«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Οί Αλβανοί στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας

H ηπειρωτική Ελλάδα προσέφερε ΑΛΒΑΝΟΥΣ κλέφτες καί ληστές κατά την Επανάσταση τού 1821 ! 
Ο συγγραφέας απευθύνεται στούς Έλληνες διπλωμάτες λέγοντας πως πρέπει να κατανοήσουν αυτό το ιστορικό γεγονός ! 

Η κατάσταση της στερεάς Ελλάδας μοιάζει με αυτήν των ορεινών της Σκωτίας ! 

Η φουστανέλα διαδραμάτισε στην Ελλάδα τον ίδιο ιστορικό ρόλο όπως ο επενδύτης των Σκώτων στην πατρίδα τους ! 

Αυτά γράφει στο έργο του "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" στα 1868 ο Διονύσιος Θερειανός.

Σκούποι - Σκόπια
ΙΛΛΥΡΙΔΑ - ΔΑΡΔΑΝΙΑ

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Oί καριέρες των...μακεδονομάχων

Άλλος ένας εθνοδεξιός πατριώτης πρώτης γραμμής ο Νίκος Ταχιάος,βέρος Μακεδονομάχος καί τούτος καί υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με το πατριωτικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. 

Φαίνεται πως η αλβανοφαγία ταυτίζεται απόλυτα με την κεμαλολαγνεία καί ρωσολαγνεία γιά το καλό βέβαια της Ελλάδας μας καί της Μακεδονίας μας. 

Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία καί γενικώς τα δεξιά-πατριωτικά κόμματα πάντοτε σέβονταν τον Τούρκο Μπαμπά Κεμάλ Ατατούρκ καί έτσι εξηγείται η άνεση με την οποία φωτογραφίζονται τα διάφορα στελέχη τού κόμματος αυτού κάτω από το πορτρέτο τού Μεγάλου Μπαμπά. 
Πού τόσο εντέχνως καί διόλου τυχαία ο Τούρκος Πρόξενος της Θεσσαλονίκης τούς τραβολογά να φωτογραφίζονται κάτω από το προτρέτο τού πραγματικού δημιουργού της κατατρεγμένης καί «Προσφυγομάνας» Νέας Πόλης της Θεσσαλονίκης.

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Οί ΑΛΒΑΝΟΙ στην Βοιωτία,Αττική καί Πελοπόννησο

Ο Διονύσιος Σουρμελής στο έργο του περί της Πόλεως των Αθηνών στα 1846 αναφέρεται στούς Αλβανούς της Αττικής πού δεν είναι άλλοι φυσικά από τούς Αρβανίτες. 
Μας λέει πως πολλοί Αλβανοί μετά τον θάνατο τού Αλβανού Πολέμαρχου Σκεντέρμπεη,γιά να αποφύγουν την αιχμαλωσία καί την σφαγή από τούς Οθωμανούς κατέφυγαν στην Αττική,την Βοιωτία καί την Πελοπόννησο.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόσφυγας καί ο Κεμάλ

Ο πατριώτης Μακεδονομάχος,Πόντιος καί απευθείας απόγονος τού ηρωϊκού Βουκεφάλα Παναγιώτης Ψωμιάδης,φωτογραφίζεται με τον Τούρκο πρόξενο της Θεσσαλονίκης με φόντο το πορτρέτο τού Κεμάλ Ατατούρκ. 

Δεν είχε καν την ευθιξία καί την τόλμη ο πρόσφυγας Μακεδονομάχος να φωτογραφηθεί παραδίπλα ώστε να μην υπάρχει στο πλάνο ο υποτίθεται σφαγέας των προγόνων του Ποντίων καί άλλων ανατολιτών. 

Με τα καμώματά τους αυτά οί διάφοροι παρατρεχάμενοι πατριώτες Πρόσφυγες πού συνεχώς καί αδιαλείπτως ωρύονται γιά τα κακοπαθήματά τους,δεν ξέρω αν τελικά πείθουν γιά τον πόνο των ...χαμένων πατρίδων τους. 

Καί όπως έχω ξανατονίσει φίλες καί φίλοι,οί πονεμένοι πρόσφυγες πάντα θα έχουν να πούν έναν καλό λόγο γιά τούς ξεπαστρευτές τους,όχι όμως γιά τούς «άκαρδους» καί «ρατσιστές» «βλαχοντόπιους».

