«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Πόσο δύσκολο είναι επιτέλους;

Πόσο δύσκολο είναι επιτέλους γιά την Ελλάδα να πλησιάσει με ανοικτή καρδιά καί κυρίως με λόγο καθαρό αυτούς τούς αδελφούς μας; 
Τι είδους δυσκολία αποτελεί γιά την Ελλάδα να αποκαταστήσει μιά αδικία πού διέπραξε απέναντι σε αυτούς τούς αδελφούς Τσάμηδες; 
Πόσο δύσκολο είναι εκείνο πού με μιά απλή κίνηση η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε πολιτικό στήριγμα εκείνους πού κουβαλούν το ίδιο της το ΑΙΜΑ! καί όχι απέναντί της; 
Ως πότε η Ελλάδα θα πολιτεύεται με βάση τα ξεπερασμένα γιά την εθνική της στρατηγική,θρησκευτικά της κριτήρια; Γιατί,σας διαβεβαιώνω φίλες καί φίλοι,πως στο χέρι της Ελλάδας είναι, αδέλφια ξεκομμένα να γίνουν ΞΑΝΑ τα καλύτερα υποστηρίγματα τού ελληνικού κορμού !
Καί μάρτυς μου αδέκαστη καί αμείλικτη κριτής η ίδια η Ιστορία !

Αrnaout(Albanian) - Egypt

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

O στρατηγός μπαρμπούτης

Ένας άλλος αλβανοφάγος καί προστάτης αρχιστράτηγος τού παπάριου «έθνους» πού εκπροσωπεί «τίμησε» καί αυτός εκ τού ασφαλούς τούς τρείς νεκρούς Έλληνες αξιωματικούς της ντροπιαστικής εκείνης νύχτας τού περιστατικού των Ιμίων. 
Ο υπουργός εθνικής άμυνας! καί γνωστός γιά την αλβανοφαγία του(καί αυτός) ούτε πού τόλμησε να πλησιάσει το συγκεκριμένο σημείο της θυσίας των Ελλήνων στρατιωτικών αλλά φρόντισε όμως να ασκήσει τον «πατριωτισμό» του από την πλέον ασφαλή απόσταση,υπό την απαγορευτική καί αυστηρή παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων!
ΕΝΤΟΣ των ελληνικών χωρικών υδάτων!
Αυτός είναι λοιπόν ο γνωστός πολεμιστής καί ...υπερασπιστής των «ελληνικών δικαίων» επί της Αλβανίας πού δεν μασάει να φωτογραφηθεί μάλιστα στα σύνορα της Κακαβιάς,γυρίζοντας την πλάτη του επιδεικτικά στο...πάνοπλο αλβανικό κράτος.

Ο μόνος εθνικός «τσαμπουκάς» της γραικυλίας 
είναι εκείνος προς την ΑΣΤΡΑΤΕΥΤΗ Αλβανία.
Ο πολέμαρχος μπαρμπουτατζής αντάμα 
με τα άλλα «εθνικά σύμβολα».
Όλους αυτούς,τούς ενώνει το καλό φαΐ.

Γιά τέτοιο κάθαρμα μιλάμε...

Ο δημοσιογραφίδης των 5.000.000 ευρώ,η ρωσοπ...να πού απαξιεί να κατοικεί στην Ελλάδα προτιμώντας την ταπεινή Ελβετία,δεν περνά ημέρα καί νύχτα στη κωλοφυλλάδα του πού να μην κατηγορήσει καί στοχοποιήσει ο,τιδήποτε αλβανικό. Κάτι τέτοιοι σαυροειδείς είναι οί...κυνηγοί αλβανικών κεφαλών πού έχουν αναλάβει εργολαβικά να διαχέουν το δηλητήριό τους στις έλληνο-αλβανικές σχέσεις,στοχοποιώντας ακόμη καί μικρά παιδιά. 
Με το αζημίωτο φυσικά. 
Γιά τέτοιο κάθαρμα μιλάμε,πού μας πλασσάρει πατριωτισμό εκ τού ασφαλούς,κινούμενος μεταξύ συμπατριώτη του Παϊσίου καί ...της «όπισθεν κίνησης» της κάθε ναζιάρας τσούλας πού συνηθίζει να φιλοξενεί ο επί πληρωμή εραστής.

