«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Κανούν

Πολύ «λίγο» καί «μικρό» αυτό το περί εξισλαμισμού.Καί πολύ εύκολη προσπέραση τόσων άλλων παραγόντων πού οδήγησαν στο γεγονός αυτό.Δεν είναι άλλωστε καί το μοναδικό.Η μισή Κρήτη(μιάς καί αναφέρεται ο συγγραφέας στούς Κρητικούς) είχε εξισλαμιστεί καί αυτό ακριβώς δεν κατατάσσει με την ανάλογη ελαφρότητα των Λεκ τον...μισό κρητικό πληθυσμό,εν αντιθέσει τού άλλου μισού πού δεν ακολούθησε τα ...λίγα Λεκ.Αυτά γιά την αγαπημένη Κρήτη,γιά να μην πιάσουμε καί την υπόλοιπη ελλαδική επικράτεια πού έτσι κι αλλιώς επικρατεί συστηματικό ιστορικό σκότος.Στην τόση ωραία προσπάθεια αυτού τού άρθρου αδυνατώ σε κάποια σημεία ομολογώ να κατανοήσω την ελαφρότητα με την οποία διατυπώνονται αλλά καί άλλα πού αντιπαρέρχεται ο συγγραφέας.Γιά να ξαναπιάσουμε λοιπόν την Κρήτη,στα Σφακιά πού δεν είχαμε κάποιο «διάλειμμα» της παράδοσης τού συγκεκριμένου εθίμου μιάς καί δεν μεσολάβησε κάποια παρόμοια πολιτειακή κατάσταση όπως στην Αλβανία πού πολύ ορθά επισημαίνει ο αρθρογράφος,στα Σφακιά λοιπόν στην γνωστή μεγάλη βεντέτα με τούς Σαρτζετάκηδες καί Ταμπάκηδες δολοφονήθηκε γυναίκα την ώρα πού μοιρολογούσε πάνω στο μνήμα τού νεκρού από την ίδια αυτή βεντέτα! Οποία ανανδρεία καί καταδίκη αυτής της πράξης!Μα δεν πρέπει να μας διαφεύγει ποτέ η ανθρώπινη αδυναμία σε παρόμοιες καταστάσεις πού ως γνωστόν καμμία αξία δεν θα είχε ο κανόνας χωρίς την ίδια εννίοτε εξαίρεσή του!Πάντα γίνονταν καί πάντα θα γίνονται λοιπόν οί «υπερβάσεις» γιά να τις στηλιτεύει αυτός ακριβώς ο κανόνας!Αυτή η αιώνια φύση τού ανθρώπου καί ουδεμία άλλωστε αξία θα είχε από μόνος του ένας κανόνας!
Δεν γνωρίζω την ακριβή πληροφόρηση αυτή καθαυτή τού αρθρογράφου καί γιά παράδειγμα θα αναφερθώ στην γυναίκα πού παραβιάζει τον εθιμικό νόμο.Ίσως να είναι καί έτσι αλλά μπορεί όμως να μην πρόκειται καθόλου γιά παραβίαση τού κανόνα αλλά να επρόκειτο γιά την περίπτωση πού η γυναίκα ελλείψει ανδρός να αναλαμβάνει η ίδια τον ρόλο τού εκδικητή,έναν ρόλο πού σύμφωνα με το κανούν απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία καί πού «μετατρέπει» την γυναίκα σε «ορκισμένη παρθένα» κατά το ιερό τούτο έθιμο.Ορκίζεται δηλαδή αγαμία καί αναλαμβάνει τον ρόλο τού προστάτη-άνδρα των υπολοίπων μελών της οικογενείας.Από το σημείο αυτό καί μετά η γυναίκα ντύνεται ως άνδρας,φέρει οπλισμό,παρίσταται σε καφενείο κλπ. ακολουθώντας όλη εκείνη την συμπεριφορά πού χαρακτηρίζει τα τού ανδρός σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το κανούν δεν εμφανίστηκε «ξαφνικά» από ανθρώπους πού ζούσαν σε σαλόνια καί μιά κάποια αιφνίδια μεταβολή τούς μετέτρεψε σε βεντετιστές με ολόκληρο πολύπλοκο σύστημα κανόνων συμπεριφοράς,ανδρισμού,αντιπαλότητας κλπ.κλπ.(Άλλωστε ο Τούρκος δεν ήταν ο πρώτος κατακτητής καί δεν γίνεται κατανοητό γιατί το Κανούν να θέλει να διαχωρίσει ειδικά έναν συγκεκριμένο κατακτητή.Το Κανούν καί το κάθε «κανούν» έχει να κάνει με τις αυτές καθαυτές παραδόσεις ενός λαού καί με την βαθιά κοινωνική του δομή καί νοοτροπία).Απλώς καταγράφτηκε γιά πρώτη φορά,όχι ότι δημιουργήθηκε.Μιλάμε γιά εποχές πού ο άνθρωπος δεν έχει μπεί στην τεχνολογική καί μεταγενέστερη εποχή της «εξημέρωσης».Ρίξτε μιά ματιά στην Ευρώπη καί στα Βυζάντια γιά την εποχή πού αναφερόμαστε να δείτε πού ήταν κυριολεκτικά βουτηγμένες καί βουτηγμένα στο αίμα παρά τις πόλεις τους καί τις θαυμάσιες οικοδομικές κατασκευές τους.Τώρα,γιά κάποιους λόγους καί αιτίες,κάποιοι λαοί ίσως να ήταν αν θέλετε πιό αιμοβόροι,πιό εύθικτοι(;) καί πιό «απολίτιστοι» από κάποιους άλλους καί λόγω της κοινωνικής δομής τους κατά πατριές να διατηρούσαν ακόμη αρχέγονες παραδόσεις,ήθη καί έθιμα.Μπορεί ακόμη να το είχαν «μέσα τους» ,πού λένε, κάποιοι λαοί,χωρίς βέβαια να αψηφούμε ακόμη καί την γεωγραφική τους περιοχή.Ίσως.Τέτοια πράγματα απαιτούν πολύ πιό βαθιές αναλύσεις καί όχι φυσικά «ξεπέτες» εκ του ασφαλούς προχείρου.

Το έθιμο αυτό,η ψυχοσύνθεση θα λέγαμε της αντεκδίκησης,της αίσθησης της τιμής εύκολα θα πρόσθετε κανείς, είναι ένα παναλβανικό φαινόμενο πού χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τον λαό αυτόν.
Γιά αυτό ακριβώς δεν υπάρχει μόνο το Κανούν τού βορρά αλλά καί της Λιαπουριάς καί της Τοσκαριάς.Της βορείου Αλβανίας εμπεριέχει στοιχεία θα λέγαμε κάπως ιδιαίτερα καί θα τολμούσα να πω πως διαφυλλάσει μιά πιό καθαρή καί ανόθευτη ίσως μορφή,πού η απαρχή του χάνεται στα βάθη της πελασγικής προϊστορίας.
Flag of Albania from 1914 to 1920

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)