«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Πατριδέμποροι καί τουρκόφιλοι

Μιά ζωή προδότες,πατριδέμποροι,ανθέλληνες καί τουρκόφιλοι. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου αποδέχεται την λύση ΔΥΟ κρατών δίνοντας στην ουσία συγχωροχάρτι στην τουρκική εισβολή καί στην κατοχή της νήσου.
 Να μην υπάρχει καμμία αμφιβολία φίλες καί φίλοι πως η εκκλησία αντιτίθεται στην ομοσπονδία όχι γιά κάποιον υποτίθεται εθνικό λόγο αλλά μόνο καί μόνο γιά το ότι θα αναγκαστεί το χριστιανορθόδοξο παρακράτος να παρευρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις πλέον μαζί με θρησκευτικούς ηγέτες των τουρκοκυπρίων. 
Πράγμα πού όπως γίνεται αντιληπτό θα επιφέρει απώλεια πολιτικής ισχύος της ίδιας της εκκλησίας στο ούτως ή άλλως κρατικό μόρφωμα πού απεργάζεται ο διεθνής παράγοντας.

Ο από Μηχανής Θεός

Γιά μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ο ιστορικός ρόλος τού από Μηχανής Θεού γιά τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα πού διαδραματίζει ο αλβανικός λαός. 
Εννοείται πως χωρίς την στήριξη καί πίεση των αλβανικών κομμάτων πού παρέχουν καί ασκούν στον νέο Σλάβο πρωθυπουργό των Σκοπίων,παρόμοιες κινήσεις θα ήταν κάτι το αδιανόητο. 
Η ξαφνική καί απροσδόκητη αλλαγή πολιτικής τού σλαβικού αυτού κράτους πού ευνοεί την Ελλάδα,χωρίς την στήριξη τού αλβανικού στοιχείου θα ήταν αδύνατη. 
Πρέπει επιτέλους να διδαχτούμε από την ιστορία μας ένθεν κακείθεν καί να αντιληφθούμε την απόλυτη γεωπολιτική ανάγκη των τελείως κοινών εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας καί της Αλβανίας.


Αλβανοί,Έλληνες καί Βυζαντινοί ένας λαός

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

...γιά να μαθαίνουν οί νέοι...

Πόντιος,Ολυμπιονίκης με τα ελληνικά εθνικά χρώματα,ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ τού Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Προπονητής της ελληνικής εθνικής ομάδας της άρσης βαρών.
Μιά παρέα φαντάρων πού υπηρετούσαν την ΘΗΤΕΙΑ τους στον Ελληνικό Στρατό,κάνοντας με τα χέρια τους τον αλβανικό αετό διασύρθηκαν δημοσίως γινόμενοι πρώτο θέμα εξευτελισμού απειλώντας τους με βαρύτατες ποινές. 
Ο νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας πού αρνείται να παίξει το αυτονομιστικό καί πολεμοκάπηλο παιχνίδι των εκκλησιαστικών καί παραθρησκευτικών οργανώσεων της Ελλάδας,χάνει την ελληνική του υπηκοότητα από το ελληνικό υπουργείο των εξωτερικών. 
Ο «Πόντιος» ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ λοιπόν αυτός,παραβλέποντας την σφαγή των προγόνων του δεν διστάζει να ασπαστεί τον «φίλο» του φιλώντας την τουρκική σημαία ΜΕΣΑ στην Τουρκία μπροστά στα τηλεοπτικά συνεργεία πού μεταδίδουν το γεγονός σε όλο τον κόσμο. 
Το σύνδρομο τού έρωτα της βιασθείσης παρθένας προς τον θύτη σε όλη την μεγαλοπρέπειά του.


 ...Έλληνες(!;),να μην ξεχνάτε τα παλιά...λαϊκά τραγούδια! 
Γιά να... θυμούνται οί παλιοί καί να μαθαίνουν οί νέοι!

