«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Εβραιούπολη - Θεσσαλονίκη

Εβραιούπολη(πόλη των Εβραίων δηλαδή καί ως προς την σημερινή της σύνθεση:άλλαξε ο Μανωλιός καί έβαλε τα ρούχα αλλιώς...) ονομάζει την Θεσσαλονίκη ο μοναδικός Έλληνας εξερευνητής καί Αρβανίτης την καταγωγή Παναγιώτης Ποταγός πού δεν ντρεπόταν γιά την καταγωγή του μιάς καί δεν διαχώριζε τούς Αλβανούς από τούς Αρβανίτες.

Κάδμος καί Αρμονία

Οί Έλληνες θεωρούσαν τούς Ηπειρώτες καί Ιλλυριούς «βαρβάρους» καί ότι ο Κάδμος καί η Αρμονία πού ίδρυσαν την Θήβα ήταν Ιλλυριοί. 
Αλλά καί οί Έλληνες ήταν πρότερα «βάρβαροι» μας λέει στο έργο του γιά την Ήπειρο ο Νικόλαος Πολυαίνου στα 1820.


Η Ελλάδα αρχίζει από την Ακαρνανία

Ο Στράβωνας γράφει στο έργο του «Γεωγραφικά» ότι ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός καί γεωγράφος Έφορος αναφέρει πως η Ελλάδα αρχίζει από την Ακαρνανία. 
Νά τα ...μπερδέματα οί αρχαίοι πού μας φόρτωσαν καί εμείς τρέχουμε να τα εξηγούμε σήμερα. 
Τα ίδια πάνω - κάτω αναφέρει καί ο γνωστός Σκύλαξ,ότι δηλαδή η Ελλάδα αρχίζει από την Αμβρακία.

Νικόλαος Στάρκος

Οί Μανιάτες με αρχηγό τον Νικόλαο Στάρκο(από το γνωστό ιστορικό μυθιστόρημα τού Ιουλίου Βέρν πού μόνο τυχαία δεν περιγράφεται η κατάσταση πού επικρατούσε την εποχή εκείνη καί οί πληροφορίες από την εκεί ελληνική κοινότητα σίγουρα θα δικαιολογούσαν τα όσα περιγράφει ο Βερν) έλαβαν ενεργό μέρος στην σφαγή της Χίου στο πλευρό των Οθωμανών !
Χριστιανός ο ίδιος ο Στάρκος από το Οίτυλο μαζί με τούς ομοϊδεάτες του όχι μόνον έσφαζαν αράδα τούς χριστιανούς Χιώτες,ανέλαβαν καί το επικερδές εμπόριο όσων αιχμαλωτίστηκαν από τούς Οθωμανούς καί τούς άνδρες τού Στάρκου,στέλνοντάς τους σε όλη τη Μέση Ανατολή καί την Ασία. 
Αυτά το λοιπόν γιά να μην μας ζαλίζουν με τούς «παλιαρβανίτες» καί «τουρκαρβανίτες»,πού αντί να βάλουμε μυαλό μελετώντας την ιστορία μας συνεχίζουμε να χωρίζουμε τον λαό μας σε χριστιανούς καί μουσουλμάνους. 
Γιατί ο λαός μας φίλες καί φίλοι εκτός της θρησκευτικής διαίρεσης πού τούς έφερε το ανατολίτικο Βυζάντιο καί η τουρκιά,έφερε καί την εποχή εκείνη πού όλοι ήταν εναντίον όλων.Πού να πείς στούς νεοέλληνες ή ρωμιούς σήμερα πως οί χριστιανοί Μανιάτες επιδίδονταν με μαεστρία στις σφαγές καί στην πειρατεία ολόκληρων χριστιανικών λαών στην Ελλάδα(καί όχι μόνο),όπως επίσης στο ευγενές εμπόριο ανθρώπων πού τούς έστελναν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.
Δύο σπουδαίοι Μανιάτες πειρατές καί ανθρωπέμποροι εκτός τού Νικολάου Στάρκου(όπως περιγράφεται από τον Ιούλιο Βέρν στο μυθιστόρημά του) ήταν καί ο γνωστός Λυμπεράκης Γερακάρης ο οποίος έφτασε στο σημείο να τουρκέψει συνειδητά. 
Γιά να μην επιχειρηματολογήσει κανείς πως επρόκειτο γιά μεμονωμένες περιπτώσεις,λέμε πως εκείνη την εποχή ο κάθε οπλαρχηγός η πειρατής ακολουθούνταν από πολεμιστές πού ανήκαν στην φατρία-φάρα τού αρχηγού καί επομένως ανήκαν στο ιδιαίτερο συγγενικό του περιβάλλον καί φυσικά από συντοπίτες τού τόπου καταγωγής του. 
Ο ΓεροΜπιθγκούρας όταν έλεγε πως οί Μανιάτες έχουν θεό τον παρά κάτι θα ήξερε.

Το ξεγύμνωμα των κατοίκων της Αμοργού από τούς Μανιάτες

Στα 1819 οί Μανιάτες πειρατές εισβάλλουν στο νησί της Αμοργού καί λεηλατούν τούς χριστιανούς κατοίκους του. 
Η Ιστορική καί Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος στα 1883 δημοσιεύει λαϊκό ποίημα πού αναφέρεται στην λεηλασία της Αμοργού από τούς άσπλαχνους Μανιάτες. 
Σειρά από επιστολές προκρίτων περιγράφουν τα κακοπαθήματα των Αμοργιανών αφού οί Μανιάτες λεηλατούσαν συστηματικά καί εξ επαγγέλματος τα νησιά τού Αιγαίου μη κάνοντας διάκριση σε μουσουλμάνο ή χριστιανό κάτοικο. 
Βλέπετε φίλες καί φίλοι οί Μανιάτες ήταν χριστιανοί καί δεν ήταν διηρημένοι θρησκειακά όπως οί Αρβανίτες γιά να κακολογηθούν συλλογικά καί να σταλθούν οριστικά είς το πυρ το εξώτερον.
επιβάλλεται να βομβαρδίζεται...

