«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Ομέρ Βρυώνης-Βρυένιος


Omer Vrioni

Χωριό Virjoni - Vrioni στο Μπεράτι-Αλβανία

Vrioni Family

Θέση «Βρυώνη» στη Κέρκυρα

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.37
Βρυένιος,πρόκειται γιά λόγια απόδοση τού ονόματος κατά την συνήθεια των «γραμματικών»


Βρυάνιον

Νικηφόρος Βρυέννιος,αυτοκράτορας τού Δυρραχίου-Durrës

Βρυένιος,ο κυβερνήτης της Ιλλυρίας

Nικηφόρος Βρυέννιος ο Νεότερος,σύζυγος της Άννας Κομνηνής

Μανουήλ Βρυέννιος


Ιωσήφ Βρυέννιος


Ο Διάκος ως σωματοφύλακας στην αυλή τού Αλή τού Τεπελενιώτη.
Όλα αυτά τα αντιφατικά των γεγονότων εκείνων μας τα αφήνουν στην ουσία αναπάντητα οί ιστοριογράφοι.
Οί δικαιολογίες πού κατά καιρούς δίνουν μόνο το γέλιο προκαλούν παραβιάζοντας καί την στοιχειώδη λογική.
Ο μπούσουλας,γιά την κατανόηση εκείνης της εποχής,είναι μόνο η Αρβανιτιά καί το αρβανίτικο στοιχείο πού διειρημένο πολιτικώς καί θρησκευτικώς αντιμαχούσε εντός των ιδίων της σπλάχνων.
Όποιος ιστορικός ερευνητής δεν έχει κατά νού τούς Αρβανίτες πού ήταν καί οί κύριοι πρωταγωνιστές εκείνων των εποχών,είναι αδύνατον να κατανοήσει την ελληνική ιστορία των τελευταίων αιώνων.
Υπό το πρίσμα των Αρβανιτών-Αλβανών δεν υπάρχει κρίκος ελλειπής στην αλυσίδα της νεοελληνικής ιστορίας.

Τα ψέμματα,οί παραποιήσεις,τα κατά φαντασία γεγονότα υπό το πρίσμα της αρρωστημένης θρησκοληψίας,μας έχουν αφήσει έναν απίστευτο αχταρμά κάνοντας να αγανακτήσει ακόμη καί ο αντιαρβανίτης Βλαχογιάννης,καταγγέλοντας την βιομηχανία πλαστών ιστορικών στοιχείων όπως καί πλήθους «δημοτικών» τραγουδιών(πως γίνεται να ξεχνά κανείς την Αρβανίτισσα Σουλιώτισσα Δέσπω πού ...πολεμά την ...Αρβανιτιά!).
Όλη αυτή η αρρωστημένη νοοτροπία πού διαπερνά το ελληνικό κράτος από τα γεννοφάσκια του είναι προϊόν τού διεστραμμένου συνδυασμού βυζαντινού εβραιοχριστιανισμού, υποβοηθούντος των ευρωπαίων ρομαντικών της αρχαίας Ελλάδας πού ακόμα καί σαν όνομα είχε εξαφανιστεί αιώνες ολάκερους,καί μιάς κακώς νοουμένης αρχαιολατρείας των ελληνόγλωσσων λογίων.
Το σημερινό αποτέλεσμα όλων αυτών,στον σύγχρονο νεοέλληνα,είναι ένα τεράστιο ΤΙΠΟΤΑ.Ένα μηδέν.
Πελαγωμένος ο ίδιος,με έλλειψη πραγματικής καί ουσιαστικής ΕΘΝΙΚΗΣ, καί βασιζόμενης στην έρευνα ,παιδείας,είναι το καταστροφικό αποτέλεσμα τού όντος πού προσπαθεί να συνδυάσει τα αταίριαστα,τα αντιφατικά,τα συγκρουόμενα μεταξύ τους.Βρέθηκε στο κέντρο δύο αντίθετων καί εχθρικών μεταξύ τους κοσμοαντιλήψεων.
Τού δημιούργησαν τού δυστυχούς αυτού καί απαίδευτου ρωμιογαμπρού έναν κόσμο φανταστικό,μεσσιανικό,πού αρνείται την δράση,μαθημένου στο κλάμα καί στην κακομοιριά.Τον έκαναν ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ πραγματικό.

