«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Χάονες - Χαονία

Από πού κι ως πού οί Αρχαίοι Χάονες ήταν Έλληνες; 
Πως είναι δυνατόν η αγγλόφωνη καί η ελληνόφωνη βικιπαίδεια να τούς κατονομάζει ως ελληνική φυλή; 
Ο ίδιος ο Θουκιδίδης τούς κατονομάζει «βαρβάρους». 
Ο Αριστοφάνης το ίδιο. 
Ο δε Σκύλαξ στο έργο του «Περίπλους» αναφέρει πως η Ελλάδα αρχίζει από την Αμβρακία. 
Αρκετοί μάλιστα ξένοι συγγραφείς τούς Χάονες τούς κατατάσσουν στούς Ιλλυριούς. 
Τελικά,ποιός δουλεύει ποιόν καί τι στο καλό συμβαίνει με την βικιπαίδεια; 
Ξεκάθαρα δηλώνω πως λόγω της συνεχούς παρουσίας τού πανεπιστημιακού κατεστημένου της Ελλάδας στις ευρώπες,έχουν σχηματίσει απίστευτα «κονέ» καί διαμορφώνουν κοινά προφίλ στη βικιπαίδεια. 
Μιλάμε πως τα τελευταία 3-4 χρόνια, αγγλόφωνη καί ελληνόφωνη βικιπαίδεια έχουν αφαιρέσει θέματα καί ιστορικά δεδομένα πού αφορούσαν τούς Αλβανούς πού οί ΙΔΙΕΣ είχαν ανεβάσει! 
Ως διά μαγείας σε αλβανικά θέματα,κυριολεκτικά η συντριπτική πλειοψηφία των παραπομπών είναι Σλάβοι συγγραφείς! 
Καί δεν υπερβάλλω φίλες καί φίλοι σε τίποτα από αυτά πού λέω. 
Η δε λέξη «αλβανικός» έχει αντικατασταθεί από την λέξη «ηπειρωτικός» σε πάρα πολλά θέματα πού αφορούν την μεσαιωνική αλβανική ιστορία! 
Εδώ φτάσαμε στο ανεκδιήγητο της βικιπαίδεια να μας λέει πως ο αρχαίος πυρρίχιος χορός είναι ο ποντιακός! χωρίς καμμία απολύτως παραπομπή καί μάλιστα εντός παρενθέσεως να σημειώνει πως «εκκρεμεί» η παραπομπή,εδώ καί ενάμιση χρόνο! 
Φαίνεται πως η γραικύλικη αηδία καί παραπληροφόρηση άπλωσε τα πλοκάμια της καί στην αγγλόφωνη βικιπαίδεια. 
Μάλιστα έχει φτάσει σε σημείο να προβάλλει απροκάλυπτα η ελληνόφωνη βικιπαίδεια εδαφικό αλυτρωτισμό είς βάρος της Αλβανίας καί να ακολουθεί η αγγλόφωνη σε σημείο πού να εγείρει σοβαρότατα ερωτηματικά. 
Να σκεφτείτε πως η Χιμάρα καταγράφεται ως «ελληνική περιοχή»!

Οί Έλληνες επιδίδονταν στην ληστεία 
καί στην πειρατεία καί δεν θεωρούσαν 
πως ήταν κάτι προσβλητικό αλλά το αντίθετο.


Οί Έλληνες ήταν στην αρχή ένας μικρός λαός.
Ο Όμηρος πουθενά δεν αναφέρει 
την γενική ονομασία «Έλληνες».
Ο όρος «Έλληνας» επικράτησε σιγά-σιγά 
καί στις γύρω φυλές.

Arnaout (Albaner)

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

Albanians - Edward Stanford
Χάρτης τού Edward Stanford(1827-1904) πού παρουσιάζει την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 
Ο Edward Stanford υποστήριζε πως οί Αλβανοί είναι απόγονοι των Πελασγών καί φυσικά δεν διαχώριζε τούς Αλβανούς από τούς Αρβανίτες ή Αρναούτες μιάς καί ξεκάθαρα επρόκειτο γιά τον ίδιο λαό. 
Έγραφε πως η αλβανική γλώσσα έχει μεγάλη συνάφεια με την ελληνική όσο καμμιά άλλη καί ότι πολλοί Αλβανοί είχαν λάβει μέρος ως ηγέτες της επανάστασης τού 1821. 
Τούς Χιμαριώτες τούς κατέτασσε στην αλβανική φυλή των Λιάπηδων ενώ τούς Σουλιώτες στην αλβανική φυλή των Τσάμηδων.Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Η ορθόδοξη προσφυγομάνα

