«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Μαυροκορδάτος η ποντικομαμή-Φανάρι

καί όλη η τουρκορθόδοξη 
ρωμαίϊκη μαφία

ρουφιανόσογο με βαθιές ρίζες,
εδώ προπάππος τού ρωμιοεβραίου:

ο ΤΕΚΤΩΝ των εμφύλιων σπαραγμών,ο άνθρωπος τού Πατριαρχείου καί των Τούρκων.
ο δολοφόνος των Αρβανιτών καπεταναίων,ο κύριος υπεύθυνος της διάλυσης της Έλληνο-Αλβανικής Συμμαχίας καί Ενότητας.
Ο ΤΟΥΡΚΟΕΒΡΑΙΟΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΣ καί άνθρωπος των Άγγλων.
Ο κύριος υπεύθυνος της διάλυσης τού στρατοπέδου της Αθήνας καί της δολοφονίας τού δημιουργού του,Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας τού Οδυσσέα Αντρούτσου,τού Παλάσκα καί τού Νούτσου όπως καί τόσων άλλων καπεταναίων. 
Ο ρουφιάνος πού με ραδιουργίες του φτιάχνοντας ψεύτικα γράμματα έβαλε να σφαχτούν μεταξύ τους ο Κολοκοτρώνης με τον Αντρούτσο.
Αυτό το κτήνος θεωρείται ο... «γενάρχης» καί ο «πατέρας» τού σύγχρονου «ελληνικού» κράτους.

Η συμμετοχή τού αρχηγέτη της οικογένειας των Μαυροκορδάτων στην πολιορκία της Βιέννης


«Ιστορία ιερή,δηλαδή Ιουδαϊκή»... 
Όχι,αυτό το ...άγιο βιβλίο πού είναι μιά σειρά συγκινητικών ποιημάτων δεν γράφτηκε από κάποιον Ραββίνο στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ,αλλά από τον «πατέρα» τού σύγχρονου «ελληνικού» κράτους καί δολοφόνου τού Οδυσσέα Αντρούτσου καί Γεωργίου Καραϊσκάκη. 
Γράφτηκε από τον «Μεγάλο Λογοθέτη της τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας,καί εξ Απορρήτων της Κραταιάς Βασιλείας των Οθωμανών» Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο,όπως με υπερηφάνεια γράφει ο θεόσταλτος Φαναριώτης καί μετέπειτα «ηγέτης» της επανάστασης τού '21. 
Αλήθεια,τι είναι εκείνο πού δεν γίνεται κατανοητό;

Επιστολή διαμαρτυρίας τού Καποδίστρια προς τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη.
Προσπάθεια απόπειρας δηλητηρίασής του από τον Μαυροκορδάτο.


Mαυροκορδάτος,ο ...ιδρυτής καί θεμελιωτής τού νεοελληνικού κράτους. 
Πως επιβλήθηκαν τελικά οί αρουραίοι επί της φουστανέλας.


Διαβάστε πως έβλεπαν οί ξένοι τούς Φαναριώτες-Κωνσταντινουπολίτες πού δεν τούς θεωρούσαν καν Έλληνες:
οί εβραϊκές φυσιογνωμίες των Βυζαντινών μεταναστών.

Μαυροκορδάτοι,πράκτορες 
της Ρωσίας
  Μα,κοιτάξτε πως τόσοι τουρκοΚρητικοί επισκέπτονται την 
Κρήτη καί συναντούν παλιούς συντοπίτες τους,βλέπουν τα μέρη πού κατοικούσαν οί ίδιοι καί οί προγονοί τους,τα σπίτια τους. Κοιτάξτε πως τούς υποδέχονται οί ίδιοι χριστιανοί συμπατριώτες τους καί συγκινημένοι αγκαλιάζονται γιά την μαύρη μοίρα πού τούς χώρισε. 
Καί όμως,κάποτε αλληλοσφάζονταν,ήταν εχθροί αλλά στην πραγματικότητα ήταν ΑΔΕΛΦΙΑ! 
Τα παιχνίδια της εκκλησίας καί η σκλαβιά της τουρκιάς χώρισαν αδέλφια καί τα έκαναν εχθρούς. 
Οί Κρητικοί όμως καί αν έχει κανείς μιά κάποια σχέση με την Κρήτη καί τούς Κρητικούς θα διαπιστώσει πως κανένας Κρητικός με όλα αυτά τα τραγικά πού συνέβησαν στο νησί,ποτέ δεν έπαψε να θεωρεί αδέλφια τούς μουσουλμάνους Κρητικούς,ΠΟΤΕ!
Το ίδιο θα το δείτε πολλές φορές καί στην άλλη πλευρά. 
Καί παράδειγμα έχουμε τον παλιό δήμαρχο τού κρητικού χωριού Χαμιντιέ στη Συρία,πού επισκέφτηκε την Κρήτη,την πατρίδα των προγόνων του καί μάλιστα έγινε καί χριστιανός. Τα ίδια θα συναντήσετε στις αντιλήψεις των Ποντίων με τούς πρώην συμπατριώτες τους μουσουλμάνους στην Τουρκία,στην περιοχή τού Πόντου.
Πάντα θα ακούσει κανείς έναν καλό λόγο γιά τα «αδέλφια μας» μουσουλμάνους Ποντίους.
 Δεν τούς θεωρούν ξένους οί Πόντιοι χριστιανοί της Ελλάδας,τούς μουσουλμάνους Ποντίους της Τουρκίας. Σήμερα,στην εποχή της γνώσης καί της πληροφόρησης καί υποτίθεται της καθαρότερης ματιάς απέναντι στην ιστορία,πού διδάσκει καί δίνει μαθήματα γιά το μέλλον,οί Αρβανίτες πρέπει διαρκώς καί σαν να είναι πάντα επίκαιρο,να μισούν τα αδέλφια τους της Αλβανίας.
Τούς μουσουλμάνους Αρβανίτες ή αν θέλετε τούς τουρκΑρβανίτες ή τουρκΑλβανούς. 
Πρέπει λοιπόν το μίσος της θρησκείας πού χώρισε έναν ολάκερο λαό,να συντηρείται διαρκώς ΜΟΝΟΝ ανάμεσα σε αυτόν τον λαό,τον αρβανίτικο. Γιατί;ποιός έχει ένα τέτοιο όφελος σήμερα στα 2017 να συντηρεί ένα τέτοιο μίσος;
 Όταν η ιστορία παρέχει όλες τις αποδείξεις ώστε καί ασφαλή συμπεράσματα να βγούν καί παράδειγμα να πάρουμε γιά το μέλλον; 
Ποιοί κερδίζουν από την συστηματική παραποίηση της ιστορίας τού λαού μας ώστε να ΜΗΝ έχει κέρδος εθνικό ούτε η Ελλάδα αλλά ούτε καί η Αλβανία; 
Πριν βιαστεί κανείς να προλάβει να ρίξει τα βάρη στην Αλβανία,θα ήταν καλύτερα να μελετήσει καλά τα πράγματα καί από πλευράς των ιστορικών γεγονότων αλλά καί από πλευράς της εθνικής πολιτικής της κάθε χώρας. 
Καί λέω λοιπόν,μα το θεό,με το χέρι στη καρδιά καί με ό,τι φιλότιμο κουβαλώ,τουλάχιστον από πλευράς πολιτικής πως το βάρος το μεγαλύτερο πέφτει στούς ώμους της Ελλάδας. 
Καί το λέω μετά λόγου γνώσεως φίλοι καί φίλες. 
Όλες μα όλες τις φορές πού η Αλβανία έκανε το βήμα, εκείνη πού μισοαπαντούσε καί πού τελικά στράβωνε τις προσπάθειες ήταν η Ελλάδα. 
Προς θεού,κανείς δεν λέει πως εγκληματικά λάθη έγιναν μόνο από τη μία πλευρά. 
Αλλά όμως,εκείνη πού είχε την δυνατότητα καί το εκτόπισμα να πραγματοποιηθεί το αυτονότητο τότε,κλωτσούσε συστηματικά κάθε ευκαιρία.
Ενώ υπήρχαν πάντα οί δυνάμεις εκείνες πού ήθελαν την ένωση των δύο χωρών καί λαών κατά μαγικό τρόπο κυριαρχούσε στο τέλος η δύναμη εκείνη πού αντιπάλευε το όνειρο τόσων καί τόσων προγόνων μας. 
Εάν αυτές οί δύο χώρες,από το τέλος ακόμη της οθωμανικής αυτοκρατορίας έβρισκαν κοινό τόπο, τα γεωπολιτικά δεδομένα θα ήταν εντελώς διαφορετικά γιά πολλούς. 
Θα το λέω ξανά καί ξανά,η κύρια υπαίτια πού ως δούλος ξένων συμφερόντων δεν επέτρεψε την ένωση των δύο χωρών είναι η εκκλησία καί μόνον αυτή.
 Να είστε σίγουροι,πως μεγαλύτερο κακό από την εκκλησία στην όλη υπόθεση δεν έκαναν οί μουσουλμάνοι Αρβανίτες ή αν θέλετε Αλβανοί.
 Κοιτάξτε σήμερα την θέση τού ενός καί τού άλλου. 
Μα πρόκειται γιά την μεγαλύτερη ιστορική απάτη πού έχει στηθεί ποτέ σε ένα κράτος! 
Καί υπερβολή δεν είναι καθόλου αυτό. 
Λοιπόν,όπως είπαμε,οί Αρβανίτες πρέπει με κάθε τρόπο καί με κάθε θυσία ΠΟΤΕ να μην βρούν το εθνολογικό τους ταίρι. 
Ποτέ μα ποτέ ο ένας να πλησιάσει τον άλλον.
 Γιά όλους τούς άλλους ναί,γιά τον Αρβανίτη,πού μετά από το οργανωμένο θαψιμό του τύχει καί ξεμυτίσει κανείς,θα πρέπει διαρκώς να στέκεται η σπάθη πάνω από το κεφάλι του ώστε να κόψει κάθε ηλιαχτίδα κάθε προσπάθεια ανεύρεσης της αλήθειας. 
Σκεφτείτε,αναρωτηθείτε καί ζυγίστε τα πράγματα,τα βιώματά σας καί όσα είπαμε καί λέμε με τον νού καί μακριά από όποια πιστεύω θρησκευτικά,πολιτικά ή προσωπικά.
 Δείτε τα κατάματα,όσο «σκληρά» καί απόμακρα μας είναι. 
Εάν κάποτε γίνει κάτι τέτοιο,πιστεύω πως υπάρχει ελπίδα γιά μιά μεγάλη πατρίδα,έντιμη,δίκαιη καί προπάντων ΑΛΗΘΙΝΗ.