Το ότι στη Μακεδονία καί στη Θράκη τα κουμάντα -με διάφορους τρόπους- τα έχουν εδώ καί κάμποσο καιρό οί σύμμαχοι Ρώσοι καί Τούρκοι είναι ...υπογείως γνωστό καί αδιαμφισβήτητο. 
Το θέμα είναι όμως όπως πάντα η...απελευθέρωση της βόρειας Ηπείρου από τούς Αλβανούς πού τούς βάζουν οί ...Τούρκοι να κλέβουν τα οικόπεδα των Χιμαριωτών καί των υπολοίπων «Ελλήνων»,πού όλοι τους μαζί φτάνουν δεν φτάνουν ως εκλογική δύναμη το γνωστό μας ΚΚΕ μ-λ σε ποσοστά.

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Η Ύδρα καί οί Αλβανοί

Ο Διονύσιος Σουρμελής στα 1846 στο έργο του "ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ",γράφει πως το νησί της Ύδρας στην εποχή τού Μοροζίνι ήταν ακατοίκητο καί ότι αργότερα κατοικήθηκε από τούς Αλβανούς της Αργολίδας στα 1715 περίπου. 

Ποιοί ήταν εκείνοι οί Αλβανοί όπως τούς καταγράφει ο Σουρμελής αλλά καί ΟΛΟΙ οί συγγραφείς της εποχής εκείνης αλλά καί αιώνες πριν,δεν θα είναι καί δύσκολο να κατανοήσει ο καθένας μιάς καί φυσικά επρόκειτο γιά τούς γνωστούς Αρβανίτες ή «παλιΑρβανίτες» καί «τουρκΑρβανίτες» των μετεπαναστατικών χρόνων της επίσημης ιστοριογραφίας,εκείνων δηλαδή πού δημιούργησαν τον ελληνικό τόπο.

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Kορωπί καί Αλβανοί

Ο Διονύσιος Σουρμελής στο έργο του "ΑΤΤΙΚΑ" αναφέρεται στούς κατοίκους τού Κορωπίου πού δεν ήταν άλλοι φυσικά από τούς Αλβανούς τούς δικούς μας αλλιώς Αρβανίτες. 

Καί τρεχάτε ειδήμονες «ιστορικοί» καί φιλόλογοι της κακιάς ώρας να αποδείξετε γιά μία ακόμη φορά πως ΚΑΙ ο Σουρμελής έκανε λάθος καί πως τελικά δεν ήταν Αλβανοί αλλά ...Αρβανίτες πού είναι...«έλληνες» πού ήρθαν από το Άρβανον της...βορείου Ηπείρου... 

ΤΡΟΜΑΡΑ ΣΑΣ...

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Κοσσυφοπέδιο - Δαρδανία

 Κοσσυφοπέδιο - Δαρδανία 1998 - 1999

Σέρβοι στρατιωτικοί καί παραστρατιωτικοί σε πλιάτσικο 
καί καταστροφή αλβανικών χωριών στο Κοσσυφοπέδιο.

 Μαζί με την απώλεια τού σπιτιού της 
καί η απώλεια όλης της φαμίλιας της.
 Joachim Ladefoged

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Η κόκα-κόλα πάει με όλα

Ο ιδιοκτήτης μαζικών μέσων ενημέρωσης καί πολλών άλλων ιστοσελίδων πατριωτικού καί θεολογικού ενδιαφέροντος,όπως καί ιδιοκτήτης μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών(πού πουλάει τα γενόσημα των εταιρειών του δύο καί τρείς φορές πάνω από τον μέσο όρο στην Ευρώπη) είναι βαθύτατα άνθρωπος τού Θεού καί πιστός χριστιανός. 

Πρόκειται γιά καλοκάγαθο άνθρωπο πού τού αρέσουν πολύ οί...κοκακόλες σε σημείο παραμόρφωσης τού προσώπου,οί προφητείες των διαφόρων Αγίων αλλά καί τα διάφορα ...πισωκίνητα,όπως ο ίδιος τα αποκαλεί,μοντέλα πού καθημερινά παρουσιάζονται από τα ενημερωτικά του έντυπα.

Κοκα-κόλα λοιπόν,Παΐσιος,κυλοτάκια καί ...άγιος ο Θεός γιά τον πατριώτη μεγαλοβιομήχανο πού δεν κρατιέται μιάς καί η πολύ κοκακόλα τον έχει βαρέσει κατακούτελα. 
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω ο συγκεκριμένος κοκακολάκιας,φυσικά θα τού ήταν αδύνατο να μην ήταν καί φανατικά αντιαλβανός. 
Διότι ως γνωστόν,το να είναι κανείς άνθρωπος τού καλού Θεού,λάτρης των αναψυκτικών(το βασιλικό ρόφημα της ρωμέϊκης πλουτοκρατικής νομενκλατούρας ως γνωστόν βεβαίως) καί πορνοπροαγωγός μελλοντικών επισκεπτριών στον «χώρο σας» υψηλών προδιαγραφών,θα ήταν αδύνατο όπως είπαμε ο συστημικός αντιαλβανισμός να μην συμπλήρωνε το καρέ. 

