«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Καστριώτες-Καστράτοι-Σκεντέρμπεης

 
Αναφορές:Κωνσταντίνος Σάθας
-Κώστας Μπίρης                                                              


 


Μαργαρίτης Δήμιτσας περί των πλαστογραφιών των Σλάβων:

ΒΛΕΠΕ:ΣΛΑΒΟΙ

Ο συγγραφέας αποκρούει την δήθεν σλάβικη καταγωγή τού Σκεντέρμπεη καί με λίγα λόγια τον θεωρεί έλληνο-αλβανό.Λαθεύει οικτρά ως προς την Ημαθία-Ματία κλπ.
Τέλος πάντων,ο αναγνώστης εάν επιχειρήσει να συνταιριάξει αυτά πού γράφει ο Μηλιαράκης με εκείνα τού Δήμιτσα ομολογουμένως βγάζει ένα θαυμάσιο συμπέρασμα πέραν πάσης αμφιβολίας:


Άρχοντα Καστριώτη ! 
Η Φάρα σου έφτιαξε την Ελλάδα καί οί απόγονοί σου την δόξασαν στα πέρατα της οικουμένης ! Καί εμείς πιστοί «ανθέλληνες» παραμένουμε, να υμνούμε ΕΣΕΝΑ καί τον Λαό πού σε ανέθρεψε καί σε ανέδειξε !   


                                                                             
                                           


 Κρούγια - Kroja - Krujë 
Edward Lear
1848 ,ALBANIA

                                                                              

 Histoire de Georges Castriot surnommé Scanderberg, roy d'Albanie: contenant ses illustres faicts d'armes, & memorables victoires à l'encontre des Turcs, pour la foy de Jesus Christ : le tout en douze livres                                                                         

                                                                                                                                                     
Κρούγια - Kroja - Krujë
 Edward Lear 
1848 ,ALBANIA


 Από την Κρώγια ως την Κρήτη!                                                                             
 Η ...σλάβικη καταγωγή των Τριβαλλών καί της μητέρας τού Σκεντέρμπεη.
Mας λένε πως οί Τριβαλλοί-Triballi ήταν οί Σέρβοι, καί επικαλούνται γιά αυτό τούς βυζαντινούς συγγραφείς.

Εξηγώ λοιπόν,πως από αυτούς τούς Τριβαλλούς καταγόταν η μητέρα τού Σκεντέρμπεη.Καί επειδή οί συγγραφείς της εποχής, Τριβαλλούς έλεγαν τούς Σέρβους επομένως εξάγεται το συμπέρασμα της σέρβικης καταγωγής της μητέρας τού Καστριώτη.

Με μιά πρώτη ματιά, εδώ υπάρχει κάποια παρανόηση από τούς βυζαντινογράφους πού πέρα από τα χριστιανικά τους ενδιαφέροντα τα υπόλοιπα έρχονταν σε δεύτερο πλάνο.

Οί Τριβαλλοί τι σχέση μπορεί να έχουν με τούς Σλάβους - Σέρβους όταν οί τελευταίοι άρχισαν να προωθούνται στη Βαλκανική από το 5ο αιώνα μ.Χ.;

Από πού κι ως πού λοιπόν εξάγεται τούτη η σχέση φυλών καί λαών πού στην περιοχή την οποία αναφερόμαστε οί μεν Τριβαλλοί κατοικούν από την αρχαιότητα στην Βαλκανική ενώ οί Σλάβοι,όπως είναι καί οί Σέρβοι,σταδιακά εξαπλώνονται στα Βαλκάνια από την μετά Χριστό εποχή;

Καί πως γίνεται να ταυτίζονται(ή άμεσα να γειτνιάζουν) οί περιοχές των Τριβαλλών με τις περιοχές πού μέχρι σήμερα κατοικούν αλβανικοί πληθυσμοί παρά την μακρόχρονη καί αδυσώπητη σλαβική πίεση;

Όλοι οί βυζαντινογράφοι μας επιβεβαιώνουν γιά τούς ξένους Σλάβους,γιά την εμφάνισή τους στα ευρωπαϊκά εδάφη καί την αρχή των εισβολών σε πόλεις καί λαούς ΠΡΟ Σλαβικούς,μέχρι καί τον εκχριστιανισμό τους.

