«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Έλληνο-Αλβανική προσέγγιση 1944

Οι Έλληνες Στρατιωτικοί,ουδέποτε διεχώρησαν τούς δύο λαούς,ούτε διέδιδαν τις ασυναρτησίες της Σλαβο-Βουλγαρικής προπαγάνδας ότι οι Αλβανοί έχουν έρθει από τον Καύκασο ή είναι Άβαρες και λοιπές ανοησίες.
Ο Στρατηγός Αθ. Χρυσοχόοου(Ιππικού),ο Ήρωας των Βαλκανικών Πολέμων και Μικρασιατικής Εκστρατείας,ο οποίος ξεδόντιασε τη δηλητηριώδη Βουλγαρική Λέσχη Θεσσαλονίκης και στού οποίου το όνομα βγάζουν φλύκταινες οι απόγονοι των ΕΑΜοΒουλγάρων συμμοριτών,που συνεχίζουν το έργο των προγόνων τους ξεπουλώντας σήμερα τη Μακεδονία.
Όπως επίσης βγάζουν φλύκταινες όταν τον ακούν και οι «Βορειοηπειρώτες» πρώην κομμουνισταί και νυν ορθόδοξοι (οι ίδιες «φάτσες»...),τους οποίους άν ρωτήσεις:«Είσαι Αρβανίτης;»,θα φτύσουν στον κόρφο τους.
Η αλήθεια είναι οτι οι τελευταίοι είναι απόγονοι Βλάχων και Σλάβων που μιλούν «Ρωμέικα» και είναι «Όρτοντοξ» και φυσικά παίζουν πάντοτε το ρόλο του διασπαστή των δύο λαών,πιστοί στη γραμμή των αφεντικών τους «διαίρει και βασίλευε»...
Τα υπόλοιπα είναι για τους αφελείς...
Οι «ξύπνιοι» κονδυλοφόροι ινστρούχτορες που νομίζουνε οτι οι Αρβανίτες τρώμε σανό...
Για να δούμε λοιπόν ολόκληρη την Έκθεση τού Στρατηγού Χρυσοχόου,που είχε επιφορτισθεί με το καθήκον της διεκπεραίωσης των εργασιών για την Όμοσπονδιακή Ένωση Ελλάδος- Αλβανίας το 1944 και να περάσουμε υπέροχα...
Σημεία ενδιαφέροντος ως εξής:
1.Οι Αλβανοί είναι απόγονοι των Αρχαίων Ιλλυριών.
Ιλλυριοί,Ηπειρώτες,Μακεδόνες είναι αδελφικές φυλές.

2.Ισχυρό υφιστάμενο δεσμό αποτελεί η εποίκηση της ερημωθείσης Αττικοβοιωτίας και Πελοποννήσου το 14ο αι.από Αλβανούς,προσκληθέντων υπό των Αρχόντων αυτών των περιοχών.

Ο Αρχιστράτηγος Θ. Κολοκοτρώνης,θεωρούσε τους Μουσουλμάνους Αλβανούς,εξισλαμισθέντες Έλληνες.

3.Πολλές προσπάθειες των Αλβανών κατά το παρελθόν για Ένωση με την Ελλάδα.
Αναφέρεται η επιστολή 55 Αλβανών Αρχόντων προς Α.Μ. Βασιλέα της Ελλάδος Όθωνα,αμέσως μετά την Επανάσταση,το 1837.
Επίσης το 1897,κλπ.

4.Πως «στήθηκε» σκόπιμα και πονηρά, η υπόθεση της «Βορείου Ηπείρου» από πλευράς Ιταλίας και Αυστρίας προκειμένου να δημιουργηθεί άσβεστο μίσος μεταξύ των δύο λαών(Σ.τ.σ:Σα να μην έφτανε αυτό,προστέθηκε αργότερα και το θέμα των Τσάμηδων,για να «δέσει το γλυκό»...).
5.Οι Αλβανοί θεωρούν τον Ελληνικό λαό όμαιμο.

Οι Σλάβοι είναι κοινοί αντίπαλοι της Ελλάδος και της Αλβανίας.

6.Της συμφωνίας περί ομοσπονδίας,των οποίων οι όροι περιγράφονται,ήταν ενήμεροι άπαντες οι πολιτικοί της εποχής ΚΑΙ η εξόριστος κυβέρνηση του Καϊρου...(Σ.τ.σ: οι ιδεολογικοί και φυσικοί πρόγονοι των σημερινών πολιτικάντηδων...).