Φίλες καί φίλοι,σοβαρά τώρα,κατέληξα στο εξής όσον αφορά τα ...ελληνικά εθνικά ζητήματα. 
Κάθε φορά πού η Ποντο-Ρωμανία ή αλλιώς «ελλάδα» έχει πρόβλημα με τούς γείτονές της, επιβάλλεται να βομβαρδίζεται η...Αλβανία ! 
'Ετσι,αυτό είναι το εθνικά σωστό γιά την ρΟμιοσύνη. 
Άλλωστε τούτη την σούπερ βαθυστόχαστη θέση την έχουν εκφράσει γίγαντες τού ...έθνους(των ρωμΑ).

Αθάνατα βυζάντια

 Ζήτω η Πατρίς - Ζήτω το Έθνος - Ζήτω η Ελευθερία ! 
Κι όμως φίλες καί φίλοι αυτό το επιστολικό δελτάριο των ΝεοΤούρκων ως προς το κύριο σύνθημά του είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα ! 
Πραγματική συγκίνηση... συναγωνιστές καί συναγωνίστριες σε κυριεύει όταν συνειδητοποιείς πως ΚΑΙ η επανάσταση των ΝεοΤούρκων τελικά ήταν ...«ελληνική»,δηλαδή ρωμέϊκη.
Αθάνατα βυζάντια κυρίες καί κύριοι. 
Γιατί πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι οί επαναστάτες ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ τού 1821 αποκαλούσαν τον οθωμανικό στόλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ»...καί ο νοών νοείτω μπατριώται.

Η...ελληνικοτάτη Κύπρος

Περί της ελληνικότητας της Κύπρου ή το πως εξελληνίστηκε.
Στο βιβλίο τούτο των αδελφών Ζωσιμάδων αναφέρονται αποσπάσματα από τον αρχαίο γεωγράφο Σκύλακα όπου στο λήμμα της Κύπρου καταγράφονται οί ελληνικές πόλεις. 
Εκτός λοιπών των ελληνικών πόλεων της Σαλαμίνας καί τού Μαρίου ΟΛΕΣ οί άλλες ήταν «βαρβαρικές» δηλαδή ΜΗ ελληνικές.


ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΚΕΜΠΑΠ

Ο ...Μπαμπάς των κατατρεγμένων προσφύγων τού βορείου Γιουνανιστάν. 
Καί να τον ...αγαπάτε άνευ ορίων τον Μεγάλο Μπαμπά Λαζοπόντιοι ...«μακεδονομάχοι». 
Η φωτογραφία είναι δανεισμένη από το σπίτι-μουσείο τού «Μπαμπά» μας Κεμάλ τον Ατατούρκ,πού ο ίδιος αναπαριστάται από κέρινο ομοίωμα. 
Μιλάμε γιά πολιτιστικά αγαθά της βορείου καί αντιαλβανικής μέχρι τα μπούνια Γραικυλο-Ρωμανίας. 
Ένα σπίτι μουσείο της ...προσφυγομάνας Θεσσαλονίκης πού το επισκέπτονται 120.000 Τούρκοι τον χρόνο,πού πραγματοποιούνται εκατοντάδες γάμοι καί πού δεκάδες καταστήματα γύρω από το σπίτι-μουσείο έχουν καταλόγους στην τουρκική γλώσσα γιά να συνεννοούνται τα καρντάσια.

ΚαραϊσκάκηςΔευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

O γαμψομύτης ξαναχτυπά...

Δεν μπορεί,αυτός ο ελβετο-μεγαλο-δημοσιογράφος το να γράφει με τέτοιο μίσος γιά τούς Αλβανούς καί την Αλβανία δύο καί τρείς φορές την ημέρα στην πορνοφυλάδα του σίγουρα πρέπει να έχει τσακώσει τη συμβία του με Αλβανό μέσα στο σπίτι τους. 
Ο γαμψομύτης έχει αρχίσει καί ασχολείται καί με την αλβανική εθνολογία καί ιστορία καί είναι τόση η αγωνία του να βγάλει τούς Αλβανούς ως ...εξωγήϊνους, πού νομίζει κανείς πως τα κείμενα πού αναρτά έχουν γραφτεί στην σερβική καί ρωσική μονή τού ...αγρίου όρους.

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Μάρκος Μπότσαρης(πορτραίτο)

Δύο αδέλφια σε πίνακες ζωγραφικής. 
Οί Σουλιώτες καί Αρβανίτες Μάρκος καί Κώστας Μπότσαρης. 
Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απεικονίσεις των εξωτερικών τους ανθρωπολογικών γνωρισμάτων. 
Το πως αναπαριστάται στο γνωστό πορτραίτο ο Μάρκος καί το πως τελικά αποδεικνύεται με απλές παρατηρήσεις η καραμπινάτη πλαστότητά του. 
Ο Κώστας Μπότσαρης,αδελφός τού Μάρκου,στρατηγός καί Γερουσιαστής στο ελεύθερο πλέον ελληνικό κράτος,αναπαριστάται σε πίνακα ζωγραφικής όταν ακόμη ήταν στην ζωή με τα αδρά αλβανικά-ηπειρωτικά χαρακτηριστικά του να είναι οφθαλμοφανή. 
Μία απλή έρευνα σε έργα Ευρωπαίων περιηγητών πού αποτύπωσαν Σουλιώτες πολεμιστές θα διαπιστώσει τα κοινά ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά αυτών καί τού Κώστα Μπότσαρη. 
Καί όμως φίλες καί φίλοι το γνωστό πορτραίτο τού Μάρκου δείχνει να έρχεται κυριολεκτικά ουρανοκατέβατο με εμφανή την προσπάθεια τού δημιουργού να ταυτιστεί με τις μορφές-καρικατούρες χριστιανών αγίων τού Βυζαντίου. 
Εν κατακλείδι το έργο τού Lange Konrad σε μορφή μεταλλίου γιά τον Μάρκο Μπότσαρη είναι χαρακτηριστικό της αλβανικής καταγωγής τού ήρωα μιάς καί ο καλλιτέχνης τονίζει τα αδρά χαρακτηριστικά του αλλά καί το κλασσικό πολεμικό του κούρεμα-ξύρισμα των κροτάφων καί τού άνω μέρους της κεφαλής,πού ΜΟΝΟ οί Αλβανοί - Αρβανίτες διατηρούσαν.

