«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

Το Αρβανίτικο Λεξικό τού William Martin-Leake

Αλβανοί - Αρβανίτες - Σκιπετάροι είναι ο ίδιος λαός
ΤΟ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΛΗΚ (1814) ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (ME PERKTHIM NDE GLUHE ARBEROR NDE FUND).
 Περιέχει σύντομη ιστορική και γεωγραφική επισκόπηση της Αλβανίας, γραμματική και τέλος το λεξικό. 
Του Βρετανού Συνταγματάρχου Πυροβολικού, Γουίλιαμ Μάρτιν Ληκ (W.M.Leake , 1777-1860), Προξένου της Μ.Βρετανίας στα Ιωάννινα επί Αλή Πασά, μέλους της Βρετανικής Βασιλικής Ακαδημίας και της Βρετανικής Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας. 
Το λεξικό τιτλοφορείται «ROMAICO-ARVANETIC» και έχει ως βάση ελληνική λέξη και εξήγηση αγγλική και αρβανίτικη. περιλαμβάνεται στο έργο του «Έρευνες στην Ελλάδα». Εκδόσεις John Booth,London,1814. 
Φυλάσσεται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη του Μονάχου. 
Σημεία ενδιαφέροντος ως εξής: 
-Από τις απαρχές της Ελληνικής Ιστορίας, υπάρχει ένας λαός ο οποίος κατοικεί στις Βορειοδυτικές περιοχές της μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο. 
Αναφορές κάνει ο Σκύλακας και ο Θουκιδίδης, ο οποίος ονομάζει τους Αμφιλόχιους βαρβάρους , με την έννοια οτι μιλούσαν διαφορετική γλώσσα απο τους Έλληνες. 
-Ο Στράβων μας πληροφορεί, οτι η Ήπειρος, η Ιλλυρία , η Μακεδονία και οι γειτονικές περιοχές τους, μιλούσαν την Ιλλυρική, μια διαφορετική γλώσσα από την Ελληνική, πριν τα γράμματα και ο πολιτισμός των Ελλήνων εξαπλωθούν σε αυτές τις περιοχές.
 Κάποιοι από αυτούς ήταν και δίγλωσσοι, δηλαδή μιλούσαν και την Ελληνική και την Ιλλυρική. 
- Η αλλαγή της γλώσσας στα αρχαία χρόνια πήρε έκταση στην Θεσσαλία, τη Μακεδονία , όχι όμως στην Ήπειρο και το μέρος της Ιλλυρίας που λέγεται «Νέα Ήπειρος» (Σ.τ.σ . Σημερινή Βόρειος Αλβανία.) 
Τα ψηλά βουνά και το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους, προσέφεραν στους αυτόχθονες κατοίκους αυτών των περιοχών, μια ασφάλεια εναντίον των εισβολέων.
 -Η Ιλλυρική γλώσσα είναι η βάση της σημερινής Αλβανικής. -Τον 6 αιώνα εμφανίστηκαν από το Βορρά οι Σλάβοι (Σέρβοι και Βούλγαροι), οι οποίοι έκαναν επιδρομές μέχρι και την Πελλοπόνησο. 
Αυτοί περιόρισαν τα Ιλλυροηπειρωτικά έθνη στις σημερινές περιοχές τους. 
Το πνεύμα των Ιλλυριών και η ορεογραφική διαμερισμάτωση, διέσωσαν τη γλώσσα τους. 
-Σημαντικές Αλβανικές αποικίες στην Ελλάδα, από το 1391, αυτές της Πελλοπονήσου (Αργολίδα, Λακωνία, Ηλεία) και της Στερεάς (Αττική, Βοιωτία). 
Η Ύδρα είναι αποικία των Αλβανών της Αργολίδος και η ποιό ανθίζουσα οικονομικά κοινότητα. Σταδιακά ξεχνάνε τη γλώσσα τους και η Ιλλυρική φυσιογνωμία τους δύσκολα πλέον διακρίνεται απο τους υπόλοιπους Έλληνες. 
Οι πολεμοχαρείς τους συνήθειες, ήταν αυτές που έσωσαν για κάποια χρόνια τους δεσπότες του Μωριά και τη γενέτειρά τους Ιλλυρία. 
Οι επιχειρήσεις εναντίον τους, ήταν οι πιο δύσκολες της νικηφόρου εκστρατείας του Μωάμεθ του Β’. 
Φώτο 1.Ο Συνταγματάρχης (ΠΒ) Γουίλιαμ Μάρτιν Ληκ 
2.Ο Θυρεός της Βρετανικής Βασιλικής Ακαδημίας 
3.Ο Θυρεός της Βρετανικής Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας 4.Ο Θυρεός της Βασιλικής Βιβλιοθήκης του Μονάχου, στην οποία φυλλάσσεται το έργο του. 
Πατάμε στον ακόλουθο σύνδεσμο, για να ανοίξει και να το αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας:

