«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Διώκεται η ορθοδοξία στην Αλβανία;

Βγαίνει κάποιο συμπέρασμα από αυτή τη φωτογραφία ότι διώκεται η ορθοδοξία ή κάποιο άλλο θρήσκευμα στην Αλβανία; Αν συνέβαινε όντως κάτι τέτοιο υπήρχε περίπτωση ο προκαθήμενος της αλβανικής ορθοδόξου εκκλησίας να φωτογραφίζονταν καί να συνευρίσκετο διαρκώς με την εκάστοτε πολιτική καί πολιτειακή ηγεσία της χώρας; 
Γιατί φυσικά εξυπακούεται πως ο Αναστάσιος θα είχε καταγγείλει μία τέτοια κατάσταση καί δεν θα δεχόταν ακόμη καί ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ από τον Αλβανό πρόεδρο. 
Η φωτογραφία λοιπόν αυτή αναφέρεται στον εορτασμό της Αναστάσεως στον καθεδρικό ορθόδοξο ναό των Τιράνων στην οποία κατά παράδοση επροσωπείται το επίσημο αλβανικό κράτος.
 Ο Emile Isambert στα 1878 αναφέρει πως οί Χιμαριώτες(άθλιοι εκκλησιαστικοί κύκλοι πού τροφοδοτούν το μίσος σε έναν συγκεκριμένο κύκλο Χιμαριωτών,έπεισαν τούς τελευταίους να αλλάξουν ακόμη καί την γνωστή κατάληξη τού εθνωνυμικού «ΧιμαρΙΩΤΗΣ» μιάς καί επρόκειτο γιά αρβανίτικη κατάληξη καί να το αντικαταστήσουν με το αρχαιότροπο «Χιμαραίος».Εκεί έφτασε η αθλιότητά τους) ήταν Αλβανοί καί ότι μιλούσαν μόνο την αλβανική γλώσσα. 
Μήπως λοιπόν καί ο Εmile συμμετείχε σε κάποια παγκόσμια συνωμοσία κατά τού «ελληνισμού»; 
Ήταν τελικά «ανθέλλην»; 
Το «πατριωτικό κούτελο» τι γνώμη έχει με όλα αυτά;
 Τελικά,οί Χιμαριώτες εν έτει 2017 σχηματίζουν ελεύθερα τον ορθόδοξο σταυρό τους στην Χιμάρα ή οί Αλβανοί δεν τούς αφήνουν καί τούς αρπάζουν τα θυμιατά μέσα από τα χέρια;

O Ηπειρώτης συγγραφέας Βασίλειος Ζώτος Μολοσσός γράφει στα 1875 πως οί Χιμαριώτες είναι Λιάπηδες(τούς αναφέρει καί ως Λαπίθες ή Λάπιθες μιάς καί τούς ταύτιζε με το πανάρχαιο αυτό φύλο) καί φυσικά τούς κατονομάζει Αρβανίτες βέρους. Όλα αυτά ο Μολοσσός τα αναφέρει μάλιστα με την ΕΓΚΡΙΣΗ τού υπουργείου των στρατιωτικών της Ελλάδας καί σύσσωμου τού υπουργικού συμβουλίου! 
Δηλαδή,καί ο Μολοσσός ήταν «ανθέλλην» καί «προδότης» όπως καί οί υπόλοιποι πού αναφέρθησαν;

Διανοείται κανείς από τούς κουτοπατριώτες καί άλλους πατριδέμπορους «μετωπιστές» πού κόπτονται δήθεν περί δικαιωμάτων, στούς μουσουλμάνους της Θράκης(πού απαγορεύεται διά ροπάλου ο εθνοτικός αυτοπροσδιορισμός) να διορίζεται ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης ΤΟΥΡΚΟΣ πολίτης;

