«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Εκκλησίες Σερβίας καί «Μακεδονίας»

2
Η Σερβική εκκλησία στο μόνο θέμα πού μέμφεται την «Μακεδονική» εκκλησία είναι το ότι η δεύτερη αποσπάστηκε από την «μητέρα»(κυριολεκτικά έτσι αποκαλεί τον εαυτό της η Σερβική εκκλησία στο θέμα αυτό καί το δικό μας παπαδαριό χασκογελά) Σερβική(πού βρίσκονταν επίσης ως «Μακεδονική).
Ως προς την αποκάλυψη τού Μητροπολίτη Πέτρου περί ομοσπονδίας Σερβίας-Σκοπίων-Μαυροβουνίου γιά μας δεν αποτελεί καμμιά έκπληξη.Ο μόνος λόγος πού εγκαταλείφθηκε(απλώς γιά εκείνο το χρονικό διάστημα πού χρειαζόταν) η θέση αυτή από πλευράς σερβικής πολιτικής είναι ότι θα χανόταν το μοναδικό δεκανίκι της Σερβίας στην Βαλκανική,πού εκείνη την εποχή ως γνωστόν ήταν η Ελλάδα.Είναι το παραμύθι πού πούλαγε η Σερβία στην Ελλάδα πως η πρώτη θα έλυνε το πρόβλημα της Ελλάδας ως προς το μακεδονικό,με επίσημη μάλιστα δήλωση τού Μιλόσεβιτς.Δηλ.η Σερβία καί ο Μιλόσεβιτς δεν ήθελε να ρισκάρει να χάσει τότε(ακόμη) τον μοναδικό της υποστηρικτή κάνοντας ομοσπονδία με τα Σκόπια,αποκαλύπτοντας έτσι καί το πραγματικό της πρόσωπο απέναντι στην Ελλάδα:Ότι η ίδια η Σερβία καί η ομοσπονδία της ήταν πρακτικά(ηθικά καί υποστηρικτικά αφήστε τα,μην ξαναλέμε τα ίδια) η δημιουργός τού κράτους της «Μακεδονίας».Καί η απόδειξη είναι πως η Ρωσία ήταν η πρώτη χώρα πού αναγνώρισε τα Σκόπια ως «Μακεδονία»(ο πραγματικός μάνατζερ των Σκοπίων) καί η Σερβία ήταν η δεύτερη,όπου καί παραμένουν σταθερά στις θέσεις τους.

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Γύθειο

Πρωτεύουσα της Μάνης

Πρωτεύουσα των Ελευθερολακώνων

Δηλαδή ο πληθυσμός τού Γυθείου δεν αποτελούνταν από συγκεκριμένες πατριές-φάρες αλλά από πληθυσμούς πού προέρχονταν από όλες τις γύρω περιοχές.Ήταν «ανεμομαζώματα» πού καί λόγω τού λιμανιού επίσης πηγαινοέρχονταν διάφορος κόσμος.Ήταν το κέντρο της περιοχής στην αρχαιότητα αλλά καί στούς μεταγενέστερους αιώνες.Φυσικά θα υπήρχαν καί πολλοί Μανιάτες,μπορεί ίσως καί οί περισσότεροι,μα είχαν πλέον αποστασιοποιηθεί από την δομή της μανιάτικης οργανωμένης φάρας καί της κλειστής δομής της πατριαρχικής κοινωνικής δομής των χωριών καί οικισμών. 
ΒΛΕΠΕ:Μάνη(ετυμολογία,Αρβανίτες στην Μάνη,Μανασσαίοι)

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.80
ε αμυδρά
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.81
ΒΛΕΠΕ:γήθει
ε αμυδρά
Τόγιας επώνυμο
Τόγιος επώνυμο

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Σκόπια

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.398
ε αμυδρά

προφανώς αποτελούσε την πρώτη γραμμή αμύνης της Μακεδονίας πού φυσικά προϋπέθετε την δημιουργία προκεχωρημένων φυλακίων καί φρουρών.Δηλ. έδινε την δυνατότητα σοβαρής άμυνας από βορρά-καί όχι μόνο-προς την μακεδονική ενδοχώρα.
ΒΛΕΠΕ:Δαρδανία


Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

«Γύφτος»

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.85
Προφανώς αυτή ήταν η θέση των κατά τα άλλα συμπαθέστατων «γύφτων» καί προσφάτως «ρομά».Μιά κατάσταση δουλικώς απελπιστική.Σε πολλά χωριά παλαιότερα οί Γύφτοι αποκαλούνταν Γυφταίοι.