«ψυχούλες» καί άλλες αδελφές ψυχές...
                                            Γιά την αφύπνιση τού Γένους!
                                          

Αμ,αυτούς τούς νεοέλληνες ιστοριογράφους καί ιστορικούς,πιό πολύ γιά ιεροκήρυκες καί ιεροψάλτες τούς περνά κανείς παρά γιά αυτό το οποίο υποτίθεται κάνουν.
Ιωάννης Βηλαράς


Μητροπολίτης Αττικής,
με δυσκολία καί μετά από 
αφόρητες πιέσεις λόγω της γενικής κατακραυγής η εκκλησία τον απομάκρυνε.
                                                 
Λατρεία προς τούς οθωμανούς σουλτάνους ο μικρασιάτης πατριάρχης.
Πανηγύρια στην Παναγία Σουμελά.
                                            


                                                 
                                                  
ΘΑΥΜΑ!
η ορθοδοξία ενώνει την επαναστατική καί άθεη αριστερά
 καί την πατριδεμπορία
O Φίλης προσπαθεί ο άνθρωπος μπας καί ...συγχωρεθεί καί χωθεί με τη σειρά του πάλι σε κανένα υπουργείο. 
Προσπαθεί ο άνθρωπος καί όπου σταθεί καί όπου βρεθεί έχει ξελαρυγγιαστεί να ψέλνει.Έχει μάθει απ'έξω όλο το «αι γενεαί αί πάσαι» καί τίποτα.
Ούτε φωνή από την μητέρα Εκκλησία! 
Πολλές βλέπετε οί αμαρτίες τού παρελθόντος καί οί νηστείες πού χρειάζονται γιά μετάνοια ακόμα περισσότερες. 
Πού θα πάει θα συγχωρεθεί...ΚΑΙ αυτός. Άργησε αλλά το κατάλαβε ποιός κάνει το κουμάντο στο ελλαδιστάν.

Γιά ποιούς μιλάμε...
                                              
 Αρβανίτη,μας πήραν την Ελλάδα οί γραικότουρκοι καί δεν σταματούν να κακολογούν τούς προγόνους μας. 
Όλοι αυτοί έκρυψαν την ιστορία μας καί κατασυκοφάντησαν τον πολιτισμό μας καί τις παραδόσεις μας. Ξύπνα μωρέ. 
Πως επιτρέπεις λαοί πού δεν ξέρουν από πού κρατά η σκούφια τους να καμώνονται σε σένα τον ελληναρά καί μάλιστα να σε κοροϊδεύουν κι από πάνω; 
Πως επιτρέπεις να συκοφαντείται ο λαός μας πού έφτιαξε την Ελλάδα;

΄


 Να ξέρετε καί να το δουλέψετε πολύ αυτό το πράγμα: 
δεν είναι τυχαίο πού διασύρουν την Αρβανιτιά. 
Δεν είναι τυχαίο πού επί τόσες δεκαετίες την είχαν εξαφανίσει από το ιστορικό προσκήνιο. 
Δεν είναι τυχαίοι οί όροι «τουρκΑλβανοί» καί «τουρκΑρβανίτες» καί «παλιΑρβανίτες».
 Δεν είναι καθόλου τυχαία η κατασυκοφάντηση τού λαού εκείνου πού ΕΦΤΙΑΞΕ την ΕΛΛΑΔΑ! 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο πού μπροστά στον καταιγισμό των ιστορικών τεκμηρίων της ηλεκτρονικής εποχής μας το σύστημα προσπαθεί με νύχια καί με δόντια να αποπροσΑνατολίσει την προσφορά των Αρβανιτών καί τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην δημιουργία της Νέας Ελλάδας. 
Τίποτα απολύτως δεν είναι τυχαίο! ΤΙΠΟΤΑ! 
Γιατί η Ελλάδα χωρίς την Αρβανιτιά,είναι αδύνατον να κρατηθεί ζωντανή καί ακμαία.
 Προσπαθούν να κόψουν τις ρίζες τις πραγματικές των Αρβανιτών πού είναι η αλβανική γη πού με τη σειρά της είναι η μήτρα τού πανάρχαιου ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ! 
Συλλογιστείτε καί ερευνήστε,συγκρίνετε,αναρωτηθείτε... Αυτοί πού χτυπούν την Αρβανιτιά και προσπαθούν να παραπλανήσουν,χτυπούν την ίδια την Ελλάδα! 
Αυτοί πού χτυπούν την Αρβανιτιά ξέρουν τι κάνουν! 
Ξέρουν πως γιά να χτυπήσουν την Ελλάδα χτυπούν την ίδια την ψυχή της,χτυπούν τον δημιουργό της:τον Αρβανίτη καί μέσω αυτού την ίδια την Αρβανιτιά!


Μονή Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη,
ο προδοτικός τους ρόλος 
                                                         
 Η αγάπη τού θεού(τους)...
                                                       


«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 2013

Διαβάστε καί φρίξτε περί της...εθνικής προσφοράς της εκκλησίας.
Ο βόθρος τελειωμό δεν έχει:
Aπό την εβραϊκή κοινότητα Βόλου

 Αλληλοκαρφώματα «αγίων»
Καταγγελία του έγκριτου Πατρινού αρχιμανδρίτη Κύριλλου Κωστόπουλου σε ενορίτισσες που δημοσιεύτηκε αλλά δεν αντικρούστηκε από κανένα: 
Ο Χριστόδουλος ήταν ομοφυλόφιλος και χειροτονούσε ομοφυλόφιλους κληρικούς.


 Αρβανίτη,άλλοι γιά τόσα λίγα είναι υπερήφανοι γιά την καταγωγή τους. Εσύ,γιά τόσα πολλά ντρέπεσαι γιά την Φάρα σου;


 Ο Αρβανίτης φύλαξε στη χούφτα του σαν αναμμένο κάρβουνο την ουσία τού Ελληνισμού! 
Ο Αρβανίτης έφτιαξε την Ελλάδα καί ουδείς δικαιούται να δίνει μαθήματα Ελληνισμού στη δρακογενιά πού έζησε με τον Νόμο τού Αίματος παραδίδοντας αγώνες καί ολοκαυτώματα.
 Αρβανίτη ΞΥΠΝΑ καί βαπτίσου ξανά στα νάματα της Τιμής καί της Φάρας!

«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 2013
Άντε μωρέ...παλιαρβανίτες να μάθετε επιτέλους ιστορία. 
Μάθετε μωρέ Αρβανίτες ιστορία από τούς Βλάχους τούς πολεμισταράδες. 
Μάθετε μωρέ «αρβανίτες»(ούτε καν με κεφαλαίο δεν καταδέχονται να σας γράψουν, ως κύριο ουσιαστικό,αλλά το «Τουρκαλβανός» ως πρώτο σύνθετο της λέξης ευχαρίστως το τιμούν),το πως σας τσακίζανε οί Βλάχοι. 
Μάθετε ιστορία μωρέ Αρβανίτες καί αποκαλέστε τους μετά χαράς όλους αυτούς «συνέλληνες».
Μπροστά σας λένε «άλλο Αλβανός καί άλλο Αρβανίτης» καί γυρνώντας σας την πλάτη, σας κοροϊδεύουν καί σας προσβάλλουν. 
Μάθετε ιστορία λοιπόν,κακόμοιροι,από εκείνους πού πολέμησαν γιά «ελευθερία καί ορθοδοξία»! 
Καί αφήστε την ντροπή σε εσάς καί στα παιδιά σας καί στα παιδιά των παιδιών σας! 
Καί αφήστε τούς «παλιαρβανίτες» προγόνους σας να ψωμοζητούν το δίκιο τους!