 2010:ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος τιμήθηκε με το ανώτατο παράσημο της χώρας,τού Γεωργίου Καστριώτη,από τον πρόεδρο της Αλβανίας Μπαμίρ Τόπι. 
Εκτιμώ απεριόριστα τον Σταύρο Τζήμα καί καταλαβαίνω πως είναι παραπάνω προσεκτικός στα όσα γράφει. 
Αλλά,θα ήθελα να προσθέσω με τη σειρά μου πως «εθνικιστικοί κύκλοι» δεν υπάρχουν μόνο στα Τίρανα κύριε Τζήμα αλλά καί στην Ελλάδα καί είχαν κάθε λόγο κάποιοι αλβανικοί κύκλοι να είναι άκρως σκεπτικοί με την προέλευση τού Αναστασίου,πού ομολογουμένως πρόκειται γιά δραστήριο καί φιλήσυχο άνθρωπο. 
Όταν κύριε Τζήμα μέχρι ετούτη τη στιγμή προωθείται αιματοκύλισμα μέσω της προπαγάνδας πού ασκούν θρησκευτικοί καί εκκλησιαστικοί κύκλοι στην Ελλάδα γιά αυτονομία καί...ελευθερία! έχουν κάθε δικαίωμα οί Αλβανοί να είναι επιφυλακτικοί.
 Αντί λοιπόν οί βορειοΗπειρώτες να αποτελούν την γέφυρα φιλίας καί αδελφωσύνης μεταξύ δύο ΑΔΕΛΦΩΝ λαών αφήνονται στον κάθε θεολογοτσομπάνο να τραβιούνται από την μύτη,παίζοντας πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. 
Ωραία τα μαθήματα περί δήθεν ελευθερίας καί δικαιωμάτων αλλά εδώ τέτοια πράγματα δεν τα βλέπουμε ούτε στα όνειρά μας.

            Τελικά διώκεται η ορθοδοξία στην Αλβανία; 
Παρασημοφόρηση τού πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα από τον ΕΛΛΗΝΑ Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον τίτλο «Μέγας Σταυροφόρος τού Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων τού Παναγίου Τάφου»! 
Τι δεν καταλαβαίνετε φίλες καί φίλοι; Ο Αλβανός πρωθυπουργός «Μέγας Σταυροφόρος»!!! 
Αντιλαμβάνεστε το αλβανικό πνεύμα ανεξιθρησκείας πού όμοιό του δεν θα το συναντήσει κανείς πουθενά στον κόσμο;
 Άντε βρε απατεώνες να δούμε πότε θα έρθει εκείνη η μέρα πού θα σας πάρει ο κόσμος με τις πέτρες πού δηλητηριάζετε γενιές ολόκληρες δύο λαούς. 
Αντιλαμβάνεστε την προπαγάνδα πού δηλητηριάζει την Ελλάδα καί τα πραγματικά της συμφέροντα πού εν προκειμένω είναι οί Έλληνο-Αλβανικές σχέσεις;  

                                          
   Να σημειωθεί πως η μητέρα τού Έντι Ράμα είναι από τη Χιμάρα

http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2016/12/blog-post_2.html

Φτάνει πιά η προπαγάνδα

Αυτή η φωτογραφία δίνει μήπως την αίσθηση πως κάποιος προσπαθεί να «εξοντώσει» κάποιον; 
Αυτή η φωτογραφία με τούς ηγέτες ΟΛΩΝ των θρησκευτικών δογμάτων της Αλβανίας με τον πρώην πρόεδρο της χώρας σε επίσημη συνάντηση,δείχνει περιορισμό της όποιας θρησκευτικής δραστηριότητας; 
Δίνει την αίσθηση αυτή η φωτογραφία πως διώκεται η ορθοδοξία στην Αλβανία; 
Αν ισχύει κάτι αντίθετο γιατί δεν καταγγέλεται επιτέλους από τον ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας,ενώ αντιθέτως ο ίδιος ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙΤΑΙ από το ίδιο το αλβανικό κράτος; 
Φαντάζεται κανείς μία παρόμοια φωτογραφία γιά παράδειγμα στην Ελλάδα από όλους αυτούς πού δήθεν κόπτονται γιά δικαιώματα εθνικά καί θρησκευτικά;

