«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Ιστορία και Πολιτισμός της Νεότερης Αλβανίας

Ιστορία και Πολιτισμός της Νεότερης Αλβανίας
ΕΑΡ Κ.Μ.: 110426 ΔΜ 3 ΚΑ: ΕΒΣ, ΕΣ, ΝΙ.


Διδάσκων: Καθηγητής Γιάνης Γιανουλόπουλος
Συμμετοχή: Γκαζμέντ Καπλάνι, Λάμπρος Μπαλτσιώτης


Κάποιος άγγλος περιηγητής είχε γράψει ότι στα Βαλκάνια οι αιώνες δεν διαδέχονται ο ένας τον άλλον, αλλά συνυπάρχουν. Κάτι τέτοιο θα ταίριαζε αρκετά στην Αλβανία. Την πιο "βαλκανική" ίσως, από όλες τις χώρες των Βαλκανίων.
Εδώ συγκατοικούν, δίπλα δίπλα, όλες οι εποχές και οι μάρτυρες τους: τα "μαραζωμένα" μπούνκερ και οι αναγεννημένοι θρησκευτικοί ναοί. Οι διαφημίσεις του κράτους για την παράδοση των όπλων και τα internet καφέ. Οι δορυφορικές κεραίες και ο νόμος του αίματος. Η νυν μαφία και ο τέως βασιλιάς. Το Δυτικό όνειρο και το νεκροταφείο των Πνιγμένων του Οτράντο... Υπάρχουν το ένα μέσα στο άλλο, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το καθένα όμως με το δικό του πρόσωπο, και είναι πολλά τα πρόσωπα της Αλβανίας. Μιας χώρας που απελπίζει, ενώ η ίδια, ταυτόχρονα, και ίσως όχι άδικα, ελπίζει. Μιας χώρας που είναι εντελώς άγνωστη στην Ελλάδα και, κατά κάποιον τρόπο, πολύ γνωστή. Γνωστή κυρίως μέσα από μια σειρά αρνητικών στερεοτύπων.
Στόχος του μαθήματος - που μάλλον θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, και να μην διδάσκεται μόνο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο - είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας με σκοπό την ουσιαστική γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού της νεώτερης Αλβανίας. Η θεματική του περιλαμβάνει την εγκατάσταση των "αρβανιτών" στην "παλιά Ελλάδα" και την κάτω Ιταλία, την ιστορία των Σουλιωτών, την ανάπτυξη της αλβανικής εθνικής συνείδησης κατά τον 19° αιώνα, το εκκλησιαστικό ζήτημα, μετά τη δημιουργία του αλβανικού κράτους και τη συνάφεια του με τις ελληνο-αλβανικές διακρατικές σχέσεις, το βορειοηπειρωτικό ζήτημα και το ζήτημα των Τσάμηδων, τις γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες στην Αλβανία και την ιστορία, τους, τη σχέση θρησκείας και αλβανικής εθνικής ταυτότητας, την αλβανική τέχνη και λογοτεχνία, την εικόνα των Ελλήνων και της Ελλάδας στην Αλβανία, την εικόνα των Αλβανών στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, την κοινωνική και πολιτική κατάσταση στη σημερινή Αλβανία, κ.α.
Το μάθημα θα έχει μορφή σεμιναριακή με πολλούς εισηγητές/επισκέπτες και θα υπάρχει πάντοτε χρόνος για την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων. Μεταξύ άλλων, έχει προγραμματιστεί ειδική συζήτηση με γνωστούς έλληνες λογοτέχνες, με τον κ. Φατμίρ Κότσι, τον αλβανό σκηνοθέτη της βραβευμένης ταινίας "Τίρανα, ώρα μηδέν" (Πρώτο Βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 2002) και με τους πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς "Η αγάπη ήρθε από μακριά" (ANTENA).
Θα υπάρξει, επίσης, η δυνατότητα (ανάλογα με το θέμα και το κατά πόσον είναι άμεσα προσβάσιμη η σχετική με αυτό βιβλιογραφία) εκπόνησης ενός ορισμένου αριθμού απαλλακτικών εργασιών.
Ενδεικτική Bιβλιογραφία
Vickers Miranda, Οι Αλβανοί, Οδυσσέας, Αθήνα 1998 - διανέμεται
Γιανουλόπουλος Γιάνης, "Έχω μια αδελφή κουκλίτσα αληθινή...". Οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις στο Συνέδριο Ειρήνης (1946) και η προ ιστορία τους", Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004.
Ψιμούλη Βάσω, Σούλι και Σουλιώτες, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1998
Κοκολάκης Μιχάλης, Το ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι (1820-1913), ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003
Hasluck Margaret, Ο άγραφος Νόμος στην Αλβανία, Ισνάφι, Ιωάννινα 2003
Fischer Bemd, J., Albania at War, Hurst, Λονδίνο 1999
Schazandner-Sievers S. & Fischer Β. J. (επιμ.), ΑΙbainiαn Identities, Myth αnd History, Hurst. Λονδίνο 2002
Clayer Nathalie & Bougarel Xavier, Le nouvel islam balkαnique, Maisonneuve et Laros, Παρίσι 2001
Ροllο, S - Puto, Α., Ιστορία της Αλβανίας, εκδοτική Ομάδα, Θεσσαλονίκη χ.χ
Κανταρέ Ισμαίλ, Το χρονικό της πέτρινης πόλης, εκδ. του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 1991.
Κογκόλη Φατός, Το πτώμα, Καστανιώτης, Αθήνα 2001
Συρίγου - Ρήγου Ελένη, Συζητώντας με τη Λίντα, Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, Αθήνα 2000
Γράτσι Βιριόν, Τρελαμένοι στον Παράδεισο, Πατάκης, Αθήνα 2001
Λαμπριανίδης Λόης & Λυμπεράκη Αντιγόνη, Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2001
Νιτσιάκος Βασίλης, Μαρτυρίες Αλβανών μεταναστών, Οδυσσέας, Αθήνα 2003


http://209.85.129.132/search?q=cache:_eZmwQBLfyAJ:polhist.panteion.gr/index.php/listcourses/18-coursesfree/107-110426+&cd=20&hl=el&ct=clnk&gl=gr&client=firefox-a

110426: Ιστορία και Πολιτισμός της Νεότερης Αλβανίας

Η διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο...
polhist.panteion.gr/.../107-110426 - Προσωρινά αποθηκευμένη

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)