«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018

Aλβανοί-Στρατιωτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ,ΜΠΟΤΣΑΡΑΙΟΥΣ,ΚΑΥΚΑΣΟ,ΑΒΑΡΕΣ,ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΚΛΠ.
ME PERKTHIM NE FUND. 
Η επιτομή της γνώσης των Ενόπλων Δυνάμεών μας, κονιορτοποιεί την Σλαβοβουλγαρική προπαγάνδα! 
Επίτιμοι Πρόεδροι της Συντακτικής Επιτροπής,ο Υπουργός Στρατιωτικών,Στρατηγός Α. Μαζαράκης,Ακαδημαϊκός και ο Υπουργός Ναυτικών Α. Κανάρης. 
Πρόεδρος ο Ήρωας Μακεδονομάχος Στρατηγός Α.Κοντούλης. Τακτικά μέλη της Επιτροπής,οι Α/ΓΕΣ Στρατηγός Ν. Βλαχόπουλος,Α/ΓΕΝ Ναύαρχος Κ. Τυπάλδος και Α/Χωροφυλακής Στρατηγός  Κ.Πέτσας. 
Εκδοθείσα σε εκτέλεση της υπ.αρ. 81440/1047/21 ΦΕΒ 27 του ΓΕΣ /Υπουργείου Στρατιωτικών. 
Υπεύθυνος Ιστορικών θεμάτων ο Καθηγητής Ιστορίας και Βυζαντινής Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αδαμάντιος Αδαμαντίου.
Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Παρισίου.
Σύμβουλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
Πρώτος Έφορος των αρχαιοτήτων του μεσαιωνικού Ελληνισμού και Διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου. 
Σημεία ενδιαφέροντος ως εξής: 
1. Η αρχική κοιτίδα των Μποτσαραίων ήταν το Κόσοβο. 
Ήταν οπλαρχηγοί του Γ. Καστριώτη και ο γενάρχης της Οικογενείας Σπυρίδων Μπότσαρης,πολέμησε στη μεγάλη μάχη του Κοσσυφοπεδίου,όπου εφόνευσε πολλούς Τούρκους και πήρε ώς λάφυρα τα πρώτα πυροβόλα όπλα. 
Μετά το θάνατο του Καστριώτη,σταδιακά η οικογένεια, βρισκόμενη σε αδιάκοπο πόλεμο με τους Τούρκους,κατήλθε προς Νότον και κατέληξε στο Σούλι γύρω στο 1600, όπου και συνέπηξε συμμαχία με τους λοιπούς Σουλιώτες αναλαμβάνοντας και την ηγεσία τους μαζί με τους Τζαβελαίους. 2. Η Αλβανική φυλή αντέταξε την μεγαλύτερη πείσμονα αντίσταση εναντίον των Τούρκων,στην Ευρώπη,υπό τη διοίκηση του Αλβανού,καθολικού το θρήσκευμα,Ήρωος Γ. Καστριώτη. 
3. Οι Αλβανοί (Γκέκηδες και Τόσκηδες) είναι απόγονοι των Αρχαίων Ιλλυριών και των Αρχαίων Πελασγών. 
4. Κατά τον 14ο αιώνα έχουμε εποικισμό της Πελλοπονήσου από 10.000 οικογένειες Αλβανών και λίγο αργότερα άλλες 10.000=περίπου 20.000 οικογένειες(Σ.τ.σ:Για μας λέει...),οι οποίες προσκλήθηκαν από το Δεσπότη του Μυστρά Μανουήλ Καντακουζηνό,για να αναπληρώσουν την ερημωθείσα απο τις επιδρομές των αλλοφύλων περιοχή. 
5. Αυτοί οι Αλβανοί διετέλεσαν πάντοτε σε αδελφικές σχέσεις με τους Έλληνες και πολέμησαν μαζί εναντίων των Τούρκων. Οι Έλληνες,ουδέποτε θεώρησαν τους Μουσουλμάνους Αλβανούς ως Τούρκους,τους οποίους Τούρκους,άλλωστε, εχθρεύονταν και οι ίδιοι οι Αλβανοί.
Θεώρησαν δε αδερφούς τους Χριστιανούς Αλβανόφωνους. 
Οι Κολοκοτρωναίοι θεωρούσαν πάντοτε τους Τουρκαλβανούς ανήκοντες στην Ελληνική φυλή,αλλά εξισλαμισθέντες εκ των περιστάσεων. 
6. Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων (ο Τεπελενλής),υπήρξε: 
Α. Ο βασικός χρηματοδότης και συνετέλεσε όσον ουδείς άλλος στην πολεμική προπαρασκευή της Ελληνικής Επαναστάσεως. Β. Απο τη Στρατιωτική Ακαδημία του Αλή Πασά,βγήκαν οι διασημότεροι αρχηγοί της ενδόξου ημών Επαναστάσεως,όπως και οι χιλιάδες των πολεμιστών που αποτέλεσαν τον πυρήνα των στρατιωτικών δυνάμεων της Επαναστατημένης Ελλάδος. Γ. Η μέγιστη υπηρεσία που προσέφερε ο Αλή Πασάς προς το Έθνος μας ήταν η ανταρσία του κατά του Σουλτάνου. 