  Γιατί ο Έλληνας ιστορικός καί συγγραφέας Κώστας Μπίρης αναφέρει ως Αρβανίτες-Αλβανούς τούς Χιμαριώτες καί ότι δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα; 
Ήταν «ανθέλληνας»; μήπως «προδότης»; 
Μήπως ο ίδιος ήταν μέρος κάποιας παγκόσμιας ανθελληνικής συνωμοσίας; 
Μήπως ήταν τελικά ΚΑΙ αυτός «Εβραίος»;
 Ποιός ξέρει; Το «πατριωτικό κούτελο» καί λοιπές εθνικές επαναστατικές δυνάμεις τι έχουν να πούν γιά όλα αυτά τα οποία εξυφαίνονται είς βάρος τού «ελληνισμού»; 
Τελικά,πετάει ο γάϊδαρος;

Γιατί ο Έλληνας ιστορικός Ιωάννης Βλαχογιάννης(να ήταν μόνο αυτός πού λέει τέτοια πράγματα...καλά θα ήταν) λέει πως ο Σπυρομήλιος καί οί Χιμαριώτες δεν γνώριζαν ούτε μία λέξη ελληνική όταν εμφανίστηκαν γιά πρώτη φορά στο Μεσολόγγι στα 1824;
Ο Βλαχογιάννης εκτελούσε κάποιο «ανθελληνικό» σχέδιο όταν τα έγραφε αυτά;
Ήταν τελικά «Εβραίος»;
Ήταν Μασσώνος ή τον είχαν στρατολογήσει σκοτεινές συμπαντικές δυνάμεις;
Αλήθεια,το «πατριωτικό κούτελο» τι γνώμη έχει γιά όλα αυτά;

 Μπορεί κανείς να μας υποδείξει έστω καί ΕΝΑΝ ΑΝΩΤΑΤΟ κρατικό αξιωματούχο τού ελληνικού κράτους πού να προέρχεται από τούς «Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους»(ούτε οί ίδιοι πού τα λένε αυτά δεν τα πιστεύουν) της Θράκης;

Tελικά διώκεται ο Χριστιανισμός στην Αλβανία;

 Ο Henry Skene στα 1848 αναφέρει πως οι Χιμαριώτες ,οι Παργινοί καί οι Σουλιώτες ήταν βέροι Αλβανοί. 
Καί όπως αντιλαμβάνεστε φίλες καί φίλοι η παγκόσμια συνωμοσία κατά τού «ελληνισμού» είναι καί τεράστια καί σε βάθος χρόνου.
 Ε, Γιωργάκη εθνοκούτελε;

Εκεί πού η Ελλάδα θα μπορούσε εύκολα να κάνει φιλότιμη πολιτική στην Κάτω Ιταλία με τούς Έλληνες καί Αρμπερέσηδες,στην Αλβανία,στο Κοσσυφοπέδιο,στα Σκόπια,στο Μαυροβούνιο με τούς Αρβανίτες,κλίκες την κατευθύνουν συνεχώς προς την ΑΝΑΤΟΛΗ!
 Πάντα προς τα εκεί κάποιοι κατευθύνουν την Ελλάδα δείχνοντάς μας συνεχώς τον «μικρασιατικό ελληνισμό»,τούς Πόντιους,τούς Καππαδόκες,τούς Σμυρνιούς,τη Μαύρη Θάλασσα,τη Ρωσία,το Καζακστάν καί όλη τη γνωστή λαίλαπα την ανατολίτικη. 
Η Ελλάδα θα μπορούσε να ασκήσει μία έντιμη καί γνήσια ελληνική πολιτική λοιπόν με τούς Αρμπερέσηδες καί Έλληνες της Ιταλίας καί δεν κουνιέται λέμε φύλο.
Το ίδιο με τούς Αλβανούς παντού καί πάλι όμως μας δείχνουν προς την Ανατολή!
ΜΟΝΟ προς αυτή την κατεύθυνση.
Να μην βλέπει ο Έλληνας προς άλλη κατεύθυνση.

Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Πάντως,προσπαθούν...

Προσπαθούν οί Αλβανοί καί κάποια στιγμή παίζει να τα καταφέρουν...