 Ουδείς δικαιούται να κουνά το δάχτυλο στον Αρβανίτη γιά το τί ήταν καί τι προσέφερε στην Ελλάδα. 
Ας κοιτάξουν πρώτα όλοι εκείνοι οί θεωριτικολογούντες την δική τους καταγωγή,να μας πούν από πού κρατά η σκούφια τους, ποιά η ιστορία τους καί μετά ας πιάσουν στο στόμα τους την Αρβανιτιά.Καί όλα αυτά να τα παρουσιάζει στην επέτειο της γενοκτονίας...

Να τα λέει τούτα γιά τούς απόλεμους Πόντιους καί τούς άλλους Μικρασιάτες ο Πλεύρης,κάτι σημαίνει. 
Εάν τούς τα πεί κανείς άλλος είναι αμέσως «ανθέλληνας» καί «συνωμότης». 
Αρπάξτε σίδερο λοιπόν από τον μπαμπά εθνικιστή πού μέχρι καί οί γνωστοί ελληνάρες αυγουλέρος είχαν συνεργαστεί μαζί του.
                                                

 Αρβανίτη ΞΥΠΝΑ! 
Πού είναι μωρέ το Φιλότιμο καί η Τσίπα; 
Η Φάρα μας χτυπιέται καί κατηγορείται από αχαμνόμερους. Πως το επιτρέπεις;

Το πρόβλημα όμως είναι με τούς...«τουρκΑρβανίτες»...
καί βγάλτε τα συμπεράσματά σας...
Στα καθιερωμένα πλαίσια τού ανταγωνισμού της αλβανοφαγίας,ο υπουργός εξωτερικών της γραικυλίας δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω. 
Κομμουνιστής,άναρχο-διεθνιστής ο ίδιος,μη έχοντας πρόβλημα ελληνοποίησης καί τού τελευταίου ασιάτη καί αφρικανού,κόβει υπηκοότητες σε Χιμαριώτες διότι,λέει,είναι ανθέλληνες καί φιλοαλβανοί!!!(εάν λέγαμε πως δεν πάνε με τα νερά τού παπαδαριού θα ήταν πιό κατανοητό).
 Ο κομμουνιστικός πατριωτισμός φίλοι μου στα καλύτερά του,μετά από το αξεπέραστο «το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του». 
Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν,ο αλύτρωτος ...βορειοηπειρώτης ενώνει την αριστερά καί δεξιά κατά παγκόσμια αποκλειστικότητα εδώ στο γιουνανιστάν,υπό την ευγενική πάντα χορηγία της μαφίας της ιεράς συνόδου,βοήθειά μας... 
Εδώ βλέπουμε τον ανυποχώρητο κομμουνιστή πατριώτη εθνικιστή καί αλβανοφάγο καί τον βουλευτή τού κόμματός του ελληναρά τσαμπούκ τουτού από την ...ελληνικοτάτη Θράκη.


 Η Θράκη έχει χαθεί,στην ουσία κάνει κουμάντο εκεί ο Τούρκος,η Μακεδονία βρίσκεται σε στενό μαρκάρισμα από τον σλαβικό παράγοντα.
Στο Αιγαίο αλωνίζουν οί Τούρκοι επίσης. 
Καί όλοι αυτοί οί πατριδέμποροι πού με όλους τούς παραπάνω τα έχουνε μιά χαρά,μας δείχνουν με το δάχτυλο τη...βόρεια Ήπειρο πως τάχα κινδυνεύει! 
Αναλογιστείτε συμπατριώτες:μας πλασσάρουν έναν στημένο στόχο γιά να μην βλέπουμε τα πραγματικά εθνικά προβλήματα της χώρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος είναι καλοδεχούμενος από τον αλβανοφάγο υπουργό των εξωτερικών της Ελλάδας.

Από τον εκλεγμένο δήμαρχο της Χιμάρας αφαίρεσε την ελληνική ιθαγένεια το ελληνικό 
υπουργείο των εξωτερικών.

Ο Τούρκος απειλεί το Αιγαίο καί τη Θράκη 
καί ο υπουργός τρέχει στην ...Κακαβιά!
O Μπούλης γιά να πουλήσει πατριωτισμό στην Τουρκία κατευθύνθηκε εκ τού ασφαλούς προς Κακαβιά(απέναντι σε μιά κυριολεκτικά αστράτευτη Αλβανία) παρέα με όλα τα...ένοπλα σώματα τού...έθνους,πιστός είς τα αντιαλβανικά προστάγματα
(πόσο πάει Πανούλη η άδεια πάρκινκ είπαμε στη Συγγρού;).

Στη Μακεδονία,στη Θράκη καί στο Αιγαίο,Σλάβοι καί Τούρκοι αλωνίζουν. Η Ελλάδα πουλάει νταηλίκια στην Αλβανία!

 Η Ελλάδα,στην ΜΟΝΑΔΙΚΗ χώρα πού πουλάει «πατριωτισμό» καί επίδειξη δύναμης είναι η Αλβανία! ΠΟΥΘΕΝΑ αλλού!

Γιά τούς γνωρίζοντες γνωστός μπαρμπουτατζής(ζαράκιας)
 ο κομάντο

 Όλο το τσιγγαναριό της Θράκης τούς βαφτίζουμε «έλληνες μουσουλμάνους»,τούς Πομάκους πού είναι ΙΔΙΟΙ με τούς Βούλγαρους καί αυτούς πάλι «έλληνες μουσουλμάνους» τούς ανεβάζουμε καί τούς κατεβάζουμε. 
Τούς φουστανελάδες Τσάμηδες «παλιότουρκους» καί «τουρκαλβανούς». ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ,άει στα διάλα ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ τού ΚΕΡΑΤΑ! 
άει στα διάλα πιά!
Η αντιαλβανική προπαγάνδα,απέναντι σε έναν αδελφό λαό καί φυσικό σύμμαχο της Ελλάδος,βασίζεται στον αντιπερισπασμό έναντι της Θράκης καί της Μακεδονίας.
Των αληθινών καί πραγματικών εθνικών κινδύνων.

Όλους αυτούς πού εμπορεύονται πατριωτισμούς με το καντάρι, καί εννοούμε από την αριστερά μέχρι την δεξιά,με ευκολία τούς βλέπουμε να τα βρίσκουν μιά χαρά διακυβεύοντας την ίδια την πατρίδα.
Βλέπετε τούς ενώνει όλους αυτούς η συνεπής τους αλβανοφαγία,πού την έχουν προτάξει ως το υπέρτατο κριτήριο ελλαδίτικου πατριωτισμού.

 Μόνο με επαναχάραξη της εθνικής πολιτικής της Ελλάδας προς τον αλβανικό παράγοντα υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης των εθνικών προβλημάτων. 
Η Ελλάς υποχρεούται άμεση συμπαράσταση στην Αλβανία καί τού αλβανικού στοιχείου όπου χρειάζεται. Αναγνώριση τού αλβανικού κράτους τού Κοσσυφοπεδίου και στήριξη των Αλβανών,με όλα τα μέσα, στο τεχνητό κράτος των Σκοπίων. Στήριξη των αλβανικών πληθυσμών της νότιας Σερβίας καί Μαυροβουνίου. 
Η στροφή προς τον αλβανικό παράγοντα είναι η μόνη βάσιμη εθνική πολιτική της χώρας,
βασισμένης στο αίμα,στην ιστορία καί στις παραδόσεις αλλά κυρίως στην γεωπολιτική αναγκαιότητα.

 Eίς το βίδεον βλέπουμε Έλληνες έτοιμους να απελευθερώσουν την...βόρεια Ήπειρο... 
Συγγνώμη λάθος,βλέπουμε σύσσωμο το τουρκικό επιτελείο να σουλατσάρει στη ...θάλασσά του πού λέγεται «Αιγαίο».
Είς τα πλάνα τα...Καρντάκ.


 H γραικυλία,ούτε πού τολμά να ασκήσει το δικαίωμά της στην επέκταση των χωρικών της μιλίων,ενώ αντίθετα οί Τούρκοι σουλατσάρουν παντού στο Αιγαίο αμφισβητώντας ανοιχτά καί ξεκάθαρα την κυριότητα των χατζηρωμιών.
 Η Κύπρος,μιά κουκίδα στο τουρκικό υπογάστριο με ισχυρό τουρκικό στρατό στο έδαφός της τολμά να κάνει εκείνο πού είναι αδιανόητο γιά την γραικυλία.
 Βέβαια,πλάτες της Κύπρου είναι οί «κωλο»Αμερικάνοι καί οί «κωλο»Ευρωπαίοι πού λόγω ισχυρών συμφερόντων αποτελούν ανάχωμα στις τουρικικές προκλήσεις,πράγμα πού δείχνει ξεκάθαρα τις διαχωριστικές γεωπολιτικές γραμμές.
Δηλαδή,πράγματα πού θα μπορούσαν να ισχύουν καί στο γραικυλιστάν. 
Το γραικυλιστάν,φαίνεται πως είναι περισσότερο προσηλωμένο στις θρησκευτικές καί ιδεοληπτικές του φαντασιώσεις παρά στις καθαρά γεωπολιτικές επιταγές. 
Η Κύπρος,πού παίζει καί εκείνη σε παρόμοιες θρησκευτικές καί ιδεοληπτικές κατευθύνσεις όπως το γραικυλιστάν,φαίνεται πως διαθέτει την δυνατότητα καλύτερης καί λογικότερης κρίσης την κατάλληλη πολιτική στιγμή,έστω καί στην καθυστέρηση. 
Μέσα σε όλα αυτά καί εκείνα,ο ...προαιώνιος πόθος τού παπαδαριού γιά το «ξανθό γένος» καταρρέει μπροστά στά έκπληκτα μάτια τού έθνους των μπουζουκοπαπαδοπαίδων.

