«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010

«Αρμπανάς και Αρμπανάδες»

« Ρωμαϊκή και Βυζαντινή κυριαρχία

Κατακτημένη από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η Ιλλυρία οργανώθηκε ως ρωμαϊκή επαρχία, (Illyricum), που διαιρέθηκε αργότερα στις επαρχίες της Δαλματίας και τηςΠαννονίας. Οι γαίες που συνιστούν τη σύγχρονη Αλβανία περιλαμβάνονταν στη Δαλματία. Αργότερα, την περιοχή εξουσίαζε η Βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία διαδοχικά πέρασε υπό την κυριαρχία της Βουλγαρικής και της Σερβικής αυτοκρατορίας.

Οι Βυζαντινοί συγγραφείς ονομάζουν τη σημερινή χώρα Αλβανία και τους κατοίκους Αλβανούς και Αλβανίτες από τον 11ο όμως αιώνα. Εκτός όμως της ονομασίας αυτής ιστορικά υπάρχουν κι άλλες:

  • Οι ίδιοι οι Αλβανοί ονομάζουν τους εαυτούς τους "Σκιπτάρ" και τη χώρα τους "Σκηπερία".
  • Οι δε Τούρκοι τους ονομάζουν "Αρναούτ".
  • Στη "γκέκικη διάλεκτο" η χώρα λέγεται "Άρμπεν" και οι κάτοικοι Άρμπνουερ - Αρμπινέοι (πληθ.) και Αρμπαναίοι
  • Οι Έλληνες εκ του προηγουμένου "Αρβανίτες".
  • Οι Σλάβοι ομοίως με τους Έλληνες Αρμπανάς και Αρμπανάδες»

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

Αλβανία: Νέο κόμμα για την ελληνική μειονότητα

Την ιδρυτική διακήρυξη για την ίδρυση νέου κόμματος της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, που φέρει την επωνυμία "MEGA" (σ.σ. τα αρχικά, στην αλβανική γλώσσα, του 'Ελληνική Εθνική Μειονότητα του Μέλλοντος') υπέγραψαν το Σάββατο, στο χωριό Καραχάτζη, κοντά στη Φοινίκη του νομού Δελβίνου εκπρόσωποι της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, που ασχολήθηκαν κατά το παρελθόν ή συνεχίζουν ν' ασχολούνται με την πολιτική, αλλά και νέα πρόσωπα. Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά της η εφημερίδα "Σκιπ" των Τιράνων, από τους 35-40 υπογράφοντες, οι περισσότεροι εκ των οποίων προέρχονται από το Γενικό Συμβούλιο της "Ομόνοιας" και διαφοροποιούνται από τις θέσεις και απόψεις του προέδρου της Β. Μπολάνο. Αρκετοί ήταν αιρετοί σε επαρχίες με ελληνικό πληθυσμό, στις περιφέρειες Αυλώνας και Αργυροκάστρου, ενώ κάποιοι άλλο είναι Έλληνες μειονοτικοί επιχειρηματίες. Μεταξύ εκείνων που υπέγραψαν την ιδρυτική πράξη, σύμφωνα με την "Σκιπ", ήταν πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί, όπως ο Θωμάς Μήτσου και Κώστας Μπάρκας, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τις Μειονότητες, Κωνσταντίνα Μπεζιάνη, ο έπαρχος Φοινίκης, Ζήσους Λούτσης, ο πρώην βουλευτής της "Ομόνοιας" και γνωστός λογοτέχνης, Ανδρές Ζαρμπαλάς, ο μηχανικός Χρηστάκης Κίτσος κ.ά. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο πρώην υπουργός Εργασίας, Κώστας Μπάρκας, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μια πρωτοβουλία με στόχο να δώσει στη μειονότητα ένα κόμμα εθνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία για τα πολιτικά κόμματα. Με την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης, δήλωσε ο Μπάρκας, σημειώθηκε μια σημαντική επιτυχία για όλους, να σπάσει το μονοπώλιο εκπροσώπησης της Ελληνικής Μειονότητας από το ΚΕΑΔ (Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). "Εμείς με τον Ντούλε δεν έχουμε προσωπικές διαφορές, αλλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον τη μη εκπλήρωση της αποστολής του ΚΕΑΔ", πρόσθεσε ο Μπάρκας. Αναφερόμενη στο ίδιο θέμα, η σημερινή "Πανοράμα" αναφέρει ότι η ομάδα που ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης του νέου κόμματος "MEGA" διένειμε και ανακοίνωση Τύπου, στην οποία- μεταξύ άλλων- αναφέρονται τα ακόλουθα: "Στη συνάντηση εξελέγη το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο με βάση το καταστατικό θα διευθύνει την όλη οργανωτική και πολιτική δράση του κόμματος μέχρι τις γενικές εκλογές στο κόμμα, οι οποίες θα γίνουν βάσει της αρχής 'ένα μέλος-μία ψήφος'. Η ομάδα πρωτοβουλίας ίδρυσης του νέου κόμματος τονίζει με υπευθυνότητα ότι το κόμμα έχει τις πύλες του ανοικτές για όλους τους Έλληνες μειονοτικούς και τους φίλους τους και ότι σε κάθε δράση του θα σέβεται απόλυτα τις αρχές της εσωτερικής δημοκρατίας και κυρίως τη λαϊκή ετυμηγορία, διότι απευθύνεται στο λαό και μόνο στο λαό για να εκλέξει την ηγεσία του κόμματος και τα συλλογικά όργανα".

Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

gamw thn alvania!!!
Θαυμάστε «ελληναριό»...


To ερωτημα ειναι,το τι ειδους «Ελληνες» ειναι οι..γαμιαδες της Αλβανιας και των Αλβανων(και οιουδηποτε αλλου λαου)..Συνεχιστες του ..Αρχαιοελληνικου πολιτισμου και Καλλους,η του νεο«ελληνικου».. καλους;
Καπως ετσι προφανως,εννοουν μερικοι το «Εθνικο» υφος και «Ηθος» του ..δικου τους «ελληνισμου».
Μα δεν καταλαβαινουν καποιοι,οτι τετοιου ειδους συμπεριφορες δειχνουν καποια «παραξενα» απωθημενα;Οτι καπου καποτε ξεφτιλιστηκαν σε καποιες «προσωπικες» στιγμες;Μα δεν το καταλαβαινουν;Γιατι,για να φτασεις να κανεις και ιστοσελιδα στο„Facebook“ logotipas facebook,αυτο δειχνει.Πραγματικα,μια ιστοσελιδα,με ιστορικες και εθνικες ανησυχιες...!
--------

PROUD TO BE GREEK | Facebook

Μερικοί τέτοιοι άνθρωποι είναι οι αλβανοί.Ήρθαν απο την χώρα τους στην δικιά μας ... Sotiris Mòu Manesis Dn tha ginei Ellinas pote a.......e a.........e! ...
www.facebook.com/group.php?gid...v... - Προσωρινά αποθηκευμένη


«Μάς μοιάζουν..»

DOROTHY είπε...


ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΙΧΑΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ( ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ)
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥ 21' ΗΤΑΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ( ΚΩΛΟΚΟΤΡΟΝΗΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ, ΜΠΟΣΤΑΡΗΣ Κ.Λ.Π. ) ΚΑΙ ΜΠΟΛΙΚΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΧΑΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ( ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΟΛΛΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ.
ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΧΑΛΑΣΕ ΛΙΓΟ ΟΤΑΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΤΙΑΞΑΝ ΚΡΑΤΟΣ ( ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΘΕΣΗ ΕΚΕΙ...
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΑΦΟΥ Ο ΣΤΑΛΙΝ ΤΗΝ ΗΘΕΛΕ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΠΛΟΚ.
ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΣ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, ΓΙΑΤΙ ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΣΣΑ ΤΙΣ ΘΗΒΑΣ.Αρχαίος είπε...


Πηνελόπη οι Έλληνες φοβούνται τους Αλβανούς επειδή ακριβώς τους μοιάζουν. Δεν έχουν πρόβλημα με τους αφρικανούς, Πακιστανούς κ.λπ εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα να τους μπερδέψουμε με τους "γηγενείς". Οι Αλβανοί όμως δεν ξεχωρίζουν απο εμάς, Ξεχώριζαν ίσως όταν προτοάνοιξαν τα σύνορα και ήρθαν πεινασμένοι και ταλαιπωρημένοι σήμερα (ειδικά τα νεά παιδιά) δεν ξεχωρίζουν και αυτό "μας" ανησυχεί.