7.Οι Βορειοηπειρωτικοί σύλλογοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης,της εποχής,εξαπέλυσαν άγρια πολεμική εναντίον της συμφωνίας προκειμένου να επηρεάσουν την Ελληνική Κυβέρνηση για την αποτροπή της υπογραφής...(Σ.τ.σ.Οι «πατριώτες βορειοηπειρώτες» έχουν παράδοση σε τέτοιους «αγώνες»,εφόσον πρωτοστάτησαν το 1912 στον πόλεμο εναντίον του Ελληνικού Αλφαβήτου,ως επισήμου Αλφαβήτου της Αλβανικής γλώσσης που προσπαθούσε να «περάσει» η τότε Ελληνική Κυβέρνηση και υποστήριξαν το...Λατινικό,το οποίο και τελικώς υιοθετήθηκε από το νεοσύστατο Αλβανικό κράτος...).

8.Το Σεπτέμβριο του 1944,ο πληρεξούσιος της Αλβανικής πλευράς Δημ. Φάλος,ο οποίος μετέφερε τα έγγραφα της συμφωνίας από Τίρανα προς Θεσσαλονίκη για τις τελικές υπογραφές,συλλαμβάνεται στην Κορυτσά από κομμουνιστές και εκτελείται ως προδότης...

9.Οι λοιποί υπεύθυνοι απο Αλβανικής πλευράς για τη συμφωνία,συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη όπου έμεναν,απο ΕΛΑΣίτες «Έλληνες» επί ΕΛΑΣοκρατίας και παραδόθησαν στους Αλβανούς κομμουνιστές οι οποίοι τούς πέταξαν στη φυλακή με ποινή 101 ετών,μαζί με όσους Αλβανούς ήταν υπεύθυνοι για τη συμφωνία και περίμεναν στα Τίρανα...

10.Ο Στρατηγός κλείνει την έκθεσή του με τη βεβαιότητα ότι:«Αναμφισβητήτως όταν ο ήλιος της Ελευθερίας ανατείλει και πάλι στην Αλβανία,η προσπάθεια θα επαναληφθεί και θα στεφθεί από επιτυχία,διότι ουδείς εθνικόφρων θα αντιταχθεί στο συμφέρον των δύο λαών».

Υποστρατήγου Αθ. Χρυσοχόου.
Η Ελληνοαλβανική Συννενόησις του 1944 διά την Ένωσιν της Αλβανίας με την Ελλάδα.
Εκδόσεις Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης.
1952...
Σπύρος Σιτογεωργόπουλος