 Και στο scribd εδώ:

 FJALORI I GLUHESE ARBERORE TE KOLONELIT W.M.LEAKE (1814) ME GRAMATIKE DHE HISTORINE.
 Ai përmban një pasqyrë të shkurtër historike dhe gjeografike të Shqipërisë, gramatikën dhe në fund fjalorin. Koloneli i Artillerise Anglez William Martin Leake (W.M.Leake, 1777-1860), Konsulli i Britanisë së Madhe në Janinë te Ali Pashese, një anëtar i Shoqërisë Mbretërore Britanike dhe te Shoqërisë Mbreterore Gjeografike . 
Fjalori titullohet "ROMAICO-ARVANETIC" dhe bazohet në shpjegime greke, angleze dhe arvanit. Eshtë përfshirë në punën e tij "Kerkimet në Greqi".
 John Booth, Londër, 1814. Ai ruhet në Bibliotekën Mbretërore të Mynihut. Pikat e interesit si më poshtë:
 -Nga fillimet e historisë greke, ka një popull që jeton në veriperëndim të zonës deri në Gjirin e Amvrakikos. Raportet janë bërë nga Skylak dhe Thucididis, të cilët i quajnë Amphilohi si “barbare”, në kuptimin që ata flasin një gjuhë tjetër sesa Grekët. 
-Straboni na informon se Epiri, Iliri, Maqedoni dhe rajonet fqinje, flisnin gluhen Ilire, një gjuhë të ndryshme nga greqishtja para letrat dhe kultura e Grekëvet te përhapen në këto zona. Disa prej tyre ishin dygjuhësore, domethënë, ata flisnin grekisht dhe Illirisht.
 - Ndryshimi i gjuhës në kohët e lashta mori zonë në Thesalisë, Maqedonisë, por jo në Epirin dhe një pjesë të Ilirisë quajtur "Epiri e Ri" (S.t.s. Shkiperia e Siperme.).
 Malet e larta dhe shumë të thyer e tokës, u ofroi banorëve vendas të këtyre zonave një siguri kundër pushtuesve. 
- Gluha e Ilirevet është baza e Shqipjes se sotëm.
 -Në shekullin e VI-të Shkljet (Serbët dhe Bullgarët) dolën nga veriu, dhe ata bastisën deri në Peloponizos (Morea). 
Këto i kufizuan kombet Iliroinpirotike në rajonet e tyre te sotme. 
Shpirti i Ilirëve dhe morfologjia e tokes, shpëtuan gluhën e tyre. -Kolonitë kryesore Shqiptare në Greqi që nga viti 1391, ato të Peloponezit (Argolis, Lakonia, Ilia) dhe Rumeli (Atika, Viotia).
Ishull Hidra është një koloni e Shqiptarëve të Argolis me zhvillim ekonomik më të forte.
 Ata gradualisht e harrojnë gjuhën e tyre dhe fizionomia e tyre Ilire nuk ka dallim sot nga pjesa tjetër e grekëve. 
Zakonet e tyre luftarake ishin ata që shpëtuan për disa vite Princet e tyre të Morese dhe Ilyrine, atedheun e tyre. 
Lufterat kundër tyre ishin më të vështirat e fushatës fitimtare të Muhammedit II. 
Foto: 1. Kolonel (FB) William Martin Lik 
2. Akademia Mbretërore te Britanise 
3. Shoqëria Britanike Mbretërore Gjeografike 
4. Vulla e Bibliotekës Mbretërore të Mynihut, ku ruhet puna e tij. 
Shtypni linkun e mëposhtëm për të hapur dhe ruajtur atë në kompjuterin tuaj:

 Dhe link ne Scribd këtu:

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)