Φίλοι αλλά καί μη φίλοι,το ξέρετε πως οί Αλβανοί προσπαθούν εκατοντάδες χρόνια,είτε με τυράννους, είτε με δικτάτορες, είτε με κομμουνισμούς,είτε με βασιλιάδες,είτε με δημοκρατίες,να εξολοθρεύσουν τούς βορειοηπειρώτες αλλά μέχρι σήμερα δεν τα έχουν καταφέρει;
Ξέρετε πόσους αιώνες ολάκερους προσπαθούν να εξαφανίσουν αυτούς τούς γίγαντες τούς βορειοηπειρώτες οί Αλβανοί καί να μην μπορούν να καταφέρουν τίποτα;
Τίποτα απολύτως λέμε.
Εδώ εξαφανίστηκαν οί ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου,της Τουρκίας,της Ρουμανίας,των Σκοπίων,της Ρωσίας(λάθος υπάρχουν ακόμα καμμιά 30 εκατομμύρια «Έλληνες),της Βουλγαρίας,της Ουκρανίας,της Σερβίας καί αυτοί οί Αλβανοί πολεμάνε ακόμα να ...σφάξουν τούς βορειοηπειρώτες καί να μην λένε να τα καταφέρνουν ούτε βήμα.
Πάντως οί άνθρωποι ομολογουμένως ό,τι μπορούν κάνουν.
Ποιά είναι τα εκλογικά ποσοστά των εκατοντάδων χιλιάδων «ελλήνων» της Αλβανίας είπαμε;
(το επιχείρημα καί γιά το τελευταίο είναι έτοιμο βέβαια από τούς...ελλάνιους,απλά νοθεία, καί λύνεται όπως αντιλαμβάνεται κανείς καί αυτό το πρόβλημα.Τώρα εάν στην μετακομμουνιστική Αλβανία εποπτεύονται οί εκλογικές διαδικασίες της χώρας από διεθνείς οργανισμούς,υπάρχει καί γιά αυτό ακράδαντο επιχείρημα πού καθηλώνει:παγκόσμια συνωμοσία κατά τού...ελληνισμού.Πάντως όπως καί να έχει το πράγμα,η Αλβανία δεν έχει φτάσει ακόμα σε επίπεδο γραικυλίας πού κάποτε ψήφιζαν καί τα δέντρα καί προσφάτως είχε ψηφίσει όλο το Καζακστάν,η μισή Γεωργία καί το μισό Τατζικιστάν.Καί όλα αυτά καί με δικαστικά πορίσματα παρακαλώ καί με την ευγενική έγκριση τού...«πατριωτικού μετώπου»...).

Στη φωτό βλέπουμε την τεράστια πολιτιστική καταστροφή πού συντελείται στην Αλβανία στούς βορειοηπειρώτες της Χιμάρας.
ΚΟΥΙΖ:τα τσιμέντα της φωτό πόσο αρχαία είναι;
Η παραλία μίκρυνε ή απλώθηκε περισσότερο η θάλασσα μετά από τεχνητό τσουνάμι πού προκάλεσαν ανθελληνικοί κύκλοι της Αλβανίας;
Καταλάβετέ το καλά καί ψάξτε το αυτό το οποίο λέω φίλες καί φίλοι: το «βορειοηπειρωτικό» το υποκινεί το Πατριαρχείο καί το ελλαδίτικο ιερατείο καί κρύβεται από πίσω κάλυψη πολλών καί αντίθετων ακόμη συμφερόντων. Ο μόνος καί κύριος στόχος είναι η δηλητηρίαση των Έλληνο-Αλβανικών σχέσεων καί τίποτα άλλο.

 «Έλληνας πολίτης μουσουλμανικού θρησκεύματος»(σαχλαμάρες δηλαδή,κανένας ελληναράς δεν πιστεύει κάτι τέτοιο να ισχύει) από την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης κατέχει κάποιο πανεπιστημιακό αξίωμα σε ελληνικό μορφωτικό ίδρυμα;

 KOYIZ: Γιά ποιούς λόγους οί Χιμαριώτες καθυστέρησαν να λάβουν μέρος στην Επανάσταση τού 1821 κατά 3 ολόκληρα χρόνια; 
(απαντήσεις εκπροσώπων τού ιερατείου καί άλλων εθνοπαραθρησκευτικών οργανώσεων όπως τού «πατριωτικού μετώπου καί κουτέλου» γίνονται αποδεκτές).