Ne kete shkrim, benete fjale per Marreveshjen e bashkimit Greko – Shkipetar nde vit 1944.
Pergjegjesi nga ana e Grekise ishte Gjenerali Hrisohou. 
Pikat e interesit si më poshtë (shih foton): 
1. Shqiptarët janë pasardhës të Ilirëve të lashtë. 
Ilirët, Epirotet dhe Maqedonet janë fise vëllazërore. 
2.Lidhja me e forte per te dy popujt , jane Arvanitet te cilet vajten nde vende te shkreta te Atikëse-Viotise dhe Peloponnese-Morea nde shekullin e 14. 
Ata jane Shqiptarët, të ftuar nga princet e këtyre rajoneve. Kryekomandanti i Kryengritjes Grek, Th. Kolokotronis, konsideronte Shqiptarët muslimanë si Hellenet te islamizuare. 
3. Shume përpjekje Shqiptare në të kaluarën, për një bashkim me Greqinë. 
Paraqitet kerkesa e 55 prince Shqiptarëve per Mbretin e Greqisë, Oto, menjëherë pas Kryengritjes, në 1837.
Njeashtu në vitin 1897, etj 
4.Si "ungrit" qëllimisht dhe me mjeshtri, rasti i “Epiri te Veriut" nga ana e Italisë dhe te Austrisë për të krijuar urrejtje gëlqere në mes të dy popujve (S.t.s: Ndërsa në qoftë se kjo nuk ishin të mjaftueshme, më vonë ushtua çështjen e çamëve për të "lidhure te ëmbëlen" ...). 
5.Shqiptarët e konsiderojnë popullin grek një shok me nje gjak. Shkljet janë armiq të zakonshëm të Greqisë dhe te Shqipërisë. 
6.Të gjithë politikante greke ishin të vetëdijshëm per marreveshjen Greko-Shkipetare, njeashtu edhe qeveria Grek e cila ishte në mërgim në Kairo te Egjiptit per shkak te pushtimit Gjerman ne Greki ... (S.t.s: paraardhësit ideologjike dhe fizike të politikanëve gangster të sotëm ...). 
7.Klubet e ashtuqluajture “Vorioepirotevet” te Athinës dhe te Selanikut, lëshuane polemikë të ashpër kundër Marrëveshjes për të ndikuar qeverinë Greke për të parandaluar nënshkrimin e marreveshjes ...(S.t.s. "patriotët e Epirit e Veriut" janë mesuare në këto "lojëra ". 
Ata moren rolin udhëheqës në 1912 në luftën kundër alfabetit grek si alfabeti zyrtar i gjuhës shqipe dhe mbështeten alfabet latine ..., i cili u miratua përfundimisht...). 
8.Në Shtator 1944, perfaqesuesi i anës Shqiptare, Dim.
Falos, i cili përcolli dokumentet marrëveshje nga Tirana në Selanik për nënshkrimet përfundimtare, uarrestua në Korçë nga komunistët dhe uvra si tradhtar ... 
9.Menaxherët e tjerë nga ana e Shqiptarevet per marrëveshjen, uarrestuan në Selanik, nga komunistat "greke" dhe iu dorëzuan komunistëve shqiptarë, të cilët i hodhën në burg per 101 vitera , bashke me ata shqiptarët c’ ishin përgjegjës për marrëveshje dhe ishin tuke pritur në Tiranë ... 
10.Gjenerali mbyll raportin e tij, tuke shkruajture me siguri se "pa dyshim, kur dielli i Lirisë dell në Shkipëri, përpjekja do të përsëritet dhe do të kurorëzohet me sukses, ngapse mosnjë patriot, nuk do tu kundërshtojë interesavet e te dy popujvet".
Gjeneral A. Hrisohou.
Marreveshja Greko-Shkipetar 1944 për Bashkimin Shqiptar me Greqinë. 
Publikimet e Qendrës Epirotike të Selanikut. 
1952 ...
Ο συγγραφέας τού βιβλίου αδικεί κατάφωρα την αλβανική πλευρά μιάς καί το ιστορικό βάρος τού «μίσους» πέφτει  ως κατάρα στις πλάτες τού αλβανικού λαού καί ποτέ στην ελληνική πλευρά καί της εκκλησίας πού κατά παράδοση έχει την πολιτική της κατεύθυνση ως θεόσταλτος εργολάβος.
Κι όμως,η κύρια ευθύνη διαχρονικά βαραίνει δυστυχώς την Ελλάδα στις έλληνο-αλβανικές σχέσεις καί είναι εκείνη πού κάθε φορά την τελευταία στιγμή προβάλλει την άρνηση καί μάλιστα κατά τρόπο πολλές φορές ανεξήγητο.
Οί προτάσεις καί οί προσπάθειες γιά συνεννόηση καί ΕΝΩΣΗ κατ'αποκλειστικότητα σχεδόν προέρχονταν από την πλευρά την αλβανική καί υπερβολή δεν υπάρχει στο ελάχιστο ως προς αυτή την διαπίστωση.
Ο συγγραφέας παρά την αποδοχή βασικών ιστορικών αληθειών δεν καταφέρνει να δεί τα πράγματα εκτός της στενά εθνοκρατικής αντίληψης,όσον αφορά την ιδιαίτερη πατρίδα του.
Διακατέχεται από το συναίσθημα της απορρόφησης, εντός τού πλαισίου τού οδοστρωτήρα πού δημιούργησαν οί λογιώτατοι εν ονόματι της ελληνοφώνου υπεροχής.
Πράγμα εντελώς άδικο γιά την ίδια την ύπαρξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων τού αλβανικού λαού.
Με την ίδια ευκολία πού εντάσσει έναν όντως αδελφο λαό στα σπλάχνα τού ελληνισμού,συνάμα ενταφιάζει κάθε ωφέλιμο συγκρητισμό στα εθνολογικά,πολιτιστικά καί γλωσσολογικά πράγματα της συγγένειας αυτής.
Στην αδελφική αυτή σχέση πού μετά μανίας προβάλλουμε, στην πραγματικότητα η σκληρά μονομερής θέση δεν προσφέρει τα μέγιστα.
Απεναντίας,απαιτείται μία ευρεία οπτική γωνία εφ'όλης της ύλης καί χωρίς περιορισμούς πού θα δώσει την βαθιά γνώση.
ΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΛΒΑΝΟΙ 

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)