Εάν δεν είχε προηγηθεί το κίνημα αυτό του Αλή Πασά,η Επανάστασις του 1821 ούτε καν θα είχε κυρηχθεί... 
7. Οι Άβαρες,λαός Μογγολικής καταγωγής, δεν έχουν καμία σχέση με τους σημερινούς Αλβανούς και την Αλβανία. 
Δεν εγκαταστάθηκαν ποτέ νοτίως του ποταμού Δούναβη και η δράση τους περιορίστηκε σε ληστρικές επιδρομές σε Ελλάδα και Ιλλυρία και όχι σε μόνιμη εγκατάσταση. 
Βάση τους υπήρξε πάντοτε η περιοχή πέριξ του ποταμού Theiss,βορείου παραποτάμου του Δούναβη.
Εξολοθρεύτηκαν ολοσχερώς υπό του Βασιλέως των Φράγκων Καρλομάγνου του 796 μ.Χ.,ο οποίος κατέλαβε τη βάση τους στο Theiss. 
Οι Ρώσοι ακόμα έχουν μια παροιμία: 
«Εξαφανίσθηκαν σαν τους Άβαρες»=χωρίς να αφήσουν κληρονόμους,ούτε απογόνους...
Ορισμένα λείψανά τους αναμίχθησαν με τους συγγενείς-διαδόχους τους Ούγγρους ή λοιπούς Σλαβικούς λαούς της περιοχής... 
8. Οι Αλβανοί του Καυκάσου δεν έχουν καμία σχέση με τους σημερινούς Αλβανούς και την Αλβανία. 
(Σ.τ.ς: ο Στράβων αναφέρει εκεί και λαό Αχαιών και Ιβήρων...). Αντιθέτως ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς(Ι.15),μας λέει ότι ήταν απόγονοι μεταναστών από την Ιταλική πόλη Άλβα με επικεφαλή τον Ηρακλή. 
Οι Αλβανοί της Αλβανίας του Καυκάσου,εκδιωχθέντες από τους Χαζάρους,εγκαταστάθηκαν στην Αρμενία,όπου και συγχωνεύθηκαν με τους Αρμένιους χάνοντας ήθη,έθιμα και γλώσσα...
Η παλιά Αλβανία του Καυκάσου, είναι οι σημερινές επαρχίες της Ρωσίας: Νταγκεστάν,Σιβράν και Σεκί. 
Τα λέμε εμείς αυτά;
Όχι βέβαια...
Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια,1929, 
Τ.Α’ Σελ: 11, Τ.Β’ Σελ. 5-53, Τ.Δ’Σελ: 620 Αθήναι.
Αρχεία ΔΙΣ/ΓΕΣ...
Φωτο:
1. Υπουργός Στρατιωτικών Στρατηγός Αλέξανδρος Μαζαράκης 2. Υπεύθυνος Ιστορικών θεμάτων ο Καθηγητής Ιστορίας και Βυζαντινής Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αδαμάντιος Αδαμαντίου. 
Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Παρισίου. 
Σύμβουλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
Πρώτος Έφορος των αρχαιοτήτων του μεσαιωνικού Ελληνισμού και Διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου.
Σπύρος Σιτογεωργόπουλος

PERKTHIM:ENKYKLOPEDHIA E MADHE TE MINISTRISE SE MBROJTJES SE GREKISE PER SHKIPETARET,ARVANITET,KASTRIOTI,BOCARI,
KAUKAS,AVARET,ALI PASHE ETJ. Pishtari i diturise se Forcave te Armatosura te Grekise, shkaterron propaganden e Shkljevet.
Presidente per nderim, te grupit te shkrimetarevet: 
Ministri i Mbrojtjes,Gjenerali Mazaraki,Akademik,dhe Ministri i Forcavet Detare A. Kanaris. 
Presidenti i grupit Heroi Gjenerali A. Kontoulis. Anëtarët e Komitetit te Shkrimetarevet, Kreu i Shtabit të Përgjithshëm te Ushterise Gjenerali Vlahopoulos,Kreu i Shtabit të Përgjithshëm te Forcavet Detare Admirali Tipaldhos dhe Kreu i Xhandarmërisë- Policise Gjenerali K.Petsas. 
Lëshuar në ekzekutimin e urdhrese me nr. 81440/1047/21 FEB 1927/ Ministria e Mbrojtjes.
Pergjegjes per shkrimet e Historise. 
Historiku dhe Profesor i Arkeologjise se Bizantit ne Universitet te Athinese Adhamantios Adhamantiu.
Phd i Historisë së Universitetit të Parisit. 
