«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 30 Απριλίου 2011

«Άνδρος: Αρβανίτες καί Αρβανίτικα» τού Τίτου Γιοχάλα

http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2011/06/blog-post_17.html
http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2011/06/1_07.html

Τον γλωσσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλούτο της αρβανίτικης κοινωνίας της Άνδρου εξερευνά ο Τίτος Γιοχάλας στο βιβλίο «Άνδρος: Αρβανίτες και Αρβανίτικα» από τις εκδόσεις Πατάκη (2000).Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον καρπό μιας πολύχρονης ιστορικής έρευνας και καταγραφής που έκανε ο Τίτος Γιοχάλας επισκεπτόμενος τα αρβανιτόφωνα χωριά της Άνδρου.
Τον γλωσσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλούτο της αρβανίτικης κοινωνίας της Άνδρου εξερευνά ο Τίτος Γιοχάλας στο βιβλίο «Άνδρος: Αρβανίτες και Αρβανίτικα» από τις εκδόσεις Πατάκη (2000).
Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον καρπό μιας πολύχρονης ιστορικής έρευνας και καταγραφής που έκανε ο Τίτος Γιοχάλας επισκεπτόμενος τα αρβανιτόφωνα χωριά της Άνδρου. Οι δυο πρώτοι βασικοί οικισμοί των Αρβανιτών στην Άνδρο ήταν τα χωριά Αμόλοχος και Αρνά (Άρνη). Η εγκατάσταση των Αρβανιτών στην Άνδρο δεν είναι γνωστή, όμως υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι δυο βασικοί οικισμοί κατοικούνταν ήδη από το 1510 και το 1576 αντίστοιχα.
Οι οικισμοί των Αρβανιτών ήταν αραιά κατοικημένοι, διαθέτοντας αρχικά καλύβες για το θερισμό, το αλώνισμα και το πάτημα των σταφυλιών που στησυνέχεια εξελίχθηκαν σε ωραιότατα πέτρινα κονάκια. Γύρω από τον οικισμό του Αμόλοχου δημιουργήθηκαν οι μικρότεροι οικισμοί Χάρτες, Καλιβάρι, Βαρίδι, Βιτάλι, το Απάνω Γαύριο κ.ά., ενώ γύρω από τον οικισμό της Άρνης συγκεντρώθηκαν οι μικροοικισμοί της Κατάκοιλου, του Απροβάτου, της Βουρκωτής καθώς και το Ατένι. Σε αυτούς τους δύο οικισμούς αναπτύχθηκε η τοπική αρβανίτικη διάλεκτος που μελετάται στο βιβλίο.
Όπως αναφέρει ο συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου : «Η Άνδρος είναι το μοναδικό νησί του Αιγαίου, όπου ακόμα επιβιώνουν τα αρβανίτικα».Τα αρβανίτικα, η αλβανική διάλεκτος της Άνδρου, εντάσσονται γενικά στην τοσκική διάλεκτο της Ν. Αλβανίας και ομιλούνται στα αρβανιτόφωνα χωριά που προαναφέρθηκαν.
Μέσα στο βιβλίο γίνεται μια αναλυτική γλωσσολογική καταγραφή της διαλέκτου (με στοιχεία φωνολογίας και μορφολογίας καθώς και με αυτούσια κείμενα στα αρβανίτικα που έχουν δίπλα τη μετάφραση στα ελληνικά). Τα αρβανίτικα έχουν δεχθεί γλωσσικά δάνεια από την ελληνική , την φράγκικη (ιταλική) και την τουρκική γλώσσα, καθώς οι Αρβανίτες συνυπήρξαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους με όλους αυτούς τους λαούς, διαμορφώνοντας πάντως μια αυθεντική ντοπιολαλιά που ήταν άρρηκτα δεμένη με την αγροτική ζωή.
Μέσα στο βιβλίο εξαίρεται η προσφορά των Αρβανιτών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821. Με το ξέσπασμα της επανάστασης οι Αρβανίτες των δύο βασικών οικισμών συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα εναντίον των Τούρκων κατακτητών με πρωταγωνιστική φιγούρα αυτή του Γιαννούλη Δημητρίου. Είχε συστήσει με δικά του έξοδα, σώμα με 70 Αρβανίτες του Αμολόχου, για εκστρατεία κατά των Τούρκων της Καρύστου, υπό τις διαταγές του Νικολάου Κριεζώτη.
Ένα εξαιρετικό φωτογραφικό λεύκωμα που απεικονίζει τον λαϊκό βίο και πολιτισμό των Αρβανιτών της Άνδρου περιλαμβάνεται στο τέλος του βιβλίου. Πέτρινα κονάκια με φούρνο και στάβλο, εντοιχισμένες φωλιές μελισσών, ασκοί για τυρί, τσαμπούνες αλλά και φωτογραφίες από την αγροτική ζωή μαρτυρούν την σημαντική κουλτούρα των Αρβανιτών που διαπνέονταν όπως φαίνεται από βαθιά αγάπη για τη φύση.
Η Αρβανιτιά της Άνδρου είναι μια ιδιαίτερη τοπική κοινωνία με αξιόλογο πολιτισμό που πρέπει να διασωθεί, φανερώνοντας την πολυσυνθετότητα που διακρίνει τον ελλαδικό χώρο.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)