«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

Οικογένεια Γκίκα

Kavajë - Kαβάγια

Albanians

Albaner

Albaner aus dem Hochtal des südlichen. 
Shkumbi 1913.

Οί Αρμπερέσηδες τιμούν τον Καστριώτη

Αντιπροσωπεία Αρμπερέσηδων - Αρβανιτών από την Κάτω Ιταλία επισκέπτονται την πόλη Δυρράχιο - Durrës της Αλβανίας γιά να τιμήσουν την γέννηση τού Αλβανού πολέμαρχου Γεωργίου Καστριώτη. 
Πρόκειται γιά τούς Αρβανίτες εκείνους πού οί πρόγονοί τους δίνοντας την ύστατη μάχη κατά των Οθωμανών στην Πελοπόννησο τον 16ο αιώνα βρήκαν καταφύγιο στην Κάτω Ιταλία όπου καί στο τέλος τού βίντεο μία Αρβανίτισσα τραγουδά την ανάμνηση της χαμένης τους πατρίδας,το γνωστό «Ω ε μπούκουρα Μορέ»(όμορφε Μοριά).

Λατρεία καί Τιμή στον Τάφο τού Καστριώτη

Λατρεία καί Τιμή στον Τάφο τού Γεωργίου Καστριώτη - Gjergj Kastrioti τού επωνομαζόμενου Σκεντέρμπεη στην πόλη Λέζα - Lezhë της Γκεκαριάς στην βόρεια Αλβανία.

Ωδή στον Σκεντέρμπεη

"Πέρασα μια πολύ δύσκολη νύχτα, μάνα μου, 
γιατί μου ήρθε ο Καστριώτης το βράδυ στο όνειρο. 
Σηκώθηκα στα πόδια μου και τον χαιρέτησα. 
Αυτός ξεκίνησε και με ρώταγε για τα εδάφη μας,
 Ζόρι μου ήρθε βρε μάνα μου, 
αλλά ήθελα να του πω, 
οτι το μισό της Αλβανίας 
κάτω απο τους Σλάβους το έχουν αφήσει. 
Με ρώτησε ο Καστριώτης, πού το έχω το σύνορο... 
«Πού μου έχεις παρατήσει τα Σκόπια, το Πρέσεβο, το Ουλτσίν,
σου πέφτει λίγο το σπαθί, και το άφησες σε ξένους;
Γιατί μου την έχεις αφήσει έτσι την Αλβανία ρημαδιό;
Και όταν τη γη μας την πατεί ο ξένος, 
πως μπορείς και σου πάει κάτω 
και τρως ψωμί και πίνεις νερό ;...». 
Πολύ δύσκολη νύχτα ήταν μάνα μου, 
τόσο που δεν τολμώ απόψε να κοιμηθώ. 
Γιατί είναι ντροπή να έρθει ο Καστριώτης πάλι
και να με βρεί να κοιμάμαι στο κρεβάτι. 
Ορκίζομαι να με σκοτώσει το ψωμί του Θεού, 
να μη με σηκώσει ξανά απο το μέρος μου, 
ο λόγος του Καστριώτη...".

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Το Αλβανικό χωριό Λιβανάτες

To αλβανικό χωριό Λιβανάτες τού Οδυσσέα Αντρούτσου πού κατοικείται από χριστιανούς Αλβανούς,τούς κατά τα άλλα Αρβανίτες,όπως το καταγράφει ο Σκωτσέζος George Finlay πού επισκέφτηκε την Ελλάδα στα χρόνια της Επανάστασης τού 1821.

