«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Διώκεται η ορθοδοξία στην Αλβανία;

Βγαίνει κάποιο συμπέρασμα από αυτή τη φωτογραφία ότι διώκεται η ορθοδοξία ή κάποιο άλλο θρήσκευμα στην Αλβανία; Αν συνέβαινε όντως κάτι τέτοιο υπήρχε περίπτωση ο προκαθήμενος της αλβανικής ορθοδόξου εκκλησίας να φωτογραφίζονταν καί να συνευρίσκετο διαρκώς με την εκάστοτε πολιτική καί πολιτειακή ηγεσία της χώρας; 
Γιατί φυσικά εξυπακούεται πως ο Αναστάσιος θα είχε καταγγείλει μία τέτοια κατάσταση καί δεν θα δεχόταν ακόμη καί ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ από τον Αλβανό πρόεδρο. 
Η φωτογραφία λοιπόν αυτή αναφέρεται στον εορτασμό της Αναστάσεως στον καθεδρικό ορθόδοξο ναό των Τιράνων στην οποία κατά παράδοση επροσωπείται το επίσημο αλβανικό κράτος.
 Ο Emile Isambert στα 1878 αναφέρει πως οί Χιμαριώτες(άθλιοι εκκλησιαστικοί κύκλοι πού τροφοδοτούν το μίσος σε έναν συγκεκριμένο κύκλο Χιμαριωτών,έπεισαν τούς τελευταίους να αλλάξουν ακόμη καί την γνωστή κατάληξη τού εθνωνυμικού «ΧιμαρΙΩΤΗΣ» μιάς καί επρόκειτο γιά αρβανίτικη κατάληξη καί να το αντικαταστήσουν με το αρχαιότροπο «Χιμαραίος».Εκεί έφτασε η αθλιότητά τους) ήταν Αλβανοί καί ότι μιλούσαν μόνο την αλβανική γλώσσα. 
Μήπως λοιπόν καί ο Εmile συμμετείχε σε κάποια παγκόσμια συνωμοσία κατά τού «ελληνισμού»; 
Ήταν τελικά «ανθέλλην»; 
Το «πατριωτικό κούτελο» τι γνώμη έχει με όλα αυτά;
 Τελικά,οί Χιμαριώτες εν έτει 2017 σχηματίζουν ελεύθερα τον ορθόδοξο σταυρό τους στην Χιμάρα ή οί Αλβανοί δεν τούς αφήνουν καί τούς αρπάζουν τα θυμιατά μέσα από τα χέρια;

O Ηπειρώτης συγγραφέας Βασίλειος Ζώτος Μολοσσός γράφει στα 1875 πως οί Χιμαριώτες είναι Λιάπηδες(τούς αναφέρει καί ως Λαπίθες ή Λάπιθες μιάς καί τούς ταύτιζε με το πανάρχαιο αυτό φύλο) καί φυσικά τούς κατονομάζει Αρβανίτες βέρους. Όλα αυτά ο Μολοσσός τα αναφέρει μάλιστα με την ΕΓΚΡΙΣΗ τού υπουργείου των στρατιωτικών της Ελλάδας καί σύσσωμου τού υπουργικού συμβουλίου! 
Δηλαδή,καί ο Μολοσσός ήταν «ανθέλλην» καί «προδότης» όπως καί οί υπόλοιποι πού αναφέρθησαν;

Διανοείται κανείς από τούς κουτοπατριώτες καί άλλους πατριδέμπορους «μετωπιστές» πού κόπτονται δήθεν περί δικαιωμάτων, στούς μουσουλμάνους της Θράκης(πού απαγορεύεται διά ροπάλου ο εθνοτικός αυτοπροσδιορισμός) να διορίζεται ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης ΤΟΥΡΚΟΣ πολίτης;

 2010:ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος τιμήθηκε με το ανώτατο παράσημο της χώρας,τού Γεωργίου Καστριώτη,από τον πρόεδρο της Αλβανίας Μπαμίρ Τόπι. 
Εκτιμώ απεριόριστα τον Σταύρο Τζήμα καί καταλαβαίνω πως είναι παραπάνω προσεκτικός στα όσα γράφει. 
Αλλά,θα ήθελα να προσθέσω με τη σειρά μου πως «εθνικιστικοί κύκλοι» δεν υπάρχουν μόνο στα Τίρανα κύριε Τζήμα αλλά καί στην Ελλάδα καί είχαν κάθε λόγο κάποιοι αλβανικοί κύκλοι να είναι άκρως σκεπτικοί με την προέλευση τού Αναστασίου,πού ομολογουμένως πρόκειται γιά δραστήριο καί φιλήσυχο άνθρωπο. 
Όταν κύριε Τζήμα μέχρι ετούτη τη στιγμή προωθείται αιματοκύλισμα μέσω της προπαγάνδας πού ασκούν θρησκευτικοί καί εκκλησιαστικοί κύκλοι στην Ελλάδα γιά αυτονομία καί...ελευθερία! έχουν κάθε δικαίωμα οί Αλβανοί να είναι επιφυλακτικοί.
 Αντί λοιπόν οί βορειοΗπειρώτες να αποτελούν την γέφυρα φιλίας καί αδελφωσύνης μεταξύ δύο ΑΔΕΛΦΩΝ λαών αφήνονται στον κάθε θεολογοτσομπάνο να τραβιούνται από την μύτη,παίζοντας πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. 
Ωραία τα μαθήματα περί δήθεν ελευθερίας καί δικαιωμάτων αλλά εδώ τέτοια πράγματα δεν τα βλέπουμε ούτε στα όνειρά μας.

            Τελικά διώκεται η ορθοδοξία στην Αλβανία; 
Παρασημοφόρηση τού πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα από τον ΕΛΛΗΝΑ Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον τίτλο «Μέγας Σταυροφόρος τού Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων τού Παναγίου Τάφου»! 
Τι δεν καταλαβαίνετε φίλες καί φίλοι; Ο Αλβανός πρωθυπουργός «Μέγας Σταυροφόρος»!!! 
Αντιλαμβάνεστε το αλβανικό πνεύμα ανεξιθρησκείας πού όμοιό του δεν θα το συναντήσει κανείς πουθενά στον κόσμο;
 Άντε βρε απατεώνες να δούμε πότε θα έρθει εκείνη η μέρα πού θα σας πάρει ο κόσμος με τις πέτρες πού δηλητηριάζετε γενιές ολόκληρες δύο λαούς. 
Αντιλαμβάνεστε την προπαγάνδα πού δηλητηριάζει την Ελλάδα καί τα πραγματικά της συμφέροντα πού εν προκειμένω είναι οί Έλληνο-Αλβανικές σχέσεις;  

                                          
   Να σημειωθεί πως η μητέρα τού Έντι Ράμα είναι από τη Χιμάρα

http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2016/12/blog-post_2.html

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)