«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

Kolonja

                                                                              Aleks Xhelili

Ντάνης

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.92
ε αμυδρά
Ντάνης επώνυμο
Ντένας επώνυμο
Ντάρας επώνυμο
Δάρας επώνυμο
ΒΛΕΠΕ:Δαναοί
οί δυνατοί δηλ.«χέρια δυνατά σαν τανάλια»,δύναμη,δυναμίτης κτλπ.
το πέρασμα τού λαού αυτού-φάρας θα λέγαμε εμείς-άφησε τ'αχνάρια του σε ονομασίες όπως Δούναβης-Δανούβιος,Ιορδάνης καί Ιάρδανος(ποταμός της αρχαιότητας στην Πελοπόννησο)

Διμισκής

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.88
Διμισκή το επώνυμο της μητέρας τού Καραϊσκάκη.

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Λιαπουριά-Aυλώνα

Μπούλες(Νάουσα)

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.368
ε αμυδρά
το σ έχει το ρόλο τού στερητικού
Μπουλές επώνυμο
Μπουλάς επώνυμο
ΒΛΕΠΕ:Ντρίνης
Βλέπε:Μπούλες,το χαρακτηριστικό γνώρισμα δηλ.τού κρυψίματος τού προσώπου,η μάσκα.
στο ίδιο σελ.232
ε αμυδρά
Μασέλης επώνυμο
Μπετσέλος επώνυμο
Μεσέλος επώνυμο
Μπιλίνης επώνυμο
Μπερτσέλης επώνυμο
Μπίλος επώνυμο
Μπίλης επώνυμο
στο ίδιο σελ.232
Μπούλιας επώνυμο
Μπουλιώνης επώνυμο

Δεν γίνονται κατανοητά τα περί μπούλα-κοπέλες καί νύφες-από την στιγμή πού έτσι αποκαλούνται οί ίδιοι οί φουστανελοφόροι καί πού φυσικά δεν παραπέμπει σε κάποιου άλλου είδους πρότυπο.Τα περί Γενιτσάρων είναι μεταγενέστερες αποδόσεις περισσότερο φιλολογικές,καί μάλιστα άστοχες. 
Βλέπε εδώ μία πραγματικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση:http://zaliosparadosi.blogspot.gr/2008/09/blog-post_29.html
Γιά χάρη της έρευνας αξίζει να αναφερθεί η πληροφορία από υπέργηρο Κρητικό(Απόλυχνος,Μεσσαρά) πως «μπουλιό» έλεγαν παλαιότερα τα μικρά κορίτσια.Υπόθεσή μας είναι πως πρόκειται γιά τον φόβο πού διακατέχονταν οί γονείς στην περίπτωση απαγωγής τού κοριτσιού γιά νύφη ή ό,τιδήποτε άλλο εκείνες τις εποχές πού γίνονταν από μικρές ακόμη ηλικίες,πράγμα σύνηθες.Aντιλαμβάνεται κανείς την προσπάθεια των γονιών ώστε να βρίσκονται τα κορίτσια όσο το δυνατό στην αφάνεια.
Μπουλιός επώνυμο
Μπούλιος επώνυμο

Συμφωνούμε πως πρόκειται γιά τελετή φυλετικής μύησης(τελετή ενηλικίωσης) πού αναφέρεται στην παραπάνω παρουσίαση.Η αναφορά μας γιά το «μπουλιό» παρουσιάστηκε από ετυμολογική άποψη.

Μπούλες στην Πάτρα:

ΜυκήνεςΒΛΕΠΕ:Μπουρανί


Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

Τεπελένι


http://www.youtube.com/watch?v=mW3C0I44Qrk&feature=related
                                       Jovan Mino-Vitor Balili-Aleks Misca-Klodi Xhelili

Jovan Mίνο-Κlodian Τζελίλι

Γκύζη-Γκιζάρης

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.80
ε αμυδρά
γj παχύ,τρέχουσα προφορά γκ 
Πολλές φορές θα το συναντήσουμε ως Γύζη στην ιστοριογραφία.
Γύζης επώνυμο
Γκύζης επώνυμο
Γκιζάρης επώνυμο
Προφανώς στην περιοχή τού Γκύζη κάποτε υπήρχε μαντρί όπου παρασκευάζονταν το συγκεκριμένο τυρί.


Γιέμος

Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

Σκραπάρι,Τοσκαριά

Γιασίμης

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.77
Γιασίμης επώνυμο


Γιάλπας

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.76
ε αμυδρά
Γιάλπας επώνυμο
Γκιάλπης επώνυμο


Σάββατο 25 Αυγούστου 2012

Το αίμα από βεντέτα,αντικείμενο εμπορίας

Εκάλη(Αλβανία) καί Bylis(Αλβανία)


ΒΛΕΠΕ:Εκάλη,Βίλλια,Βυλλίς
Bλέπε Βυλλίς:https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYWl_S_9ku99bwQUSzVF4lk4hT6_fzfB3z6tz8qiCu9KcIT5osp-K42TtkH7ny3AGZMMuzevfS1lTmn-CflebxWE0R4J9zyzufvjyD3AdSTYlrQE2TGMGmXMVOyMsYShI3sX36p4DzVuJa/s1600/002.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6qnK4gL8yY5RGtKAowtkOV1f3ZMCtTo72F4VXAn9OUT3G0tCz49NLNrH9g6f4tsE1QmQK05QXAYI6eaMfEbsYM45_yyX4T2pWYZti8rZSliTy3E0ABd_lOfqXu5yXdpyIlLxGns2U_GWl/s1600/004.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvcmWrZ0_4fgzF52as5lYgau7Qe-eSS4SbFyBn76UNHeFJOwhsSbAMbuX_x80gb7AonpyqRvlaYMcmbF1OTC9gyGoezXl8L3SqDnERuBfCqtnaDY6S42sAeJ8ERDf3mNLgTmOmiYlqQSbh/s1600/038.jpg
Βλέπε Βύλλια:https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6WFNXwWUJznE5ODUzrxN7CrtrQ6tSRDAecD3F_2HonW2lY3TJr7wT6U7BvkbU3cxS0vkzfFy46T6mpSQh6TfabHucRBBIi5AL3CGtVDs0U3o1bAPGKinzGHmmz8hqzwxcNygQbF8X3HZk/s1600/037.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvcmWrZ0_4fgzF52as5lYgau7Qe-eSS4SbFyBn76UNHeFJOwhsSbAMbuX_x80gb7AonpyqRvlaYMcmbF1OTC9gyGoezXl8L3SqDnERuBfCqtnaDY6S42sAeJ8ERDf3mNLgTmOmiYlqQSbh/s1600/038.jpg
από:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2011/02/1_16.html
Συσχετίζουμε το Εκάλη με το επώνυμο Χαϊκάλης=ιππέας,αναβάτης.Ενισχύει την θέση μας η ύπαρξη τού -χ προ τού φωνήεντος,γνωστό στην αρχαιότητα όπου αργότερα το σύμφωνο αυτό αντικαταστάθηκε από πνεύμα.Το ίδιο ισχύει π.χ.στο ρήμα έλκω πού η αλβανική διατηρεί ακόμη το σύμφωνο:hέλκ=τραβώ.


Γιαμάς-Γιάμος

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.76
Γιαμάς επώνυμο
Γιάμος επώνυμο
Γιάμης επώνυμο
στο ίδιο


Γιάνενα

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.76
ε αμυδρά
κατάληξη τού πληθυντικού -ενα:

σελ.2
-α στερητικό,ο μη δυνάμενος δηλ. λόγω της νηστείας,αγνεύω γιά να κοινωνήσω,αγνός


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)