλη τους δήθεν στεναχώρια γιά την σφαγή εκείνη πού ήταν μία ετεροχρονισμένη τιμωρία. Αλήθεια,ποιά στεναχώρια;
Τι τούς νοιάζει όλους εκείνους δήθεν τούς πονόψυχους γιά τούς ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ Γαρδικιώτες; 
Τι υποκρισία γιά όλους εκείνους,πού μέσα από τα κιτάπια τους φρόντισαν να χωρίσουν μια γιά πάντα λαούς καί ανθρώπους με μόνο χαρακτηριστικό τη θρησκεία τους. 
Μα,τι να περιμένει κανείς από εκείνους πού ανήγαγαν την πόρνη σύζυγο ενός πλούσιου εμπόρου πού είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον γιό τού Αλήπασα,σε καμαρωτή εθνική ηρωΐδα; 
Τι να περιμένει κανείς από κάτι τέτοιους «εθνοπατέρες» πού με την πένα τους εξαφάνιζαν αληθινούς κόσμους καί τούς αντικαθιστούσαν με συμβατά σύμπαντα προς αυτούς καί πού ανταποκρίνονταν στον δικό τους ιδεοληπτικό καί θεολογικό κόσμο; 
Γιά την ιστορία,ο Βάγιας μαζί με την χριστιανή σύζυγο τού Αλήπασα,την κυρά Βασιλική,βρήκαν καταφύγιο στο Μεσολόγγι όπου με την φροντίδα αγνών πατριωτών ζούσαν με ένα μικρό βοήθημα πού φρόντισε ο ίδιος ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. 
Ο Βάγιας,έμεινε πάντα πιστός στον Λιάπη Αλήπασα καί στούς οραματισμούς του,πού ήταν η δημιουργία ανεξάρτητου Έλληνο-Αλβανικού κράτους. 
Καί πού αυτό ακριβώς ήταν εκείνο πού έπρεπε πάση θυσία να θαφτεί,γιατί με αυτό,ήταν βέβαιο σε αντίθετη περίπτωση,ο ψεύτικος κόσμος των καλαμαράδων θα κατέληγε μιά γιά πάντα στον αγύριστο.
 Τα Ιωάννινα επί Αλή Πασά τού Τεπελενιώτη. 
Από το έργο τού Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου 
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΗ-ΠΑΣΑ» 1896.

Αντρούτσος καί Γκούρας στην «αλβανική φρουρά» τού Αλή

Ο περιηγητής καί συγγραφέας Smart Hughes στο έργο του «TRAVELS IN SICILY GREECE AND ALBANIA»,1820,γράφει πως ο Οδυσσέας Αντρούτσος καί ο Ιωάννης Γκούρας ήταν μέλη της αλβανικής φρουράς τού Αλήπασα τού Τεπελενιώτη. 
Μάλιστα ο Οδυσσέας ήταν το αγαπημένο του παληκάρι ! 
Γιά την ιστορία,έμελλε ο Γκούρας να γίνει καί ο δολοφόνος τού Οδυσσέα,με εντολή τού Φαναριώτη,Μαυροκορδάτου.

Ο Αλήπασα καί οί Μποτσαραίοι

Ο αγωνιστής καί συγγραφέας της επαναστάσεως τού 1821 Νικόλαος Κασομούλης,το γένος Τσάμη,ξεκινά το έργο της συγγραφής του αναρωτώμενος με το εάν όλοι εκείνοι οί καπεταναίοι τού αγώνα προέρχονται πριν από τον θάνατο τού ΑΛΒΑΝΟΥ ήρωα Γεωργίου Καστριώτη ή μετά!(εννοώντας τις νεώτερες αλβανικές καθόδους προς νότο) προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο σαφώς καί την εθνολογική προέλευση των ηγετών της επαναστάσεως στην κυρίως Ελλάδα. 
Στο έργο του λοιπόν «ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ»,μας λέει επίσης,πως ένα μεγάλο μέρος της Φάρας των Μποτσαραίων υπήρξε στενός σύμμαχος τού ίδιου τού Αλήπασα καί πως ο ίδιος ο καπετάνιος Θύμιος Στουρνάρας υπήρξε πιστός σύμμαχος τού Αλή εναντίον τού πολέμου τού Κίτσου Μπότσαρη στα 1807! 
Μύλος δηλαδή,πού αποτυπώνεται όμως ξεκάθαρα το πνεύμα της εποχής τού «όλοι εναντίον όλων»,αποδεικνύοντας ταυτόχρονα καί την καταγωγή όλων των εμπλεκομένων.