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Τα Βίλια

Καπετάν Σκούρτης

 Ο Αρβανίτης,αντιστράτηγος τού ελληνικού στρατού Αλέξανδρος Κοντούλης η Καπετάν Σκούρτης ήταν ο κύριος στρατιωτικός οργανωτής τού ανταρτικού Μακεδονικού Αγώνα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος τού Έλληνο-Αλβανικού Συνδέσμου καί πρωταγωνιστής της παρολίγο Έλληνο-Αλβανικής Ομοσπονδίας υπό τις εντολές τού Αρβανίτη αρχηγού τού ελληνικού κράτους στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου.

Σύμπραξη Ελλήνων καί Αλβανών

Ο διευθυντής καί εκδότης της εφημερίδας «ΠΥΡΡΟΣ» 1905 σε ομιλία του στην Αθήνα λέει πως πρέπει να γίνει σύμπραξη Ελλήνων καί Αλβανών γιά την υπεράσπιση της Μακεδονίας.
Εκείνος πού καταδιώκει την αλβανική φυλή στην ουσία χτυπά την ίδια την Ελλάδα καί εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα !
Κακή υπηρεσία προσφέρουν στην Ελλάδα όσοι προσπαθούν να την αποξενώσουν από τούς Αλβανούς !

Την γνησιωτέρα ελληνική φυλή,την αλβανική !

 Εφημερίδα «ΠΥΡΡΟΣ» 1905. 
Η Εθνική Ελληνική Μακεδονική πολιτική απαιτεί την συμμαχία με την γνησιωτέρα ελληνική φυλή,την αλβανική ! Μόνον έτσι θα αποκρουστεί ο κίνδυνος από Σέρβους,Ρουμάνους καί Αυστριακούς. 
Την αλβανική πόλη Μητροβίτσα τού Κοσσυφοπεδίου την κρατούν οί Αλβανοί με αποτέλεσμα να συγκρατούν τούς Σλάβους προς την νότια Μακεδονία !

Ελληνική καί Αλβανική !

Παύλος Μελάς - Καπετάν Μίκη Ζέζα

Χασάν Ταχσίν Πασά Μεσαρέ

 Χασάν Ταχσίν Πασά Μεσαρέ 
Ο Αλβανός στρατηγός τού οθωμανικού στρατού καί διοικητής της Θεσσαλονίκης πού παρέδωσε στον ελληνικό στρατό την πόλη. 
Η συμφωνία Ελλάδας,Βουλγαρίας καί Σερβίας πού θα παραλάμβανε την Θεσσαλονίκη ο στρατός εκείνος πού πρώτος θα έμπαινε στην πόλη,οδήγησε τον Μεσαρέ να στείλει τον αξιωματικό γιό του προσωπικά στον Βενιζέλο καθυστερώντας την συμφωνημένη παράδοση στούς Βουλγάρους πού είχαν εισέλθει πρώτοι,γιά να την παραδώσει στούς Έλληνες. 
Η βαθιά φιλία τού Μεσαρέ με τον Βενιζέλο μετρούσε από την εποχή πού ο πρώτος υπηρετούσε ως αξιωματικός στην Κρήτη.
Καθόλου τυχαία η όλη αυτή στάση τού αρχαιοελληνιστή Μεσαρέ πού έγραφε ποιήματα στην αρχαία ελληνική γλώσσα μιάς καί υπήρξε δεινός γνώστης της!

Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης

 Ο Αρβανίτης Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης,ανθυπολοχαγός τού ελληνικού στρατού καί οργανωτής τού Μακεδονικού Αγώνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Αθανάσιος Σουλιώτης υπήρξε από τα ιδρυτικά στελέχη τού Έλληνο-Αλβανικού Συνδέσμου υπό την προεδρία τού Αρβανίτη ναυμάχου Νικόλαου Βότση.

Λάκη Πύρζα

 Το πρωτοπαλίκαρο τού Καπετάν Μίκη Ζέζα,ο Αλβανός Λάκη Πύρζα πού ήταν εκείνος πού διαφύλαξε το κεφάλι τού Ζέζα μετά τον θανατό του κατά την αρβανίτικη συνήθεια.