Ρε παιδιά,είδε κανείς τη Ρωσία πουθενά; 
Αλήθεια,τι κάνει,πού βρίσκεται; 
Εδώ η Κύπρος άρχισε ήδη με τα τρυπάνια να ψάχνει γιά πετρέλαιο καί γιά άλλα αγαθά τού...Αβραάμ,η Τουρκία απειλεί καί η ...Ρωσία άφαντη!
 Α βρε χατζηρωμιοί πού θέλετε καί την Πόλη τρομάρα σας(όχι φυσικά να πολεμήσετε εσείς αλλά οί...Ρώσοι πού θα σας την δώσουν πεσκέσι) πού αν δεν ήταν πάλι οί ευρωπαίοι καί οί αμερικάνοι οί Τούρκοι θα κάνανε περατζάδες στη πλατεία Συντάγματος. 
Πού είναι ρε σείς οί «ομόδοξοι καί αδελφοί» Ρώσοι;

Μπουμπούκος ο ελληναράς ο μικρασιάτης:
μία έτσι μία γιουβέτσι...
                                               

 Πονεμένοι καί κατατρεγμένοι από τον Τούρκο «Πόντιοι» καί άλλοι μικρασιάτες τραγουδούν στη γλώσσα των φονιάδων τους με νοσταλγία γιά το γνωστό Ικόνιο,το πρώτο ουσιαστικά κέντρο των Οθωμανών Σελτζούκων Τούρκων. 
Ο καημός τού παστουρμά καί τού ταραμά είναι μεγάλος γιά τούς ρωμιούς τού Πόντου καί δεν κρατιέται με τίποτα, καί η φωτογραφία τού τουρκικού ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ Ικονίου είναι αδιάψευστος μάρτυς τού πόνου αυτού. 
Πάντως γιά την ιστορία καί μόνο,οί Αρβανίτες μουσουλμάνοι αποκαλούσαν υποτιμητικά τούς Οθωμανούς-Τούρκους «Χαλδούπηδες» ή «Κονιάρηδες» καί οί όροι αυτοί εκπροσωπούσαν ό,τι υποτιμητικό γιά τούς ανατολίτες:Χαλδούπηδες λόγω της περιοχής της Χαλδαίας καί Κονιάρηδες λόγω της περιοχής τού Ικονίου. 
Κονιάρης είχε την έννοια τού γυφτότουρκου ζήτουλα καί ζητιάνου φουκαρά. 
Αυτά λοιπόν γιά τον ανείπωτο πόνο των «ελλήνων» τού Πόντου.
                                                

 Η «αδελφή» Σερβία έχει αναγνωρίσει κράτος της «Μακεδονίας»,έχει αναγνωρίσει μέσα στην ίδια την Σερβία «Μακεδονική μειονότητα» καί η Ελλάδα πιστή στην «ορθόδοξη αδελφή» της δεν αναγνωρίζει το Κοσσυφοπέδιο γιά να μην την στεναχωρήσει. Μιλάμε για πολιτική εθνική,όχι αστεία.


Να,πάρτε καί μαθήματα αλβανολογίας από τους Λαζοποντίους. Μιλάμε γιά ντοκουμέντα μαυροθαλασσίτικα όχι αστεία. 
Τώρα,πως γίνεται ΟΛΟΙ τούτοι να ασχολούνται μετά μανίας με τούς Αρβανίτες-Αλβανούς είναι να αναρωτιέται κανείς. 
Όλοι οί ΜΗ Αρβανίτες έχουν φαγωθεί με τούς Αρβανίτες καί το τι ήταν ΞΑΦΝΙΚΑ. 
Γιατί μέχρι πριν διαδικτύου,οί Αρβανίτες γιά όλους αυτούς πού θέλουν τόσο πολύ να μας διαφωτίσουν γιά την καταγωγή τους ΔΕΝ υπήρχαν καν στο ερευνητικό τους πεδίο. 
Δεν υπήρχαν καν Αρβανίτες και ξαφνικά από ό,τι μας λένε όλοι αυτοί οί απόλεμοι,ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ. 
ΟΡΣΕ τα χαΐρια σου Αρβανίτη,να σού λένε βρε μπαγλαμά όλοι οί ανύπαρκτοι γιά την καταγωγή σου καί να στέκεις αποχαυνωμένος να τούς κοιτάς. 
Καί καθόμαστε όλους ετούτους τούς ασιάτες να τούς ανεχόμαστε να μας κάνουν μαθήματα ελληνισμού,δείχνοντάς μας τούς κακούς...τουρκΑλβανούς με τις φουστανέλες. 
ΟΡΣΕ το λοιπόν Αρβανίτη.

Στιγμιότυπα από φεστιβάλ στη Σαγκάη της Κίνας. 
Η Τουρκία εκπροσωπείται από παραδοσιακά της μουσικά συγκροτήματα.
                                              
 Καί άντε να σού έρχεται το κάθε ανατολίτικο χωνευτήρι καί κάθε άλλος απιθανόπουλος να σού πουλάει ελληνισμούς καί να σού λέει γιά τούς...τουρκΑρβανίτες 
καί γιά τούς ...τουρκΑλβανούς.


 Να,πάρτε καί ένα ντοκουμέντο,έτσι γιά να μην μας λένε καί...ανθέλληνες... 
Να είστε σίγουροι πως στο όχι καί τόσο μακρινό μέλλον θα μας λένε γιά την...ποντιακή επανάσταση τού...1821. 
Απολαύστε το...ντοκουμέντο πού δεν σηκώνει καί κουβέντα δεύτερη.

 Έχουμε καί τον άλλον τον μεγαλοαναλυτή της γεωπολιτικής τον Καλεντερίδη με τα ξεφτιλίκια τού Οτσαλάν,πού λίγο έλειψε γιά το χατίρι του(καί ποιός ξέρει ποιών άλλων ακόμη) να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ δύο λαών. 
Γιά ποιούς; 
Μα γιά τούς φίλους Κούρδους,ξέρετε εκείνους πού δεν άφησαν ρουθούνι ρωμαίϊκο με τις διαταγές τού ΑΤΑΤΟΥΡΚ. 
Τι; ψέμματα λέω; Α βρε πού καταντήσαμε,να μας τραβάνε από τη μύτη άκαπνοι καί απόλεμοι,εδώ,στην γη της Αρβανιτιάς καί της φουστανέλας.

 Έχουν βαλθεί Πόντιοι καί Μικρασιάτες να ...σώσουν την Ελλάδα! 
Βέβαια,τόσες περγαμηνές διαθέτουν,τόσες επαναστάσεις καί τόσους αγώνες. 
Βλέπετε,διαθέτουν τόσα...δοκουμέντα. 
Καί τόσα βίδεον των αγώνων τους γιά τον...ελληνισμό... 
'Εχουνε βλέπετε καί εκείνον τον χορό,τον...«Πυρρίχιον» καθότι καί πολεμιστές γνωστοί στη παγκόσμια ιστορία. 
Οί άνθρωποι δεν κρατιούνται λέμε.


Αυτοί πού...πολέμησαν τον Οθωμανό, χορτάστε καί δοξάστε ορθοδοξίες, μικρασίες καί άλλες μ...κίες

Το...«πυρρίχιο πέταγμα» στον Πειραιά,στην μνήμη «Ποντίων», 
ή η Ιστορία στον σκουπιδοτενεκέ...
Αντί οί φίλοι μας οί «Πόντιοι» να μασουλάνε συνεχώς την καραμέλα τού «πυρρίχιου» χορού,ας μας δείξουν επιτέλους τα αδιάσειστα στοιχεία τους καί τις μαρτυρίες των περιηγητών στούς τόπους τους ή αλλού. 
Ας σταματήσουν επιτέλους τα περί «αντάρτικου» καί «ποντιακής επανάστασης» καί να μας δείξουν με ξεκάθαρα ντοκουμέντα τα των επαναστατικών πράξεών τους. 
Να μας καθορίσουν σημειολογικές ημερομηνιακά επαναστατικές καί ανταρτικές πράξεις τους καί επιτέλους με τα εκατοντάδες σωματεία πού διαθέτουν καί την τεράστια πολιτική τους επιρροή να γιορτάσουμε την όποια αντίστασή τους στο επίσημο ΕΘΝΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ. 
Εμπρός λοιπόν,καθορίστε μία αντιστασιακή σας καί επαναστατική σας επέτειο να γιορτάσουμε όλοι μαζί με εθνική υπερηφάνεια. 
Εμπρός λοιπόν.
Μαζί με το μονότονο καί μόνιμο προσφυγικό κλαυθμό σας να προσθέσουμε καί μιά επέτειο ανάτασης,ηρωϊσμού καί εθνικής αντίστασης. 
Διαλέξτε,την ιστορία σας την ξέρετε,καιρός είναι να διεκδικήσετε μία εθνική επέτειο μιάς εκ των συλλογικών σας εθνικών εξεγέρσεων. 
Εμείς εδώ είμαστε καί όταν αυτό γίνει,μαζί σας θα γιορτάσουμε.