Όλα καλά συναγωνίστριες καί συναγωνισταί καί ο αγώνας γιά τη μπατρίδα συνεχίζεται.

Ανάβυσσος καί Αλβανοί


Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

ΕΕΕΕΕΕΕΕΕρχονται καρντάσια !

Επιτέλους,οί ρώσικοι πύραυλοι πού σύντομα θα βρίσκονται στην Τουρκία,θα έχουν σκοπό να προστατεύουν το Σεπτό μας Οικουμενικό Πατριαρχείο καί τον Άγιο Πατριάρχη μας !

H Mακεδονία είναι ελληνική

Ο Μακεδόνας Ιβάν συνεχίζει με πείσμα καί με τη βοήθεια όλων των Αγίων να κρατά την Μακεδονία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ! 
Με πρόσφυγες καί λοιπούς Ανατολίτες η μάχη γιά την Μακεδονία μας συνεχίζεται...

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Πόρος

«Το νησί αυτό (Σ.τ.σ. ο Πόρος,παλαιότερο όνομα Καλαβρία),έχει περιφέρεια 18 μίλια. 
Κατοικείται τώρα από τούς απογόνους των Αρχαίων Μακεδόνων,οί οποίοι λέγονται Αλβανοί ή Αρναούτες,μία φυλή γιά την οποία θα έχουμε συχνά την ευκαιρία να μιλήσουμε,κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας στην Ελλάδα...».
Edward Daniel Clarke
London 1814


Το τουρκόφιλο Πατριαρχείο στην Ελλάδα

Αναρωτιέμαι φίλες καί φίλοι με ποιό δικαίωμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο επεμβαίνει στα εσωτερικά τού ελληνικού κράτους καί μάλιστα με τα τού Συντάγματός του. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πού επί αιώνες έχει έδρα του την Τουρκία καί πού εκπροσωπεί υποτίθεται όλους τούς ορθοδόξους χριστιανούς της υφηλίου δεν έχει καμμία απολύτως δουλειά να επεμβαίνει στις υποθέσεις τού κάθε κράτους καί της κάθε κυβέρνησης. 

Πρόσφατα,στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης καί σε θέματα πού αφορούν μεταξύ της εκκλησίας της Ελλάδος καί τού ελληνικού κράτους,ασχέτως με το αν συμφωνεί η όχι κανείς με τούς νόμους πού ψηφίστηκαν ή όχι,είδαμε διάφορες συναντήσεις υψηλού διπλωματικού επιπέδου ανάμεσα στο Πατριαρχείο καί το ελληνικό κράτος στο θέμα γιά παράδειγμα της μισθοδοσίας των Ελλήνων κληρικών. 

Καί αναρωτιέμαι ειλικρινά φίλες καί φίλοι,με το θράσος τού τουρκόφιλου καί ελεγχόμενου κυριολεκτικά από την Τουρκία Πατριαρχείου,με ποιό δικαίωμα να επεμβαίνει σε εσωτερικά θέματα της Ελλάδος καί πού στην τελική αφορούν τις σχέσεις καί τις ίδιες τις συμφωνίες μεταξύ τού ελληνικού κράτους καί της εκκλησίας της Ελλάδος. 
Αλήθεια,σε άλλο κράτος ορθόδοξο καί χριστιανικό επεμβαίνει με τέτοιο κραυγαλέο καί προκλητικό τρόπο; 
Γιατί εδώ,δεν πρόκειται γιά κάποιο θεολογικό ούτε γιά θρησκειολογικό ζήτημα ώστε να δικαιολογείται έστω μιά κάποια εμπλοκή τού Πατριαρχείου,αλλά κυριολεκτικά γιά ζήτημα καθαρά πολιτικό καί πολιτειακό τού ελληνικού κράτους. 
Καί ομολογώ πως κάτι ανάλογο δεν νομίζω να θυμάμαι να έχει συμβεί σε ένα άλλο κράτος πού αφορά την ίδια την νομολογία του καί να έχει εμπλακεί το Πατριαρχείο. 

