«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

Ο Τουρκοφάγος πού έσωσε έναν Αλβανό

 Είναι αυτά καί εκείνα πού προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα από την άγνωστη ιστορία τού Λαού μας.Αυτά πού έχουν αποσιωπηθεί καί παραποιηθεί διαγωνίως,καθέτως καί οριζοντίως.
Βέβαια η εξήγηση γιά τον αγαπητό συγγραφέα είναι πως πρόκειται γιά τα ...ανθρωπιστικά  αισθήματα τού Νικηταρά καί μάλιστα τού επωνομαζόμενου «τουρκοφάγου»!Μα εμείς λέμε πως στην ουσία πρόκειται γιά την τραγωδία ενός ολόκληρου λαού πού στην συγκεκριμένη περίοδο χωρίστηκε σε χριστιανούς καί μουσουλμάνους.
Πού τούς μέν χριστιανούς Αρβανίτες τούς λέμε Έλληνες(καί είναι) τούς δε Αρβανίτες μουσουλμάνους τουρκαρβανίτες καί τουρκαλβανούς η απλά Τούρκους.
Γιά τούς λόγους λοιπόν πού επανειλημμένως έχουμε αναφερθεί καί παρουσιάσει καί δεν είναι ανάγκη τώρα να τούς αραδιάζουμε πάλι διότι δεν μας φτάνουν ώρες πολλές,οί εμπόλεμοι καί από τις δύο πλευρές συνεχώς διακατέχονταν από συμπόνοια καί αλληλεγγύη μεταξύ των.Τούς πονούσε η αιματηρή αντιπαράθεση αισθανόμενοι βαθιά την φυλετική τους καταγωγή αλλά καί διαφοροποιώντας
τον εαυτό τους από τούς ανατολίτες τούρκους χαλδούπηδες.Είναι οί αμέτρητες προσπάθειες γιά την ένωση των χριστιανών καί μουσουλμάνων Αρβανιτών γιά κοινό αγώνα αλλά καί γιά δημιουργία μεγάλου Έλληνο-Αρβανίτικου Βασιλείου πού συνεχώς τορπιλίζονταν από το παπαδαριό καί την τουρκιά.
Δεν μας εντυπωσιάζει λοιπόν η διάσωση τού «αλβανού» από τον «έλληνα» Νικηταρά.
Δεν μας εντυπωσιάζει διότι η χρονική εκείνη περίοδος βρίθει από παρόμοια περιστατικά:Από το Σούλι καί το Μεσολόγγι μέχρι τον Ζαχαριά πού όπως ό ίδιος έλεγε «αρβανίτες δεν χτυπώ γιατί έχουμε φαγωμένο ψωμί μαζί» καί τον ηρωϊκό Νταλιάνη στην Κρήτη.Από τον Καραϊσκάκη με τούς αδελφοποιτούς Γκέκηδες μέχρι τούς Βλάμηδες των Κολοκοτρωναίων,τούς μουσουλμάνους Αρβανίτες τού Λάλα τού Μοριά,αλλά καί την διάσωση 800 Αλβανών από τον Γέρο κατά την διάρκεια της πολιορκίας της Ντροπολιτσάς.Μα καί η συγκίνηση τού Ιμπραήμ(γιού τού μουσουλμάνου Αρβανίτη διοικητή της Αιγύπτου Μοχάμετ Άλυ) με τον ασπασμό τού νεκρού Παπαφλέσσα.
Καί όλα αυτά έρχονται να μας τα αφήσουν χαραγμένα στη μνήμη μας με πυρακτωμένο σίδερο τα λόγια τού μουσουλμάνου Αρβανίτη Άγου(Άγος-Άγης-Άγις) Μουχουρντάρη ή Βασιάρη στον Τούρκο Βαλή:«Ας μάθει αυτός ο Χαλντούπης,ότι οί προπάτορές μου ήταν οί φιλόσοφοι Έλληνες,oί δε απόγονοι αυτών καί συγγενείς μου ελεύθεροι Έλληνες δεν είναι μακράν καί ας συλλογισθεί μετά τινος έχει να κάμη»(βλέπε:Αντ.Γεωργίου σελ.35,1879,«οί Μωαμεθανοί Σκηπητάραι(Έλληνοπελασγοί) καί οί Έλληνες»).
  

Νικήτας Σταματελόπουλος

Άγος Μουχουρντάρης ή Βασιάρης                                                          

Ντρόγιας

Ντρίζας

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.108
αγκάθι
ε αμυδρά
Ντρίζας επώνυμο
Ντρίζης επώνυμο


Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Οί Άγιοι Πατέρες είναι μαζί μας...Προσπαθώντας να βγάλουμε κάποιο νόημα τού ποιός κοροϊδεύει ποιόν
αξίζει την προσοχή μας το παρακάτω:

Γκεκαριά-Κόσοβο

Βίσκας

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.31
ε αμυδρά
Βίσκας επώνυμο
Κυρίτσης επώνυμο
Κρότσης επώνυμο
Κίτσης επώνυμο


Πακίτσης

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.404
ε αμυδρά
Πακίτσης επώνυμο(Η.Π.Α.)
Σουμίτσας επώνυμο


Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Σλαυική δύναμη,Σλαυική ένωση

Ρώσοι καί «Μακεδόνες» αδελφορθόδοξοι


Ρώσοι καί Σέρβοι ορθόδοξα αδέλφια:

«Μακεδονία» καί Σερβία

Σέρβοι καί «Μακεδόνες» αδέλφια

ούκ

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.280
ε αμυδρά
Βλέπε την τροπή τού -κ σε -χ καί αντίστροφα,Κρόνος-Χρόνος


Ντρέρης

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.106
Ντρέρης επώνυμο
Ντρένης επώνυμο


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)