σώπα καλέ...
                                            


ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, π. Γεώργιος Τσέτσης, σε άρθρο του στο ΒΗΜΑ στις 21/4/2006, δήλωσε ουσιαστικά ότι το Άγιο Φως είναι απάτη.Παραδοσιακοί τουρκικοί χοροί σε τούρκικο τηλεοπτικό κανάλι. 
Α βρε γιαλαντζί,κουνάτε καί το δάχτυλο στούς Αρβανίτες ενημερώνοντάς τους καί γιά την καταγωγή τους.
 Βρείτε βρε πρώτα από πού διάολο είστε εσείς καί αφήστε την Αρβανιτιά στην ησυχία της,πού ξαφνικά σας έπιασε το ενδιαφέρον καί βαλθήκατε όλοι να σερβίρετε εθνολογικές μελέτες γιά τούς Αρβανίτες. 
Τρομάρα σας...
                                                  


 Aρβανίτη,έμεινες μειοψηφία στον τόπο σου και όλοι οί απίθανοι σού κουνάνε το δάχτυλο κάνοντας μάθημα στούς προγόνους σου γιά Μπέσα καί Ελλάδα!
 Ως πότε θα ανέχεσαι να κακολογούν τη Φάρα μας όλοι εκείνοι πού την Ελλάδα την είχαν μόνο γιά άρμεγμα; 
Αρβανίτη ΞΥΠΝΑ!


                                                     

                       

                                                     


Η Αρβελέρ γιά την Άλωση
                                              


H νο2 δικαστής της Κύπρου παπαγαλάκι της Ρωσίας
Ζητούσε καί...επαγγελματική αποκατάσταση από τον Ρώσο εισαγγελέα σε περίπτωση διαρροής των δραστηριοτήτων της.


Η...βοήθεια από τη...μαμά Ρωσία
                                           

Δύο κράτη γιά την Κύπρο οραματίζεται ο Αρχιεπίσκοπος
Μιά ζωή προδότες,πατριδέμποροι,ανθέλληνες καί τουρκόφιλοι. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου αποδέχεται την λύση ΔΥΟ κρατών δίνοντας στην ουσία συγχωροχάρτι στην τουρκική εισβολή καί στην κατοχή της νήσου. Να μην υπάρχει καμμία αμφιβολία φίλες καί φίλοι πως η εκκλησία αντιτίθεται στην ομοσπονδία όχι γιά κάποιον υποτίθεται εθνικό λόγο αλλά μόνο καί μόνο γιά το ότι θα αναγκαστεί το χριστιανορθόδοξο παρακράτος να παρευρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις πλέον μαζί με θρησκευτικούς ηγέτες των τουρκοκυπρίων. Πράγμα πού όπως γίνεται αντιληπτό θα επιφέρει απώλεια πολιτικής ισχύος της ίδιας της εκκλησίας στο ούτως ή άλλως κρατικό μόρφωμα πού απεργάζεται ο διεθνής παράγοντας.
                                              Αντιπροσώπευση της Τουρκίας με τα παραδοσιακά της χορευτικά συγκροτήματα σε διεθνή έκθεση 
στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Δηλώνουμε πως όποιες ομοιότητες εντοπιστούν προς άλλους πως είναι καθαρά συμπτωματικές.

Τώρα,το πως μόνο εδώ στο γιουνανιστάν θεωρούν «ελληνικούς» παρόμοιους χορούς θα ήταν περιττό να ειπωθεί.

Αλλά βλέπετε μόνο στη γραικυλία δεν είναι κατανοητό το αυτονόητο.
                                                


Μόνο το κράτος της γραικυλίας θα μπορούσε να βαφτίσει «Μακεδόνες» λαούς όπως των Λαζο-Ποντίων,Καραμανλήδων,Καππαδόκων,Αρμενίων,Ασσυρίων,Τουρκοχριστιανών,Γεωργιανών καί ένα σωρό άλλων λαών από την Ασία.


Πόντιος,Ολυμπιονίκης με τα ελληνικά εθνικά χρώματα,ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ τού Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Προπονητής της ελληνικής εθνικής ομάδας της άρσης βαρών. Μιά παρέα φαντάρων πού υπηρετούσαν την ΘΗΤΕΙΑ τους στον Ελληνικό Στρατό,κάνοντας με τα χέρια τους τον αλβανικό αετό διασύρθηκαν δημοσίως γινόμενοι πρώτο θέμα εξευτελισμού απειλώντας τους με βαρύτατες ποινές. Ο νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας πού αρνείται να παίξει το αυτονομιστικό καί πολεμοκάπηλο παιχνίδι των εκκλησιαστικών καί παραθρησκευτικών οργανώσεων της Ελλάδας,χάνει την ελληνική του υπηκοότητα από το ελληνικό υπουργείο των εξωτερικών. Ο «Πόντιος» ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ λοιπόν αυτός,παραβλέποντας την σφαγή των προγόνων του δεν διστάζει να ασπαστεί τον «φίλο» του φιλώντας την τουρκική σημαία ΜΕΣΑ στην Τουρκία μπροστά στα τηλεοπτικά συνεργεία πού μεταδίδουν το γεγονός σε όλο τον κόσμο. Το σύνδρομο τού έρωτα της βιασθείσης παρθένας προς τον θύτη σε όλη την μεγαλοπρέπειά του.
 ...Έλληνες(!;),να μην ξεχνάτε τα παλιά...λαϊκά τραγούδια! Γιά να... θυμούνται οί παλιοί καί να μαθαίνουν οί νέοι!Αυτοί πού ...καταγγέλλουν την ...αντίχριστη Ευρώπη                                                  
                                               

Πραγματικοί πασάδες οί Δεσποτάδες...

                                                     


                                                    

Παπάδες καί καμώματα σε όλο τους το μεγαλείο καί ας προσπαθεί ο συγγραφέας να δώσει τις δικαιολογίες του ως καλός χριστιανός(δύσκολα άλλωστε θα τολμούσε κανείς να τα βάλει με την εκκλησία ανοιχτά).
Επίσης χαλάει ο μύθος περί της αντίστασης δήθεν των Κλεφτών κατά των ...μουσουλμάνων καί ο φανταστικός ρόλος τους ως «Ρομπέν των ορθοδόξων» κλπ.
Οθωμανοί καί ανώτερη τάξη των χριστιανών καί φυσικά της εκκλησίας μιά χαρά τα είχαν βρεί μοιράζοντας ο καθένας την εξουσία πού τού αναλογούσε.

                                                   

Aυτή η διαστροφή είναι...Ελλάδα...
μετέτρεψαν τον Αριστοτέλη σε αποστεωμένο ιουδαιοκαλόγερο

                                                 

γραικύλοι,τουρκοάραβες καί σλάβοι μιά ...ωραία οικογένεια

                                                    


Κρατική καί μάλιστα «εθνική» παιδεία!
                                          

Συνέχεια επί της...ελληνικής παιδείας...
                                          