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

ευγενική χορηγία...

Χορηγία εθνικού κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά τού Ιθακήσιου,αξιωματικού τού ελληνικού στρατού.


Αλβανοί ανώτατοι αξιωματικοί τού οθωμανικού στρατού ευνοούσαν την Ελλάδα παραδίδοντάς της εδάφη, καταστρέφοντας την καριέρα τους καί διακινδυνεύοντας ακόμη καί την ίδια τους την ζωή καί Έλληνες αξιωματικοί έβγαζαν λόγους τουρκολατρείας στον Κεμάλ Ατατούρκ ψηφίζοντας νόμους φιλοτουρκικούς,καθιστώντας την βόρεια Ελλάδα τόπο προσκυνήματος των Τούρκων. 
Η πρώτη κατηγορία εντάσσεται στούς γνωστούς «τουρκΑλβανούς» ενώ η δεύτερη κατηγορία στην γνωστή των «ελληναράδων».

Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ Μάνη 1618-9

Ο Μαρίνος Π. Βρετός στο «Εθνικόν Ημερολόγιον» πού εξέδιδε ο ίδιος κάθε χρόνο στο Παρίσι καί απευθυνόταν στην ελληνική ομογένεια καί στούς Έλληνες της Ελλάδας,δημοσιεύει ένα γαλλικό κρατικό έγγραφο με τίτλο «απόπειρα αναστατώσεως της Μάνης κατά τον 17ο αιώνα». 
Πρόκειται γιά την περιγραφή Γάλλου απεσταλμένου πού είχε επισκεφτεί την Μάνη καί τις γύρω περιοχές με αποστολή να διαπιστώσει εάν συντρέχουν οί προϋποθέσεις γιά γενική εξέγερση κατά των Οθωμανών στα 1619. 
Οί Γάλλοι είχαν σχέδια γιά επανάσταση στη βόρεια Ελλάδα γιά δικό τους όφελος καί γιά αντιπερισπασμό ετοίμαζαν παρόμοια κατάσταση στη Μάνη. 
Στην αναφορά τού Γάλλου λοιπόν εκτός της γενικής περιγραφής των περιοχών,περιγράφεται καί η σύσταση τού πληθυσμού της Μάνης μιάς καί όλη η περιοχή μπορεί να συγκεντρώσει σε πολεμική περίοδο 12.000 άνδρες ΟΛΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ! 
Πρόκειται γιά άνδρες γενναίους,χριστιανούς καί εχθρούς των Τούρκων πού θα έκαναν τα πάντα να απελευθερώσουν όλους τούς συμπατριώτες τους Μωραΐτες ! 
Το «Εθνικόν Ημερολόγιον» με την συγκεκριμένη δημοσίευση παρουσιάστηκε στα 1866 καί ήταν τού έκτου χρόνου από της πρώτης δημοσίευσής του,τόμου 6ου καί 1ου τεύχους. 
Αξίζει να σημειωθεί πως στο «Εθνικόν Ημερολόγιον» έγραφαν σπουδαίοι Έλληνες λόγιοι καί επιστήμονες όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος,Άγγελος Βλάχος,Α.Ρ.Ραγκαβής,Ι.Ρ.Νερουλός,Ιωάννης Βηλαράς,Εμμανουήλ Ροϊδης καί πολλοί άλλοι.

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

Όρμπαν ο κατακτητής

Ο γνωστός ...εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν,γνωστός καί ως ...σταυροφόρος της Ευρώπης,ένας λάτρης των Τούρκων των στεπών,είναι καί προσωπικός φίλος τού ακροδεξιού πρωθυπουργού τού Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτός τού πρώην εθνικιστή πρωθυπουργού των Σκοπίων Νίκολα Γκρούεφσκι. 
Ο Νίκολα Γκρούεφσκι δεν θα μπορούσε να πάει αλλού καί μάλιστα τόσο κοντά καί σε σύντομο χρόνο ώστε να αποφύγει το ένταλμα σύλληψής του πού θα τον οδηγούσε στις φυλακές της χώρας του,πέρα από τον προσωπικό του φίλο καί σημερινό πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν,της χώρας πού ανέκαθεν αποτελούσε το πολιτικό κέντρο τού ευρωπαϊκού εβραϊσμού. 
Γιά να επανέλθουμε όμως φίλες καί φίλοι στο θέμα της φωτογραφίας πού απαθανατίζεται ο Βίκτορ Όρμπαν καί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ σε πραγματικά συγκινησιακό κλίμα,αξίζει να υπογραμιστεί πως τραβήχτηκε κατά την επίσκεψη τού Ούγγρου πρωθυπουργού στο Ισραήλ όπου καί συνεχάρη τον «ομοϊδεάτη» του(κατά την έκφραση τού ίδιου τού Όρμπαν) Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ψήφιση τού νόμου εκείνου πού ψηφίστηκε από την εβραϊκή βουλή πού καθιστά τούς Άραβες, πολίτες(καί ανθρώπους) δεύτερης κατηγορίας. 
Μιλάμε γιά τον νόμο εκείνον πού η ίδια η μεγαλύτερη Εβραϊκή οργάνωση των Η.Π.Α. American Jewish Committee καταδίκασε ως επικίνδυνο καί πού βρίσκεται μακριά από το πνεύμα ίδρυσης τού εβραϊκού κράτους! 
Καί όμως φίλες καί φίλοι ο...υπερασπιστής της Ευρώπης Όρμπαν έρχεται να στηρίξει τον «φίλο» του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά καί την διεθνή κατακραυγή λέγοντας αυτολεξί πως στηρίζει το Ισραήλ διότι «οί δύο χώρες μας έχουν πατριώτες ηγέτες»! 
Βλέπετε πως εκτός τού ότι είναι «θαυμαστής» τού ίδιου τού Νετανιάχου ο Όρμπαν,είναι καί θαυμαστής τού πρώην μεγάλου καί θαυμαστή με την σειρά του Χίτλερ,Ούγγρου ηγέτη Μίκλος Χόρτι. Να τούς χαίρονται λέμε εμείς καί τού χρόνου πρωτεύουσα τού Ισραήλ η Ιερουσαλήμ μιάς καί ο ίδιος ο Όρμπαν ο ...εθνικιστής είπε στον «ομοϊδεάτη» του Μπενιαμίν Νετανιάχου πως θα εξετάσει σοβαρά το θέμα ώστε η Ουγγαρία να μεταφέρει την πρεσβεία της στην νέα πρωτεύουσα τού Ισραήλ. 
Εμείς λέμε εν ονόματι τού ...ευρωπαϊκού εθνικισμού όχι μόνο να καταστεί πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ τού κράτους τού Ισραήλ αλλά καί ολόκληρης της...Ευρώπης... 
Αυτά λοιπόν από την μεγάλη...αντιστασιακή Ουγγαρία τού Αττίλα των Ούνων ή πως το εβραϊκό λόμπυ τελικά πατρωνάρει κάθε δεξιό-ακροδεξιό-εθνικιστικό ,καί όπως αλλιώς θέλετε πείτε το,κίνημα στην Ευρώπη,ό,τι ακριβώς είχε πράξει δηλαδή πριν από εκατό περίπου χρόνια με την επαναστατική αριστερά.