Ο Αντρούτσος καί ο Αλήπασα

Ο ιστορικός συγγραφέας καί εκδότης Ιωάννης Φιλήμων,στο έργο του «ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ» στα 1859,γράφει πως ο Αλήπασας Τεπελενιώτης ήταν αδελφοποιτός δηλαδή Βλάμης με τον πατέρα τού Οδυσσέα Αντρούτσου,η οποία βλαμουριά αυτή κρατούσε από την νεαρή τους ηλικία. 
Πασάς αργότερα ο ίδιος ο Αλή καί μετά τον θάνατο τού παιδικού του φίλου ανέλαβε τον ίδιο τον Οδυσσέα ως ψυχογιό του καί προστατευόμενό του. 
Άλλωστε,ο ίδιος ο Αλή ήταν εκείνος πού πάντρεψε τον μετέπειτα ήρωα της επανάστασης τού 1821,Οδυσσέα Αντρούτσο,πού πλήρωσε την αφοσιωσή του στον Αλή με την ίδια του τη ζωή από τούς Φαναριώτες.

Ο Γεώργιος Βαλτινός καί ο Αλήπασα

Ο αρματωλός Γεώργιος Βαλτινός από τον Βάλτο Αιτωλοακαρνανίας ,υπηρέτησε πολλά χρόνια στην αυλή τού Αλή Πασά τού Τεπελενιώτη πού τον τίμησε με βαθύ σεβασμό καί αφοσίωση. 
Ο Βαλτινός ήταν από τούς πρώτους οπλαρχηγούς πού σήκωσαν το λάβαρο της επανάστασης καί ο λαός τον αποδέχτηκε ως τον αρχηγό της πόλεως τού Μεσολογγίου καί τού Αιτωλικού. 
Αυτά μας λέει ο Μαρίνος Βρετός στο «ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ»,έτος ζ' στα 1867. 
Αλήθεια,έχουν όλα αυτά καί εκείνα πού παρουσιάζονται γιά τον Αλήπασα,κάποια έστω σχέση με αυτά πού διδάσκονται από την επίσημη σχολική ιστορία;

Το Έλληνο-Αλβανικό κράτος τού Αλή

Ο Παναγιώτης Αραβαντινός στο έργο του «Ιστορία Αλή Πασά τού Τεπενενλή»,1897,αναφέρει τις προσπάθειες τού Αλή γιά την δημιουργία ανεξάρτητου Έλληνο-Αλβανικού κράτους καί την τεράστια σημασία πού διαδραμάτισε ο Αλή γιά το ξέσπασμα της επανάστασης τού 1821. 
Ο συγγραφέας καταλήγει πως όλα αυτά ανήκουν στούς ιστορικούς τού μέλλοντος γιά μεγαλύτερη καί ενδελεχή έρευνα.

Ο Αλή καί ο Πατροκοσμάς

Ο ιστορικός καί συγγραφέας Γεώργιος Π.Κρέμος σε ομιλία του με τίτλο «ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΜΑΤΑ - ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ»,στον Φιλολογικό Σύλλογο «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» στην Αθήνα,1884,λέει το πως ο Αλήπασας ο Τεπελενιώτης νέος ακόμη μαζί με την μητέρα του έσωσε κάποτε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό από βέβαιο θάνατο. 
Καί επιβεβαιώνει ο Κρέμος, πως ο Αλήπασας υπήρξε στην ουσία επί πολλά χρόνια ο πραγματικός προστάτης τού Πατροκοσμά. 
Χρόνια αργότερα,μη μπορώντας ο Αλή να τού γλιτώσει την ζωή γιά μία ακόμη φορά,φροντίζει να φυλάξει την κάρα(κεφάλι) τού Πατροκοσμά καί αφού την ασπάζεται ευλαβικά! την παραδίδει στούς καλόγηρους δωρίζοντάς τους ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. 
Γιά την ιστορία,η βιβλιογραφία στο σύνολό της αναφέρει πως ο Αλή τιμώρησε παραδειγματικά τούς δολοφόνους τού Πατροκοσμά σκοτώνοντάς τους καί ταυτόχρονα με δικά του έξοδα φρόντισε καί το μνημείο του.