                                          
Ο χριστιανισμός αποβλάκωσε τούς Έλληνες
 


Αρβελέρ γιά τον Γεννάδιο Σχολάριο
                                                      

 Αν ερευνήσει κανείς τις διαδικτυακές σελίδες αλλά καί το συγγραφικό έργο των «Ποντίων»,θα διαπιστώσει πως τούς μουσουλμάνους κατοίκους τού Πόντου πού έχουν τα ίδια ακριβώς εθνολογικά γνωρίσματα με τούς χριστιανούς ομογάλακτούς τους στην Ελλάδα,τούς θεωρούν πραγματικούς καί γνησίους αδελφούς τους.
Καί τούς θεωρούν αδελφούς τους «Έλληνες» παρόλο την τουρκική συνείδηση πού τούς διακρίνει τούς τελευταίους. 
Το ίδιο θα παρατηρήσει κανείς με τούς φίλους μας Κρητικούς,πού θεωρούν τούς περίφημους Τουρκοκρητικούς πραγματικούς αδελφούς τους. 
Την ίδια αντιμετώπιση καί νοοτροπία θα συναντήσουμε καί με πολλές άλλες πληθυσμιακές ομάδες στην Ελλάδα προς ανάλογες «συγγενικές» τους τουρκόφωνες καί συνειδησιακά τουρκικές εθνολογικά ομάδες πού βρίσκονται εκτός Ελλάδας. 
Δηλαδή από όλους αυτούς,δικαίως η αδίκως,θεωρούνται παραπλήσιες προς τούς ίδιους παρόμοιες άλλες μουσουλμανικές εθνολογικές ομάδες, άκρως συγγενικές καί όχι αλλότριες προς τούς ίδιους. 
Αντιλαμβάνεστε φίλοι μου τι θέλω ακριβώς να πω με όλα αυτά; Αντιλαμβάνεστε λέω,πού το «πάω»; 
Ε,λοιπόν,η μόνη πραγματικά πληθυσμιακή «ομάδα» της Ελλάδος πού μάλιστα ΚΑΠΟΤΕ αποτελούσε καί την πλειοψηφούσα εθνολογική ομάδα με κύριο καί καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία της ίδιας της Ελλάδος,πού μισεί θανάσιμα τα ΑΔΕΛΦΙΑ της καί πού προσπερνά όλα τα ιστορικά δεδομένα καί τα καταφανή στοιχεία καί μάλιστα βάζοντας «πλάτη» σε όλους αυτούς πού ανέφερα γιά να λένε αυτά τα οποία λένε,είναι οί ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ. 
Αντιλαμβάνεστε φίλοι μου το οξύμωρο τού πράγματος; Αντιλαμβάνεστε φίλοι μου το μέγεθος της προσπάθειας καί τού μεγέθους της προπαγάνδας πού έπεσε στις πλάτες τού Αρβανίτη; 
Καί ενώ υπερτονίζεται σε κάθε βήμα ο εχθρός μουσουλμάνος Αλβανός πού πολέμησε τον «Έλληνα» καί επομένως αιωνίως πρέπει να λογίζεται ως ο διάβολος της «Ελλάδος» καί ειδικά τού ίδιου τού Αρβανίτη,ο τουρκοΚρητικός καί ο τουρκοΠόντιος ή ο Πομάκος ή όποιος άλλος,ο ρόλος του στην τουρκοκρατία αλλά καί στο μικρασιατικό πρέπει πάση θυσία να αποκρυφτεί ή τέλος πάντων να «λειανθούν» οί γωνίες των στάσεών τους έναντι των «αδελφών» ορθοδόξων καί μάλιστα «Ελλήνων». 
Ο μόνος με λίγα λόγια πού ΔΕΝ πρέπει να είναι αδελφός με τον Αρβανίτη είναι ο Αλβανός,δηλαδή ο μουσουλμάνος Αρβανίτης(μαζί καί ο καθολικός) της μητρικής Αρβανιτιάς-Αλβανίας.
 Καί αυτό φυσικά,το τελευταίο φίλοι καί φίλες,ΔΕΝ πρέπει να «μπερδευτεί», με κάθε τίμημα. 
Ακόμα καί όταν είναι ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ της ίδιας της ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ποιοί Πόντιοι είναι οί δολοφονημένοι καί ποιοί οί φονιάδες;

 Χτύπησαν το νεύρο της Ελλάδας,την αριστοκρατία της, πού ήσαν οί Αρβανίτες.
 Εκεί λοιπόν πού η Νέα Ελλάδα είχε τις δυνατότητες να δημιουργήσει κράτος δυνατό,πατρίδα αξιοσέβαστη,κάποιοι φρόντισαν να την χτυπήσουν στην ίδια την πηγή της δύναμής της: την Αρβανιτιά! 
Καί εκείνοι πού στόχευσαν κατάστηθα την Ελλάδα ήξεραν τι έκαναν. 
Ήξεραν πως γιά να γονατίσουν μιά γιά πάντα την Ελλάδα,χτύπησαν την Αρβανιτιά. 

Ορθόδοξοι ρωμιογραικύλοι 
καί Αρμένιοι αδέλφια...
               

Όχι,αυτό το οποίο βλέπετε δεν είναι από κάποια αραβική χώρα αλλά από τη Μόσχα,την πρωτεύουσα της μαμάς Ρωσίας πού θα ...μπεί στη Πόλη καί θα την πάρει από τούς Τούρκους καί αμέσως μετά θα την δώσει στην...Ελλάδα διότι οί γραικορωμιοί είναι καί ο πρώτος λαός.
                                                   


Γλύψιμο σε όλους καί σε όλα 
                                                
Ορθοδοξία παντός καιρού...
                                                


 Βίδεον από την ορθόδοξη Μόσχα της μαμάς Ρωσίας(της χώρας πού θα πάρει την...Τουρκία γιά μπρέκφαστ,πριν όμως συμβεί αυτό η Ρωσία θα της φτιάξει κανά δυό πυρηνικούς σταθμούς,γιά να την...παραπλανήσει...). 
Συγκινητικά στιγμιότυπα από την γιορτή τού Μπαϊράμ.

 Η νέα Ελλάδα πού οραματίστηκε η εκκλησία με τη ρωμιοσύνη της,είναι ο παγκόσμιος ΟΙΚΤΟΣ τού κατατρεγμού καί τού καρπαζοεισπράκτορα καραγκιόζη. Καί το πέτυχε...


       Υποταγή παντού,
         αναπολώντας καλές εποχές... 
                 
       Με όλους καί με όλα
                                                   
«δεν υπάρχουν Έλληνες»
                                                   

Προσπαθούν οί Αλβανοί καί κάποια στιγμή παίζει να τα καταφέρουν... 
Φίλοι αλλά καί μη φίλοι,το ξέρετε πως οί Αλβανοί προσπαθούν εκατοντάδες χρόνια,είτε με τυράννους, είτε με δικτάτορες, είτε με κομμουνισμούς,είτε με βασιλιάδες,είτε με δημοκρατίες,να εξολοθρεύσουν τούς βορειοηπειρώτες αλλά μέχρι σήμερα δεν τα έχουν καταφέρει; 
Ξέρετε πόσους αιώνες ολάκερους προσπαθούν να εξαφανίσουν αυτούς τούς γίγαντες τούς βορειοηπειρώτες οί Αλβανοί καί να μην μπορούν να καταφέρουν τίποτα; 
Τίποτα απολύτως λέμε. 
Εδώ εξαφανίστηκαν οί ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου,της Τουρκίας,της Ρουμανίας,των Σκοπίων,της Ρωσίας(λάθος υπάρχουν ακόμα καμμιά 30 εκατομμύρια «Έλληνες),της Βουλγαρίας,της Ουκρανίας,της Σερβίας καί αυτοί οί Αλβανοί πολεμάνε ακόμα να ...σφάξουν τούς βορειοηπειρώτες καί να μην λένε να τα καταφέρνουν ούτε βήμα. 
Πάντως οί άνθρωποι ομολογουμένως ό,τι μπορούν κάνουν. 
Ποιά είναι τα εκλογικά ποσοστά των εκατοντάδων χιλιάδων «ελλήνων» της Αλβανίας είπαμε; 
(το επιχείρημα καί γιά το τελευταίο είναι έτοιμο βέβαια από τούς...ελλάνιους,απλά νοθεία, καί λύνεται όπως αντιλαμβάνεται κανείς καί αυτό το πρόβλημα.
Τώρα εάν στην μετακομμουνιστική Αλβανία εποπτεύονται οί εκλογικές διαδικασίες της χώρας από διεθνείς οργανισμούς,υπάρχει καί γιά αυτό ακράδαντο επιχείρημα πού καθηλώνει:παγκόσμια συνωμοσία κατά τού...ελληνισμού.
Πάντως όπως καί να έχει το πράγμα,η Αλβανία δεν έχει φτάσει ακόμα σε επίπεδο γραικυλίας πού κάποτε ψήφιζαν καί τα δέντρα καί προσφάτως είχε ψηφίσει όλο το Καζακστάν,η μισή Γεωργία καί το μισό Τατζικιστάν.
Καί όλα αυτά καί με δικαστικά πορίσματα παρακαλώ καί με την ευγενική έγκριση τού...«πατριωτικού μετώπου»...). 
Στη φωτό βλέπουμε την τεράστια πολιτιστική καταστροφή πού συντελείται στην Αλβανία στούς βορειοηπειρώτες της Χιμάρας. ΚΟΥΙΖ:τα τσιμέντα της φωτό πόσο αρχαία είναι; 
Η παραλία μίκρυνε ή απλώθηκε περισσότερο η θάλασσα μετά από τεχνητό τσουνάμι πού προκάλεσαν ανθελληνικοί κύκλοι της Αλβανίας;

Το κόμμα των... εκατοντάδων χιλιάδων βορειοΗπειρωτών
 της Αλβανίας.
Με κάτω της μιάς μονάδας έβγαλαν βουλευτή,στην Ελλάδα όχι μόνο βουλευτή δεν μπορεί να βγάλει αυτόνομο κόμμα των μουσουλμάνων της Θράκης,αλλά απαγορεύεται διά ροπάλου καί η δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού τους.
Από τις εθνικές βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία(23 Ιουνίου 2013).  Καταλάβετέ το καλά καί ψάξτε το αυτό φίλες καί φίλοι: το «βορειοηπειρωτικό» το υποκινεί το Πατριαρχείο καί το ελλαδίτικο ιερατείο καί κρύβεται από πίσω κάλυψη πολλών καί αντίθετων ακόμη συμφερόντων.
 Ο μόνος καί κύριος στόχος είναι η δηλητηρίαση των Έλληνο-Αλβανικών σχέσεων καί τίποτα άλλο.


...καί κομμουνιστής...
ο πρώην υποστηρικτής 
της χρυσής αυγής
             


Απερίγραπτη πνευματική διαύγεια...
                                                 


Oυδείς... άγλειφος
                                                     
Δοξάστε τον...έλληνα...κεραυνό...
                                                    

Μαντέψτε την πραγματική καί διαχρονική κυβέρνηση της Ελλάδας

Ποιοί κοροϊδεύουν ποιούς...
Όλοι σούζα στο παπαδαριό.