Από πού προκύπτει η σύνδεση των γηγενών Τριβαλλών με τούς επίληδες Σλάβους - Σέρβους;Άγνωστον.

Παρ'όλα αυτά μας λένε πως το Τριβαλλός είναι εξώνυμο των Σέρβων.
Ο βυζαντινός ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης ή Ακομινάτος είναι περισσότερο σαφής ως προς την αντιϊστορική σύνδεση των Σέρβων με τούς Τριβαλλούς καί αξίζει η διευκρίνησή του:«κάποιοι επίσης(αναφερόμενος στούς Τριβαλλούς) τούς ονομάζουν Σέρβους».Προσέξτε,«κάποιοι τούς ονομάζουν...».

Δεν πρόκειται δηλαδή γιά κάποια γενική αποδοχή των συγγραφέων,αλλά κάποιοι τούς ταυτίζουν κλπ.

Θα συμπλήρωνα λοιπόν καί εγώ με την σειρά μου πως «κάποιοι» το έδεσαν σχοινί-κορδόνι γιά την σέρβικη δήθεν καταγωγή της μητέρας τού Καστριώτη,σε αντίθεση με την πληθώρα των ντοκουμέντων των ιστορικών αλλά καί των παραδόσεων πού αφορούν τον Αλβανό ηγέτη.Καί μας σέρβιραν με μιά απίστευτη ευκολία ένα προϊόν ξεκάρφωτο καί αποκομμένο από την κοινή λογική καί την ιστορική έρευνα.

Οί Σλάβοι έχουν αφήσει,καί αφήνουν μέχρι σήμερα,εποχή στην πλαστογραφία καί παραχάραξη οικειοποιώντας πρόσωπα πού ποτέ δεν τούς ανήκαν.

Ο ιστορικός Δήμιτσας κατηγορηματικά καταγγέλει την μανία πλαστογράφησης των Σλάβων καί ο ίδιος στο έργο του γιά τον Σκεντέρμπεη απαξιεί καν να αναφερθεί στην υποτιθέμενη σλάβικη καταγωγή τού Καστριώτη.

Το ίδιο καί ο μεγάλος δάσκαλος Ευγένιος Βούλγαρης ούτε καν αναφέρει περί της σλάβας μητέρας τού Καστριώτη.

Το ίδιο καί ο Παγανέλ,πού βρίσκει απόλυτα σύμφωνο τον συγγραφέα Νικόλαο Δραγούμη.

Η μανία πλαστογράφησης των Σλάβων,πού την τωρινή της μορφή την βλέπουμε στο μακεδονικό,είναι πολύ αρχαιότερη καί πρώϊμη ακόμη ήδη από τα στάδια τού εκχριστιανισμού τους.

Ο εκχριστιανισμός τους αυτός υπήρξε αρκετά ιδιότυπος αν σκεφτεί κανείς πως με ευκολία υιοθέτησαν τον ιουδαϊκό μεσσιανισμό προσαρμοσμένο στον σλαβικό ψυχισμό τους,συνέπεια μάλλον μιάς απίστευτης υποτέλειας(τα ίδια τα ονόματα σλάβος-slave-σκλάβος καί σκλαβηνοί καί σέρβος-servis το μαρτυρούν) τούς πρώτους αιώνες πού άρχιζαν δειλά-δειλά να προωθούνται στην Βαλκανική ως εργάτες γης.