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Eυλόγιος Κουρίλας

"Οί πρώτες λέξεις της Ιλιάδας,τα αρχικά στοιχεία της ελληνικής θεογονίας,αυτά τα ονόματα των Θεών σχεδόν πάντα ερμηνεύονται κάλλιστα από την αλβανική γλώσσα" ! 
Ιδιόγραφο από το προσωπικό αρχείο τού Ευλόγιου Κουρίλα (1880–1961).
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κουρίλας είναι φανατικός «βορειοηπειρώτης» καί Έλληνας καί αποτελεί την κλασική περίπτωση ιερέα κυριολεκτικά εξελληνισμένου.
Κάπου γράφει ο ίδιος ο Κουρίλας πως οί Αλβανοί είναι απόγονοι των Αιακιδών καί ότι οί Αλβανοί πριν γίνουν Αλβανοί ήταν ...«Έλληνες» !!!
Χαρακτηριστικό της όλης κατάστασης τού εξελληνισμού των ορθοδόξων Αλβανών είναι οί διατυπώσεις του όπως τις καταγράφει ο ίδιος σε ό,τι αφορά την γλώσσα καί την θρησκεία,μάλλον θρησκείες ακριβέστερα,των Αλβανών.
Ενώ οί Αλβανοί στο ιστορικό τους διάβα ακολούθησαν όλες τις  γνωστές ιουδαϊκές θρησκείες(χριστιανισμός,ισλαμισμός με τις υποδιαιρέσεις τους),επικρατεί η θέση από το ορθόδοξο ιερατείο  οί ορθόδοξοι Αλβανοί ως διά μαγείας να εξαφανίζονται από το ιστορικό προσκήνιο καί με ευκολία να καταγράφονται πάση θυσία ως «Έλληνες».
Με λίγα λόγια οί ορθόδοξοι χριστιανοί Αλβανοί είναι παντελώς εξαφανισμένοι αλλά ούτε καί υπήρξαν ποτέ ορθόδοξοι! αντιφάσκοντας τόσο απροκάλυπτα ο ίδιος ο Μητροπολίτης με αυτά πού γράφει. 
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Αποσπάσματα από το αρχείο του γραμμένα σε γραφομηχανή

Το χωριό Κιαφαζέζι δεν είναι...καφές μαύρος αλλά σημαίνει μαύρος σβέρκος 
καί γνωστό είναι το τοπωνύμιο Κιάφα στο Σούλι της Ηπείρου.

Kavajë - Kαβάγια

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Οδυσσέας Ανδρούτσος καί Ιωάννης Γκούρας

Ο Γιάννης Γκούρας καί ο Οδυσσέας Αντρούτσος ήταν μέλη της Αλβανικής Φρουράς τού Αλή πασά τού Τεπελενιώτη,ενώ ο Οδυσσέας ήταν το αγαπημένο του παληκάρι. 
Αυτά καταγράφει ο Thomas S.Hughes στα 1820,σε μετάφραση Νίκου Καράμπελα. 
Ο Οδυσσέας μετά τον θάνατο τού πατέρα του Ανδρέα Βερούση κυριολεκτικά υιοθετήθηκε από τον Αλήπασα σε σημείο μάλιστα πού τον πάντρεψε ο ίδιος ο Αλή. 
Η συμπεριφορά αυτή τού Αλή αποτελούσε την φυσική συνέχεια της αδελφικής παιδικής φιλίας μεταξύ τού ίδιου καί τού Βερούση,πατέρα τού Οδυσσέα. 
Το πανάρχαιο έθιμο των Βλάμηδων - Ψυχαδελφών καί της Μπέσας επέβαλε την απαράβατη πίστη στο εθιμικό δίκαιο μεταξύ Αρβανιτών ανεξαρτήτως θρησκευτικών προτιμήσεων καί διαφορών.