Οί...ανθέλληνες Αλβανοί πού κυνηγούν τούς...«βορειοΗπειρώτες». 
Οί Αλβανοί πού έχουν δεχτεί επικεφαλής της ορθοδόξου εκκλησίας τους Έλληνα υπήκοο,θα λες πως η ορθοδοξία στην Αλβανία είναι γραικύλικο προνόμιο καί αιώνιας εργολαβίας. 
Αν τολμούν οί γραικύλοι ας τοποθετήσουν στούς μουσουλμάνους της Θράκης ανώτατο ιερωμένο Τούρκο υπήκοο.
Αν τολμούν ας το κάνουν λοιπόν πού κόπτονται δήθεν γιά ανθρώπινα καί ...μειονοτικά δικαιώματα. 
Αλλά όχι μόνο δεν τολμούν,απαγορεύουν μάλιστα να αυτοπροσδιορίζονται οί μουσουλμάνοι της Θράκης ως Τούρκοι! 
Ούτε έναν μουσουλμάνο υπάλληλο υπουργείου τού ελλαδιστάν δεν πρόκειται να συναντήσει κανείς,γιά τέτοια υποκρισία.
 Από την άλλη,θα διαπιστώσει πως εκκλησία καί πολιτικό κατεστημένο καλοπιάνουν τούς μουσουλμάνους στη Θράκη λόγω τού φόβου της Τουρκίας,πού άλλωστε είναι εκείνη πού ασκεί τον ουσιαστικό έλεγχο στην περιοχή. 
Εκκλησία λοιπόν καί πατριδέμποροι μόκο στούς τόπους αυτούς. 
Ο στόχος τους είναι ΜΟΝΟ η Αλβανία,τίποτα άλλο.
 Να ξέρετε φίλοι καί εχθροί πως η Αλβανία μπορεί να είναι ένα φτωχό κράτος,μπορεί να έμεινε πίσω δεκαετίες τώρα λόγω σκληρής κομμουνιστικής δικτατορίας.
 Οί Αλβανοί μπορεί να είναι ένας δύστροπος λαός με τις όποιες ιδιαιτερότητές του. 
Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα:είναι ο λαός εκείνος πού μέσα στην ίδια του την πατρίδα σέβεται την κάθε μειονότητα καί τον κάθε άνθρωπο ως ισότιμό του! 
Ο Αλβανός ουδέποτε διαχώρισε άνθρωπο γιά την καταγωγή του καί ουδέποτε αδίκησε.
Γιά αυτό να είστε σίγουροι. 
Όλα τα άλλα είναι ένα ψέμμα,μιά προπαγάνδα πού έχει τις βάσεις της σε άλλα συμφέροντα καί άλλα κίνητρα.

 Είναι να απορεί κανείς όταν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας μαθημένο στο σκύψιμο απέναντι σε κάθε εθνικό εχθρό καί σε κάθε ανθελληνικό παράγοντα,στην Αλβανία ορθώνει ανάστημα γίγαντα αναδεικνύοντάς την σε ύψιστο εθνικό κίνδυνο.

Πάρτε εικόνα ψευτοελληναριού

Εγκαίνια στο μεγάλο τζαμί της Μόσχας.
Κι όμως το βίδεον δεν προέρχεται ούτε από τη Σαουδική Αραβία ούτε από άλλη χώρα «σύμμαχο» της δύσης.

Προέρχεται από τη Ρωσία τού Πούτιν,ξέρετε εκεινού ντε πού θα ταλανιάσει την Τουρκία,θα την κάνει χίλια κομμάτια καί θα παραδώσει την Πόλη στη ρωμιοσύνη διότι έτσι είπε ο Παΐσιος.

Άϊντε,καλά χιλιάρμενα...
                                                   

Το όνειρο τού β-Ρωμιού

 Δεν δικαιούνται οί συκοφάντες της Αρβανιτιάς-Αλβανίας να μιλούν,διότι βρήκαν μιά Ελλάδα έτοιμη φτιαγμένη από αίμα αρβανίτικο. 
Ας πάψουν λοιπόν να δασκαλεύουν με τις προπαγάνδες τους όλοι εκείνοι η κατ'ουσίαν ανύπαρκτοι καί άκαπνοι. 
Το δασκαλίκι καί το ύφος το περισπούδαστο στούς ομοίους τους,δεν τούς παίρνει.

                                                       

O υπερήφανος Πόντιος αναλυτής της γεωπολιτικής,πού αγωνιά μάλιστα να μας πείσει περί τού τι είναι οί Αρβανίτες,άνθρωπος με πάθος γιά την ορθοδοξία,κλακαδόρος Ρώσων επιχειρηματιών,πού λίγο έλειψε με τις ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ κινήσεις του να αιματοκυλιστεί γιά τα μάτια των «αδελφών» Κούρδων ένας ολόκληρος λαός, καί γνωστός είναι καί κατάλληλα προβεβλημένος από τον εγχώριο ρωσορθόδοξο μηχανισμό.
 Γιά να γίνει αντιληπτό γιά τού τι είδους κατευθύνσεις εκ τού εξωτερικού πρόκειται καί τι άσχημα παιχνίδια με όχημα την ορθοδοξία παίζονται,ο υπερήφανος λοιπόν αυτός Πόντιος πού μας κάνει είπαμε καί αρβανίτικα μαθήματα καί πού προασπίζεται δήθεν τον ποντιακό καί μικρασιατικό ελληνισμό καί την γενοκτονία τους από τούς Τούρκους, στην περίπτωση των Κούρδων όχι μόνο σιωπά επιδεικτικά ως προς το θέμα αυτό αλλά τούς παρουσιάζει μάλιστα καί ως «συμμάχους» δήθεν των Ελλήνων. 
Ο κύριος αυτός(υπερήφανος Πόντιος πάντα) με τον αγώνα του να προβάλλει το κουρδικό ζήτημα προσπαθεί με κάθε τρόπο να απαλλάξει τον κουρδικό λαό ως προς τον ΚΥΡΙΟ καί ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ του ρόλο στις σφαγές των χριστιανών της Ανατολής.
 Καί είναι να απορεί κανείς με την ευκολία την οποία προσπερνά ο υπερήφανος Πόντιος τόσα τρομακτικά ιστορικά γεγονότα από την στιγμή μάλιστα,εκτός της προβεβλημένης ορθόδοξης κατεύθυνσής του,πού υποτίθεται καί τον ίδιο μάλιστα αφορά μιάς καί οί Κούρδοι υπήρξαν οί σφαγείς των προγόνων του.
 Αντί λοιπόν όλων αυτών,ο κύριος αυτός όπου βρεθεί καί όπου σταθεί με κάθε τρόπο προειδοποιεί την Ελλάδα το πόσο κινδυνεύει από την Αλβανία!
 Δεν ξέρω φίλες καί φίλοι ειλικρινά,ώρες - ώρες αισθάνομαι μήπως κάτι λάθος καταλαβαίνω εγώ,μήπως είμαι υπερβολικός καί τέλος πάντων τα βλέπω τα πράγματα ως «φιλοαλβανός» ή δεν ξέρω τι άλλο... 
Τέλος πάντων,γιά να παραμείνω όπως ήμουν καί πριν,μιά βόλτα στο ξενόφωνο διαδίκτυο θα είναι αρκετή γιά να διαπιστώσει κανείς τον ρόλο των Κούρδων στις γενοκτονίες των χριστιανικών πληθυσμών της πρώην οθωμανικής αυτοκρατορίας πού κατά μαγικό τρόπο ως συνήθως καί σε αυτό το θέμα η Ελλάδα πρωτοπορεί,δηλαδή τηρεί σιγήν ιχθύος εν αντιθέσει μάλιστα με τον συστηματικά προβεβλημένο «αλβανικό κίνδυνο». 
Πραγματικά είναι να θαυμάζει κανείς το πως αυτή η «ελληνορθόδοξη» πίστη καί ο ιδιότυπος τούτος «πατριωτισμός» χρησιμοποιείται σαν το λάστιχο κατά πως βολεύει κάποιους.

