«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Μιά ξεκάθαρη γεωπολιτική στρατηγική

Φίλες καί φίλοι στην ρωμαίϊκη μπανανία τούς είναι αδύνατον να αντιληφθούν το γεωπολιτικό μέγεθος της Τουρκίας όπως καί τις δυνατότητές της. 
Στην μπανανία της ποντο-ρωμανίας αρέσκονται τον τουρκικό κίνδυνο να τον γελοιοποιούν καί να τον παρουσιάζουν με όρους κωμικής επιθεώρησης. 
Με συστηματικό τρόπο η γελοιοποίηση ενός στρατοκρατικού λαού ως «μπουνταλάδων»,«ψευτοτσαμπουκάδων» καί άλλων χαρακτηρισμών έχει δημιουργήσει μία παραπλανητική αντίληψη στον ελληνικό λαό. 
Μία αντίληψη άκρως επικίνδυνη πού αντί να προετοιμάζει την αναγκαία αντιμετώπιση αυτού τού κινδύνου, αφήνεται στα χέρια θρησκομανών προφητών καί παραπλανητικών θεωρημάτων τύπου «αρετών της φυλής» καί λοιπών αναισθητικών θεωριών. 
Με απλά λόγια ο συστημικός τύπος έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα την αντίληψη πως ό,τι κάνει ο Τούρκος είναι δήθεν γιά την εσωτερική του πολιτική κατάσταση στη βάση κομματικών συμφερόντων καί όχι ότι πρόκειται γιά πραγματική καί ουσιαστική γεωπολιτική του στόχευση. 
Με αυτόν τον τρόπο παραπλανάται ο ελληνικός λαός καί δεν διανοείται την ύπαρξη διαχρονικής τουρκικής στρατηγικής καί ότι η Τουρκία είναι ένα σοβαρότατο κράτος με σοβαρότατη εξωτερική καί εσωτερική πολιτική. 
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της παραπλάνησης έχουν επιστρατευθεί διάφοροι καλογεροπαπάδες καί ψυχοπαθείς ψευτοθεωρητικοί πού έχουν αποχαζέψει τον λαό, κάνοντάς τον να πιστεύει ότι τελικά τον προστατεύει ο Παντοδύναμος καί ότι τέλος πάντων με ελάχιστες προσπάθειες θα τού χαριστεί το σύμπαν. 
Ταυτόχρονα τού παρουσιάζονται τού λαού αυτού από όλους αυτούς τούς απατεώνες διάφοροι «εχθροί» ώστε να στρέφουν την προσοχή του ακόμη μακρύτερα από τον πραγματικό τουρκικό κίνδυνο. 
Φίλες καί φίλοι,παρά το ανεπτυγμένο βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα,παρά την μορφωτική ανάπτυξη πού έχει συντελεστεί στις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, το βαθύ πολιτικό σύστημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει απίστευτες συλλογικές ψευδαισθήσεις στον ελληνικό λαό. 
Να φανταστεί κανείς πως ο νεοέλληνας αγνοεί παντελώς τούς γείτονές του,όλους τούς γείτονές του. 
Έχει δημιουργήσει εντελώς δικά του θεωρήματα πού αφορούν όλους τούς άλλους πού στην ουσία τούς αγνοεί. 
Έχει σχηματίσει άποψη γιά τούς γειτονές του πού δεν έχουν σχέση με καμμία πραγματικότητα,τουλάχιστον ως προς την ουσία των πραγμάτων καί πού θα μπορούσε να βελτιώσει την θέση του. 
Η έλλειψη λοιπόν μιάς ξεκάθαρης γεωπολιτικής θέσης καί στάσης από την μεριά της Ελλάδας πού να στηρίζεται 100% με λόγια καί με πράξεις είναι το κύριο καί αδύνατό της σημείο πού όπως είπαμε είναι προϊόν ακριβώς αυτής της συστημικής παραπλάνησης. 
Η Ελλάδα μία μικρή χώρα αλλά με μεγάλες προοπτικές επιβάλλεται να επιλέξει παγκόσμια καί περιφερειακά στρατόπεδα,συγκεκριμένα καί ξεκάθαρα,χωρίς μισόλογα καί κυρίως χωρίς δισταγμούς. 
Μόνο διατηρώντας μία τέτοια σοβαρή καί σταθερή στάση θα καταφέρει να διεκδικεί τα συμφέροντά της καί όχι με αλλοπρόσαλλες προκαταλήψεις.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)