Këshilltar i Shoqërisë Arkeologjike. 
Drejtor i Muzeut Bizantin. 
Pikat e interesit si më poshtë: 
1. Rrenjet e farese se Bocarevet ishin ne Kosove.
Ata ishin luftetaret e pare te G.Kastriotit. 
Spiridon Botsaris Kreu i Familjes luftoi në betejën e madhe të Kosovës,ne te cilen vrau shumë Turq,tuke marr si plaçkë armët të zjarrit te para (pushke). 
Pas vdekjes së Kastriotit,gradualisht familja e Bocarit,duke u gjetur në luftë të vazhdueshme me turqit,zbriti në jug dhe arriti në Suli rreth 1600,atje ubaskua me Souliotet te tjera duke marrë dhe udhëheqjen bashke me Xhavellet.
2. Populli Shqiptare kundershtoi më luften me te fortë kundër Turqvet,në Evropë,nën udheheqjes se Heroit Shqipetar,fesë katolike,G. Kastriotit.
3. Shqipetarët(Geget dhe Tosket)janë pasardhës të Ilirëve të lashtë dhe te Pellazgëvet e lashtë. 
4. Në shekullin e 14 benete kolonizimi i Peloponez me 10.000 familje Shqipetare dhe më vonë me 10.000=rreth 20.000 familje Shqipetare. 
Te cilet i ftoi Princi i Morese Manuel Kantakuzinos,për të plotesuar vendin e shkrete nga sullmet e te huajvet.
5. Këta Shqiptarët terenje kishin marrëdhëniet vëllazërore me Grekët dhe luftuan bashke kundër Turqve. 
Grekët kurrë nuk i konsideronin Shqiptarët muslimanët si Turqit, të cilët Turqit, më shume,i urrenin dhe vetë Shqiptarët. 
Njeashtu i konsideronin Shqiptarët krishterë si vëllezër. Familja heroike te Kolokotronit konsideronte terenje Shqiptarët muslimane,c’i përkisnin racës greke,po ndruan fejene per shkak te kushteve politike te asaj kohe. 
6. Ali Pasha i Janinës (Tepellene), ishte: 
A. Financuesi kryesor i Kryengritjes Grek. 
Ashkush tjeter, nuk ndihmoi kaq shume kryengritjen Grek te 1821-it,sa e ndihmoi Ali Pasha.
B. Nga Akademia Ushtarake të Ali Pashës ne Janin, dolen udhëheqësit më të njohur të Kryengritjes sonë të lavdishme, si edhe mijëra luftëtarësh të cilët uben thelbi i forcave ushtarake të Kryengritjes se Greqisë...
C. Shërbimi më i madh që Ali Pasha i ofroi kombit tonë ishte kryengritja e tij kundër Sulltanit. 
Po të mos ishte shpallur ky lëvizje e Ali Pashes,Kryengritja jone te vitit 1821,nuk do të ishte shpallur kurre... 
7. Avaret, një popull me origjinë mongole,nuk kane mosnje lidhje me Shqipetarët dhe Shqipërinë e tanishme. 
Ata kurrë nuk uvendosën në jug të lumit Danub dhe veprimi i tyre ishte i kufizuar me bastisjet në Greqi dhe në Iliri,dhe nuk kishin vendosje të përhershëm.
Baza e tyre ishte terenje,vendi rreth Theiss,dega veriore e Danubit. 
Ata ushkatërruan tërësisht nga Mbreti i Francëve Charlemagne në 796 pas Krishtit,i cili pushtoi bazën e tyre në lum Theiss. Rusët kanë edhe një thënie:
"Uzhduk si Avar"(duke mos lënë trashëgimtarë ose pasardhës)...
Disa te mbetura nga ata uperzien me të afërmit dhe pashardhesit e tyre Hungareze ose me Shkljet te tjera të rajonit...
8. Albanët në Kaukaz nuk kanë të bëjnë fare me Shqiptarët dhe Shqipërinë e tanishme(Strabo përmend atje dhe njerëzit Ahaet dhe Iveret...). 
Te kundert,Dionisi i Alikarnasese(I.15),na tregon se ata te Kaukazit,ishin pasardhës të emigrantëve nga qyteti italian Alba udhëhequr nga Hercules.
Albanët e Albanise ne Kaukas,upërjashtuan nga Khazaret dhe uvendosën në Armeni,ku ubashkuan me Armenët tuke humbur zakonet dhe gluhën...,Sot ata vendet ku ishte atehere Albania e Kaukasit,jane provincat e Rusisë:Dagestani Sivran dhe Seki. Enciklopedia e Madhe Ushtarake dhe Detare. 
Faqe e 1929. T.A.: 11. T. B.' 5, 53 M.Sc .: 620 Athinë…
Foto: 
1.Ministri i Mbrojtjes Gjenerali Aleksandhros Mazarakis. 2.Profesori i Historise dhe te Arkeologjise Adhamantios Adhamantiu.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)