 Μας λένε συνεχώς γιά τούς ορθοδόξους Χιμαριώτες ενώ συστηματικά μας αποκρύβουν τούς μουσουλμάνους Χιμαριώτες καί είναι φανερό πως αυτό γίνεται ώστε μην τυχόν χαλάσει η ορθόδοξη στρούγκα τους(βλέπε πελατεία καί χειραγώγηση). 
Πρόκειται δηλαδή γιά την κλασσική θρησκειακή διαίρεση των Αλβανών στα χρόνια της τουρκοκρατίας,πού έπαιζε «μπάλα» παρέα με το Πατριαρχείο γιά να κρατούν το πόπολο συνεχώς ελεγχόμενο καί υποταγμένο. Παράδειγμα λοιπόν εξισλαμισμένου ΑΡΒΑΝΙΤΗ Χιμαριώτη έχουμε τον Λιάζ Πασά πού παραχώρησε τα περίφημα προνόμια της Χιμάρας έναντι τού οθωμανικού κράτους.


Ο Χριστόφορος Περραιβός στα «ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» 1836 μας λέει πως οί Χιμαριώτες ήταν Αλβανοί της φυλής των Λιάπηδων. 
Τούς αναφέρει ως αρχικλέφτες,πανβρώμικους καί ότι μιλούν την αλβανική γλώσσα καί μάλιστα πως λίγοι από αυτούς μιλούν την ελληνική(καί αυτοί μόνον άνδρες λόγω της μισθοφορίας τους). 
Ο Περραιβός,κατά την προσφιλή τακτική των γραικύλων πού καμώνονται τούς απογόνους των αρχαίων Ελλήνων(!!!) ενώ πρόκειται γιά ό,τι σάπιο έχει υπάρξει στην Ευρώπη,μήπως ήταν καί εκείνος «ανθέλλην»; Μήπως καί ο Περραιβός λοιπόν εκτελούσε κάποιο σχέδιο είς βάρος τού «ελληνισμού»; 
Γιά γέλια καί γιά κλάματα είστε ψευτοελληναράδες.


 «Έλληνες καί Αλβανοί είναι απόγονοι των Πελασγών» έλεγε ο στρατηγός Σπυρομήλιος,μας λέει ο Βασίλειος Ζώτος ο Μολοσσός. 
Καί μάλιστα όπως γράφει στο έργο του ο Μολοσσός,έχει την έγκριση τού ίδιου τού Σπυρομήλιου! 
Τελικά,μήπως ήταν «ανθέλλην» καί ο Σπυρομήλιος; 
Μήπως ήταν καί εκείνος «Οβριός»;

...«ανθελληνικά» σχέδια κρύβονται πίσω από τις κατεδαφίσεις κτιρίων στην Κρήτη. Τελευταίες «πληροφορίες» αποκαλύπτουν παγκόσμιο σχέδιο ανθελληνικής συνωμοσίας από την ...Χιμάρα(βλέπε Χιμαραίοι) μέχρι την Κρήτη,με πρωταγωνιστή το βαθύ αλβανικό κράτος καί των μυστικών του(ανθελληνικών) υπηρεσιών. Η τρομοκρατία των ...Αλβανών είς βάρος τού «ελληνισμού» δεν θα περάσει...

 Οί εννέα στούς δέκα περιηγητές,ιστορικούς καί συγγραφείς οί οποίοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα καί την Αλβανία ταυτίζουν τούς Αλβανούς με τούς αρχαίους κατοίκους των περιοχών αυτών. 
Ακόμη καί εκείνοι πού δεν επισκέφτηκαν τούς τόπους αυτούς,μελετώντας όμως την ιστορία καί τα ιστορικά στοιχεία από την αρχαία καί μεσαιωνική γραμματεία,ταυτίζουν τούς Αλβανούς με τούς αρχαίους Έλληνες,τούς προγόνους όλων αυτών Πελασγούς καί μας περιγράφουν στα έργα τους τις συγκρίσεις των εθίμων καί των παραδόσεων των αρχαίων αυτών λαών με τούς Αλβανούς ή Αρβανίτες. 
Δεν μας λένε ούτε γιά Βλάχους ούτε γιά ανύπαρκτους Πόντιους ούτε καί στην ουσία γιά κάποιον άλλον λαό. 
Το επίκεντρο τού ενδιαφέροντός τους όλων αυτών των ιστορικών ερευνητών καί συγγραφέων πού επισκέφτηκαν καί ασχολήθηκαν με Ελλάδα καί Αλβανία είναι οί Αρβανίτες-Αλβανοί. 
Δυσκολοχώνευτα πράγματα αλλά δεν φταίω εγώ γιά όλα αυτά φίλες καί φίλοι. 
Τώρα,εάν κάποιοι δεν εννοούν να τα δεχτούν όλα αυτά καί εκείνα είναι ένα άλλο θέμα πού αγγίζει κάποιον άλλο τομέα της επιστήμης. 
Bλάμηδες καί Βλάμισσες το κεφάλι ΨΗΛΑ !

