«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Πάντως,προσπαθούν...

Προσπαθούν οί Αλβανοί καί κάποια στιγμή παίζει να τα καταφέρουν...

Φίλοι αλλά καί μη φίλοι,το ξέρετε πως οί Αλβανοί προσπαθούν εκατοντάδες χρόνια,είτε με τυράννους, είτε με δικτάτορες, είτε με κομμουνισμούς,είτε με βασιλιάδες,είτε με δημοκρατίες,να εξολοθρεύσουν τούς βορειοηπειρώτες αλλά μέχρι σήμερα δεν τα έχουν καταφέρει;
Ξέρετε πόσους αιώνες ολάκερους προσπαθούν να εξαφανίσουν αυτούς τούς γίγαντες τούς βορειοηπειρώτες οί Αλβανοί καί να μην μπορούν να καταφέρουν τίποτα;
Τίποτα απολύτως λέμε.
Εδώ εξαφανίστηκαν οί ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου,της Τουρκίας,της Ρουμανίας,των Σκοπίων,της Ρωσίας(λάθος υπάρχουν ακόμα καμμιά 30 εκατομμύρια «Έλληνες),της Βουλγαρίας,της Ουκρανίας,της Σερβίας καί αυτοί οί Αλβανοί πολεμάνε ακόμα να ...σφάξουν τούς βορειοηπειρώτες καί να μην λένε να τα καταφέρνουν ούτε βήμα.
Πάντως οί άνθρωποι ομολογουμένως ό,τι μπορούν κάνουν.
Ποιά είναι τα εκλογικά ποσοστά των εκατοντάδων χιλιάδων «ελλήνων» της Αλβανίας είπαμε;
(το επιχείρημα καί γιά το τελευταίο είναι έτοιμο βέβαια από τούς...ελλάνιους,απλά νοθεία, καί λύνεται όπως αντιλαμβάνεται κανείς καί αυτό το πρόβλημα.Τώρα εάν στην μετακομμουνιστική Αλβανία εποπτεύονται οί εκλογικές διαδικασίες της χώρας από διεθνείς οργανισμούς,υπάρχει καί γιά αυτό ακράδαντο επιχείρημα πού καθηλώνει:παγκόσμια συνωμοσία κατά τού...ελληνισμού.Πάντως όπως καί να έχει το πράγμα,η Αλβανία δεν έχει φτάσει ακόμα σε επίπεδο γραικυλίας πού κάποτε ψήφιζαν καί τα δέντρα καί προσφάτως είχε ψηφίσει όλο το Καζακστάν,η μισή Γεωργία καί το μισό Τατζικιστάν.Καί όλα αυτά καί με δικαστικά πορίσματα παρακαλώ καί με την ευγενική έγκριση τού...«πατριωτικού μετώπου»...).

Στη φωτό βλέπουμε την τεράστια πολιτιστική καταστροφή πού συντελείται στην Αλβανία στούς βορειοηπειρώτες της Χιμάρας.
ΚΟΥΙΖ:τα τσιμέντα της φωτό πόσο αρχαία είναι;
Η παραλία μίκρυνε ή απλώθηκε περισσότερο η θάλασσα μετά από τεχνητό τσουνάμι πού προκάλεσαν ανθελληνικοί κύκλοι της Αλβανίας;
Καταλάβετέ το καλά καί ψάξτε το αυτό το οποίο λέω φίλες καί φίλοι: το «βορειοηπειρωτικό» το υποκινεί το Πατριαρχείο καί το ελλαδίτικο ιερατείο καί κρύβεται από πίσω κάλυψη πολλών καί αντίθετων ακόμη συμφερόντων. Ο μόνος καί κύριος στόχος είναι η δηλητηρίαση των Έλληνο-Αλβανικών σχέσεων καί τίποτα άλλο.

 «Έλληνας πολίτης μουσουλμανικού θρησκεύματος»(σαχλαμάρες δηλαδή,κανένας ελληναράς δεν πιστεύει κάτι τέτοιο να ισχύει) από την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης κατέχει κάποιο πανεπιστημιακό αξίωμα σε ελληνικό μορφωτικό ίδρυμα;

 KOYIZ: Γιά ποιούς λόγους οί Χιμαριώτες καθυστέρησαν να λάβουν μέρος στην Επανάσταση τού 1821 κατά 3 ολόκληρα χρόνια; 
(απαντήσεις εκπροσώπων τού ιερατείου καί άλλων εθνοπαραθρησκευτικών οργανώσεων όπως τού «πατριωτικού μετώπου καί κουτέλου» γίνονται αποδεκτές).