Οι απόψεις του Harry περι καταγωγής των Ελλήνων είναι γνωστές και δεν αξίζουν τον σχολιασμό μας (ήδη τον έχουν πετάξει έξω απο αρκετά blogs).


Σάββατο 20 Μαρτίου 2010

Ομολογίες και φορολογίες πίστεως

Πανδωρικώς
3/19/2010
Ομολογίες και φορολογίες πίστεως
Συντάκτης: Κώστας Βαξεβάνης
Ομολογίες και φορολογίες πίστεως
“Ο έχων δύο χιτώνες, διαπραγματεύεται το ΦΠΑ”. Δεν θυμάμαι τέτοια εκκλησιαστική ρήση. Θυμάμαι αυτή που θυμούνται όλοι. Αν υπάρχει Θεός, και αν αγαπά ιδιαίτερα τους έλληνες όπως θέλουμε να πιστεύουμε, τότε σίγουρα προτιμά απ το να του καίμε δυό γραμμάρια παραφίνης υπό μορφήν κεριού, να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα να ζήσει.

Με μεγάλο κόπο θα παραβλέψω τον αρνητικό ρόλο της Εκκλησίας όταν η Ελλάδα το είχε ανάγκη. Θα πως πως υπήρχαν μόνο Παπαφλέσσες και όχι Γρηγόριοι Ε που καλούσαν τον λαό να μην επαναστατήσει ενάντια στους Τούρκους. Πως υπήρχαν μόνο παπα Ανυπόμονοι και παπα Πυρουνάκηδες, αντάρτες και πατριώτες, και όχι ιεράρχες που “διάβαζαν” επί Χούντας ή Άνθιμοι που φωτογραφίζονταν δίπλα στον Παπαδόπουλο και τον Πατακό. Θα τα παραβλέψω αυτά και θα μείνω σε αυτά που δεν μας χωρίζουν αλλά μπορεί να μας ενώνουν. Τον πνευματικό ρόλο της Εκκλησίας.

Στο σημείο αυτό επίσης δεν θυμάμαι εκκλησιαστικό κείμενο, να διαπραγματεύεται πώληση μετοχών, εκτάσεων, συμφωνητικά ενοικιάσεων και συμβόλαια αγορών. Αντιθέτως θυμάμαι καλά νομίζω την εισβολή του Ναζωραίου στο ναό του Σολομώντα, γιατί είχαν μετατρέψει τον Οίκο του Θεού σε οίκο εμπορίου. Θυμάμαι όλες τις παραβολές της Καινής Διαθήκης, γεμάτες από ταπεινούς, καταφρονεμένους, φτωχούς που διεκδικούσαν την Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε χρυσοποίκιλτους σταυρούς σε κοιλιές χοντρών δεσποτάδων (παχαίνει η νηστεία τελικώς) , ούτε διαμαντένιες μήτρες.

Ο πνευματικός ρόλος λοιπόν της Εκκλησίας είναι μια χρυσή εργολαβία που έχει αναθέσει στο Κράτος. Το οποίο Κράτος, είναι Κράτος ελλήνων, ορθόδοξων, καθολικών, μουσουλμάνων, άθεων, αδιάφορων, θρησκόληπτων ακόμα και αυτών που πιστεύουν πως προερχόμαστε απ τον Άρη. Το Κράτος, -δηλαδή ακόμη και οι άθεοι ή όποιοι άλλοι- είναι υποχρεωμένο να πληρώνει, αυτά που πρέπει να πληρώνει η Εκκλησία για να κάνει το πνευματικό της έργο.

Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία είναι ο τελευταίος τσιφλικάς στην Ελλάδα. Έχει στην κατοχή της 1.300.000 στρέμματα γης. Μερικές χιλιάδες ακίνητα. Το 1,9 των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και μετοχές στην Πειραιώς και στην Τράπεζα της Ελλάδας. Το 2007 μάλιστα η Εκκλησία ως καλός επενδυτής –όσο και πνευματικώς άραγε- όταν είδε να πέφτει το χρηματιστήριο αγόρασε 1.600.000 επιπλέον μετοχές στην Εθνική. Η οικονομική λειτουργία της Εκκλησίας κρύβεται σε 10.000 περίπου νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αλλά και σε εταιρείες. Τελευταία ανακαλύφθηκαν και οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Την ίδια ώρα το Κράτος πληρώνει 268.000.000 ευρώ γα μισθοδοσία και συντάξεις ιερέων. Τα 4,3 απ αυτά πάνε σε 100 μόλις ιεράρχες. Ακόμη και το παλιό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήκε στην Εκκλησία και αυτή εισέπραττε ενοίκιο από το υπουργείο που πλήρωνε τους ιερείς της. Ούτε μια δωρεά δεν έκανε.

Γίνεται λοιπόν συζήτηση για την φορολόγηση της Εκκλησίας. Και οι χρυσοποίκιλτοι δεσποτάδες διαπραγματεύονται το ποσοστό. Και ξεχνάμε το αυτονόητο. Τι χρειάζεται η Εκκλησία την περιουσία; Τι θέλει τα χωράφια, τα κτήρια ,τις μετοχές , τις κρατικές Μερσεντές; “Για να κάνει φιλανθρωπικό έργο” είναι η απάντηση. Φαντάζομαι πως αν κάτι τέτοιο ήθελε ο Χριστός θα είχε δώδεκα Αποστόλους Τραπεζίτες και πλούσιους. Αλλά μάλλον δεν ήθελε.

Θα ήταν μια θαυμάσια ιδέα να αφήσουν την Εκκλησία να κάνει το πνευματικό της έργο χωρίς κρατική διαμεσολάβηση. Να πληρώνει με την περιουσία της ιερείς, μερσεντές και ό,τι άλλο θέλει. Αν δεν θέλει, να παραδώσει την περιουσία στο Κράτος. Οι κλαυθμοί και οι οδυρμοί των ιεραρχών πως θα καταρρεύσει το φιλανθρωπικό έργο δεν είναι και πολύ πειστικό επιχείρημα. Το φιλανθρωπικό έργο συνοδεύεται δεκαετίες τώρα με το βόλεμα παρατρεχάμενων, συμπεθέρων, υποτακτικών, νεωκόρων για να σταματήσω εδώ και να μην επεκταθώ στο πόσοι άλλοι τρώνε και πώς. Όχι απαραιτήτως φτωχοί όπως αποκάλυψαν οι δημοσιευθείσες συνομιλίες ιεράρχη με τα αντικείμενα της “φιλανθρωπίας” του.

Δεν ζούμε στο 1821, ούτε στο Βυζάντιο για να ζητείται από τους ιερείς να αποδείξουν τον πατριωτισμό τους ζωσμένοι φυσεκλίκια ή εκρηκτικά. Ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο που ιεράρχες και Εκκλησία πρέπει να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους στα πνευματικά, δίνοντας τα υλικά σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη.

Η κυβέρνηση, δεν μπορεί από την άλλη με τον φόβο του πολιτικού κόστους και της μη ωριμότητας των πολιτών, να διαιωνίζει μια προκλητική και αντιδημοκρατική κατάσταση. Η Εκκλησία έχει υποχρέωση να πληρώνει τους ιερείς της. Εγώ πάλι όχι.

Το Βατοπαίδι ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο, αλλά βγήκε μέσα απ τον αμαρτωλό εναγκαλισμό κράτους και εκκλησίας. Ιεράρχες που θεωρούν πως τους ανήκει η εξουσία και πολιτικοί που το αναγνωρίζουν. Στη Εκκλησία δεν πρέπει να ανήκει καμιά εξουσία. Το προσευχητάρι δεν μπορεί να μπερδεύεται με μπλοκ επιταγών. Γιατί το κακό είναι για όλους και πρώτα για την Εκκλησία. Οι ομολογίες Πίστεως ανήκουν στους Ιεράρχες. Και οι φορολογίες στο Κράτος.