στο ίδιο σελ.216


«Γιούχα»

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.83-84
ε αμυδρά
Έφαγε γιούχα,γιουχαρίστηκε,ξεφωνήθηκε.Τον γιούχαραν,τον έκραξαν.
Επιφώνημα χαράς,γιούχου(βλέπε λεξικό πιό πάνω). 

Στη τσάμικη προφορά:
στο ίδιο σελ.64
ε αμυδράΓιάλα

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη
ε αμυδρά
Γιάλας επώνυμο
Γιάλης επώνυμο
Άλλη μιά λέξη περασμένη ως τούρκικη.Μιά λέξη επιφώνημα γνωστή στα μικρασιάτικα τραγούδια,στα ρεμπέτικα καί μάγκικα.Δεν γνωρίζουμε από τούρκικα καί τι σημαίνει σε αυτούς.
Προφανώς λοιπόν δεν σημαίνει τίποτα άλλο από την ίδια την ζωή,την ζωντάνια,την ορμή,την δίψα γιά ζωή.Πολλές φορές,λέξεις περνάνε δανεικές από ένα λαό σε άλλο,μόνο πού χάνεται το αρχικό νόημα στην πορεία.Σίγουρα πάντως η λέξη πέρασε σε εμάς από τούς Αρβανίτες μας ακόμη κι αν είναι τούρκικη.Νομίζουμε όμως πως η αρβανίτικη εξήγηση είναι πιό ολοκληρωμένη καί περικλείει μέσα της το πρωταρχικό καί κύριο νόημα,της ίδιας δηλ.της λέξης μα καί τα παράγωγα αυτής πού διασώζει καί διατηρεί ολοκληρώνοντας καί αλλήλοεπιβεβαιώνοντας μία πανάρχαια αντίληψη τού λαού μας.Ένα σύστημα αντίληψης καί αξιών από τις απαρχές της ιστορίας.  
Βλέπε γέλιο
πηγή ζωής
καθαρό καί ξάστερο σαν το γυαλί,η καθαρότητα,το φέγγος,το φως
καί φράση γιά την ευταξία καί την καθαρότητα τού πράγματος «τζάμι»

στο ίδιο σελ.262

Λεξικό Κ.Παπαφίλη,εκδόσεις Μ.ΣιδέρηΔευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Βοδενά-Έδεσσα

Πιθανόν,πριν καλλιεργηθεί η κερασιά στην περιοχή να ευδοκιμούσε η σουρβιά.Είναι λογικό να σκεφτεί κανείς πως με τα νερά πρέπει να έχει σχέση το όνομα της περιοχής.Δεν γνωρίζουμε από σλάβικα,αλλά το πανάρχαιο έθιμο της Σούρβας καί η ιερότητα τού δέντρου δεν γινόταν να μας αφήσουν αδιάφορους.Φαίνεται πως η πόλη αποτελούσε στην αρχαιότητα ιερό κέντρο.
---  
 Έδεσσα-Αιγαί:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.88
ε αμυδρά

ΒΛΕΠΕ:Μακεδονία
---
Σουρβιά καί παράδοση(Μακεδονία)

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.32
ε αμυδρά
πληθυντικός -ενα

Το έθιμο της Σούρβας

Λεξικό Κ.Χ.σελ.38
ε αμυδρά
Μπάμπω παλαιότερα καί Βάβα μεταγενέστερα η γιαγιά στην Αιτωλοακαρνανία

 Βλέπε γιά Βαρόσι(Έδεσσα)

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.306
ε αμυδρά

Αρχαία Μίεζα
Λεξικό Κ.Χ.σελ.217
ε αμυδρά
στο ίδιο σελ.234
Περιττό να αναφέρουμε τη λατρεία τού Αλεξάνδρου καί των Μακεδόνων γιά τα άλογα

Λεξικό Κ.Χ.σελ.217

Βασίλισσα Βεργίνα:

Λεξικό Κ.Χ.σελ.21
ε αμυδρά
Bιργjenë(Βιργινία) στα γκέκικα,παρθένος
Βεργίνης επώνυμο

Βλέπε αρχαία πόλη Βάλλα στη Βεργίνα.Βλέπε Μπάλιος.Βaljoσ(-λ προφέρεται παχυά),την ίδια σημασία έχουν καί τα δύο -λλ.

Βλέπε Σούρβα 

Σουρβιά η Κρανέα(κρανιά)
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.91
Βλέπε Αθηνά η Κραναία-Κρανέα(Βλέπε Κραναός-Κρανάη)
Λεξικό Κ.Χ.σελ.125
ε αμυδρά
Το άρθρο μπορεί καί να προηγηθεί της λέξης:e-θάνë(ë αμυδρά)=η κρανέα,κρανιά(Σούρβα).Αθάνα στα δωρικά.

