«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

Dard-Δαρδανοί-Ντάρδοι-Χελμάντ-Αrbanee

 Βλέπε εδώ

BΛΕΠΕ:Ντάρδα-Δαρδανία-Κόσοβο(βλέπε «Ινδοί στον τρωϊκό πόλεμο;»)

Τι είναι οί Κοσοβάροι γιά τούς Έλληνες;

Ε ρε δουλειές καί φασαρίες με πονοκεφάλους πού ανοίγονται...
Dardanistan(Iνδία),έπος τού Γκιλγαμές:
 Βλέπε εδώ
---
Χελμάντ:
 Βλέπε εδώ
ΒΛΕΠΕ:Βελούχι

Χελμάντ,η περιοχή με τη μεγαλύτερη παραγωγή οπίου παγκοσμίως:
 Βλέπε εδώ
Bλέπε γιά opium καί χρήση του από την αρχαιότητα εδώ

Ινδο-Άριοι,«Λευκή Ινδία» καί Rig Veda:
 Βλέπε εδώ

Ο Χελμάντ ποταμός σε ένα μεγάλο μέρος του παρουσιάζει μεγάλη περιεκτικότητα άλατος πού το καθιστούν ακατάλληλο γιά άδρευση:
 Βλέπε εδώ

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.475
δεν γνωρίζει το κατάστημα περισσότερες πληροφορίες μα θεωρήθηκε άξιο παρουσίασης

Χελμάντ καί Παστούν:
 Βλέπε εδώ
---
Arbanee,μία από τις φυλές της φυλής Παστούν:
 Βλέπε εδώ
---
Καλάς-Πακιστάν:
 Βλέπε εδώ

 Βλέπε εδώ

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.379
Συνηθισμένη κατάληξη στην Ανατολή γιά τις ονομασίες χωρών.
Έχει την έννοια τού συγκεκριμένου χώρου,περιοχής καί κατ'επέκταση τη φυλή τη φάρα.
Γιουνανιστάν,η περιοχή δηλ.της Ιωνίας,των Ιώνων πού στην πορεία συμπεριέλαβε όλους τούς Έλληνες καί τη χώρα των Ελλήνων.
ΒΛΕΠΕ:Βάθη

Αξίζει να διαβαστεί το βιβλίο τού Δ.Αλεξάνδρου,περιέχει χρήσιμα στοιχεία γιά τον ερευνητή:
 Βλέπε εδώ
Νομίζουμε πλέον πως γίνεται κατανοητό ότι μιλάμε γιά εποχές παλαιότερες των σημερινών εθνικών μας ονομάτων χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως δεν υπήρχαν ως ονομασίες φαρών.
Οί Πελασγοί λοιπόν είναι παντού καί πρόκειται γιά την μεγάλη φυλή της Ευρώπης πού εξαπλώθηκε στά πέρατα της οικουμένης,συνάμα με τα ονόματα Φρύγες,Λέλεγες,Κάρες,Ιλλυριοί,Έλληνες,Ρωμαίοι,Τρώες,Δαρδανοί,Βρετοί,Λύκιοι,Χεταίοι,Ετρούσκοι κλπ.
Υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία πού δεν δικαιολογεί πιά εν έτει 2013 να μην έχει αποκατασταθεί ολοκληρωμένα καί αρμονικά η ιστορία των προγόνων μας.
Έχουμε ξαναπεί πως είναι ανεπίτρεπτο καί υποκριτικό στην εποχή μας να υπάρχουν «άγνωστες» φυλές καί μάλιστα τέτοιες πού έπαιξαν ρόλο πρωταγωνιστικό στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.
---
ΒΛΕΠΕ:Πελασγικά
κτλπ   κτλπ
---
Γεώργιος Καστριώτης-Σκεντέρμπεης:
 Βλέπε εδώ
Προσέξτε το καπέλο είναι η μακεδονική καυσία:
 Βλέπε εδώ
Κλασικό καπέλο στο Αφγανιστάν εδώ

 Βλέπε εδώ
---
Αθήναι Ινδικαί:
 Βλέπε εδώ
---
Βαδάρ-Βελουχιστάν:
στο ίδιο(προηγούμενο)
Βαρδάρης ποταμός
---
Βάκτρα-Βακτριανή:
στό ίδιο(προηγούμενο)
---
Ρίο καί Αντίριο,μικρά Δαρδανέλλια:
στο ίδιο(προηγούμενο)
 Βλέπε εδώ
---
Ζadran,μία από τις φυλές των Παστούν:
 Βλέπε εδώ
Ζαδρίνα(Β.Αλβανία):
 Βλέπε εδώ
Zadrima(Αλβανία):
 Βλέπε εδώ