Οί Βούλγαροι στην Μακεδονία

Όταν οί Βούλγαροι κάτοικοι (ή τέλος πάντων σλαβόφωνοι καί βουλγαρόφρονες,όπως θέλετε πείτε το) της Μακεδονίας υποδέχονταν τα συμμαχικά γερμανικά στρατεύματα με φωτογραφίες τού Χίτλερ καί τού βασιλιά Μπόρις της Βουλγαρίας. 
Αμέσως μετά την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων ακολούθησε η ΤΡΙΠΛΗ κατοχή της Ελλάδας μεταξύ της Ιταλίας,της Γερμανίας καί της συμμάχου Βουλγαρίας. 
Οί Βουλγαρικές θηριωδίες σε Θράκη καί Μακεδονία γιά μία ακόμη φορά άφησαν εποχή πού όμως με συστηματικό τρόπο δεν παρουσιάζονται με την πρέπουσα σημασία καί βαρύτητα. 
Καί όπως φυσικά είναι γνωστό(λέμε τώρα) η Γερμανία είχε παραχωρήσει ελληνικά εδάφη στην Βουλγαρία με στόχο την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο βουλγαρικό κράτος μετά την λήξη τού πολέμου.

Λάτρης τού Κεμάλ Ατατούρκ ο Ιωάννης Μεταξάς

Ο ...εθνικός κυβερνήτης καί επικεφαλής της στρατιωτικής κυβέρνησης Ιωάννης Μεταξάς,δηλώνει κατασυγκινημένος γιά τον θάνατο τού Κεμάλ Ατατούρκ σε τηλεγράφημά του στην τουρκική κυβέρνηση στα 1938. 
Ο Ιωάννης Μεταξάς μαζί με την δική του συγκίνηση εκφράζει καί την συγκίνηση ολόκληρου τού ελληνικού λαού προς την ΦΙΛΗ καί ΣΥΜΜΑΧΟ Τουρκία. 
Το δημοτικό συμβούλιο τού Δήμου Θεσσαλονίκης,με εντολή φυσικά τού ίδιου τού Ιωάννη Μεταξά,τήρησε ενός λεπτού σιγή γιά τον θάνατο τού Τούρκου Κεμάλ Ατατούρκ !!! 
Μάλιστα το όνομα τού Κεμάλ Ατατούρκ επρόκειτο να δοθεί σε τμήμα της οδού Αποστόλου Παύλου όπου καί ευρίσκεται το σπίτι τού Ατατούρκ !!! 
Ο Ιωάννης Μεταξάς μάλιστα δηλώνει πως ο Κεμάλ Ατατούρκ,ο σφαγέας των Ποντίων καί άλλων Μικρασιατών καί λαών χριστιανικών,υπήρξε πραγματικός φίλος της Ελλάδας !!! 
Διαβάστε φίλες καί φίλοι να φρίξετε.

Σκραπάρι - Τοσκαριά

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Ο αρουραίος τού πατριωτισμού

Ο κλασικός τύπος ποντορωμιού της ρωμανίας καί εκπροσώπου τού θεσμοθετημένου αντιαλβανισμού της λαζο-γραικυλίας.
Κατήγγειλε την ίδια του τη χώρα ότι κινδυνεύει η ζωή η δική του καί της οικογένειάς του καί γιά τον λόγο αυτόν ...αναγκάστηκε να ζεί σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της πτωχής πλην τίμιας Ελβετίας. 
Ο κύριος αυτός την Ελλάδα την χρησιμοποιεί με τις εβδομαδιαίες επισκέψεις του απλά γιά το χόμπυ του καί γιά να βγάζει τα έξοδά του μιάς καί ακόμη παλεύει να αποδείξει την προέλευση των εκατομμυρίων πού βρέθηκαν σε λογαριασμό του στο ευαγές ίδρυμα εξωτερικού Bank BNP Paribas. 
Κι όμως,αφού κατά δήλωσή του ο αρουραίος αυτός διώκεται..πολιτικά! εδώ στην Ελλάδα,δεν σταματά με την προπαγάνδα του να ξεπερνά κάθε όριο χυδαιότητας καί συκοφαντίας. 
Μαζί με τον άλλον μπουχέσα τον γνωστό καί βομβαρδιστή,έχουν ξεπεράσει κάθε όριο προκλητικότητας καί είναι να απορεί κανείς με την ηχηρή αδράνεια τού νόμου,ενός νόμου πού αρνείται να αντιμετωπίσει την καραμπινάτη προτροπή γιά αιματοκύλισμα.

