«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

Προσπάθειες γιά μαζική εγκατάλειψη τού Πόντου

Προσπάθειες γιά μαζική εγκατάλειψη τού Πόντου από τούς Πόντιους πριν ακόμη την ανταλλαγή των πληθυσμών ! 

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο περιοδικό «ΜΝΗΜΩΝ» έκδοσης της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού(ηλεκτρονική έκδοση 2012,τόμος 32),γράφει γιά τις προσπάθειες των Ποντίων γιά την μαζική εγκατάλειψη τού Πόντου από τις αρχές προς μέσα ακόμη τού 1800! 
Το κυριολεκτικό όμως άδειασμα τού...επαναστατημένου Πόντου ξεκινά μετά τον ρωσο-οθωμανικό πόλεμο στα 1878 με τις μαζικές μεταναστεύσεις Ποντίων προς τις ρωσικές χώρες. Τότε ακριβώς καί μπροστά στην επικείμενη ολοκληρωτική μετανάστευση καί την πλήρη εγκατάλειψη τού Πόντου από τούς «έλληνορθόδοξους» επεμβαίνει η ελληνική κυβέρνηση καί μέσω τού 'Ελληνα πρόξενου στην Τραπεζούντα αλλά ενεργοποιώντας ταυτόχρονα καί το σύνολο των προξένων στην οθωμανική αυτοκρατορία όπως καί της «μητέρας» εκκλησίας, αρχίζει επαφές με ΟΛΟΥΣ τούς επίσημους εκπροσώπους των Ποντίων γιά ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ στην Μακεδονία καί στην Θεσσαλία !
 Ο συγγραφέας αναφέρει πλήθος εγγράφων με αλληλογραφία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης καί ποντιακών επιτροπών γιά τα γεγονότα της εποχής εκείνης. 
Μας λέει ακόμη ο συγγραφέας πως την μαζική αυτή μετανάστευση την στηρίζει μάλιστα καί η ίδια Μεγάλη Βρετανία μιάς καί θεωρεί πως με την εγκατάσταση αυτή ανακόπτεται η σλαβική κάθοδος από τον Βορρά καί αξίζει να προσθέσουμε εδώ πως ο συγγραφέας γράφει ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε σοβαρά ανησυχήσει με την άρνηση ακόμη καί των «έλληνορθόδοξων» καί «αφοσιωμένων στον ελληνισμό» πληθυσμών στην Μακεδονία,όπως χαρακηριστικά γράφει ο συγγραφέας, πού αρνούνταν να ενταχθούν μελλοντικά στο ελληνικό κράτος,παρά μόνον στο βουλγαρικό!( ε ρε γλέντια λέμε). 
Καί απορώ προσωπικά φίλες καί φίλοι με τούς Βρετανούς πού πίστευαν πως οί ρωσόφιλοι Πόντιοι θα διαφύλατταν υποτίθεται την Μακεδονία από τον επικείμενο σλαβικό κίνδυνο. 
Πάντως οί Βρετανοί είχαν εκμυστηρευτεί σχέδιο στον Έλληνα πρόξενο της Θεσσαλονίκης ήδη από το 1869 γιά μαζικό εποικισμό Ιρλανδών! στην Μακεδονία,στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση αντιτάχθηκε προτιμώντας «Έλληνες το γένος»(τρομάρα της). 
Τέλος πάντων. 
Οί προσπάθειες ακόμη καί της ελλαδικής εκκλησίας ώστε να ανακοπεί το ποντιακό μεταναστευτικό κύμα προς την Ρωσία δίνοντας ιδιόκτητη γη σε όσους έρθουν προς την Μακεδονία καί την Θεσσαλία απέτυχαν μιάς καί οί Ρώσοι προσέφεραν περισσότερα πλεονεκτήματα στούς Πόντιους. 
Βλέπετε,οί πατριώτες «έλληνες» Πόντιοι είχαν βάλει γιά τα καλά στο ζύγι το προσωπικό τους όφελος έναντι τού υποτιθέμενου εθνισμού τους. 
Τα συμπεράσματα πού βγαίνουν από όλα αυτά φίλες καί φίλοι ποιά είναι; 
Γιά ποιά τέλος πάντων επανάσταση καί αντίσταση των Ποντίων μας λένε όταν οί ίδιοι χριστιανοί Πόντιοι προσπαθούσαν να την κάνουν ΜΑΖΙΚΑ από τον τόπο τους πριν ακόμη από τις διώξεις των οθωμανών Τούρκων; 
Ποιός τόπος καί ποιά γή τελικά τούς δένει όταν με τέτοια ευκολία καί μάλιστα ΑΜΑΧΗΤΙ εγκαταλείπουν την γη πού γεννήθηκαν καί πού μας έχουν ταλανιάσει σήμερα στο κλάμα γιά τις «χαμένες πατρίδες»; 
Όταν ούτε ακόμη καί η υποτιθέμενη μητρική γη ως Έλληνες δεν τούς συγκινεί καί τρέχουν μαζικά στούς Ρώσους παίρνοντας υπηκοότητες καί προνόμια; 
Τι να πρωτοπείς. 
Καί μένουμε εμείς οί υπόλοιποι πού ΔΕΝ είμαστε Πόντιοι καί ευλογημένοι όσο εκείνοι,να έχουμε φλομώσει τίγκα στο παραμύθι καί στο κλάμα γιά τις ποντιακές επαναστάσεις καί αντιστάσεις,μένοντας να κοιτάμε αγαθοβιόλικα θαυμάζοντας τα ανύπαρκτα έπη καί τούς ανύπαρκτους αγώνες.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)