στο ίδιο
ε αμυδρά
Καί σήμερα στούς Αλβανούς σημαίνει το σοφό ειπωμένο λόγο.
Εκ τού ρήματος θέμ=λέγω.Βλέπε Θέμις,θέμα-λόγος-νόμος.

ΒΛΕΠΕ:Κραναός


Βιτόρα

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

A language family tree

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Κοσσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Σκόντρα-Γκεκαριά

Γκεκαριά-Gegëria

Arnaut Smoking

Σκόντρα

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html

Γκέκας-Gegë

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

Albanais au service de la policie du Caire (1860)

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Arnaut and his dog

Albanian

Arnaut Officer in Prayer

un Arvanitas

Arnautes-Αρναούτες

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920

Αλβανικό Σύνταγμα

Albanian(Smyrna)

Γκεκαριά-Gegëria

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Scutari-Shkodra

Scutari-Shkodër

Scutari-Shkodër

Shkodër (Gegëria)

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τirana

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian Costume

Albanian wedding rejoicings

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Egypt-Αίγυπτος

Egypt-Αίγυπτος
Βλέπε λεπτομέρεια από αυτόν τον πίνακα:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/12/arnaut-officer-officier-arnaute.html . Πρόκειται γιά Αρβανίτες πού συνοδεύουν γηγενείς γιά στράτευση.Τι συνοδεύουν δηλ.τούς τραβολογάνε αφού τούς μαντρώσανε πρώτα σαν το κοπάδι,αν προσέξει κανείς καί τούς πρώτους στη σειρά πού απεικοκονίζονται με κοινό δέσιμο στα χέρια από ξύλινο φυλάκωμα.Αριστερά ο στρατιώτης με την κόκκινη βράκα(φορούσαν καί μαύρες καί με μπλέ σκούρο χρώμα) είναι Σκοντριάνος.Όχι ότι θεωρείται ότι δεν είναι,πιθανόν,Γκέγκηδες καί κάποιοι από τούς Αρβανίτες τού πίνακα αλλά σίγουρα εκείνος με την βράκα φορά ένα από τα χαρακτηριστικά σκοντριάνικα ενδύματα,αφού φορούσαν καί φουστανέλες,τις μακριές σκοντριάνικες.Μιλάμε γιά την εποχή(Αίγυπτος) πού μεσουρανούσε ο μετέπειτα ιδρυτής τού αιγυπτιακού κράτους,ο Αρβανίτης μουσουλμάνος από την Καβάλα Μοχάμετ Άλη.Ο ζωγράφος-περιηγητής άλλες φορές αναφέρει την καταγωγή των μισθοφόρων Αρβανιτών(ως Αρναούτες συγκεκριμένα) καί άλλες φορές προφανώς το θεωρεί περιττό.Άντε μερικοί να τρέξουν να μας πούν πως πρόκειται γιά Άραβες πού...άσπρισαν από το κακό τους καί πού φόρεσαν καί φουστανέλα γιατί ήταν της...μόδας.

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Σκόντρα-Shkodër

Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra
by Marubbi

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα

Σκόντρα-Scutari

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ÉTUDES D'ARNAUTES

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)
1782,βλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

Shkodra(1861)

Scutari-Shkodër

Shkodra

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Albanians from Scutari(Shkodra)

Scutari(Gegëria)

Group of Albanians

Pogradec

Shpati-Elbasan

Shpati-Elbasan
http://itouchmap.com/?c=al&UF=-108212&UN=-167175&DG=RGN

Shpati (Elbasan)

Tirana

Arnauts playing draughts

Epirots (Albanians of Epirus)

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Σκόντρα-Scutari(1848)

Σκόντρα-Scutari(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Κοstume Gjinokastër

Κοstume Gjinokastër
1939

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Scutari

Σκόντρα-Shkodër(Gegëria)

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Albanian women(Greece)

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Γιάνενα-Janina (1849)

Γιάνενα-Janina (1849)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Janina-Γιάνενα

Janina-Γιάνενα
Greek soldier at Lake Pamvotis near Janina, with mosque, reinforced palace and city wall (S/T Collection, Leiden)

Eλλάς

Kωνσταντινούπολη-Istanbul

Bataillon Albanais(Constantinople)

Cheta of Arnauti

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Σώμα Ευζώνων σε θέση μάχης

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

San Constantino Albanese(Ιtaly)

San Paolo Albanese

Epifania a Piana degli Albanesi

Costumi Albanesi

(Arnaut) Albanais

ARNAUT,Albanais en grand costume

Greek Fighters (1897)

Greco-Turkish war 1897 panic stricken behavior, Larissa