Αλβανοί και Μύκονος

Hackers στην ιστοσελίδα της Αλβανικής Προεδρίας

Ελληνικό φαγοπότι με αλβανικά τρόφιμα..

Ελληνικό φαγοπότι με αλβανικά τρόφιμα στο Τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής

Εδώ και πολύ καιρό, δεκάδες αλλοδαποί ταξιδιώτες, οι οποίοι περνούν τα Ελληνοαλβανικά σύνορα και συγκεκριμένα από το τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, βιώνουν καθημερινά την ελληνική πραγματικότητα κάποιων «κουτοπόνηρων» τελωνειακών.
Μέσω ειδικής σήμανσης που υπάρχει σε κάθε τελωνείο, οι ταξιδιώτες ενημερώνονται ότι δεν επιτρέπονται να μεταφέρουν τρόφιμα και άλλα προϊόντα στις αποσκευές τους.
Επειδή όμως η απάτη δεν φαίνεται να διακρίνει εθνικότητα ή φύλλο, κάποιοι Έλληνες αετονύχηδες, σύμφωνα με καταγγελία στη zougla.gr, εκμεταλλεύονται προς το συμφέρον τους «το γράμμα του νόμου».
Θύματά τους δεκάδες Αλβανοί ταξιδιώτες, οι οποίοι βλέπουν τα τρόφιμά τους να καταλήγουν στους ψυγειοκαταψύκτες του Τελωνείου πριν αυτά κατανεμηθούν στους «δικαιούχους».
Δεν λείπουν όμως και οι περιπτώσεις όπου οι... ελεγκτές των συνόρων μας κάνουν τα στραβά μάτια επιτρέποντας στους Αλβανούς να περάσουν στην πατρίδα τους διάφορα προϊόντα έναντι αμοιβής, η οποία καταλήγει στις τσέπες τους

zougla gr
Το κλεψιμο το εχουμε μεσα μας.Ειναι ενα απο τα χαρακτηριστικα της Φαρας μας,οπως εγραψε και ο Θουκιδιδης.

Αλβανοί και Μ.Μ.Ε.


