«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Φτάνει πιά η προπαγάνδα

Αυτή η φωτογραφία δίνει μήπως την αίσθηση πως κάποιος προσπαθεί να «εξοντώσει» κάποιον; 
Αυτή η φωτογραφία με τούς ηγέτες ΟΛΩΝ των θρησκευτικών δογμάτων της Αλβανίας με τον πρώην πρόεδρο της χώρας σε επίσημη συνάντηση,δείχνει περιορισμό της όποιας θρησκευτικής δραστηριότητας; 
Δίνει την αίσθηση αυτή η φωτογραφία πως διώκεται η ορθοδοξία στην Αλβανία; 
Αν ισχύει κάτι αντίθετο γιατί δεν καταγγέλεται επιτέλους από τον ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας,ενώ αντιθέτως ο ίδιος ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙΤΑΙ από το ίδιο το αλβανικό κράτος; 
Φαντάζεται κανείς μία παρόμοια φωτογραφία γιά παράδειγμα στην Ελλάδα από όλους αυτούς πού δήθεν κόπτονται γιά δικαιώματα εθνικά καί θρησκευτικά;

  Γιατί ο Έλληνας ιστορικός καί συγγραφέας Κώστας Μπίρης αναφέρει ως Αρβανίτες-Αλβανούς τούς Χιμαριώτες καί ότι δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα; 
Ήταν «ανθέλληνας»; μήπως «προδότης»; 
Μήπως ο ίδιος ήταν μέρος κάποιας παγκόσμιας ανθελληνικής συνωμοσίας; 
Μήπως ήταν τελικά ΚΑΙ αυτός «Εβραίος»;
 Ποιός ξέρει; Το «πατριωτικό κούτελο» καί λοιπές εθνικές επαναστατικές δυνάμεις τι έχουν να πούν γιά όλα αυτά τα οποία εξυφαίνονται είς βάρος τού «ελληνισμού»; 
Τελικά,πετάει ο γάϊδαρος;

Γιατί ο Έλληνας ιστορικός Ιωάννης Βλαχογιάννης(να ήταν μόνο αυτός πού λέει τέτοια πράγματα...καλά θα ήταν) λέει πως ο Σπυρομήλιος καί οί Χιμαριώτες δεν γνώριζαν ούτε μία λέξη ελληνική όταν εμφανίστηκαν γιά πρώτη φορά στο Μεσολόγγι στα 1824;
Ο Βλαχογιάννης εκτελούσε κάποιο «ανθελληνικό» σχέδιο όταν τα έγραφε αυτά;
Ήταν τελικά «Εβραίος»;
Ήταν Μασσώνος ή τον είχαν στρατολογήσει σκοτεινές συμπαντικές δυνάμεις;
Αλήθεια,το «πατριωτικό κούτελο» τι γνώμη έχει γιά όλα αυτά;

 Μπορεί κανείς να μας υποδείξει έστω καί ΕΝΑΝ ΑΝΩΤΑΤΟ κρατικό αξιωματούχο τού ελληνικού κράτους πού να προέρχεται από τούς «Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους»(ούτε οί ίδιοι πού τα λένε αυτά δεν τα πιστεύουν) της Θράκης;

Tελικά διώκεται ο Χριστιανισμός στην Αλβανία;

 Ο Henry Skene στα 1848 αναφέρει πως οι Χιμαριώτες ,οι Παργινοί καί οι Σουλιώτες ήταν βέροι Αλβανοί. 
Καί όπως αντιλαμβάνεστε φίλες καί φίλοι η παγκόσμια συνωμοσία κατά τού «ελληνισμού» είναι καί τεράστια καί σε βάθος χρόνου.
 Ε, Γιωργάκη εθνοκούτελε;

Εκεί πού η Ελλάδα θα μπορούσε εύκολα να κάνει φιλότιμη πολιτική στην Κάτω Ιταλία με τούς Έλληνες καί Αρμπερέσηδες,στην Αλβανία,στο Κοσσυφοπέδιο,στα Σκόπια,στο Μαυροβούνιο με τούς Αρβανίτες,κλίκες την κατευθύνουν συνεχώς προς την ΑΝΑΤΟΛΗ!
 Πάντα προς τα εκεί κάποιοι κατευθύνουν την Ελλάδα δείχνοντάς μας συνεχώς τον «μικρασιατικό ελληνισμό»,τούς Πόντιους,τούς Καππαδόκες,τούς Σμυρνιούς,τη Μαύρη Θάλασσα,τη Ρωσία,το Καζακστάν καί όλη τη γνωστή λαίλαπα την ανατολίτικη. 
Η Ελλάδα θα μπορούσε να ασκήσει μία έντιμη καί γνήσια ελληνική πολιτική λοιπόν με τούς Αρμπερέσηδες καί Έλληνες της Ιταλίας καί δεν κουνιέται λέμε φύλο.
Το ίδιο με τούς Αλβανούς παντού καί πάλι όμως μας δείχνουν προς την Ανατολή!
ΜΟΝΟ προς αυτή την κατεύθυνση.
Να μην βλέπει ο Έλληνας προς άλλη κατεύθυνση.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)