Γερμανός Καραβαγγέλης

 Ο Πόντιος Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης στην ουσία πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη καταγεγραμμένη ανταρτική ελληνική πράξη στην Μακεδονία έχοντας μαζί του 27 Αλβανούς μουσουλμάνους! της οθωμανικής χωροφυλακής καί 10 Κρητικούς με επικεφαλής τον Ευθύμη Καούδη. 
Ο ίδιος ο Γερμανός Καραβαγγέλης γράφει στα απομνημονεύματά του γιά την πίστη! των Αλβανών αυτών στην ελληνική υπόθεση πού με το πρόσχημα της επίσημης προσωπικής συνοδείας συμμετέχουν ολοκληρωτικά στον Μακεδονικό Αγώνα ! 
Στην φωτογραφία ο Καραβαγγέλης με τούς Αλβανούς σωματοφύλακές του. 
Καί όλα αυτά φίλες καί φίλοι τα λέμε με το χέρι στην καρδιά τιμώντας την ίδια την αλήθεια καί την πραγματική λεβεντιά χωρίς να υπάρχει ανάγκη γιά την παραμικρή διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων,όπως συνηθίζουν κάποιοι άλλοι.

Καπετάν Κώττας

 Η φιλοσλαβική προπαγάνδα τους δεν έχει όρια ! Ο Μακεδονομάχος Καπετάν Κώττας πού τον διαφημίζουν ως σλαβόφωνο ! Μαρτυρία τού Στρατηγού Αλέξανδρου Κοντούλη πού μιλούσε με τον Καπετάν Κώττα στην αλβανική γλώσσα ! Ο Καπετάν Κώττας καμάρωνε με το χρυσό νόμισμα πού φυλούσε με τον Μέγα Αλέξανδρο !
Βλέπε γιά Κότα καί γιά Λιάπηδες της Χίου

Παύλος Μελάς Καπετάν Μίκη Ζέζα

Μοιρολόϊ στον Αρβανίτη πολεμιστή

 Αρβανίτικο Μοιρολόϊ στον Αρβανίτη πολεμιστή πού σκοτώθηκε στη Μακεδονία(απόσπασμα). 
Σπάσαμε την πόρτα, περάσαμε 
καί κάναμε ευτυχισμένη την κοπέλα. 
Τώρα είμαστε εδώ μαζί της, 
πολύ μας αγαπάει,την έχουμε ερωτευτεί. 
Έχουμε φτιάξει το σπίτι μας 
μαζί με την Μακεδονία. 
Τώρα,πού την κάναμε ευτυχισμένη, 
μένουμε μαζί της γιά να μην στεναχωρηθεί. 
Μη λυπάσε γιά μένα, 
βρήκα έναν τόπο, πού με θέλει. 
Βαγγέλη Λιάπη «ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ» 1985.

Ο Μίκη Ζέζα ξεκινά τον Μακεδονικό Αγώνα

 Ο Παύλος Μελάς,Καπετάν Μίκη Ζέζα ξεκινά τον Μακεδονικό Αγώνα από τα αλβανικά χωριά της Φλώρινας τα οποία καί καθιστά κέντρο τού αγώνα του !

Η ανταρτική ομάδα τού Καπετάν Μίκη Ζέζα

Καπετάν Μίκη Ζέζα

Καπετάν Μίκη Ζέζα 
Ο Θρήνος των Αρβανιτών της Μακεδονίας για το Θάνατο του Παύλου Μελά: 
Ντε Σιατίστα νε τε ντάλιε 
Καπετάν Παύλο Μελάνε! 
Ντι μαρτίνιε μπας ι δάνε 
Καπετάν Παύλο Μελάνε! 
Ι θίεν σπίνε εδε κράχουνε 
Καπετάν Παύλο Μελάνε ! 
Ζούνε καμπάνατε ε ράνε 
Καπετάν Παύλο Μελάνε ! 
Ζόνιες βάν εδε ια θάνε 
Καπετάν Παύλο Μελάνε ! 
Ε βράν , Ζόνιε , ε βράνε 
Καπετάν Παύλο Μελάνε ! 
 Στη Σιάτιστα στο έβγα 
Δύο μαρτίνια απο πίσω του δώσανε 
(με δυο τουφέκια τύπου Μαρτίνι τον σκοτώσανε) 
Του τσάκισαν την πλάτη και το μπράτσο 
Πιάσαν οι καμπάνες και χτύπησαν 
Της Κυράς πήγαν και της τό’πανε 
Τον σκότωσαν Κυρά ! 
Τον σκότωσαν ! 
Τον Καπετάν Παύλο Μελά...!

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)