Τα ελληνικά media «ευνοούν» τον ρατσισμό
Ερευνα αποκαλύπτει ότι εφημερίδες και τηλεόραση αναπαράγουν και ενισχύουν τις προκαταλήψεις γύρω από τους Αλβανούς
Της Λινας Γιανναρου
Οι περισσότεροι δεν δηλώνουμε «ρατσιστές», μα ποιος δεν έχει στην άκρη της γλώσσας του ένα ανέκδοτο με «Αλβανούς»; Ποιος θα επέλεγε να στείλει τα παιδιά του σε σχολείο με «αλβανάκια» ή να ζήσει στην ίδια πολυκατοικία με τους γονείς τους; Ποιος δεν σπεύδει να διευκρινίσει, όταν έχει Αλβανό εργάτη στη δούλεψή του «ναι, αλλά είναι καλός»; Σχεδόν 20 χρόνια μετά το άνοιγμα των συνόρων μας και την είσοδο στη χώρα δεκάδων χιλιάδων γειτόνων μας, οι προκαταλήψεις γύρω από τη συγκεκριμένη μειονότητα καλά κρατούν. Μήπως βάζουν το... χεράκι τους και τα media;
Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποίησε η λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λίζα Τσαλίκη σε συνεργασία με τον κ. Κώστα Χανδρινό, διευθυντή της εταιρίας i-sieve Technologies (τεχνοβλαστός του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) και παρουσιάστηκε την προηγούμενη Δευτέρα σε συνέδριο για τα ΜΜΕ στο London School of Economics, αποκαλύπτει πως εφημερίδες και τηλεόραση στην Ελλάδα αναπαράγουν, αλλά και ενισχύουν τις προκαταλήψεις γύρω από τους Αλβανούς. Οπως αναμενόταν, θετικότερα διακείμενοι απέναντι στη μειονοτική ομάδα δείχνουν τα online media, δηλαδή τα μπλογκς.
Για να εξετάσουν τον τρόπο που ο ελληνικός Τύπος απεικονίζει τους Αλβανούς, οι ερευνητές συγκέντρωσαν όλα τα άρθρα που αναφέρονταν σε αυτούς από τον Μάρτιο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2008 σε τρεις εφημερίδες - την Καθημερινή, τα Νέα και την Αυγή. Προέκυψαν συνολικά 540 άρθρα, το 57% εκ των οποίων στην «Κ». Στο 70% των περιπτώσεων, ο τίτλος των άρθρων ήταν ουδέτερος, στο 25% ήταν «χρωματισμένος» αρνητικά σε σχέση με τους Αλβανούς, ενώ μόλις στο 5% έπαιρνε θετική στάση.
Τις καθημερινές, σχεδόν τα μισά από τα άρθρα που «αλιεύτηκαν» αφορούσαν θέματα πολιτικής (σ.σ. αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη περίοδο «έτρεχαν» οι εξελίξεις στα Σκόπια και το Κόσοβο), το 18% εντάσσονταν στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ενώ ένα 14% στο πολιτιστικό. Τα Σαββατοκύριακα το σκηνικό διαφοροποιείται ελαφρώς με τα άρθρα για πολιτική να φθάνουν το 60% και να υποχωρούν οι άλλες κατηγορίες. Συνολικά, πάντως, το 1/4 των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες το συγκεκριμένο διάστημα και ανέφεραν τη λέξη «Αλβανός» ή «Αλβανοί» σχετίζονταν με θέματα εγκληματικότητας. Από αυτά, το 75% τα Σαββατοκύριακα και πάνω από το 50% τις καθημερινές είχαν αρνητικά φορτισμένο τίτλο.
Αντιστοίχως, εξετάστηκαν 60 κεντρικά δελτία ειδήσεων των καναλιών NET, MEGA, ANTENNA και STAR. Οι ερευνητές εντόπισαν μόλις 42 ρεπορτάζ με αναφορά σε Αλβανούς (με το μεγαλύτερο ποσοστό, 36%, στη δημόσια τηλεόραση και το χαμηλότερο, 7%, στο STAR). Σχεδόν τα μισά 43% είχαν πολιτική χροιά, ενώ το 38% αφορούσαν θέματα εγκληματικότητας. Η μερίδα του λέοντος όσον αφορά τα αστυνομικά ρεπορτάζ για Αλβανούς ανήκει στον ANTENNA (21%), ακολουθεί το MEGA (12%), η ΝΕΤ (5%), ενώ η συγκεκριμένη κατηγορία απουσιάζει παντελώς από το STAR. Συνολικά, μόνο στο 2,5% των περιπτώσεων τα ρεπορτάζ είναι θετικά διακείμενα στους Αλβανούς. Αντίθετα, το 12% των θεμάτων, παρουσιάζονταν με αρνητικό τρόπο.
Θετικά και αρνητικά
Με τη βοήθεια των αλγορίθμων της εταιρίας i-sieve, ανάλογη ανάλυση έγινε και στα post των ελληνόφωνων μπλογκς της περιόδου Μάρτιος 2007-Μάρτιος 2008. Προέκυψαν μερικές εκατοντάδες αναρτήσεις, από τις οποίες το 32% αφορούσε πολιτική και το 25% πολιτισμό, ενώ μόλις το 8% ασχολούνταν με την εγκληματικότητα. Από τα post που ασχολούνταν με τους Αλβανούς σε πολιτικό πλαίσιο, το 40% είχαν αρνητική χροιά, το 35% ήταν ουδέτερα και το 25% θετικά. Από εκείνα που αναφέρονταν σε θέματα εγκληματικότητας, τα αρνητικά, θετικά και ουδέτερα post ήταν μοιρασμένα. Από το σύνολο των αναφορών στα μπλογκς, πάντως, το 27% ήταν μάλλον ευνοϊκά για τους Αλβανούς.
Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την έρευνα είναι πολλά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μολονότι τα ελληνικά media -και ιδίως η TV- απεικονίζουν συχνά τους Αλβανούς σε αρνητικό πλαίσιο, οι θετικές αναφορές φαίνεται να κερδίζουν έδαφος. Την «πρόοδο» αυτή ωστόσο υπονομεύει το γεγονός ότι τα «παραδοσιακά» μέσα φιλοξενούν αναλογικά ελάχιστα θέματα που αφορούν την αλβανική κοινότητα. Και, ως γνωστόν, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την... αδιαφορία.


