«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 3 Μαΐου 2014

Τάλως-Τάλων


Ο Τάλως καί η προστασία της Κρήτης:
Βλέπε εδώ

Ο Τάλως ακοίμητος φρουρός της Κρήτης:

Ο Τάλως προστάτης των Νόμων καί οί χάλκινες πλάκες:
Εύστοχη καί λογική περιγραφή.Δεν πρόκειται φυσικά γιά ρομπότ(προς μεγάλη προφανώς απογοήτευση των Λιακοπουλικών,χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αρνούμαστε βεβαίως τα μέγιστα τεχνολογικά επιτεύγματα των προγόνων μας καί ότι το συγκεκριμένο έχει την αξία της νοητικής σύλληψης) αλλά γιά την προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας να επιβάλλει τον Νόμο σε όλη την επικράτεια τού νησιού.Αντιληπτό γίνεται το τι είδους προσπάθειες ήταν απαραίτητες εκείνες τις εποχές(εδώ «δυσκολεύονται» σήμερα) ώστε να διατηρείται όσο είναι δυνατόν η ευνομία.Ταξιδεύοντας με το νού μας αντάμα με την γνώση αλλά καί την κριτική σκέψη βλέπουμε πως,δικαστές κήρυκες καί εκφραστές τού Νόμου καί της υπέρτατης εξουσίας να αλωνίζουν τις κλειστές κοινωνίες συνοδευόμενοι φυσικά από την ανάλογη στρατιωτική δύναμη.Πολεμιστές πάνοπλοι εκπρόσωποι τού Άρχοντα καί της ισχυρής θέλησης της εξουσίας,απτή απόδειξη της δύναμης να επιβάλλει αυτά πού είναι αναγκαία.
Μα όλα αυτά πού περιγράψαμε έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη περισσότερα πράγματα,απαραίτητα γιά την ισχυροποίηση της άμυνας της Νήσου καί της δημουργίας μιάς υπερδύναμης στρατιωτικής όπως ήταν η Κρήτη εκείνη την εποχή(γι'αυτό καί ο μύθος με τις επτά νέες καί νέους πού στέλνονταν ως όμηροι από την μετέπειτα ισχυρή Αθήνα στην Κρήτη.Αναφέρεται το συγκεκριμένο γιά να δείξει πώς τότε έκανε κουμάντο η Κρήτη φανταστείτε στην ίδια την Αθήνα):Την στρατολόγηση.Πως αλλιώς άλλωστε θα μπορούσε να δημιουργηθεί μιά τέτοια δύναμη πού εκτός των άλλων βοηθούσε σε αυτό καί η ίδια η φύση τού νησιού(έλλειψη σημαντικής ενδοχώρας) μαζί με την σχετική ομοιογένεια πού δημιουργεί αυτό καθ'αυτό το γεγονός.
Όλα τούτα λοιπόν εξασφάλιζαν στην ουσία την άμυνα καί την ισχυροποίηση τού νησιού καί απ'ό,τι δείχνουν τα πράγματα ο εκάστοτε Μίνωας με την τακτική πού ακολουθούσε τα κατάφερνε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.90
ε αμυδρά
Πως έγινε το -ντ -τ;
Ακόμη καί σήμερα αυτή η μανία των λογίων υπάρχει(βλέπε Μπότσαρης-Μπότζαρης τού...Βοτσάρεως!).Γιά παράδειγμα ο γνωστός καπετάνιος τού '21 Χατζημιχάλης Νταλιάνης,ο Αρβανίτης ήρωας πού έπεσε μαχόμενος με τούς «δροσουλίτες» του στο Φραγκοκάστελλο των Σφακίων,κατόπιν παράκλησης τού επίσης μεγάλου Αρβανίτη πολέμαρχου Θ.Κολοκοτρώνη.Νταλιάνης-Νταλιάνος-Ταλιάνος καί Ταλιάνης καί Δαλιάνης ακόμη μέχρι σήμερα σε επώνυμα(καί όλα αυτά είναι το ίδιο επώνυμο!):
Βλέπε εδώ
καί άντε με το -ντ να πούμε πως έτσι είναι ως προς την Ιταλία,μα εκείνο το -λj παχύ όπως στη λέξη ελιά άντε να το εξηγήσεις...(υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα τροπής από -λ παχύ σε -λ όπως λάδι,θυμίζει τούς επαρχιώτες πού ερχόμενοι πλέον στο άστυ μαθαίνουν να τρέπουν το -λ.Από τη στιγμή όμως πού διασώζεται το παχύ λ σε μιά λέξη φυσικά έχει την αξία καί τη σημασία του καί κυρίως γιά να αντέξει στο βάθος τού χρόνου έχει την δυναμική του,βλέπε Πέλλα καί το λj έχει τη σημασία του όπως θα δούμε παρακάτω στην λέξη μέταλλο).   
Νταλιάνα έλεγαν οί Αρβανίτες το μακρύκανο ντουφέκι,μα Νταλιάνα έλεγαν επίσης καί την λυγερόκορμη κοπέλα.Ήταν συνήθειο να έδιναν στα όπλα τους θηλυκά ονόματα όπως τσούπρα η κόρη η κοπέλα μα καί τσούπρα η πιστόλα.Άλλωστε είναι γνωστή η αντίληψη πως «γυναίκα καί όπλο δεν δίνεις δανεικό» καί οί Αρβανίτες τουλάχιστον ως προς τον πόλεμο δεν είχαν ανάγκη να πάρουν δάνεια από πουθενά καί από κανένα.
Ντολιάνι ήταν μία από τις φάρες των Μηλιγγών τού Μοριά.

Ο Τάλως,το «σαρδόνιο γέλιο»,το σαρκαστικό γέλιο τού νικητή,ο κομπασμός καί η ειρωνία του:

σελ.473
σελ.417

Μιά ακόμη λέξη πού μας έκανε εντύπωση ήταν σχετική με τα μέταλλα καί θα ήταν κρίμα να μην σχολιαζόταν.Έχει σχέση με την κωμόπολη Τυμπάκι στην Κρήτη στον Νομό Ηρακλείου.
Στην περιοχή τού Τυμπακίου βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κέντρο της Μινωϊκής Κρήτης,η Φαιστός,πού το ίδιο το όνομα μας παραπέμπει στον θεό της μεταλλουργίας τον Ήφαιστο.
Υπό την εξουσία λοιπόν της Φαιστού βρίσκονταν το αρχαίο λιμάνι των Ματάλων πού καί αυτό μας παραπέμπει σε μέταλλα καί μεταλλουργία.
Προφανώς η ευρύτερη περιοχή θα ήταν κέντρο μεταλλουργίας:
σελ.426
Βλέπε εδώ γιά την μεταλλουργία στην αρχαιότητα:

Δεν μας αφήνει επομένως αδιάφορους η ίδια η λέξη μέταλλο:
σελ.233
ε αμυδρά
καί με το νόημα καί την έννοια τού dάλë-dάλjουνë καί Τάλως-Τάλων,
γιατί το μέταλλο έφερε επανάσταση,την μεγάλη αλλαγή στην πρακτική τού πολέμου καί της άμυνας.


ΒΛΕΠΕ:Κρήτη

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)