Η ..Μακεδονία τού καραμάν αλή

Δήθεν πως δεν παραδίδουν το όνομα της Μακεδονίας οί δεξιοί καί ακροδεξιοί ελληναράδες πατριδέμποροι καί χριστέμποροι.
Όχι μόνο την Μακεδονία δίνουν αλλά καί προ πολλού έχουν κατεβάσει καί τα βρακιά τους οί ..απόγονοι τού μεγαλέκου.
Κανονικά ως «Μακεδονία» καταγράφεται η περιοχή-κράτος της Γιουγκοσλαβίας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Γιοβάνη» στα 1980-εκδόσεις «ΓΙΟΒΑΝΗ»-Αθήνα καί όπως γίνεται αντιληπτό εκδόθηκε επί ..εθνάρχη της δεξιάς νέας δημοκρατίας καραμάν αλή τού πρώτου.


Η ..Μακεδονία της εθνοσωτηρίου

Γιά να μην μας δουλεύουν οί πάσης φύσεως δεξιοί καί ακροδεξιοί ελληναράδες περί «Μακεδονίας» πως τάχα δεν παραδίδουν το όνομα καί σαχλαμάρες. 
Καί το όνομα δίνουν καί την μαμά τους δίνουν καί την γυναίκα τους δίνουν οί..απόγονοι τού Λεονάϊντας. 
Το παρακάτω κείμενο πού αναφέρεται στο κράτος της Μακεδονίας στο λήμμα γιά την Γιουγκοσλαβία είναι από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ «Σύγχρονη Εγκυκλοπαίδεια Επιστημών» στα 1969-εκδοτικός οίκος «ΓΙΟΒΑΝΗ»-Αθήνα καί όπως γίνεται αντιληπτό εκδόθηκε κατά την διάρκεια της..εθνοσωτηρίου επαναστάσεως τού 1967,τρομάρα τους.


Καραϊσκάκης


Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Η Ζαν Ντ'Αρκ της Κύπρου

Η γνωστή Κύπρια ευρωβουλευτής πού μάχεται γιά την...λευτεριά της βορείου Ηπείρου, πρόσφατα κατήγγειλε με ερώτηση πού κατέθεσε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο την Αλβανία ότι ασκεί εθνοκάθαρση στούς βορειοΗπειρώτες! 
Η κυρία αυτή προσπάθησε λοιπόν να δημιουργήσει θέμα είς βάρος της Αλβανίας ότι εξοντώνει τούς φουκαράδες...Έλληνες καί φυσικά η παρέμβασή της αυτή απορρίφθηκε την ίδια στιγμή από ΟΛΑ τα ευρωπαϊκά κόμματα εκτός φυσικά από το ..μεγάλο πατριωτικό κόμμα της ποντορωμανίας πού εκπροσωπεί καί επισήμως το Κρεμλίνο στην ευρωπαϊκή ένωση καθώς καί από δυό-τρείς ακόμη γραφικούς. 
Η γνωστή λοιπόν καί Ζαν Ντ'Αρκ της Κύπρου καί αρχηγός,τρομάρα της,πολιτικού κόμματος έχει δηλώσει πως δεν έχει κανένα πρόβλημα γιά ΔΙΖΩΝΙΚΟ κράτος στην Κύπρο εάν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των Έλληνοκυπρίων ! 
Εμείς προτείνουμε στην Κύπρια Ζαν Ντ'Αρκ εάν έχει τα κότσια να αφήσει τις επαναστατικές εκ τού ασφαλούς επισκέψεις της στην Αλβανία καί να επισκεφτεί αν της βαστάει τις ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ περιοχές της πατρίδας της. Διότι,επαναλαμβάνουμε,δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με Τουρκο-Ελληνο Κυπριακό Κράτος. 
Εν κατακλείδι της αφιερώνουμε συγκινητικό στιγμιότυπο από το «κράτος» εκείνο από το οποίο δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα μιάς καί οί διχοτομήσεις γενικά την τραβάνε την κυρία.

Το σπίτι τού «πατέρα» στην προσφυγομάνα

Το σπίτι - μουσείο στην Θεσσαλονίκη τού εθνάρχη των Τούρκων καί σφαγέα των Ποντίων καί άλλων μικρασιατών Ρωμιών Κεμάλ Ατατούρκ, γνωστού ως «πατέρα των Τούρκων» με την ευγενική χορηγία τού πατριωτικού καθεστώτος Ιωάννη Μεταξά. 
...συνελληνάρες κάντε υπομονή καί θα την...πάρουμε την ρημάδα την βόρεια Ήπειρο από τούς παλιοΑλβανούς...

Πάει πηδιώντας το ρωμαίϊκο

Ο ΛαζοΠόντιος καί μικρασιάτης ΤσαβούσΟΓΛΟΥ πάει πηδιώντας το ρωμαίϊκο καί το τελευταίο τουμπεκιάζεται καί απλά το απολαμβάνει. Το ρωμαίϊκο όμως πουλά μαγκιά ανέξοδη στην αστράτευτη Αλβανία στήνοντας απλά σκηνοθετημένες καταστάσεις προς εσωτερική κανάλωση καί μόνο.