Μην εκπλήσσει η φωτογραφία από την προσφυγομάνα Θεσσαλονίκη,πού εποικίστηκε, όπως άλλωστε καί η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, από τούς γνωστούς λαούς της Ανατολής. 
Η ορθοδοξία,τα ωχ αμάν,το κλάμα καί η προσφυγιά είναι γνωστά. 
Οί ρωμιοπρόσφυγες άλλωστε δεν κρύβουν την αγάπη τους προς τούς Σλάβους προς δόξα τού ανεκδιήγητου καί πολυπρόβλητου «ορθόδοξου τόξου»(τού σλάβικου δηλαδή). 
Ο ορθοδοξοσλαβισμός τους καί η πνευματική τους σχέση με το πανσλαβιστικό κέντρο της Μόσχας καί συνάμα η ανομολόγητη τουρκολαγνεία τους έχουν αφήσει εποχή καί πού δυστυχώς διαμόρφωσαν το σημερινό προφίλ της σύγχρονης ψευτοελλάδας τους. 
Πάντως,γιά να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις δηλώνουμε ευθαρσώς γιά μία ακόμη φορά πως «η Μακεδονία είναι ελληνική».

Costume Albanais

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Περί Μακεδονίας καί Ηπείρου-Αλβανία

Από άρθρο τού συγκεκριμένου περιοδικού το οποίο έγραψε στα 1956 κάποιος Γ.Λάϊος.
Πρόκειται γιά επιστολή τού εξ Αργυροκάστρου Γ.Δημητρίου στα 1783 σε Αυστριακούς της εποχής.
Ο Δημητρίου αφού περιγράφει την Αλβανία καί την κατονομάζει ως Βόρεια Μακεδονία καί Ήπειρο, ο Λάϊος εκφράζει την απορία του γιά αυτή την τοποθέτηση τού Δημητρίου.
Πρόκειται γιά συνεπή θέση τού Λάϊου, ταυτόσημης με τού περιοδικού πού εκφράζει μία αξιολύπητη αντιαλβανική θέση, πασπαλισμένης με μπόλικο θρησκευτισμό καί αρχαιογραμματισμό.
Απόδειξη,πως ενώ ο προσδιορισμός «βόρειος Ήπειρος» απουσιάζει εντελώς ο Λάϊος φροντίζει να τον κοτσάρει πάνω-πάνω στο άρθρο του.
Μα αφήνοντας τον καϋμένο Λάϊο,δεν μπορεί να υπάρξει σημαντικά διαφορετική περιγραφή γιά το προφίλ τού ίδιου τού Δημητρίου.
Αρβανίτης ο ίδιος χωρίς αμφιβολία,χριστιανός(βασικό αυτό) καί συνάμα «γραμματιζούμενος» καί επομένως αρχαιόπληκτος,παίρνει θέση ως «Έλληνας»,αποδεικνύοντας γιά μία ακόμη φορά πως η γνώση της δασκαλεμένης ελληνικής γλώσσας αποτελεί καί τον προθάλαμο τού νεοελληνικού εθνισμού,όπως άλλωστε μας περιγράφει ο ίδιος ο Παύλος ο Καρολίδης.
Τα συμπεράσματα δικά σας φίλες καί φίλοι μέσα από την επιλογή κειμένων τού άρθρου.
Γιατί ειλικρινά,το μπέρδεμα της αληθούς καταγωγής καί τού διαμορφωμένου συναισθήματος πού δεν είναι, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον,τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα της μόρφωσης της θρησκείας καί μιάς στείρας αρχαιολατρείας,δημιουργεί έναν τραγέλαφο αντιφάσεων καί προσπαθειών συγκάλυψης πού μόνο τον κλαυσίγελο προκαλούν.Στο περιοδικό ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ στα 1956 δημοσιεύεται η έκθεση τού εξ Αργυροκάστρου Γ.Δημητρίου πού συμπλήρωσε στα 1783 γιά λογαριασμό των Αυστριακών. 
Η έκθεση έχει τίτλο «Περιγραφή της Βορείου Μακεδονίας καί Ηπείρου» καί αναφέρεται αποκλειστικά στην Αλβανία μιάς καί Μακεδονία καί Ήπειρος ήταν οί συνηθισμένες ονομασίες της Αλβανίας κατά τη διάρκεια τού Μεσαίωνα. 
Στις περιοχές λοιπόν της Αλβανίας περιλαμβάνεται καί η Τσαμουριά καί ο συγγραφέας αναφέρεται σε αυτούς είτε ως Τσάμηδες είτε ως Τόσκηδες. 
Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο,αναφέρει ο συγγραφέας τούς Σκοδριάνους Γκέγκηδες καί μας λέει πως η αλβανική γλώσσα ομιλείτε καλύτερα από τούς Αλβανούς της Μακεδονίας καί της Ηπείρου ! 
Μακεδονία ο συγγραφέας εννοεί τις περιοχές των Σκοπίων. Μας λέει επίσης πως την τουρκική γλώσσα την χρησιμοποιούν μόνο εκείνοι οί Γκέγκηδες πού είναι μορφωμένοι ή έμποροι. 
Οί Γκέγκηδες έχουν δικούς τους πασάδες καί απολαμβάνουν αυτόνομη διοίκηση μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία καί όλοι είναι άριστοι χειριστές των όπλων,ό,τι επάγγελμα καί άν κάνουν.
Στα 1783 ο εξ Αργυροκάστρου Γ.Δημητρίου στέλνει έκθεση προς τούς Αυστριακούς η οποία έχει τίτλο «Περιγραφή της Βορείου Μακεδονίας καί Ηπείρου» καί αναφέρεται αποκλειστικά στην Αλβανία μιάς καί Μακεδονία καί Ήπειρος ήταν οί συνηθισμένες ονομασίες της Αλβανίας κατά τη διάρκεια τού Μεσαίωνα. 
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ στα 1956. Ο συγγραφέας μας λέει πως η Χιμάρα,το Δέλβινο καί η Θεσπρωτία μπορούν να συγκεντρώσουν 35.000 άνδρες οπλισμένους,οί μισοί χριστιανοί καί οί άλλοι μισοί «Τούρκοι» δηλαδή μουσουλμάνοι, πού ομιλούν όμως όλοι μόνο την αλβανική γλώσσα.