Δημητριάς Βακτριανή:
 Βλέπε εδώ
---
Παστούν-Πουστούν:
Σε συζήτηση με μετανάστη από το Μπαγκλαντές ο γράφων εξακρίβωσε πολλά καί ενδιαφέροντα πράγματα γιά το Αφγανιστάν το Πακιστάν καί την Ινδία.Ενδιαφέροντα πράγματα  γιά την νοοτροπία πολλών φυλών αλλά καί γιά να έρθουμε πιό συγκεκριμένα στο θέμα μας γιά το Βελουχιστάν(το -β -μπ) καί ειδικά γιά τούς Παστούν.
Ο ίδιος δούλεψε γιά πολλά χρόνια στο Πακιστάν πριν έρθει στην Ελλάδα καί ως εκ τούτου διαθέτει καί την πακιστανική υπηκοότητα.Εξήγησε λοιπόν πως οί Παστούν θεωρούνται λευκοί(κυριολεκτούσε), σε σχέση με τούς υπολοίπους θα λέγαμε εμείς,είναι ψηλοί στο ανάστημα,ρωμαλέοι,δύσκολα αρπάζονται αλλά αν συμβεί σκοτώνουν με τη μία πού λένε.Κάνουν τις βαριές δουλειές καί δύσκολες καθότι σωματώδεις καί χειροδύναμοι σε σχέση με τούς άλλους.Φτωχοί άνθρωποι καί πιστεύουν πολύ στην τιμή καί στην εκδίκηση τού αίματος.Όλοι έχουν μανία με την οπλοκατοχή καί την οπλοφορία.
Τόνισε επίσης πως ταυτίζονται οί Παστούν με τούς Σίχ της Ινδίας.Υπάρχει μεγάλη εκτίμηση μεταξύ τους καί είπε πως ισχύουν τα ίδια πράγματα με τούς Σίχ.
Αυτό όμως πού έκανε εντύπωση-κατόπιν επιμονής μας γιά την σωστή προφορά τού εθνωνυμικού των Παστούν-είναι το πως προφέρεται από τούς ντόπιους η ονομασία γιά τη φυλή αυτή.Η σωστή λοιπόν προφορά είναι Πουστούν καί η έτερη ονομασία γιά την ίδια φυλή είναι Πατάν.Περιττό να αναφερθεί η έκπληξη πού δημιουργήθηκε,αν καί κάποια υποψία υπήρχε επ'αυτού μα προσπεράστηκε τέλος πάντων γιά να μην το τραβήξουμε το θέμα χωρίς πιό συγκεκριμένα στοιχεία.Η προφορά όμως διέλυσε καί την παραμικρή αμφιβολία,γιατί;
πουστούαν
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.339
ε αμυδρά
στο ίδιο
Pushto,η γλώσσα των Παστούν:
 Βλέπε εδώ
Bλέπε:push
---
Πατάν-Παστούν-Πουστούν:
  γιά να πούμε κάτι καί γιά το δεύτερο όνομα,περισσότερο θα λέγαμε γιά τις συμπτώσεις πού κρύβει η αρβανίτικη γλώσσα καί ο καθένας ας κάνει τούς συλλογισμούς του είναι το εξής:
στο ίδιο σελ.304
Πρόκειται γιά αποδημητικά πουλιά πού κατοικούν σε λίμνες έλη καί ποτάμια.
Έχουμε δηλ. την καλύτερη περιγραφή της ευρύτερης  περιοχής  των Πρεσπών καί της Αχρίδας πού η τελευταία χτίστηκε από τον Κάδμο,πατέρα τού Ιλλυριού.Η περιοχή δηλ.πού μαζί με το Κόσοβο οριοθετεί την αρχαία Δαρδανία.
Αυτό το «κάρτα πολυπλάνητον» των Πελασγών βρίσκει στην περίπτωσή μας την σωστή του θέση.
---
Skardu-Skardo:
 Βλέπε εδώ
 Βλέπε εδώ
 ΒΛΕΠΕ:Baltistan