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

Ο Οδυσσέας καί Έλληνο-Αρβανίτικο κράτος

Ο Γιάννης Μπενέκος στα 1956 στο έργο του "ΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΤΡΟΥΤΣΟΣ" αναφέρεται στις προσπάθειες τού οπλαρχηγού Οδυσσέα Ανδρούτσου γιά δημιουργία Έλληνο-Αρβανίτικου κράτους. 
Ο συγγραφέας ακολουθεί καί αυτός την πάγια τακτική να μην αναφέρεται ευθέως η αρβανίτικη καταγωγή των ίδιων των πρωταγωνιστών τού 1821 καί στην συγκεκριμένη περίπτωση τού Οδυσσέα Ανδρούτσου,πού ΚΑΙ εκείνος πάσχιζε γιά Αρβανίτικο κράτος. 
Βλέπουμε λοιπόν ως διά μαγείας το σύνολο των πρωταγωνιστών τού '21 ως «ανύπαρκτοι Αρβανίτες» οί ίδιοι να προσπαθούν με κάθε τρόπο να έρχονται σε βλαμουριές με Αρβανίτες μουσουλμάνους,όπως ακριβώς τούς κατονομάζει ο ίδιος ο συγγραφέας. 
Ως «Έλληνες» καταγεγραμμένοι οί ίδιοι οί χριστιανοί Αρβανίτες οπλαρχηγοί από το σύνολο των ιστοριογράφων, κατά διαβολεμένο τρόπο ΟΛΟΙ τους είχαν καί από έναν νονό Αρβανίτη,από έναν ψυχαδελφό καί από έναν κουμπάρο! 
ΟΛΟΙ τους! καί φυσικά ούτε ένας από αυτούς τούς πρωταγωνιστές δεν θα διαβάσουμε πως επιτέλους ΗΤΑΝ Αρβανίτης! 
Τον προσδιορισμό όμως τού «Αρβανίτη» βλέπουμε πως με ευκολία οί συγγραφείς τον αποδίδουν στούς μουσουλμάνους αδελφούς των χριστιανών Αρβανιτών ή όπως αλλιώς τούς κατονομάζει η ιστοριογραφία τούς Αλβανούς συλλογικά. 
Με μοναδικό καί αντικειμενικό σκοπό την διασφάλιση της παντοτινής διαίρεσης καί φυσικά την μονόπλευρη καταγραφή της Ιστορίας.

Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

Μουσταφά Γκέκα

Ο Μουσταφά Γκέκα ο «Τουρκ-Αρβανίτης» ήταν οπλαρχηγός μουσουλμάνος Αρβανίτης καί κατά το συνηθέστερο συγγραφικά Αλβανός,παρέμεινε πιστός Βλάμης μέχρι το τέλος με τον χριστιανό Αρβανίτη Οδυσσέα Ανδρούτσο. 
Ο συγγραφέας λανθασμένα καταγράφει το όνομα τού Γκέκα ως Γκίκα καί είναι γνωστή η επιστολή πού στέλνει ο Μουσταφά στην ελληνική κυβέρνηση εκλιπαρώντας γιά μιά φτωχή σύνταξη από το ελληνικό κράτος γιά να μπορέσει να επιβιώσει ως Έλληνας πολίτης. 
Ο ίδιος ο Μουσταφά καταγόταν από την βόρεια Αλβανία καί στην επιστολή του περιγράφει πως από την αρχή τού Αγώνα πολέμησε εναντίον των Οθωμανών Τούρκων! 
Όπως γίνεται αντιληπτό,ο εθνολογικός όρος τού «Αρβανίτη» με τις διάφορες διατυπώσεις του αποδίδεται στούς μουσουλμάνους Αλβανούς σε αντίθεση με τούς χριστιανούς Αλβανούς,τούς κατά τα άλλα Αρβανίτες πού με την γενικευμένη χρήση τού όρου «Έλληνας» πού δίνεται στούς ΜΗ μουσουλμάνους καλύπτει πολλά από τα...ανεξήγητα ιστορικά κενά πού θα ήταν διαφορετικά αναγκασμένος να κάθεται να ...εξηγεί ο ιστοριογράφος τού μέλλοντος. 
Με αυτά καί με 'κείνα ψάχνουμε Βλάμισσες καί Βλάμηδες ακόμη ποιοί καί πού τελικά ήταν αυτοί οί Αρβανίτες πού δεν ήταν Αλβανοί καί πού ούτε πού πρόκειται να τούς συναντήσει κανείς να έχουν τον ρόλο τους στην Επανάσταση καί στον μετέπειτα εθνικό βίο της Ελλάδας. 
Αλλά ούτε κανείς ειδήμων ...ιστορικός θα βρεθεί να έχει το ψυχικό σθένος καί την πνευματική διαύγεια να περιγράψει το αυτονόητο καί το ιστορικά δίκαιο: 
Την εμφύλια τραγωδία ενός ολόκληρου λαού !


Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Ο Αλή Πασά καί το αερόστατο

Ο Ιωάννης Βηλαράς,ο οποίος υπήρξε ένας από τούς πολλούς προστατευόμενους τού Αλή πασά τού Τεπελενιώτη καί από τούς πρωτοπόρους των νέων ελληνικών γραμμάτων,μας λέει πως ο Αλήπασα υπήρξε ο πρώτος πού έφερε το αερόστατο στην Βαλκανική Χερσόνησο καί συγκεκριμένα στα Γιάνενα ! κατασκευάζοντας καί το πρώτο γιά την εποχή του υποτυπώδες αεροδρόμιο ! 
Ο Γεώργιος Βαβαρέτος στα 1930,ο οποίος καί εξέδωσε τα απομνημονεύματα τού έλληνοδιδασκάλου Ιωάννη Βηλαρά,περιέγραψε την «αγαθοποιό» δράση τού Αλήπασα καί την αγάπη πού είχε γιά την πρόοδο παρά την αγραμματοσύνη του. 
Πράγματα φυσικά πού αποτελούν παρωνυχίδα μπροστά στο συνολικό έργο τού Αρβανίτη Τεπελενιώτη πού υπήρξε ο κύριος υποκινητής καί οργανωτής της Εξέγερσης τού 1821,αλλά καί ο ουσιαστικός θεμελιωτής τού σύγχρονου ελληνικού κράτους !

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Οί Χιμαριώτες είναι Αλβανοί

Ο Συνταγματάρχης Χριστόφορος Περραιβός αφού περιγράφει τις φυλές των Αλβανών μας λέει πως μετά τούς Τσάμηδες,από νότο,ακολουθούν οί περίφημοι Λιάπηδες καί σε αυτούς φυσικά κατατάσσονται ΚΑΙ οί Χιμαριώτες. 
Μας λέει επίσης ο Περραιβός ο οποίος υπήρξε αγωνιστής τού 1821,πως οί Αλβανοί Λιάπηδες Χιμαριώτες μιλούν ΟΛΟΙ την αλβανική γλώσσα καί πως ελάχιστοι από αυτούς γνωρίζουν την ελληνική πού όσοι τέλος πάντων την μιλούν την γνωρίζουν «βαρβαρικώτατα»,όπως ακριβώς γράφει ο συγγραφέας. 
Αυτά λοιπόν λέει ο Περραιβός γιά τούς κεφάλες Χιμαριώτες πού έμελλε ΚΑΙ τούτοι να μας βγούν «βασιλικότεροι τού Βασιλέως» καί να διαγωνίζονται επάξια τούς Σλάβους στην αλβανοφαγία. 
Τρομάρα τους.

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Οί Αρβανίτες δίγλωσσοι;

ΕΛΛΑΔΑ : 
"ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ" Αθήναι 1911. 

Ξερίζωμα κάθε άλλης γλώσσας στον ελλαδικό χώρο ώστε η ελληνική να γίνει η μητρική των ΠΑΝΤΩΝ,όπως απροκάλυπτα μας λέει καί ο τίτλος αυτού τού πονήματος πού αποτελεί τον εθνικό οδοδείκτη τού νεορωμιού : 
«αποβλέπομεν είς το να καταστήσωμεν την ελληνικήν γλώσσαν είς αυτόν ΜΗΤΡΙΚΗΝ» !

Τώρα,το ποιοί ήταν εκείνοι οί «αλβανόφωνοι» δεν απαιτεί καί ιδιαίτερη φαντασία ώστε να γίνει αντιληπτό ακόμη καί από τον πιό αδαή ότι πρόκειται φυσικά γιά τούς «ανύπαρκτους» Αρβανίτες.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)