«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Δεν έχει να φοβάται τίποτα ο Αρβανίτης

Ποτέ,τίποτα καί κανείς δεν μπορεί να «παρασύρει» τον Αρβανίτη καί τον γηγενή Έλληνα να στραφεί εναντίον της Ελλάδας. 
Ποτέ Αρβανίτης δεν θα αφήσει την Ελληνική του Πατρίδα σε ξένα χέρια καί συμφέροντα. 
Ποτέ καί κανείς δεν μπορεί να πείσει τον Αρβανίτη καί Έλληνα γιά «μειονοτικό ζήτημα» σε σχέση με την Ελλάδα. 
Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα καί ούτε μπορεί να σταθεί στο μέλλον. 
Πως άλλωστε είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα να συμβεί όταν το αρβανίτικο στοιχείο υπήρξε ο κύριος καί βασικός αρχιτέκτων της ελληνικής ελευθερίας καί πατρίδας; 
Πως μπορεί να είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα όταν το αρβανίτικο στοιχείο πότισε με το αίμα του καί την τελευταία σπιθαμή αυτής της πατρίδας καί πού η παρουσία του πλούτισε την κάθε γωνιά ελληνικής γης από τα πανάρχαια χρόνια; 
Ο Αρβανίτης-Ιλλυριός δεν είναι ξένος στην ελληνική γη,είναι κομμάτι αυτής της γης. 
Όλα αυτά λοιπόν καί ακόμη περισσότερα,δεν εμποδίζουν Βλάμισσες καί Βλάμηδες να γνωρίζουμε την ιστορία των προγόνων μας,των Αρβανιτών. 
Μιάς ιστορίας πού είναι συνυφασμένη καί άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική ιστορία. 
Τίποτα δεν μας εμποδίζει να αποδεχτούμε την προέλευσή μας Βλάμηδες. 
Καί τίποτα απολύτως δεν μας εμποδίζει να αποδεχτούμε την ιστορική αλήθεια. 
Ο Αρβανίτης πού ξέρει τι είναι καί ξέρει την ιστορία του δεν φοβάται κανέναν καί τίποτα καί αισθάνεται σίγουρος γιά τον εαυτό του απέναντι σε κάθε κακόβουλη προπαγάνδα. 
Εκείνος πού φοβάται είναι εκείνος πού δεν ξέρει την ιστορία του, γιατί κάποιοι φρόντισαν γιά αυτό με αποτέλεσμα να εμβολιάσουν στον Αρβανίτη ένα σωρό ανυπόστατες φοβίες. 
Η άγνοια δημιουργεί τούς φόβους σου καί τις ανασφάλειές σου Αρβανίτη,η άγνοια γιά την καταγωγή σου καί την ιστορία σου. Τα υπόλοιπα είναι να 'χαμε να λέγαμε. 
Τι μπορεί να είναι εκείνο λοιπόν πού μπορεί να σού απαγορεύσει το να είσαι Έλληνας πραγματικός(καί πού είσαι ντεμ μπαμπά ντεμ) καί ταυτόχρονα να αποδεχτείς το ιστορικά αυτονόητο; ότι η Αλβανία είναι επίσης πατρογονικός του τόπος καί ότι ο αλβανικός λαός είναι ο άμεσα συγγενής σου; 
Πού είναι το ψέμμα καί το παράλογο σε όλο αυτό; 
Μήπως δεν μπορείς να διαπιστώσεις αυτό πού λέω; 
Ας αφήσουμε λοιπόν τις κάθε κουτές δικαιολογίες πού μας κάνουν καταγέλαστους καί ας σταθούμε ορθοί έστω καί αργά απέναντι στην αλήθεια. 
Τίποτα δεν κουνά τον Αρβανίτη καί τίποτα καί κανείς δεν μπορεί να τού αφαιρέσει κάτι από ό,τι τού ανήκει,τα υπόλοιπα είναι κουτοπονηριές καί μάλιστα από εκείνους πού κατήντησαν την Ελλάδα καρπαζοεισπράκτορα καί ασιάτικο συνοθύλευμα. 
Ο Αρβανίτης πού ξέρει δεν φοβάται καί ούτε αισθάνεται κάποια ανασφάλεια για το τι ήταν καί είναι.
Άλλοι είναι εκείνοι πού πρέπει να ανησυχούν καί όχι εσύ. 
Επομένως βρε Αρβανίτη ούτε κανείς μάθημα μπορεί να σού κάνει γιά Ελλάδα αλλά καί ούτε να σού υποδείξει το τι είσαι καί από πού προέρχεσαι. 
Γιά άλλη μία φορά θα σού το πω,ψάξε,ερεύνησε καί βάλε την λογική σου κάτω καί βγάλε τα συμπεράσματά σου. 
Οί πόρτες καί τα παράθυρα όλων των πανεπιστημίων τού κόσμου είναι ανοιχτές καί ανοιχτά. 
Με το εργαλείο τού διαδικτύου μπορείς να μπείς σε πρωτογενείς πηγές καί να διασταυρώσεις χιλιάδες των χιλιάδων από στοιχεία ατράνταχτα. 
Αρβανίτη,το να είσαι Έλληνας πραγματικός τίποτα δεν σε εμποδίζει να νοιώσεις τις κατάβαθές σου ρίζες καί αυτό είναι προνόμιο γιά σένα,γιατί εσύ έχεις βαθιές ρίζες σε σχέση με άλλους πού δεν ξέρουν από πού κρατά η σκούφια τους. 
«Ο Έλληνας πριν γίνει Έλληνας ήταν Πελασγός,
δηλαδή Αρβανίτης.
Έλληνας θα πεί,Αρβανίτης πολιτισμένος».


Το να ερευνά καί να μελετά κανείς τις πρωταρχικές ιστορικές πηγές αποτελεί την μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά τα τεκμηριωμένα συμπεράσματα. 
Οί πρωταρχικές πηγές καί ο συνδυασμός των αλλεπάλληλων διασταυρώσεων καί επιβεβαιώσεων από τις αναφορές της εγχώριας καί διεθνούς βιβλιογραφίας,είναι ό,τι καλύτερο καί ασφαλές γιά την ιστορική έρευνα. 
Καί εκεί είναι πού πρέπει κανείς να στοχεύει καί πού με αυτόν τον τρόπο τελικά ακυρώνεται ο κάθε τσαρλατάνος προπαγανδιστής. 
Γιά μία ακόμη φορά λοιπόν,προτρέπω τούς Αρβανίτες,τον κάθε συνειδητοποημένο Έλληνα καί τον κάθε αδελφό Αρβανίτη της Αλβανίας,να προστρέχει στις αξιόπιστες ιστορικές πηγές γιά να διαμορφώσει την πλέον ασφαλή γνώμη σε ό,τι αφορά την ιστορία μας.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)