Αριστερά απεικονίζεται η σύζυγος τού Γερμανού Αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν,Σοφία ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ

Σκάρδος(Όρος,Κόσοβο):
 Bλέπε εδώ
Μελετώντας το Βασίλειο τού Αλεξάνδρου καί των επιγόνων του διαπιστώνει κανείς ότι επίκεντρο αυτού τού μεγάλου Βασιλείου ήταν στην ουσία η ευρύτερη περιοχή τού Αφγανιστάν-Πακιστάν(κυρίως) καί Ινδίας.
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.14
Ποιόν Νεκρό;Κάτι πέρασε από το μυαλό προκαλώντας ανατριχίλα...καί είναι αδύνατον να ξεστομιστεί.
βλέπε με προσοχή το αμέσως παρακάτω,οί φέροντες τραγοκεφαλές είναι ξαπλωμένοι(μάλλον πρόκειται γιά έναν άντρα πού άλλοι γύρω του σαν να μοιρολογούν) καί απ'ό,τι δείχνει μάλλον παριστάνουν τούς νεκρούς!ώσπου κάποια στιγμή σηκώνονται καί χορεύουν καί μαζί ακολουθεί καί το πλήθος πού απ'ό,τι γίνεται αντιληπτό είναι πλέον χαρούμενο καί γιορταστικό   
Τράγοι,δρώμενα με τράγους(Μπαλτιστάν):
                                               
 Βλέπε εδώ
Eίναι φανερό πως έθιμα  μεταφέρθηκαν από την φυλή των κυριάρχων καί υιοθετήθηκαν από ντόπιους.
Εννοείται πως ούτε να ακούσουν γιά τέτοια πράγματα μουφτήδες καί παπάδες,γιά τρισκατάρατους.
Αλέξανδρος Δικέρατος:
 Βλέπε εδώ
Τράγος-Κριός-Αλέξανδρος:
 Βλέπε εδώ
Τριχωτός Τράγος «ο βασιλιάς των Ελλήνων»:
 Βλέπε εδώ

Δί-Έδεσσα:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.88 
ε αμυδρά
Αιγές-Έδεσσα:
 Βλέπε εδώ
Είναι φανερό πως εναλλάσσονται κριός καί τράγος:
Το κράνος τού Σκεντέρμπεη πού φυλάσσεται στη Βιέννη:
Μουσικό όργανο από την περιοχή τού Κοσσυφοπεδίου:
 Βλέπε εδώ
 Βλέπε εδώ
---
«Kανούν»(Αλβανία) καί Dharmasatra(Ινδία),εθιμικό δίκαιο:
  Βλέπε εδώ καί εδώ
---
Vedas(Ινδία),ιερά βιβλία:
 Βλέπε εδώ
Οίδα,γνώση:
 Βλέπε εδώ
Di-Dia:
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.98
σελ.99
Βλέπε:Δίας
---
Παμίρ:
 Βλέπε εδώ
βλέπε απόσπασμα από τον παραπάνω σύνδεσμο(Παμίρ-Ιλλυριοί-Πελασγοί κτλπ.): 
Λέτε να είναι μόνο «εν μέρει» ως προς τη γλώσσα πού λέει ή κάτι πιό βαθύ καί παλαιό;
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη
σελ.245
ε αμυδρά
---
Gilan(Περσία-Ιράν):
Βλέπε εδώ
Gjilan(Κόσοβο):
Bλέπε εδώ
---
Lur(Ιράν-Περσία-Αζερμπαϊτζάν):
Βλέπε εδώ
Lurë(Β.Αλβανία):
ë αμυδρά
Βλέπε εδώ
Βλέπε πιό πάνω γιά Lur,Gilan στο Ιράν στην ίδια περιοχή καί τα ίδια σε Β.Αλβανία καί Ελλάδα στο πρώτο καί Κόσοβο στο δεύτερο
Γκιλάνης επώνυμο:
από εδώ
 τοπωνυμικό καταγωγής πού υιοθετείται ως επώνυμο
---
Kulutas φυλή στην αρχαία Ινδία:
σελ.169
ε αμυδρά
---
Hoti φυλή στο Πακιστάν:
Hoti φυλή της Β.Αλβανίας καί Μαυροβουνίου(Malësia):
---
Καλάσα:
 Βλέπε εδώ
Mirdita-Β.Αλβανία:
προσέξτε τις ενδυμασίες

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)