Όπως είπαμε καί πρωτύτερα,όλοι έχουν στιγμές ειλικρίνειας,αλλά «στιγμές».
Εάν αυτές οί «στιγμές» ήταν πιό συχνές καί περισσότερες σίγουρα θα είχαμε μιά πιό ολοκληρωμένη ιστορική γνώση.Γιατί μέσω αυτής της ειλικρίνειας θα είμασταν πιό συνεπείς στην συγκριτική σκέψη πέραν των οιονδήποτε προσωπικών απόψεων καί ιδεοληψιών καί επομένως ακόμα πιό συνεπείς στην ίδια την ουσία της ιστορικής έρευνας.
Στο διά ταύτα λοιπόν φτάνοντας οί συναξαροχτυπημένοι ιστοριογράφοι μας,καταλήγουν στην γνωστή μέθοδο τού «ανεξηγήτου».
Μα πως να μπούν στον κόπο οί άνθρωποι να εξηγούν πώς οί Αρβανίτες Βρυώνης καί Ανδρούτσος ήρθαν σε συνεννόηση μεταξύ τους;
Πως να εξηγήσουν πως ένας Αρβανίτης μουσουλμάνος καί ένας Αρβανίτης χριστιανός,Βλάμηδες μεταξύ τους,
οί οποίοι ήταν συμμαχητές καί συνυπηρετούντες στην διοίκηση τού άλλου Αρβανίτη Αλήπασα;
Πως να εξηγήσουν πως καί ο Διάκος καί ο Καραϊσκάκης καί ο Μπακόλας καί  Ζάππας καί ο Σπυρομήλιος όπως καί τόσοι άλλοι πρωταγωνιστές τού '21 υπήρξαν σύντροφοι καί συμμαχητές στην υπηρεσία τού Αλή;
Πως να μας πούν πως όλοι αυτοί έβλεπαν σε ένα ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΟ κράτος μακριά από διάφορους «ισμούς» θρησκευτικούς καί πού θα βασίζεται στην ίδια την ΦΑΡΑ;
Το καινούργιο κράτος το ρωμαίικο έπρεπε να είχε συγκεκριμένη στρούγκα θρησκευτική καί ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση καί το ρόλο αυτό τον ανέλαβε με εντολή τού Σουλτάνου το Πατριαρχείο με τούς Φαναριώτες του από την αρχή κιόλας της εξέγερσης.
Ο κύριος καί αντικειμενικός σκοπός τους ήταν η ίδια η αποτυχία της ,στοχεύοντας πρώτα φυσικά στο έμψυχο υλικό της:στούς Αρβανίτες,εκμεταλλευόμενοι τις φατριακές καί θρησκευτικές τους διαιρέσεις.
Ο βυζαντινισμός τους λοιπόν,βλέποντας καί κάνοντας μιάς καί η επανάσταση καλά κρατεί,με αιχμή τού δόρατος πάντα το Πατριαρχείο καί τούς Φαναριώτες,με την εξέλιξη των γεγονότων σιγά-σιγά προσανατολίστηκαν σε άλλες δυνάμεις,αυτή τη φορά ευρωπαϊκές.
Ο Μαυροκορδάτος,ο δολοφόνος τόσων καπεταναίων,τα βρίσκει με τούς Άγγλους πού καί αυτοί με την σειρά τους συμφωνούν σε ένα μικρό καί στενά ρωμαίικο καί ορθόδοξο κράτος.
Το κτήνος αυτό,αναλαμβάνει το έργο της αποτυχίας τού ποθούμενου:την δημιουργία μεγάλου καί ενιαίου ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ κράτους.
Καί στοχεύει από την πλευρά των χριστιανών Αρβανιτών στούς δύο ηγέτες του:στον Ανδρούτσο καί Καραϊσκάκη,βγάζοντάς τους προδότες μιάς καί έρχονταν σε «συνεννοήσεις με Τούρκους»,δηλαδή με μουσουλμάνους Αρβανίτες γιά κοινό αγώνα εναντίον των οθωμανών.
Καί το πέτυχε.Όλα τα άλλα,με το σπάσιμο της συμμαχίας ΟΛΩΝ των Αρβανιτών πού προκλήθηκε από το χριστιανικό στρατόπεδο επισφραγίζοντας πλέον την παντοτινή εχθρότητα,ήταν εύκολο να ακολουθήσουν τον δρόμο τους.

                                                                   «καπάκια»

Ομέρ Βρυώνης καί Αθανάσιος Διάκος
Μαρτυρίες από την «ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» της Αθήνας καί από τούς απογόνους των πρωταγωνιστών τού '21

Μιρδίτες-Χιμαριώτες-Γκέκιδες-Αλβανοί
Μακεδόνες-Λιάπηδες-Τόσκηδες-Ιλλυρία

Σκεντέρμπεης-Σκιπετάροι-πελασγική γλώσσα-Άλβανον
Παναγιώτη Σταμ.Αραβαντινού
ΒΛΕΠΕ:ΓΡΑΙΚΟΙ

Βασιλάκιος εναντίον Βρυέννιου
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)