Υπερήφανε Πόντιε καί αναλυτή της γεωπολιτικής,υπερασπιστή Ρώσων επιχειρηματιών καί λάτρη καί θαυμαστή των Κούρδων, πού γιά λίγο έλειψε να προκαλέσεις πόλεμο στην ίδια σου την πατρίδα(;),των Κούρδων Σφαγέων των Προγόνων σου,μα τέλος πάντων δεν ντρέπεσαι;Μπογδάνος γιά Αλβανούς καί «ομογενείς»
 καί άλλα ρωμαίικα υπερήφανα
                                                       


Εάν δεν υπήρχε η υποστήριξη τού Ισραήλ οί έλληνορθόδοξοι θα είχαν χάσει προ πολλού τα πρωτεία στην περιοχή καί ο λόγος είναι να μην παίξουν ρόλο οί Ρώσοι καί οί Άραβες ορθόδοξοι. 
Το ίδιο ακριβώς καί στην περίπτωση τού Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.
 Οί έλληνορθόδοξοι θα είχαν χάσει το Πατριαρχείο εάν δεν είχαν την υποστήριξη των ΗΠΑ καί της ίδιας της Τουρκίας. 
Καί ο λόγος είναι φυσικά οί Ρώσοι.
Kαλύτεροι υπηρέτες από τούς έλληνορθόδοξους σε κάθε αφέντη δεν υπάρχουν σε αντίθεση με την ρωσορθοδοξία πού υπακούει στο ρωσικό κράτος εξυπερετώντας μόνο την εθνική του στρατηγική.
Το ίδιο ισχύει καί με τις άλλες ορθοδοξίες πού επίσης ενερμονίζονται με τις εθνικές πολιτικές των χωρών τους.
Οί έλληνορθόδοξοι(βλέπε ρωμιοί) είναι οί μόνοι πού έχουν δικό τους καπετανάτο ανεξάρτητο με το έθνος τους,ασκώντας πολιτική πού αποβλέπει στα συμφέροντά τους           πού είναι καθαρά διεθνιστικά.                                                                                            


Ψάχνω να βρω απάντηση φίλες καί φίλοι γιά Έλληνες Βυζαντινούς άρχοντες τού μεσαίωνα. 
Τελευταίος λοιπόν από αυτούς ο...«πόντιος» όπως μας διαβεβαιώνουν οί μικρασιάτες,Αλέξανδρος Υψηλάντης(η προγιαγιά του κατάγονταν από την στρατιωτική αλβανική οικογένεια των Μαμουνάδων). 
Ο Υψηλάντης ως γνωστόν ήταν εκείνος πού ξεκίνησε την μεγάλη εξέγερση τού ΄21 στη ΡουμανοΒλαχία με τούς ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ του. 
Καί λέω λοιπόν καί αναρωτιέμαι μελετώντας την ιστορία όσον αφορά την Ελλάδα καί την Αλβανία αλλά καί τούς τόπους εκείνους πού περιελάμβανε το γνωστό Βυζάντιο,αναρωτιέμαι λέω πως γίνεται όλοι αυτοί οί Έλληνες καί μικρασιάτες καί «πόντιοι» δήθεν άρχοντες να τούς βλέπουμε συνεχώς ΑΡΧΗΓΟΥΣ καί επικεφαλής ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ στρατιωτικών σωμάτων;
 Τελικά,αυτοί οί «πόντιοι» καί οί μικρασιάτες πού ήταν καί πού είναι;


ΞΥΠΝΑ Αρβανίτη! 
Όλοι αυτοί πού προσπαθούν να σού μάθουν την καταγωγή σου είναι εκείνοι πού επί τόσες δεκαετίες είχαν εξαφανίσει την προσφορά καί τούς αγώνες των προγόνων σου. 
Τι περιμένεις; 
Ως πότε θα ανέχεσαι να κακολογούν την φύτρα μας,τις παραδόσεις μας καί την ιστορία μας; 
Ποιοί είναι όλοι αυτοί πού βάλθηκαν να σού μάθουν ποιός είσαι; 
Ως πότε θα επιτρέπεις να κακολογάται η Φάρα μας;

Αγιοταφίτικα παραμύθια
 


ανωμαλίες ατελείωτες
                                               

Mα ως πότε θα δέχεται αδιαμαρτύρητα ο Αρβανίτης καί ο γηγενής Έλληνας το δασκαλίκι περί πατριωτισμού καί ελληνισμού από εκείνους πού δεν έκαναν τίποτα απολύτως γιά την Ελλάδα; 
Μέχρι πότε θα δέχεται σιωπηλά καί ακόμη τραγικότερο συμμετέχοντας ο ίδιος στον εξευτελισμό των προγόνων του,μαθήματα από εκείνους πού τόσο έχουν σχέση με τον ελληνισμό όσο έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο;

Ο Μέγας Δούκας Νοταράς πού προτιμούσε να δεί τον Τούρκο να βασιλεύει παρά τον Λατίνο

ΑΓΑΣ,ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΟΣ
Τούς Τσάμηδες τούς διέλυσαν καί τούς ξερίζωσαν. 
Τούς Βλάχους συνεργάτες των Ιταλών καί Γερμανών ποτέ κανείς δεν τούς ενόχλησε. 
Η προπαγάνδα κατά των Τσάμηδων συνεχίζεται ακάθεκτη μιάς καί αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία να κακολογάται συλλογικά η Αρβανιτιά. Γιά τον ρόλο των Βλάχων καί την κατάπτυστη συμπεριφορά τους αν συνυπολογιστεί καί η ορθόδοξη χριστιανική πίστη τους,το ελλαδικό κράτος καί η διανοούμενη στρατευμένη κοινότητά του τηρεί άκρα τού τάφου σιωπή. 
Χωρίς ντροπή,οί προπαγανδιστικοί μηχανισμοί της ρωμιοσύνης χωρίς να σταματά τον διασυρμό ενός ολόκληρου λαού,οικειοποιείται ακόμη καί τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία τού λαού των Τσάμηδων με αποκορύφωμα τον λεβέντικο χορό του,τον ΤΣΑΜΙΚΟ. 
Η ίδια καί απαράλλαχτη νοοτροπία των ελληνόφωνων ρωμιών εδώ καί 1600 χρόνια,πού ενώ επί αιώνες διά ροπάλου είχαν απαγορεύσει ακόμα καί αυτό το ίδιο το όνομα τού Έλληνα,αφού κατέκλεψαν πλήθος από τις πανάρχαιες παραδόσεις του εντάσσοντάς τες στο εμετικό ασιάτικο θρησκευτικό τους σύστημα,μετά από αιώνες φόρεσαν το καινούργιο ένδυμα τού «έλληνα πατριώτη». 
Η γάγγραινα συνεχίζει να τρώει τα σωθικά της ίδιας της Ελλάδας.


 Το πιό συνεπές καί αξιόπιστο δεκανίκι της εξουσίας...της κάθε λογής εξουσίας,
ημεδαπής καί αλλοδαπής.

Οί παπάδες στον...στρατό

Οί καλόγεροι φρόντισαν να καταστήσουν μισητό το όνομα
 των Ελλήνων
Νικολάου Πολίτη
1872

Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος σήμερα πού να πιστεύει ότι η εκκλησία αντιστάθηκε στον οθωμανό Τούρκο;

Αυτή η ορθόδοξη αγιαστούρα(βιβλίο) είναι γραμμένη με ελληνικό αλφάβητο στην τουρκική γλώσσα.

Τέτοια συναντά κανείς κατά χιλιάδες.


«Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γοβδελαά ο Πέρσης».
 Οί ...άγιοι της εκκλησίας τέτοιο «ελληνικό» έθνος οραματίζονταν καί τέτοιο ...μέλλον επιφυλάχτηκε για την ελληνική γη τού πολιτισμού καί της ελευθερίας. 
Οί άνθρωποι πήγαιναν στην Βενετία καί δεν κρατιόντουσαν να μας λένε γιά τον...Γοβδελαά(βοήθειά μας). 
Καί αυτό το πράγμα μας λένε πως είναι «εθνική παιδεία ελληνική»! 
Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος σήμερα πού να πιστεύει οτι η Επανάσταση τού 1821 έγινε με τέτοια θεολογήματα;

 Άλλη μία...αντιστασιακή πράξη της ορθοδόξου εκκλησίας εναντίον τού οθωμανού Τούρκου.
 «Ελλάς-Θρησκεία-Ορθοδοξία» δηλαδή,όχι αστεία... 
Πάρτε τώρα τα χανούμ γενί τζαμί,Καζαντζίδηδες,κλάματα,μικρασιάτες,
Ποντίους,κατατρεγμούς καί αδικημένους καί κάντε...«ελλάδα» γιαλαντζί ντολμά.
 Χέστηκε η Φατμέ στο Γενί Τζαμί δηλαδή.

Ψαλτήριο τού Δαβίδ στην τουρκική γλώσσα με ελληνικούς χαρακτήρες. 
Καί αυτό μας λένε πως πρόκειται γιά «παιδεία εθνική καί ελληνική»! 
Οί άνθρωποι το μόνο πού δεν είχαν στο μυαλό τους κατά την ώρα της ιερής τους έκστασης ήταν το ελληνικό έθνος.
Κάποιο άλλο ναί. Το «ελληνικό» πάντως σίγουρα όχι. 
Απλά (ΚΑΙ) ελληνόφωνοι ήταν οί συγκεκριμένοι γραμματιζούμενοι καί γνήσιοι απόγονοι τού βυζαντιακού αχταρμά. 
Φανταστείτε τώρα το τι ορθόδοξο έχει κουβαληθεί στην Ελλάδα από συστάσεως τού κράτους της.

Η...αντίσταση ακάθεκτη... Φανταστείτε τώρα,έναν Κολοκοτρώνη,έναν Καραϊσκάκη καί μία Μπουμπουλίνα να γράφουν εκστασιασμένοι ποιήματα γιά την Αγία Σιών καί την Αγία Ιουδαία! 
Φανταστείτε το! 
Μα φίλες καί φίλοι,τότε δεν θα υπήρχαν ούτε ο Κολοκοτρώνης ούτε ο Καραϊσκάκης μα ούτε καί η Μπουμπουλίνα!


Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: 
ο θεός  δεν σώζει κανένα δωρεάν
                                               

Οικουμενικό Πατριαρχείο 
καί Ρωσία
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)