http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_27/09/2008_286423

Έλληνες καί Αλβανοί στην πορεία τού χρόνου

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

Oί Έλληνες Αλβανοί τού Καυκάσου

                 

Η αρχοντιά της ηπειρώτικης πέτρας

Οί Αλβανοί μετανάστες


Οι Αλβανοί μετανάστες προσφέρουν στην Ελλάδα
Του Ν. Ι. Μερτζου*
Oι ξένοι οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, αρχές του 2008, αντιπροσωπεύουν το 10% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ο οποίος, σύμφωνα με την τελευταία γενική απογραφή του 2001, ανερχόταν σε 11 εκατομμύρια περίπου. Εν προκειμένω η ενδημική υπογεννητικότητα των Ελλήνων προεξασφαλίζει ότι εν τω μεταξύ έχει αυξηθεί ο γηγενής ελληνικός πληθυσμός. Απλώς στον αριθμό των κατοίκων που μεταξύ 2001-2008 έλαβαν ελληνική υπηκοότητα θα πρέπει να προστεθούν: α) όσοι χαρακτηριζόμενοι «παλιννοστούντες» από τις άλλοτε σοβιετικές χώρες έλαβαν την υπηκοότητα και θεωρούνται κατά τεκμήριον –διόλου αμάχητο– Ελληνες το γένος, β) όσοι Βορειοηπειρώτες και Ελληνόβλαχοι, προερχόμενοι από την Αλβανία χαρακτηρίστηκαν ομογενείς και επίσης έλαβαν υπηκοότητα και γ) όσοι παντελώς ξένοι προς τον ελληνισμό μετανάστες έλαβαν επίσης την ελληνική υπηκοότητα.
Σε άρθρο του στο περιοδικό «Εμφαση» του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής τον Ιανουάριο του 2008 ο καθηγητής Ι. Αρβανιτόπουλος ανέφερε επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι ξένοι μετανάστες στην Ελλάδα:
- Παράγουν το 2,6% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος,
- Αποτελούν το 10,4% των μεταναστών όλης της χώρας,
- Εκπροσωπούν το 10% των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ,
- Καταθέτουν εισφορές 887 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στο ΙΚΑ,
- Κατά 86,6% είναι εγκατεστημένοι στις αστικές περιοχές,
- 44.689 είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και απ’ αυτούς οι 35.318 είναι Αλβανοί,
- Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των 350.000 συνολικά ξένων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ,
- Επιβαρύνουν ελάχιστα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ΙΚΑ και του ΟΓΑ επειδή είναι νέοι σε ηλικία και υγιείς,
- Το 70% που νοσηλεύονται στο ΕΣΥ είναι ετοιμόγεννες γυναίκες. Κανονικά όποιος γεννιέται στην Ελλάδα είναι εκ γενετής Ελληνας υπήκοος - αλλά, παρά ταύτα, τα παιδιά ξένων γονέων αποκλείονται,
- Οι Αλβανοί υπολογίζονται σε 450.000 περίπου.
Νεότερα, τέλος, επίσημα στοιχεία προσθέτουν ότι:
- 20.000 περίπου Αλβανοί ίδρυσαν δικές τους γεωργικές, τεχνικές, εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα όπου έγιναν αφεντικά –και– Ελλήνων.
- Το 2005 ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ 13.725 ξένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, από τους οποίους οι 4.697 ήταν Αλβανοί (το 34,2% του συνόλου).
- 100.000 ξένοι μετανάστες, κατά συντριπτική πλειοψηφία Αλβανοί, έχουν αγοράσει κατοικία στην Ελλάδα.
Ο συνυπολογισμός όλων των προαναφερομένων διαθεσίμων στοιχείων οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι οι Αλβανοί μετανάστες είναι:
- Το 40% των συνολικών ξένων μεταναστών στην Ελλάδα.
- Το πιο νομιμοποιημένο και εμπράκτως ενσωματωμένο τμήμα όλων των ξένων.