 Μας λένε συνεχώς γιά τούς ορθοδόξους Χιμαριώτες ενώ συστηματικά μας αποκρύβουν τούς μουσουλμάνους Χιμαριώτες καί είναι φανερό πως αυτό γίνεται ώστε μην τυχόν χαλάσει η ορθόδοξη στρούγκα τους(βλέπε πελατεία καί χειραγώγηση). 
Πρόκειται δηλαδή γιά την κλασσική θρησκειακή διαίρεση των Αλβανών στα χρόνια της τουρκοκρατίας,πού έπαιζε «μπάλα» παρέα με το Πατριαρχείο γιά να κρατούν το πόπολο συνεχώς ελεγχόμενο καί υποταγμένο. Παράδειγμα λοιπόν εξισλαμισμένου ΑΡΒΑΝΙΤΗ Χιμαριώτη έχουμε τον Λιάζ Πασά πού παραχώρησε τα περίφημα προνόμια της Χιμάρας έναντι τού οθωμανικού κράτους.


Ο Χριστόφορος Περραιβός στα «ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» 1836 μας λέει πως οί Χιμαριώτες ήταν Αλβανοί της φυλής των Λιάπηδων. 
Τούς αναφέρει ως αρχικλέφτες,πανβρώμικους καί ότι μιλούν την αλβανική γλώσσα καί μάλιστα πως λίγοι από αυτούς μιλούν την ελληνική(καί αυτοί μόνον άνδρες λόγω της μισθοφορίας τους). 
Ο Περραιβός,κατά την προσφιλή τακτική των γραικύλων πού καμώνονται τούς απογόνους των αρχαίων Ελλήνων(!!!) ενώ πρόκειται γιά ό,τι σάπιο έχει υπάρξει στην Ευρώπη,μήπως ήταν καί εκείνος «ανθέλλην»; Μήπως καί ο Περραιβός λοιπόν εκτελούσε κάποιο σχέδιο είς βάρος τού «ελληνισμού»; 
Γιά γέλια καί γιά κλάματα είστε ψευτοελληναράδες.


 «Έλληνες καί Αλβανοί είναι απόγονοι των Πελασγών» έλεγε ο στρατηγός Σπυρομήλιος,μας λέει ο Βασίλειος Ζώτος ο Μολοσσός. 
Καί μάλιστα όπως γράφει στο έργο του ο Μολοσσός,έχει την έγκριση τού ίδιου τού Σπυρομήλιου! 
Τελικά,μήπως ήταν «ανθέλλην» καί ο Σπυρομήλιος; 
Μήπως ήταν καί εκείνος «Οβριός»;

...«ανθελληνικά» σχέδια κρύβονται πίσω από τις κατεδαφίσεις κτιρίων στην Κρήτη. Τελευταίες «πληροφορίες» αποκαλύπτουν παγκόσμιο σχέδιο ανθελληνικής συνωμοσίας από την ...Χιμάρα(βλέπε Χιμαραίοι) μέχρι την Κρήτη,με πρωταγωνιστή το βαθύ αλβανικό κράτος καί των μυστικών του(ανθελληνικών) υπηρεσιών. Η τρομοκρατία των ...Αλβανών είς βάρος τού «ελληνισμού» δεν θα περάσει...

 Οί εννέα στούς δέκα περιηγητές,ιστορικούς καί συγγραφείς οί οποίοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα καί την Αλβανία ταυτίζουν τούς Αλβανούς με τούς αρχαίους κατοίκους των περιοχών αυτών. 
Ακόμη καί εκείνοι πού δεν επισκέφτηκαν τούς τόπους αυτούς,μελετώντας όμως την ιστορία καί τα ιστορικά στοιχεία από την αρχαία καί μεσαιωνική γραμματεία,ταυτίζουν τούς Αλβανούς με τούς αρχαίους Έλληνες,τούς προγόνους όλων αυτών Πελασγούς καί μας περιγράφουν στα έργα τους τις συγκρίσεις των εθίμων καί των παραδόσεων των αρχαίων αυτών λαών με τούς Αλβανούς ή Αρβανίτες. 
Δεν μας λένε ούτε γιά Βλάχους ούτε γιά ανύπαρκτους Πόντιους ούτε καί στην ουσία γιά κάποιον άλλον λαό. 
Το επίκεντρο τού ενδιαφέροντός τους όλων αυτών των ιστορικών ερευνητών καί συγγραφέων πού επισκέφτηκαν καί ασχολήθηκαν με Ελλάδα καί Αλβανία είναι οί Αρβανίτες-Αλβανοί. 
Δυσκολοχώνευτα πράγματα αλλά δεν φταίω εγώ γιά όλα αυτά φίλες καί φίλοι. 
Τώρα,εάν κάποιοι δεν εννοούν να τα δεχτούν όλα αυτά καί εκείνα είναι ένα άλλο θέμα πού αγγίζει κάποιον άλλο τομέα της επιστήμης. 
Bλάμηδες καί Βλάμισσες το κεφάλι ΨΗΛΑ !

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)