Ο Ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος

Ο Ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος,ο θεμελιωτής της οικονομικής συγκρότησης τού νεοελληνικού κράτους. 
Ο πατέρας του υπήρξε ο υπουργός των οικονομικών τού κράτους τού Αλήπασα. 
Οί ανώτερες σπουδές τού Γεωργίου στην Ευρώπη,η όλη δράση του καί τα πεπραγμένα του, μόνο τυχαία δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν σε σχέση με τον Αλήπασα καί την διοίκησή του,πού ενώ ΑΠΑΝΤΕΣ ομολογούν την φροντίδα του γιά την διασφάλιση των σπουδών με ΔΙΚΑ ΤΟΥ έξοδα τόσων καί τόσων Ελλήνων καί Αλβανών,η σύγχρονη ελλαδίτικη ιστοριογραφία τού εξασφάλισε τον χαρακτηρισμό τού ελεεινού σατράπη. 
Η καταδίκη στο πυρ το εξώτερον τού «σατράπη,κτήνους,δολοφόνου,σφαγέα,διεστραμμένου,φιλάργυρου,δολοπλόκου» καί άλλων χαρακτηρισμών πού τελειωμό δεν έχουν,Αλήπασα, αλλά καί η ταυτόχρονη εξύμνηση ΟΛΩΝ εκείνων πού υπηρέτησαν σε εκείνον ως να επρόκειτο γιά την πλέον αξιοσέβαστη καριέρα. 
Τούτο,το κραυγαλέα αντιφατικό των ιστοριογράφων μας,αποτελεί μία ακόμη παγκόσμια πρωτοτυπία μαζί με άλλες αξεπέραστες με ό,τι έχει να κάνει με τούς Αρβανίτες καί την ιστορία τους.

Εγγονόπουλος καί Χατζή Σεχρέτη

Ο ποιητής καί ζωγράφος Νικόλαος Εγγονόπουλος,είχε δηλώσει πως η ποιητική του πηγή καί έμπνευση υπήρξε ο μουσουλμάνος Αλβανός Χατζή Σεχρέτη,ο οποίος υπήρξε πιστός τού Αλήπασα τού Τεπελενιώτη. 
Ο Χατζή Σεχρέτη είχε γράψει την περίφημη «Αληπασιάδα» πού υμνούσε τον Αλήπασα καί τα έργα του σε γλώσσα απλή ελληνική ! καί το απίστευτο εκείνο ποίημα αποτελούνταν από αρκετές χιλιάδες στίχους καί πού φυσικά το ρωμαΐικο κατεστημένο φρόντισε να εξαφανίσει,σωζόμενοι μόνο κάποιοι ελάχιστοι στίχοι. 
«Ο Χατζή Σεχρέτη στάθηκε η αποκάλυψη της παντοτινής αλήθειας»,μας λέει συγκινημένος ο Νικόλαος Εγγονόπουλος.

Αλήπασα Τεπελένα
«Είναι κορώνα Αρβανιτιάς,της Ρούμελης ασλάνι, 
Στις χάρες του τις φυσικές κανείς άλλος δεν φθάνει. 
Είναι καί τού Τεπελενιού η δόξα καί καμάρι, 
Η Αρβανιτιά δεν έβγαλε τέτοιο άλλο παληκάρι. 
Ο ήρωας Αρβανιτιάς,το φοβερόν λιοντάρι, 
Ο τού Βελή Πασάς υιός,η δόξα καί καμάρι». 
Στίχος από το περίφημο έργο τού μουσουλμάνου Αρβανίτη Χατζή Σεχρέτη «ΑΛΗΠΑΣΙΑΔΑ». 
Πρόκειται κυριολεκτικά γιά επικό ποίημα 15.000 στίχων! σε γλώσσα απλή ελληνική. 
Μας φάγανε οί μικρασίες καί οί ανατολίες με τις ρωμιορθοδοξίες τους καί τις ψευτοελληνικούρες τους καί αφήσαμε την πραγματική Ελλάδα στο σκοτάδι της παραπληροφόρησης να αναζητά την ιστορική αλήθεια.

