«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 9 Απριλίου 2018

To κράτος της ποντορωμανίας

Μαθήματα αντιαλβανικής προπαγάνδας ή πως το έθνος των χριστιανορωμιών δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα πού οί ηγέτες του προσκυνούν στο μαυσωλείο τού «πατέρα» των Τούρκων,Κεμάλ Ατατούρκ. 
Ο «εθνάρχης» καί ιδρυτής τού δεξιού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας,πρωθυπουργός καί πρόεδρος τού ελλαδικού κράτους,Κωνσταντίνος Καραμανλής,επισκέπτεται το μαυσωλείο-τέμενος τού Κεμάλ στην Τουρκία. 
Αρκετά χρόνια αργότερα,ο ανιψιός του Κώστας Καραμανλής,αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας καί πρωθυπουργός της γραικυλίας επισκέπτεται το μαυσωλείο τού Κεμάλ Ατατούρκ με τωρινά μεγαλοστελέχη τού κόμματός του. 
Καί ΕΡΩΤΟΥΜΕ : η επίσημη Ελλάδα δέχεται την «γενοκτονία» των Ποντίων καί των «Ελλήνων» της Μικράς Ασίας ως ιστορικά γεγονότα; 
ΝΑΙ ή ΟΧΙ; 
Εάν ναί,τότε πως εξηγούνται οί επίσημες προσκυνηματικού χαρακτήρα επισκέψεις όλων αυτών των επίσημων ρωμιών;
Πως γίνεται να μην έχουν αντιδράσει ΠΟΤΕ καί ΚΑΝΕΙΣ από τούς χριστιανορωμιούς απέναντι σε τέτοιου είδους αντιφατικές συμπεριφορές τού επίσημου κράτους της ρωμανίας; 
Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο από την επίσημη «ιστορία» πού διδάσκεται τελικά στο κράτος της ποντορωμανίας;
                                                              

Μαθήματα αντιαλβανικής προπαγάνδας ή λίγα χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή καί την «γενοκτονία» των Ποντίων από τούς Τούρκους,επίσημη επίσκεψη τού Έλληνα πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου στον πρόεδρο της Τουρκίας Κεμάλ Ατατούρκ. 
Χαριεντίσματα μετά των συζύγων έλληνο-τουρκάλων των δύο ηγετών,Τουρκίας καί Ελλάδος, λίγα χρόνια μετά το τέλος τού πολέμου στα 1922. 
Ο Βενιζέλος μάλιστα είχε προτείνει γιά τον Κεμάλ το νόμπελ ειρήνης!!! 
Στην φωτογραφία αυτή τού 1930 - 27 Οκτωβρίου στην Τουρκία(Άγκυρα) διακρίνεται κάποια έστω αίσθηση πως λίγα χρόνια πριν είχε διαπραχθεί οργανωμένη «γενοκτονία» κατά των ρωμιών της ανατολής; 
Τελικά,ποιός δουλεύει ποιόν;

Μαθήματα αντιαλβανικής προπαγάνδας ή τα εγκαίνια της ανακαινισμένης οικίας-μουσείου τού πατέρα των Τούρκων στην Θεσσαλονίκη από τον δεξιό υφυπουργό πολιτισμού(!!!) της κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά,Κυριάκο(Άκη) Γεροντόπουλο. 
Ο κύριος Άκης Γεροντόπουλος υπήρξε βουλευτής Θράκης τού δεξιού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας καί κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη καί είχα τύχει προσωπικά να τον γνωρίσω όταν υπηρετούσα την στρατιωτική μου θητεία στην περιοχή αυτή.
Να μην λέμε άλλες λεπτομέρειες γιατί θα γελάνε καί κάποια παρδαλά κατσίκια «συναγωνιστικά». 
Ο κύριος Άκης στο βιογραφικό του μάλιστα με καμάρι δηλώνει εκτός των άλλων καί ειδικός στην «εκκλησιαστική διπλωματία»(κάτι σαν κονσιλιέρι δίπλα στον κάπο ντι κάπι),άλλωστε το έχω ξαναπεί,η ρωμιορθοδοξία κρύβει μεγάλο καί ανομολόγητο ανατολίτικο πάθος. 
Tελικά το ερώτημα παραμένει: 
Διαπράχθηκε από την Τουρκία οργανωμένη «γενοκτονία» είς βάρος των ρωμιών της ανατολής; 
ΝΑΙ ή ΟΧΙ ; 
Εάν ναί,πως συμβαδίζει με τις σχετικές επίσημες ενέργειες τού κράτους της ποντορωμανίας; 
Η μήπως συμβαίνει κάτι άλλο; 
ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ !
Ως προς την επίσημη ιστορία της νεώτερης Ελλάδας(βλέπε ποντορωμανία), η μόνη αξία πού μπορεί να έχει καί ο μόνος σκοπός πού μπορεί να της αποδoθεί είναι εκείνος της εσωτερικής κατανάλωσης καί μόνο.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)