Καραϊσκάκης


Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Οί βομβαρδισμοί ενός μπουχέσα

Εκείνο το ψυχεδελικό υποκείμενο πού τόσο έχει ταλανίσει την νοημοσύνη μας καθώς καί εκείνα τα κακόμοιρα αμνοερίφια,ζήτησε να βομβαρδιστεί η Αλβανία ως τιμωρία γιά τον θάνατο τού «ήρωα». 
Αυτός λοιπόν ο... επιστήμονας καί δεκεόρος ψοφάει γιά βομβαρδισμούς καί αιματοχυσίες διότι ως σοβαρός πατριώτης πού είναι δεν σηκώνει καί πολλά-πολλά. 
Καί εννοείται πως στην αστράτευτη Αλβανία ετούτο το παχύδερμο κάνει τον καμπόσο καί εξαντλεί την εθνική του μαγκιά γιατί πουθενά αλλού δεν τον παίρνει τον πατριδέμπορα. 
Αλλά τι μπορεί να περιμένει κανείς από κάτι τέτοια καφάσια πού υποστηρίζουν τον Κούρδο Οτσαλάν πού εκληπαρούσε δεξιά-αριστερά να σώσει τη ζωούλα του εξευτίλοντας με αυτόν τον τρόπο τον ίδιο τον λαό του μην έχοντας την ευθιξία να αυτοκτονήσει γλιτώνοντας τον διασυρμό του. 
Τι μπορεί να περιμένει κανείς από κάτι τέτοια υποκείμενα πού σιγοντάριζαν το αιματοκύλισμα της ίδιας τους της πατρίδας επειδή βόλευε τον Κούρδο ηγέτη στα σχέδιά του να γλιτώσει την ίδια του τη ζωή. 
Τι μπορεί να περιμένει κανείς από κάτι τέτοιους μπουχεσόμαγκες πού με την συμπαράστασή τους δίνουν άλλοθι στον Οτσαλάν να ...μηνύσει καταγγέλλοντας την Ελλάδα στα διεθνή δικαστήρια διότι δεν τον προστάτεψε! προσπερνώντας το γεγονός πως επίσημα το ελληνικό κράτος τού αρνήθηκε την είσοδο στο έδαφός του τρείς φορές! 
Εμείς,ευχόμαστε σε ανάλογο ο μη γένοιτο περιστατικό στην ΘΡΑΚΗ να μην ακολουθηθεί η προτροπή τού μπουχέσα πατριδέμπορα γιατί θα ήταν πολύ κρίμα,μα πάρα πολύ κρίμα.

Α ρε γεροΜπυθγκούρα

Α ρε γεροΜπυθγκούρα πού κάποτε ξεκίναγες την Επανάσταση αντάμα με τούς Τσάμηδες γιά να κάνεις την ψωροκώσταινα πού μας την καταντήσανε την Ελλάδα οί..πολεμισταράδες σλαβορθόδοξη καί ποντορωμανία.

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

το..ελληνικό ή το αλβανικό;

Τίθεται σοβαρό θέμα φίλες καί φίλοι,συντρόφισες καί σύντροφοι καταναλωτές. 
Είμαι πολύ μπερδεμένος καί προβληματισμένος καί δεν μπορώ να βρω ξεκάθαρη απάντηση : 
Ποιό χασίσι είναι καλύτερο καί ποιό όχι. 
Το ελληνικό ή το αλβανικό τέλος πάντων καί τι παρενέργειες μπορεί να έχει το καθένα; 
Οί γνώμες διίστανται και ψιλιάζομαι πως αυτοί οί Αλβανοί το ραντίζουν με παράξενα χημικά το αγνό κατά τα άλλα ζαρζαβατικό. 
Δεν ξέρω,περιμένω καί τις τελευταίες μελέτες των επιστημόνων να δω τι έχουν κι αυτοί να πούν.

Άντε Δανίκα μου στον αγύριστο

Άντε Δανίκα μου στον αγύριστο πού σε πιάσανε ξαφνικά οί πονοψυχές γιά την...βόρεια Ήπειρο. 
Άντε Δανίκα μου να μαζέψεις τον ...λαό πού δήθεν εκπροσωπείς πού έχει μάθει να ζεί με δανικά καί αγύριστα. 
Άντε Δανίκα μου να μαζέψεις όλους τούς συμπατριώτες σου πού αναγκάστηκαν κατά χιλιάδες να αναζητήσουν γιά μία ακόμη φορά ένα καλό μισθούλη στα πέρατα της Ευρώπης καί της οικουμένης ολόκληρης καί πού εσύ είσαι ένας από αυτούς πού έχει στηρίξει ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. 
Άντε στον αγύριστο Δανίκα μου πού προσπαθείς να ξεπεράσεις σε αντιαλβανισμό το πορνοαφεντικό σου πού έχει μπλεξίματα με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα εκατομμύρια πού ποτέ δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει ο μίστερ Bank BNP Paribas. 
Άντε στον αγύριστο Δανίκα μου,παρέα με το αφεντικό σου τον πατριδέμπορα σε καμμιά Ελβετία μεριά καί άσε τούς άλλους στον αγώνα της επιβίωσής τους. 
Άϊ στον αγύριστο Δανίκα μου εσύ καί το αφεντικό σου ο ευραρχίδης.

Καραϊσκάκης


Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Οί προπαγανδιστές τού μίσους