Τέλος πάντων καί η πρώτη φορά Αριστερά,φαίνεται πως ούτε αυτή τόλμησε να τα βάλει ευθέως με την παπαδίστικη μαφία αφού καί νερό μπόλικο έριξε στο κρασί της καί επέτρεψε στο Οικουμενικό καί ΤΟΥΡΚΟΦΙΛΟ Πατριαρχείο γιά μία ακόμη φορά να μας αποδείξει πως την Ελλάδα την κρατά γερά στο ζωνάρι του καί μάλιστα με χιλιόχρονο κόμπο άλυτο.

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

"Πρόσφυγες στη μητέρα πατρίδα"...

 2019 : "Πρόσφυγες στη μητέρα πατρίδα"...

Το 2022 κλείνονται φίλες καί φίλοι 100 χρόνια από την μαζική έλευση στην Ελλάδα των μικρασιατών ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 

Καί όμως τούτοι οί «έλληνες» συνεχίζουν μέχρι καί σήμερα να αισθάνονται «πρόσφυγες» καί να το διαλαλούν μάλιστα όπου βρεθούν καί όπου σταθούν. 

Μία περατζάδα στο διαδίκτυο με σχετική έρευνα στις κατατρεγμένες ιστοσελίδες τους θα το διαπιστώσει κανείς εύκολα. 
Θα διαπιστώσει επίσης τις συνεχείς καταγγελίες καί υβριστικούς χαρακτηρισμούς γιά τούς «ρατσιστές ντόπιους» πού τόσο άκαρδα φέρθηκαν στούς παππούδες καί προπαππούδες τους καί πού δεν τούς έδιναν «ούτε ένα ποτήρι νερό». 
Θα διαπιστώσει τούς υποτιμητικούς καί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς γιά τούς «υποανάπτυκτους ντόπιους» πού οί πρόσφυγες πρόγονοί τους τούς έκαναν σταδιακά «ανθρώπους» κλπ.κλπ. 

Δεν θα μπω στην διαδικασία γιά να συγκρίνω την κοινωνική καί οικονομική κατάσταση της εποχής σε σχέση με τον γηγενή πληθυσμό καί με τούς διαχρονικά κατατρεγμένους «πρόσφυγες» καί το τι έκανε ο καθένας από αυτούς στούς δικούς του τόπους σε προσωπικό καί υποτίθεται σε «εθνικό» καί σε συλλογικό επίπεδο γιατί θέλει ώρα πολύ,αν καί τα έχουμε αναλύσει επανειλημμένα. 

Προσωπικά,με ανατριχιάζει(γιά να μην πω κάτι άλλο) το μοτό όλων αυτών πού συνεχίζουν μέχρι σήμερα με πείσμα να αναπολούν την προσφυγική τους καί ξεριζωματική τους διαδρομή,θα λες πως ο ενστικτώδης καί φυσιολογικός αμυντικός μηχανισμός της λήθης ως υπέρτατο φάρμακο γιά την συνέχιση της ανθρώπινης ύπαρξης, απουσιάζει παντελώς. 

Ακούγοντας όλα αυτά μέσα από ένα ασταμάτητο κλαυθμό,μέσα από μία συνεχή αίσθηση καταφρόνιας καί μεμψιμοιρίας,θα νόμιζε κάποιος τρίτος παρατηρητής πως εδώ στην Ελλάδα οί γηγενείς κάτοικοι περνούσαν την χρυσή εποχή της καλοπέρασης καί της θεϊκής ευτυχίας καί πού ως καλοπερασάκηδες φέρθηκαν τόσο σκληρά στούς αδικημένους καί κατατρεγμένους «πρόσφυγες». 

1922 - 2019 :
 "Πρόσφυγες στη μητέρα πατρίδα"...

Ερυθραί (Κριεκούκι) καί Αλβανοί

Kριεκούκι η αλλιώς Ερυθραί στην Αττική κατά την αρχαιότητα καί Κριεκούκι είναι η ονομασία πού έδωσαν οί Αλβανοί άποικοι,μας λέει ο Διονύσιος Σουρμελής στο έργο του "ΑΤΤΙΚΑ". 
Κριεκούκι σημαίνει ο κοκκινοκέφαλος στην αλβανική γλώσσα καί πρόκειται στην ουσία γιά την ακριβή μετάφραση από το αρχαίο ελληνικό όνομα,μιάς καί οί κάτοικοί του φημίζονταν τουλάχιστον παλαιότερα γιά το οξύθυμο τού χαρακτήρα τους όπως ακριβώς καί στην αρχαιότητα. 
Πράγμα πού επιβεβαιώνει πως οί Αρβανίτες ήταν καί είναι οί γηγενείς κάτοικοι αυτού τού τόπου καί οί συνεχείς κάθοδοί τους δεν ήταν παρά η αέναη καί αρχέγονη μετακίνησή τους σε κοινά καί μητρικά εδάφη.