Στα 1783 ο εξ Αργυροκάστρου Γ.Δημητρίου στέλνει έκθεση προς τούς Αυστριακούς η οποία έχει τίτλο «Περιγραφή της Βορείου Μακεδονίας καί Ηπείρου» καί αναφέρεται αποκλειστικά στην Αλβανία μιάς καί Μακεδονία καί Ήπειρος ήταν οί συνηθισμένες ονομασίες της Αλβανίας κατά τη διάρκεια τού Μεσαίωνα. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ στα 1956. 
Γιά την Χιμάρα γράφει πως ο πληθυσμός αποτελείται από «Τουρκο-Χριστιανούς» ή «μισότουρκους ή μισοχριστιανούς» καί κάποια στιγμή αναφέρει αυτούς τούς χριστιανούς ως «Έλληνες» κατά την συνήθεια της εποχής εκείνης. 
Είναι χαρακτηριστικά αυτά τα οποία αναφέρει σε άλλες παραγράφους ο συγγραφέας γιά τούς Χιμαριώτες καθώς οί ίδιοι ούτε πού νοιάζονται γιά θρησκείες καί ότι στο σύνολό τους μιλούν την αλβανική γλώσσα. 
Με λίγα λόγια,ξεκαθαρίζει πως οί Χιμαριώτες είναι χριστιανοί καί μουσουλμάνοι καί αυτό εννοεί με την ορολογία πού χρησιμοποιεί. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα γιά την καταγωγή των Χιμαριωτών αναφέρει άλλωστε πως διοικούνται από δικούς τους πασάδες καί όχι Τούρκους.
Όπου «Τούρκος» βλέπε Αρβανίτης μουσουλμάνος καί όπου «Έλληνας» χριστιανός Αρβανίτης καί μάλιστα ορθόδοξος.
Καί τυχαίο δεν είναι πως με αυτή την επισήμανση αυτομάτως ουδεμία ασυμφωνία ιστορική δεν υπάρχει.


HIMARË - XIMAΡΑ 
CIMERA - PROVINCIA DI ALBANIA 
Giovanni Francesco Camocio,1574

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)