Γιά μία ακόμη φορά το ψευτοεπιχείρημα γιά την μη αναγνώριση τού Κοσσυφοπεδίου από την Ελλάδα πέφτει στον λάκκο με τα ψέμματα των ίδιων των επαγγελματιών προπαγανδιστών τού έλληνο-αλβανικού μίσους. 
Μας λένε γιά το περίφημο ισλαμικό τόξο καί πού η λυκοφιλία μεταξύ Σλάβων καί Ελλάδας θα αποτρέψει τον κίνδυνο αυτόν.
Πρόκειται γιά μία καθαρή καί ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ θέση γνωστών-αγνώστων κύκλων της γραικυλίας πού ανατρέπεται περίτρανα από την αναγνώριση τού ψευδοκράτους της «Μακεδονίας» από τούς ίδιους τούς Σέρβους καί Ρώσους πάτρωνές τους. 
Μα καί από την ίδια την γεωστρατηγική σχέση μεταξύ των συμμάχων Τουρκίας και Ρωσίας. 
Το επιχείρημα λοιπόν γιά την μη αναγνώριση τού Κοσσυφοπεδίου από την Ελλάδα είναι ότι θα ανοίξει ο δρόμος καί γιά πιθανές άλλες αποσχίσεις όπως γιά παράδειγμα στη Θράκη. 
Όταν λοιπόν σήμερα έχοντας φτάσει το σύνολο τού έντυπου καί ηλεκτρονικού τύπου στην Ελλάδα να μιλά ξεκάθαρα γιά «βασανισμένη» βόρεια Ήπειρο καταστρατηγώντας κάθε έννοια αλήθειας καί λογικής,μήπως δεν προωθείται με αυτόν τον τρόπο η αντίληψη αλλαγής συνόρων; 
Δεν προωθείται με καταιγισμό ψευδών ειδήσεων καί παραποιημένων γεγονότων μία επικίνδυνη κατάσταση πού όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε σε τι επικίνδυνα μονοπάτια μπορεί να οδηγήσει γιά τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Αλβανίας;
Μα η ίδια η Ελλάδα δεν υποτίθεται πως λόγω της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία έχει συμφέρον να αναγνωρίσει το ΑΛΒΑΝΙΚΟ Κοσσυφοπέδιο ώστε τα κοινά συμφέροντα να εδράζονται πάνω σε μιά κοινή αντίληψη; 
Μήπως με τον ανόητο τρόπο πού προωθείται ο ...καημός της...βορείου Ηπείρου δεν τροφοδοτούνται εκείνες οί δυνάμεις πού καραδοκούν στην Θράκη καί στην Μακεδονία;
Αντιλαμβανόμαστε άραγε ποιοί είναι εκείνοι πού προωθούν ένα καραστημένο έλληνο-αλβανικό μίσος πού μόνο η Ελλάδα καί η Αλβανία δεν βγαίνουν κερδισμένες; 
Φαντάζεστε φίλες καί φίλοι να συμβεί ένα περιστατικό σαν καί αυτό το οποίο έγινε στούς Βουλιαράτες στην Θράκη; 
Το φαντάζεστε; 
Οχτροί καί φίλοι,ας συνέλθουμε επιτέλους καί να δούμε τα πράγματα μακριά από ψευτοσυναισθηματισμούς βλέποντας καί ερευνώντας όσο γίνεται τα γεγονότα καί τούς συσχετισμούς είτε πολιτικούς καί οικονομικούς είτε καί ακόμη θρησκευτικούς. 
Οί Έλληνες της βορείου Ηπείρου πάντα εκεί ήταν καί πάντα εκεί θα είναι,γιά τον απλούστατο λόγο πως επρόκειτο γιά τον ίδιο λαό στην ουσία του καί την έννοιά του. 
Ποτέ κανείς δεν προσπάθησε να τούς διώξει από εκεί καί ακόμη περισσότερο οί ίδιοι οί Αλβανοί αφού καί τις ευκαιρίες τους τις ιστορικές είχαν να το κάνουν καί τούς τρόπους τους. 
Όσον αφορά τούς επαγγελματίες «βορειοΗπειρώτες» ούτε τούς νοιάζει καμμιά βόρεια Ήπειρος ούτε κανένας ελληνισμός,γιατί εάν τούς πόναγε πραγματικά όλο αυτό δεν θα φρόντιζαν κάθε φορά να δυναμιτίζουν την περιοχή αυτή παίζοντας κυριολεκτικά με την φωτιά διακινδυνεύοντας την ίδια την ύπαρξη της ελληνικής μειονότητας. 
Σκεφτείτε το φίλες καί φίλοι,μιλάμε γιά την μόνη μη μεταναστευτική ελληνική κοινότητα εκτός Ελλάδας πού σε αντίθεση με τις πρώην ελληνικές κοινότητες των άλλων βαλκανικών κρατών,της Τουρκίας καί της Αιγύπτου πού συστηματικά ξεριζώθηκαν,συνεχίζει να υπάρχει στα ίδια τα χώματα πού επί αιώνες συνέζησε με τούς ομοφύλους της Αλβανούς. 
Μην καταστραφεί λοιπόν καί αυτή η ελληνική κοινότητα εν ονόματι εκείνων πού ευαγγελίζονται «μεγάλες Ελλάδες» δείχνοντας τουλάχιστον σε μιά λάθος κατεύθυνση πού θα εξυπηρετούσε εντελώς ξένα συμφέροντα.

Έτσι κύριε Βορίδη;

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι τον οδήγησε στο να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που βάζουμε την Ελληνική σημαία στα σπίτια μας και όποτε το κάνουμε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από κανένα. Δεν μας ενοχλούν». 

