«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018

Το βαθύ ορθόδοξο κράτος ξαναχτυπά

Επί τόσα χρόνια το ΕΠΙΣΗΜΟ ελληνικό κράτος χρησιμοποιούσε το σύνθετο όνομα «Μακεδονία» κάθε φορά πού αναφερόταν στο σλάβικο κράτος των Σκοπίων. 
Το ίδιο καί η εκκλησία καί κάθε άλλος κρατικός η επίσημος πολιτικός σχηματισμός καί μη. 
Ουδέποτε κανείς διαφώνησε καί ουδέποτε διαμαρτυρήθηκε. 
Τι τούς έπιασε επομένως η στεναχώρια γιά μελλοντική συμφωνία γιά την διευθέτηση τού ονόματος πού να εμπεριέχει σύνθετο όρο; 
Γιά την Ελλάδα καί την επίσημη πολιτική της τι να πρωτοσχολιάσει κανείς. 
Αντί από χρόνια τώρα να προσεταιριστεί το συγγενικό της αλβανικό στοιχείο συναγωνίζεται σε αντιαλβανισμό με τις «αδελφές» ορθόδοξες καί μη σλαβικές χώρες. 
Η ευκαιρία πού παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά γιά έναν οριστικό διακανονισμό με τα Σκόπια είναι μοναδική αφού το αλβανικό στοιχείο της χώρας αυτής παίζει αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με μεγάλη μερίδα των συμφωνούντων Σλάβων των Σκοπίων. 
Οί πιέσεις πού ασκούνται από την Δύση γιά ένταξη στο ΝΑΤΟ τού σλαβικού αυτού κράτους λόγω τού φόβου της ρωσικής καθόδου στην Βαλκανική είναι μεγάλες. 
Οί ΗΠΑ γιά το μόνο πού δεν ενδιαφέρονται είναι το θέμα τού ονόματος. 
Από την άλλη,η Ρωσία πάση θυσία προσπαθεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο της νατοϊκής ένταξης καί θα ήταν μοναδική ευκαιρία γιά την Ελλάδα να αποκομίσει σοβαρά ανταλλάγματα γιά τα εθνικά της θέματα. 
Τα γεωπολιτικά παιχνίδια είναι επομένως σοβαρά καί δεν γνωρίζω τι έχει να κερδίσει η Ελλάδα συντηρώντας ένα πρόβλημα αποφεύγοντας την μακροπρόθεσμη πολιτική λογική. Το να συνεχίζει η Ελλάς να αρνείται την δίκαιη αναγκαστικά πολιτική λύση είναι στρουθοκαμηλισμός μιάς καί θα απομείνει εντελώς μόνη της διεθνώς να καμώνεται έναν ψευτοπατριωτισμό πού δεν οδηγεί όχι μόνο πουθενά αλλά καί στην ουσία είς βάρος των εθνικών της συμφερόντων. 
Μία λύση πού να εμπεριέχει σύνθετη ονομασία καί διά ροπάλου κατάργηση όποιων εθνικών αλυτρωτισμών θα αποτελέσει την καλύτερη κατάληξη. 
Άλλωστε οί εγχώριοι πατριώτες γιά ποιό λόγο ωρύονται κατά της Δύσης όταν το μακεδονικό πρόβλημα γιά την Ελλάδα είναι ένα καθαρά δημιούργημα των Σλάβων καί συγκεκριμένα της πανσλαβιστικής Ρωσίας; 
Γιατί τέλος πάντων συνεχώς κατηγορούν την Δύση καί συστηματικά αποκρύβουν τον ρόλο της Ρωσίας πού μέχρι καί σήμερα αναγνωρίζει τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα; Φαίνεται πως η εξήγηση γιά μία ακόμη φορά της κοινητοποίησης τού βαθέως ελλαδικού καί θρησκευτικού κράτους βρίσκεται στην ξεκάθαρη όσο καί αποκαλυπτική επίσημη δήλωση τού υπουργού των εξωτερικών τού κράτους εκείνου πού ήταν το πρώτο πού αναγνώρισε το κράτος της «Μακεδονίας» καί πού κάθε χρόνο στην Αγία Πετρούπολη φιλοξενεί το παγκόσμιο φεστιβάλ «μακεδονικού πολιτισμού»,της ομόδοξης Ρωσίας. 
Γιατί,όπως «αδελφικά» μας συμβούλευσε ο Ρώσος υπουργός «δεν συμφέρει την Ελλάδα να έρθει σε συμφωνία με το κράτος των Σκοπίων» !!! κάτι θα γνωρίζει γιά τα συμφέροντα τού διπρόσωπου κράτους πού εκπροσωπεί.


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)