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

H Πατρίδα είναι μία

Οι Αλβανοί στο έπος της Αλβανίας
Αλβανία: Το δαχτυλίδι και η εξαφάνιση μυστήριο του βρετανικού βομβαρδιστικού. 
Η εντιμότητα ενός Αλβανού χωρικού, ήταν το «κλειδί» που έλυσε το μυστήριο της εξαφάνισης ενός Βρετανικού βομβαρδιστικού Χάλιφαξ το 1944. 
Τη λύση στο μυστήριο έδωσε ένα χρυσό δαχτυλίδι. 
Ο Γιάχο Κάλα είχε βρει το δαχτυλίδι τη δεκαετία του '60, όταν το σταλινικό καθεστώς του Εμβέρ Χότζα είχε καταστήσει την Αλβανία ένα περίκλειστο φρούριο. 
Ο Τζεμίλ Κάλα, γιος του αγρότη είπε ότι το δαχτυλίδι του το έδωσε ο πατέρας του όταν εκείνος παντρεύτηκε το 1971.
                                              

         Άγνωστο το τι είδους κρίση ευσυνειδησίας «χτύπησε» την ελληνόφωνη βικιπαίδεια,τέλος πάντων αξίζει προσοχής.Τώρα,εάν αλλάξει κάτι στο μέλλον από αυτό το «πόνημα» κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί σε τούτο τον κόσμο.Γιά καλό καί γιά κακό πάντως το κρατήσαμε.

Ορθόδοξοι Αλβανοί των Σκοπίων

Η αλβανική ουρά της «Κόκκινης Προβιάς»

Αφιέρωμα στις ψυχροπολεμικές παραστρατιωτικές επιχειρήσεις της CIA και της Ιντέλιτζενς Σέρβις στην Αλβανία με ορμητήριο την Ελλάδα (επιχειρήσεις «Διάβολος»/«OBOPUS» και «Πολύτιμος») θα σκιαγραφήσουμε τη σχετική εμπλοκή των ελληνικών κυβερνήσεων και μηχανισμών ασφαλείας, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της CIA. 

Μια πρώτη βασική διαπίστωση είναι η στενή διαπλοκή αυτών των δραστηριοτήτων με το στήσιμο των ακροδεξιών μηχανισμών «ανορθόδοξου πολέμου», που στην περίπτωση της Ελλάδας έγιναν γνωστοί σαν «Πρόγραμμα Κόκκινη Προβιά». Ποιες ελληνικές υπηρεσίες εμπλέκονταν -και πώς- στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά της Αλβανίας; 

Σύμφωνα με την ενδοϋπηρεσιακή επισκόπηση ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε μετά το φιάσκο της «Ομάδας Μηλιά», το πρόγραμμα προϋπέθετε στενή συνεργασία της CIA με δυο ελληνικές υπηρεσίες: την ΚΥΠ (ΔΥΠΛ το 1949-51 και ΚΥΠΕ το 1951-53) και τη Διεύθυνση Αλλοδαπών (Δ.Α.) του υπουργείου Εσωτερικών, όπως είχε μετονομαστεί επί Μεταξά η Υπηρεσία Ασφαλείας του Κράτους (ΥΑΚ).Η Ελλάδα και οι Αλβανοί γείτονές της

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)