«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

Ο Ίων Δραγούμης καί οί..«πατριώτες»

«Λευκή ας βαλθεί όπου έπεσες, Κολώνα
(Πώς έπεσες, γραφή να μη το λέη)
Λευκή με της Πατρίδας την εικόνα
Μόνο εκείνη ταιριάζει να σε κλαίη,
Βουβή, μαρμαρωμένη να σε κλαίη!»

 Kωστής Παλαμάς(βλέπε εδώ)


91 χρόνια πέρασαν από την εκτέλεση τού πατριάρχη τού ελληνικού εθνικισμού στις 31 Ιουλίου τού 1920, Ίωνα Δραγούμη.Όταν μαθεύτηκε η απόπειρα δολοφονίας τού Ε.Βενιζέλου στο Παρίσι,ο Ίωνας Δραγούμης συνελήφθη από άνδρες των σωμάτων ασφαλείας(το περίφημο βενιζελικό τάγμα τού κρητικού Γύπαρη) ενώ βρίσκονταν στην Κηφισίας καί εξετελέσθη επί τόπου,στο σημείο όπου βρίσκεται ήδη αναθηματική στήλη(σχεδόν απέναντι από το ξενοδοχείο «Χίλτον»).


Ο Ίων Δραγούμης συχνότατα αναφέρεται καί παρουσιάζεται από Έλληνες «εθνικιστές» καί διάφορους εθνοχριστιανοπατριώτες ως σημείο αναφοράς τού λεγόμενου «ελληνοπατριωτικού» «χώρου».
Καί δικαίως λοιπόν χαρακτηρίζεται ως ο πατέρας τού ελληνικού εθνικισμού.
Αυτές τις ημέρες της επετείου τού θανάτου τού Ίωνα Δραγούμη θα έχουμε(καί είχαμε) πλήθος αναφορών καί παρουσιάσεων στο διαδίκτυο από πολλές «πατριωτικές» σελίδες καί blogs.
To ερώτημα πού γεννάται σε έναν αναγνώστη πού έχει διαβάσει σοβαρά καί έχει ασχοληθεί με το έργο τού Δραγούμη,είναι το κατά πόσο ανταποκρίνεται το ίδιο το έργο τού Ίωνα με αυτά πού ευαγγελίζονται κάποιοι επαγγελματίες πατριδοκάπηλοι.
Είναι αρκετές οί φορές πού προσωπικά αναρωτιέμαι τι στο καλό συμβαίνει με δαύτους καί εξαφανίζουν ολόκληρες φράσεις καί αντιλήψεις τού Ίωνα Δραγούμη καί τα παρουσιάζουν όπως θέλουν σε ένα ευρύτερο «κοινό».Όλοι αυτοί οί παραχαράκτες καί πατριδοκάπηλοι,βλέπετε,γνωρίζουν πολύ καλά ότι δυστυχώς οί νεοέλληνες ΔΕΝ διαβάζουν.Χρησιμοποιούν λοιπόν κάποιες βαρύγδουπες εκφράσεις ώστε να δημιουργούν εντυπώσεις καί όλα καλά.Καί λαμβάνοντας λοιπόν στα υπ'όψιν τους οί πατριδοκάπηλοι καί το γεγονός της ψυχοσύνθεσης των νεοελλήνων,ακούγοντας καί πιπιλίζοντας μία φράση καί μία ατάκα νομίζοντας ότι τα ξέρουν όλα,βομβαρδίζουν το «κοινό» τους με αυτά πού θέλουν οί ίδιοι να ακούσουν μεγαλώνοντας έτσι την «πατριωτική» τους πελατεία.


Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εντοπίσουμε καί να παρουσιάσουμε τα σημεία εκείνα στο έργο τού Ίωνα Δραγούμη,όπως τα είδαμε στις εκδόσεις των έργων του καί τα συμπεράσματα τα αφήνουμε στους αναγνώστες.
Η προσπάθειά μας αυτή μπορεί να είναι ελλειπής,μα με ειλικρίνεια καί όσο μπορούμε με αντικειμενικότητα θα προσπαθήσουμε.Καί ό,που παρουσιάσουμε ανακρίβειες,ε τότε ρίξτε μας τα «μπινελίκια» σας.


Ξεκινάμε πάνω στο θέμα πού αφορά στο «ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ».
Στα «Πελασγικά» τού Ιάκωβου Θωμόπουλου διαβάζουμε στον πρόλογο:

 Βλέπε: «ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ»
-------
Περί της οικογενείας Δραγούμη:

Βλέπε περιοδικό«Άρβανον» 
---------
Στο «Όσοι Ζωντανοί» διαβάζουμε τα εξής(Δυστυχώς δεν αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης,όμως είναι παλιά καί το υπολογίζουμε από το ύφος τού γραψίματος καί την παλαιότητα τού βιβλίου στην δεκαετία τού '70,αν δεν είναι παλαιότερο): 

σελ.40


-----------------
Στό «Δέκα άρθρα στον Νουμά» διαβάζουμε τα εξής γιά Αρβανίτες-Αλβανούς καί Σλαύους:

                                                                    ------------                                                                        ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


                                                                   
 ΒΛΕΠΕ,Ίων Δραγούμης:«Αθήνα,η πρωτεύουσα της κάτω Αλβανίας»
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ίων Δραγούμης καί Πέτρος Βλαστός
Ισμαήλ Κεμάλ Βλιώρα Μπέη
Ίων Δραγούμης
Περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»:Ο Παύλος Μελάς καί οί Αρβανίτες στον Μακεδονικό Αγώνα
Στρατηγός Αλέξανδρος Κοντούλης(καπετάν Σκούρτης) καί Λάκης Πύρζας
Χασάν Ταχσίν Πασά(Μεσσαρέ)
O «Nουμάς» καί οί Αρβανίτες
«Νουμάς»:Φίλους τούς Αρβανίτες
Η Πηνελόπη Δέλτα δεν ήταν χριστιανή
Ρε απατεώνες και πλαστογράφοι...
Επιστολή Φ.Δραγούμη
Παύλος Μελάς καί τα αλβανικά χωριά της Φλώρινας


 ΒΛΕΠΕ:Ίων Δραγούμης:Η ΦΥΛΗ
Ίων Δραγούμης:Οί σκλάβοι-Στο μετόχι
Ίων Δραγούμης:Δέκα άρθρα στο Νουμά
Ίων Δραγούμης,παπαδαριό
Ίων Δραγούμης:«Οί δεσποτάδες δεν είναι Έλληνες»
                                                    

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)