AΡΒΑΝΙΤΙΚΑ - Γκλιούχα ε Περεντίβετ

Aρκάδες καί Δαρδανοί

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !

Τα μαθήματα περί ελληνισμού από νεοφώτιστους «έλληνες» δεν γίνονται ανεκτά πλέον από τον Αρβανίτη. 
Δεν σας παίρνει να κάνετε μαθήματα γιά Ελλάδα σε εκείνον πού μάτωσε γιά να την δημιουργήσει. 
Αρβανίτη,μας έκρυβαν επί δεκαετίες την ιστορία των προγόνων μας. 
Οικειοποιήθηκαν την ιστορία των πατεράδων μας καί των μανάδων μας χωρίς ντροπή,εκείνοι πού δεν προσέφεραν απολύτως τίποτα στην Πατρίδα μας. 
Διεκδίκησαν δόξες εκείνοι πού δεν τις δικαιούνταν καί στερούσαν από τον λαό μας τούς αγώνες καί τις θυσίες του γιά μιά μεγάλη Ελλάδα. 
Εξαφάνισαν την γλώσσα εκείνων πού δημιούργησαν την Ελληνική Πατρίδα καί κατήντησαν την φάρα μας να ντρέπεται γιά το ιστορικό της παρελθόν. 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ! 
Διεκδίκησε την Τιμή καί την Αλήθεια,
γιά ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ !

«λίκνο» των Σέρβων;


 Παγκοσμίως είναι ιστορικά αποδεκτό πως οί Σλάβοι άρχισαν να επεκτείνονται στην Βαλκανική από τον 5ο με 6ο αιώνα μ.Χ. 
Η πρώτη εγκατάσταση της σλαβικής φυλής των Σέρβων πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος παραχωρεί στούς Σέρβους γή στην σημερινή κεντρική καί βόρεια Σερβία πού εγκαθίστανται μόνιμα. 
Από πού κι ως πού λοιπόν το Κοσσυφοπέδιο είναι «λίκνο» των Σέρβων; Από πού κι ως πού αμφισβητείται η ύπαρξη καί το δικαίωμα των Αλβανών τού Κοσσυφοπεδίου στην περιοχή,ενός λαού πού δεν ομιλεί κάποια σλαβική γλώσσα,πού καμμιά απολύτως ιστορική καταγραφή δεν επιβεβαιώνει την έλευσή του από αλλού πέραν της γης πού κατοικεί καί πού όλα τα πολιτισμικά του στοιχεία φανερώνουν συνέχεια αρχαιότατων καί γηγενών παραδόσεων; 
Πως λοιπόν κάποιοι στηρίζουν παράλογες αξιώσεις πλαστογραφώντας τα ίδια τα ιστορικά δεδομένα; 
Η Ελλάδα το μόνο πού επιβάλλεται να πράξει είναι η άνευ όρων αναγνώριση της κρατικής υπόστασης τού Κοσσυφοπεδίου. 
Η Ελλάδα υποχρεούται έναντι ενός ΑΔΕΛΦΟΥ λαού να αναγνωρίσει τα ιστορικά του δίκαια εν ονόματι της Ιστορίας αλλά καί της ίδιας της Εθνικής της Τιμής! 
Υποχρεούται η Ελλάς έναντι των αδελφών Αλβανών τού Κοσσυφοπεδίου διότι αποτελεί γιά την ίδια, ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ επιταγή!

Σπυρίδων Λάμπρος:Η είς την Αττικήν εποίκησις των Αλβανών

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Επιτέλους,λύθηκαν οί «παρεξηγήσεις»

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ ! 
Δύο αδελφοί λαοί βρίσκουν επιτέλους τον δρόμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί της συνεννόησης !