Η Ήπειρος τού Αλήπασα

Οί αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου πού κατάγονταν από την Σιάτιστα,επιμελήθηκαν στην ουσία την πρώτη ελληνική εφημερίδα πού εκδόθηκε στη Βιέννη στα 1779 καί υπήρξαν επίσης στενοί συνεργάτες τού Ρήγα Φεραίου. 
Από τον ιστορικό Γιάννη Κορδάτο μαθαίνουμε στο έργο του «Ο Ρήγας Φεραίος καί η εποχή του» το τι έγραφαν οί αδελφοί Πούλιου γιά τον Αλήπασα τον Τεπελενιώτη καί το πως κάποιοι κύκλοι φρόντισαν να διαστρεβλώσουν την ιστορική του διαδρομή αλλά καί την ευρύτερη προσφορά του στα ελληνικά πράγματα. 
«Γραφαί από όλα τα μέρη της Ρούμελης κηρύττουν την ευτυχία των ραγιάδων υπό την ηγεμονία τού Αλή Πασά,ηγεμόνος πάσης της Ηπείρου καί πασά των Ιωαννίνων. 
Οί χριστιανοί απολαμβάνουν μίαν άκραν ειρήνην καί ελευθερίαν. 
Ο Αλής έχει απαλλάξει τον απλό λαό από τα δοσίματα καί φορολογεί τούς πλούσιους καί τους άρχοντες. 
Είς στα Ιωάννινα ο λαός ευρίσκεται είς μεγάλην χαράν ! 
Όλες οί πολιτείες καί χώρες της Ρούμελης αφού καί ήκουσαν ετούτο το άξιον της Υψηλότης του κατόρθωμα,χαίρονται ελπίζοντας να απολαύσουν μίαν τέτοιαν σοφήν καί φρόνιμον διάταξιν,καί προστρέχουν θεληματικώς είς την σκέπην τού ύψους του»! 
Καί τυχαίο δεν είναι πως ο Γιάννης Κορδάτος αποκαλούσε τον Αλήπασα προοδευτικό ηγεμόνα.

Αλήπασα Τεπελενιώτης

Ο σπουδαίος ευπατρίδης,περιηγητής καί πολυγραφότατος συγγραφέας Ζώτος ο Μολοσσός,στο έργο του «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ»-«ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»,αναφέρει πως ο Αλήπασα Τεπελενιώτης ήταν ο τελευταίος απόγονος των ηγεμόνων τού Τεπελενίου πού είχαν λάβει μέρος στο πλευρό τού Αλβανού πολέμαρχου Γεωργίου Καστριώτη. Τόμος Δ'.Τεύχος Α'.1878.

Η σφαγή των τοπωνυμίων

Ο Αντώνιος Μηλιαράκης,γεωλόγος,πανεπιστημιακός καί ιστορικός,έλεγε κάποτε πως τα τοπωνύμια είναι «επιγραφαί γεγλυμέναι επί του εδάφους»,δείχνοντας με αυτά τα λόγια του την ιστορική καί εθνολογική σπουδαιότητα πού έχουν οί ονομασίες των πόλεων,των ορέων,των ποταμών,κοιλάδων,χωριών κλπ. 
Από τα τέλη τού 1800,ο «πα-τέρας» της ελλαδικής λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης,πού δεν φιλοτιμήθηκε να καταγράψει μερικά αρβανίτικα τραγούδια,τέθηκε ενορχηστρωτής των περίφημων επιτροπών «γνωμοδοτήσεων» γιά την εξαφάνιση κάθε τοπωνυμίου πού δεν βόλευε με την νεοελληνική αρχαιομανία. 
Τόση σιγουριά με την ελληνικότητα είχαν γιά τούς νεοέλληνες οί διάφοροι «πατέρες» του. 
Καί έτσι λοιπόν με δόξα καί τιμή συνετελέσθη η σφαγή των γνησίων ονομάτων κωμών καί πόλεων με τις διακόσιες τόσες «καλλιθέες» καί τριακόσιες «πλατανιές».

North Albania

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)