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Τι δεν καταλαβαίνεις;

Τι δεν καταλαβαίνεις ρομιέ καί «έλληνα» της κακιάς ώρας ; 

Το ρομέϊκο καί ελληνόφωνο Πατριαρχείο χρησιμοποιείται από τούς Τούρκους,από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ως ένα ισχυρό εργαλείο εκβιασμών καί απειλών είς βάρος της Ελλάδας ! 

Το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο καί η εβραιορθοξία του ήταν ο βασικός παράγοντας της πτώσης της Πόλης καί της εξάπλωσης των Οθωμανών στην Ελλάδα. 
Ήδη πριν ακόμη από την Άλωση,το Πατριαρχείο ως αρουραίος φρόντισε να εγκαταλείψει τον πρoηγούμενο Αυτοκράτορα καί να συμμαχήσει με τον νέο Σουλτάνο καί αφέντη του ώστε να κρατά αλυσωδεμένους όλους τούς ορθόδοξους λαούς της Ανατολής κάτω από την εξουσία τού Οθωμανού Σουλτάνου. 

Το ελληνόφωνο καί ρομέϊκο Πατριαρχείο, εχθροί καί φίλοι, δεν είναι καθόλου τυχαίο πού ο Οθωμανός Τούρκος συνεχίζει να το διατηρεί μέσα στην ίδια την έδρα του.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως ο ελληνόφωνος Πατριάρχης του, κάθε φορά έντεχνα προβάλλεται στις διάφορες πολιτικές καί διπλωματικές επαφές τού κράτους τους από τούς Οθωμανούς Τούρκους. 

Το ελληνόφωνο Οικουμενικό Πατριαρχείο φίλες καί φίλοι,ήταν είναι καί θα συνεχίζει να είναι ένα από τα στρατηγικά καί πολιτικά εργαλεία της Τουρκίας. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καί η ελλαδική εκκλησία με την εβραιορθοδοξία τους, είναι ο τάφος ο,τιδήποτε πραγματικά ελληνικού.

Έλληνες καί Αλβανοί


Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Το Κρανίδι αρχίζει να μιλά ελληνικά

Η επίσημη εφημερίδα της ελληνικής κυβέρνησης στα 1829 δημοσιεύει πως επιτέλους ανοίγει σχολείο στο Κρανίδι ώστε οί αλβανόφωνοι να μάθουν να μιλούν την ελληνική μιάς πού την αγνοούν παντελώς,κάτι πού συμβαίνει σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο.

Καί σίγουρα δεν χρειάζεται καν να αναφερθούμε στο ποιοί ήταν εκείνοι πού μιλούσαν την αλβανική γλώσσα καί πού αγνοούσαν παντελώς την ελληνική,αλλά σήμερα εδώ πού φτάσαμε γιά μία ακόμη φορά επιβάλλεται να φωνάξουμε γιά τα αυτονόητα : 
ότι πρόκειται φυσικά γιά τον Αρβανίτικο η Αλβανικό Λαό πού κάποτε στην Ελλάδα αποτελούσε την ραχοκοκαλιά της χώρας αυτής καί πού στούς ώμους του σήκωσε το κύριο βάρος τού Αγώνα τού 1821 !

Τώρα,όσον αφορά τα περί διγλωσσίας καί άλλα τινά πονηρο-ρομέϊκα παραμυθάκια,αφήστε το φίλες καί φίλοι... 
Στα χρόνια πού έρχονται θα μαθαίνουν στα παιδιά των παιδιών μας οί διάφοροι μελλοντικοί εθνικοί φωστήρες,πως όλοι αυτοί οί μετανάστες πού γέμισαν την Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια ερχόμενοι από όλες τις γωνιές της οικουμένης,στην πραγματικότητα ήταν...«έλληνες» πού ήταν ...«δίγλωσσοι». 
Άλλωστε έχουν αποδείξει το πόσο ικανοί ψεύτες είναι καί το τι αληθινά βιρτουόζοι της πλαστογραφίας όλοι αυτοί οί ελληνόφωνοι «δάσκαλοι» τού...γένους τού ρομέϊκου. 

Η "ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" 
Αίγινα,16 Ιανουαρίου 1829.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)