Όταν λες τέτοια καί είσαι αυτός πού είσαι, δεν γίνεται να επισκέπτεσαι την πακιστανική πρεσβεία καί να δηλώνεις πως λύθηκαν οί «παρεξηγήσεις». 
Δεν μπορεί να λες πως οί Πακιστανοί δολοφονούν τούς Έλληνες καί ότι η Ελλάδα εποικίζεται από αλλόφυλους μουσουλμάνους καί να επισκέπτεσαι μία πρεσβεία πού κατηγορείς ευθέως το κράτος πού εκπροσωπεί. 
Δεν μπορείς με όλα αυτά καί εκείνα να ξεφτιλίζεις με ευκολία τα εθνικά σύμβολα μιάς γειτονικής χώρας όπως η Αλβανία,να προκαλείς διαρκώς μιλώντας φανερά γιά απόσχιση εδαφών της καί να τοποθετείς προ τρομακτικών κινδύνων την ίδια την ύπαρξη της ελληνικής κοινότητας στην χώρα αυτή με τα καμώματά σου. 
Δεν μπορεί με συστηματικό τρόπο να κακολογείς συνεχώς έναν λαό πού συνδέεται με αίμα καί παραδόσεις με τον ελληνικό καί να παρακάμπτεις με επικίνδυνη ελαφρότητα την ομαλή γειτνίαση,προωθώντας έναν ξέφρενο αντιαλβανισμό παίζοντας με την ίδια την εθνική ασφάλεια της χώρας πού υποτίθεται ότι υπερασπίζεσαι. 
Δεν γίνεται να βρίσκεις έναν καλό λόγο γιά όλους εκτός από εκείνον πού επί αιώνες συνέζησες καί πολλαπλώς ταυτίστηκες καί είς στο μέλλον θα συνεχίζεις να συνυπάρχεις.


«ζητάμε εκδίκηση...»

Το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα

Το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα. 
Ένα «ταξίδι» στα 1993. 
Αριστείδης Κόλλιας.


Αριστείδης Κόλλιας 1993

 ΑΡΒΑΝΙΤΗ !
Έχουν παραδώσει στην λήθη την ιστορία των προγόνων μας,την ρίζα της καταγωγής μας καί έχουν οικειοποιηθεί την ιστορία καί τούς αγώνες της φάρας μας.
Πέρα από κάθε πεποίθηση καί πέρα από κάθε γνώμη πού σού έχουν μάθει να σχηματίσεις οί κάθε κακόβουλοι γιά την φύτρα σου,ψάξε καί ξαναψάξε ΜΟΝΟΣ με ανοιχτό μυαλό καί ειλικρινές ενδιαφέρον τα τόσα ιστορικά τεκμήρια πού επιβεβαιώνουν περίτρανα την προέλευσή σου καί την πορεία τού λαού από τον οποίο κατάγεσαι.
Ακολούθα ΕΣΥ ο ίδιος την τόσο πλούσια βιβλιογραφία πού αφορά τον λαό μας πού με συστηματικό τρόπο γενιές τώρα σού έχουν αποκρύψει καί συνεχίζουν προκλητικά να σού αποκρύβουν.
Τόλμησε λοιπόν ΕΣΥ ο ίδιος να ερευνήσεις γιά την ΔΙΚΗ ΣΟΥ ιστορία καί βγάλε τα ασφαλή καί πέραν πάσης αμφισβήτησης δικά σου συμπεράσματα. Να είσαι σίγουρος πως εάν εσύ ο ίδιος μελετήσεις την διεθνή καί ελληνική ΣΟΒΑΡΗ καί ΕΓΚΥΡΗ βιβλιογραφία θα αισθανθείς την υπερηφάνεια εκείνη πού κάποιοι έχουν πασχίσει να σού στερήσουν εν ονόματι μιάς κίβδηλης καί θολής συλλογικής ψευτοελληνικότητας.
Το ψεύδος καί η παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας ΠΟΤΕ δεν έχουν βοηθήσει ΚΑΝΕΝΑ λαό ώστε να τού παράσχουν ένα υγιές καί επομένως ελπιδοφόρο μέλλον.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)