- Η ασυγκρίτως παραγωγικότερη ομάδα όλων των μεταναστών.
- Ο αποφασιστικής σημασίας αιμοδότης του ΙΚΑ.
- Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των αλλοδαπών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και το ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ.
- Το μοναδικό εισηγμένο παραγωγικό στήριγμα της ελληνικής Γεωργίας.
- Οι πιο ελληνομαθείς –σε σύγκριση και με τους «παλιννοστήσαντες» – και πιο προσαρμοσμένοι στην Ελλάδα ξένοι μετανάστες.
- Οι καλύτεροι και ασυγκρίτως περισσότεροι ξένοι μαθητές των σχολείων μας.
Ολα τα ανωτέρω επίσημα τεκμήρια αποδεικνύουν αδιάσειστα ότι οι Αλβανοί μετανάστες αποτελούν τον σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας, όπου μάλιστα είναι εμπράκτως αποφασισμένοι να εγκατασταθούν μόνιμα και να ενσωματωθούν πλήρως.
Είναι επίσης το μοναδικό συγγενές φύλο του ελληνισμού με αποδεδειγμένη επί αιώνες συνεχή όσμωσή τους στο ελληνικό Εθνος.
Τέλος, υπό την ορατή προοπτική των εξελίξεων στα Βαλκάνια, οι Αλβανοί του Κοσόβου, του κράτους των Σκοπίων και της Αλβανίας «κρατούν τα κλειδιά» της περιοχής όπου η Ελλάδα έχει υψίστης σημασίας συμφέροντα. Εξάλλου, πολύ σύντομα οι Αλβανοί θα διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στη σερβική κοιλάδα του Πρέσεβο και στην επαρχία Σαντζάκ του Μαυροβουνίου.
Λογικά, συνεπώς, θα ανέμενε κανείς από την Αθήνα να είχε συγκροτήσει προ 15ετίας τουλάχιστον και να εφαρμόζει συστηματικά μια «αλβανική» πολιτική. Δυστυχώς, δεν την έχει υποψιαστεί καν. Επραξε το ακριβώς αντίθετο: μαζικές απελάσεις και βιαιότητες, σκαιές δυσμενείς διακρίσεις και άγρια εκμετάλλευση στα διεφθαρμένα ελληνικά προξενεία αλλά και στο καθημερινό μεροκάματο.
Συγκρίνοντας τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει με πλήρη δικαιολογητικά, ένσημα και πολύ υψηλά παράβολα οι ξένοι μετανάστες για να τους χορηγηθεί ή να επεκταθεί η άδεια παραμονής τους στην Ελλάδα, διαπιστώνει κανείς ότι στη συντριπτική πλειοψηφία είναι Αλβανοί. Ασυγκρίτως περισσότεροι όλων των άλλων ξένων επίσης είναι όσοι υπέβαλαν τεκμηριωμένη αίτηση για να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά τελείως «συμπτωματικά» είναι οι ασυγκρίτως ολιγότεροι που την έλαβαν.
Η Ελλάδα αγωνίζεται γενναία για να αποδείξει με πράξεις στους Αλβανούς μετανάστες της, εραστές της και αιμοδότες της, ότι πράγματι είναι «εχθρός» τους. Ούτε ο χειρότερος εχθρός του ελληνισμού θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει το ρήγμα μεταξύ Ελλήνων - Αλβανών το οποίο, επί 16 τουλάχιστον συνεχή χρόνια, προσπαθούν να επιτύχουν τα όργανα του ελληνικού κράτους! Μεταχειρίζονται του ενδεείς Αλβανούς μετανάστες μας με εξευτελιστική βαρβαρότητα, βαθιά διαφθορά, αχόρταγη αρπακτικότητα και υπεροπτική ραθυμία. Αυτή η χολέρα ενδημεί παντού όπου οι Αλβανοί υποχρεούνται να συναντήσουν το ελληνικό κράτος, δημόσιες υπηρεσίες και αστυνομία, ελληνικά προξενεία και μεθοριακοί σταθμοί τα σημεία εξουσίας. Ευτυχώς, η Ελλάδα αποτυγχάνει και έξω.
* Ο κ. Ν. Ι. Μέρτζος είναι δημοσιογράφος
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_05/08/2008_280127

Γυναίκα καί Χριστιανισμός

Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΕΠΙΔΙΩΚΑΝ ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)