Τα λόγια αυτά φίλες καί φίλοι δεν ανήκουν σε κάποιον τυχαίο δήθεν δημοκράτη η αριστερό η ακόμη περισσότερο σε κάποιον «ανθέλληνα» η πράκτορα Αλβανό. 
Τα λόγια αυτά προέρχονται από το ίδιο το στόμα τού προέδρου τού κόμματος της ελληνικής ομογένειας «ΟΜΟΝΟΙΑ» Διονύση Μπελέρη ! 
Μάλιστα φίλες καί φίλοι,τού Μπελέρη πού βρισκόταν προφυλακισμένος στα 1995-1996 στις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ένοπλης οργάνωσης «ΜΑΒΗ» πού σε επίθεσή της σε αλβανικό στρατιωτικό φυλάκιο σε αλβανικό έδαφος ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ένας αξιωματικός καί ένας στρατιώτης τού τότε αλβανικού στρατού. 
Ο Μπελέρης καί οί υπόλοιποι της «ΜΑΒΗ» συνελλήφθησαν κοντά στα έλληνο-αλβανικά σύνορα εντός ελληνικού εδάφους με γεμάτο το αυτοκίνητό τους από καλάσνικοφ πού ανάμεσα σε αυτά βρίσκονταν και τα όπλα των δολοφονημένων Αλβανών στρατιωτών! 
Έτσι δεν είναι κύριε Μάκη Βορίδη,γνωστέ θαμμώνα στριπτιζάδικων της Συγγρού καί προστάτη γνωστού μαστροπού καί ιδιοκτήτη παράνομων καζίνων; 
Ο κύριος Βορίδης ήταν βλέπετε δικηγόρος των ...παιδιών της «ΜΑΒΗ» καί πού τελικά «καθάρισαν» με την συμπαράσταση της τότε προστάτιδάς τους Φάνης Πάλλη-Πετραλιά. 
Ε,κύριε «εθνικιστά» Βορίδη; 
Προς το παρών θα κλείσω φίλες καί φίλοι με την φράση τού ενός από τα μέλη της «ΜΑΒΗ»,τού ΑΠΟΣΤΟΛΗ,πού σε στιγμή βαθιάς ενοχής καί τύψεων εξομολογήθηκε «κάπου» πως αισθάνθηκε απαίσια με την ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ των ΑΔΕΛΦΩΝ Αλβανών ! δηλώνοντας ταυτόχρονα τον προβληματισμό του γιά τα παιχνίδια πού τούς έπαιξαν «κάποιοι φίλοι καί ...συμμαχητές» !!! 
Έτσι κύριε Βορίδη;


Ο γνωστός «ήρωας» είχε ευδοκίμως... υπηρετήσει 2 χρόνια φυλακή γιά μισό κιλό χασίς όπου «καθάρισε» στο τέλος πέφτοντας στα μαλακά από τα γνωστά-άγνωστα κυκλώματα πού κόπτονται γιά τον ...«ελληνισμό της βορείου Ηπείρου» καί πού λυμαίνονται το βαθύ κράτος της γραικυλίας.

Δεν ντρέπεται...

Αυτή εδώ η κυρία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τις κυβερνήσεις της χώρας της να συνδιαλέγονται με ένα παράνομο καθεστώς καί πού βρίσκεται κάτω από την εποπτεία ενός κατοχικού στρατού μιάς στρατοκρατικής χώρας. 
Δεν ντρέπεται να αποδέχεται συνδιαλαγές με τούς κατακτητές Τούρκους πού κατέλαβαν το 36% της ίδιας της πατρίδας της.
Δεν ντρέπεται να συνδιαλέγεται με ένα παράνομο καθεστώς πού αλλοίωσε τον εθνολογικό χάρτη της Κύπρου εποικίζοντας από τα βάθη της ανατολίας το μισό νησί με φανατικούς μουσουλμάνους Τούρκους. 
Δεν ντρέπεται ως ευρωβουλευτής της χώρας της να συνδιαλέγεται με τούς μουσουλμάνους κατακτητές προσπερνώντας τις φρικτές δολοφονίες των Ισαάκ καί Σολωμού πού μεταδίδονταν από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία ζωντανά από πλήθη Τούρκων εποίκων καί αξιωματικών τού κατοχικού τουρκικού στρατού. 
Η εκπρόσωπος ενός ελληνόφωνου μιξορωμαίϊκου λαού πού πλημμυρίζει σε εβδομαδιαία βάση τούς εμπορικούς δρόμους των Αθηνών καί τού Λονδίνου καί πού η χώρα της αποτελεί το πλυντήριο ξεπλύματος μαύρου χρήματος της Ρωσίας. 
Της χώρας εκείνης της οποίας περνούσε όλο το χρήμα της Σερβίας την εποχή τού πολέμου γιά να διοχετευθεί σε εκείνους πού προωθούσαν σερβικά συμφέροντα στην Κύπρο καί στην Ελλάδα. 
Κι όμως φίλες καί φίλοι,προφανώς δικαιωμένη από την κατάσταση της χώρας της,αυτή η μεγάλη αγωνίστρια τού...έθνους συγκινημένη από τις «φρικτές παραβιάσεις» των δικαιωμάτων των «βορειοΗπειρωτών» από τούς δολοφόνους των Τιράνων!!! αισθάνθηκε την ανάγκη να καταγγείλει τούς απάνθρωπους Αλβανούς πού δεν αφήνουν σε χλωρό κλαρί τούς «αδελφούς βορειοηπειρώτες»! 
Καί μας λέει λοιπόν αυτή η αγωνίστρια το πως καταπατούνται βάναυσα μάλιστα τα δικαιώματα των «Ελλήνων» της Αλβανίας πού ως ευρωβουλευτής η ίδια δήθεν δεν έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης πού επικρατεί στο θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. 
Δεν γνωρίζει η κυρία αυτή ότι η Αλβανία ως μία χώρα προς ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση βρίσκεται συνεχώς με την πλάτη στον τοίχο σε σημείο μάλιστα η ελληνική μειονότητα να απολαμβάνει την καλύτερη αντιμετώπιση από την εκάστοτε αλβανική κυβέρνηση ακόμη καί σε σχέση με τον υπόλοιπο πραγματικό αλβανικό πληθυσμό της χώρας αυτής; 
Δεν γνωρίζει πως τα θέματα της ελληνικής μειονότητας παρακολουθούνται στενότατα από διεθνείς καί ευρωπαϊκούς μηχανισμούς καί πως η ψευδής κατάσταση πού παρουσιάζεται από μεγάλη μερίδα τού ελλαδικού τύπου όσον αφορά τα της μειονότητας δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα; 
Εκτός εάν τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο να μιλάμε πλέον ανοιχτά γιά την απόσχιση εδαφών της νοτίου Αλβανίας καί γιά την δικαίωση της ...βορείου Ηπείρου... 
Καταλαβαίνουμε άραγε το τι λέμε καί πού ίσως φτάσουμε;

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)