Φαίνεται λοιπόν πως αυτή η κατάσταση βοήθησε πολύ ώστε στην κυριολεξία να βουτήξουν στον χριστιανισμό άνευ όρων καί με απίστευτη καί πρωτόγνωρη ευκολία με την πρώτη κιόλας επαφή τους με αυτή την θρησκεία(θα παρατηρήσει κανείς στην παντελή έλλειψη αναφοράς από αυτούς σε αρχαίες θεότητες τους καί ό,τι έχει να κάνει σε προχριστιανικό παρελθόν).
Ξαναλέω λοιπόν πως οί Σλάβοι διακατέχονται από έναν φανατικό καί ιδιότυπο μεσσιανισμό εβραϊκού τύπου καί έτσι εξηγείται καί σύμπτωση δεν είναι με την μανία τους να οικειοποιούνται σλάβικη καταγωγή ηρώων παντελώς ξένων προς αυτούς επιδεικνύοντας σλάβα μητέρα,ελλείψει άξιου λόγου ιστορικού υπόβαθρου.Παρατηρείστε το στον Καστριώτη καί Κ.Παλαιολόγο,πρόσωπα κλειδιά της μεσαιωνικής ιστορίας.Πρόκειται δηλαδή γιά αυτό το οποίο ισχυρίζομαι,πως η καταγωγή μετρά από την μεριά της μητέρας στον ιουδαϊσμό.
Μα τα ίδια θα δεί κανείς με την περίπτωση τού Ιουστινιανού πού μάλιστα πρόλαβαν να τού δώσουν καί το όνομα Ουπράβδα σε εκκλησιαστικά έγγραφα! καί πού πλέον έχει αποδειχτεί τούτη η πλαστογράφηση τελεσίδικα από εξέχοντες ιστορικούς.
Το ίδιο ακριβώς συνέβη με τον Γερμανό Κοπέρνικο πού οί Πολωνοί δεν άφησαν αδριάντα γιά αδριάντα γιά τον σπουδαίο...σλάβο επιστήμονα.
Είναι τόσα πολλά καί άλλα τόσα πού το μνημονικό θολώνει καί κουράζεται με το τι να πρωτοπαρουσιάσει.
Τέλος πάντων το πολεμάμε σύντροφοι καί εδώ είμαστε αφού πρώτα να είμαστε 

καλά,εννοείται.

Από την φυλή των Τριβαλλών κατάγεται η μητέρα ...σερβο-σλάβα τού Αλβανού Γκέκα,Γιώργη Καστριώτη ! Τι δεν καταλαβαίνετε φίλες καί φίλοι; 
Ο ίδιος ο Αριστοφάνης μας λέει πως η φυλή των Τριβαλλών είναι έθνος Ιλλυρικόν ! 
Καί αυτό καταγράφει στο Λεξικό του ο Στέφανος Βυζάντιος. 

Γιά να μην υπάρχει αμφιβολία περί ποίων «Ελλήνων» Στρατιωτών εννοεί ο συγγραφέας:                                                                         
 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ, Λαόνικος. L'histoire de la decadence de l'empire grec, et establissement de celuy des Turcs, par Chalcondile Athenien. De la traduction de B. de Vigenere Bourbonnois, & illustrée par luy de curieuses recherches trouvées depuis son decés. Avec la Continuation de la mesme Histoire , depuis la ruine du Peloponese jusques à present, 1632 & des Considerations sur icelle: A laquelle ont esté adioustez les Eloges des Seigneurs Othomans: Plusieurs Descriptions & figures representans au naturel les Accoustrements des Officiers de l'Empereur Turc, & des Tableaux Prophetiques predisans la ruine de la mesme Monarchie, par Arthus Thomas sieur d'Embry, Parisien, Παρίσι, Claude Sonnius, 1632.

Mέχρι και οί Ρώσοι επί κομμουνισμού γύρισαν ταινία 
γιά τον Αλβανό ηγέτη Σκεντέρμπεη

Έργο τού Αρβανίτη(από την Ελλάδα) λαϊκού ζωγράφου 
Γιώργη Τρυφωνίδη καί το έφτιαξε στο Μπεράτι στα 1925.

Φαλτάιτς Κωνσταντίνος 1891-1944. Σελ. 25.
 «Τα ανέκδοτα του Ναυάρχου Κουντουριώτου». Αθήναι Καταστήματα "Ακροπόλεως Βλ. Γαβριηλίδου. 1913.


Με την φράση «Έλληνο-Αλβανό» θεωρεί ο συγγραφέας τούς Αλβανούς, Έλληνες καί διαπιστώνεται αυτό με το να αποκαλεί τον Παλαιολόγο απλά «Έλληνα».

LONDON - 1619


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)