«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Αλβανοί και Μ.Μ.Ε.


Τα ελληνικά media «ευνοούν» τον ρατσισμό
Ερευνα αποκαλύπτει ότι εφημερίδες και τηλεόραση αναπαράγουν και ενισχύουν τις προκαταλήψεις γύρω από τους Αλβανούς
Της Λινας Γιανναρου
Οι περισσότεροι δεν δηλώνουμε «ρατσιστές», μα ποιος δεν έχει στην άκρη της γλώσσας του ένα ανέκδοτο με «Αλβανούς»; Ποιος θα επέλεγε να στείλει τα παιδιά του σε σχολείο με «αλβανάκια» ή να ζήσει στην ίδια πολυκατοικία με τους γονείς τους; Ποιος δεν σπεύδει να διευκρινίσει, όταν έχει Αλβανό εργάτη στη δούλεψή του «ναι, αλλά είναι καλός»; Σχεδόν 20 χρόνια μετά το άνοιγμα των συνόρων μας και την είσοδο στη χώρα δεκάδων χιλιάδων γειτόνων μας, οι προκαταλήψεις γύρω από τη συγκεκριμένη μειονότητα καλά κρατούν. Μήπως βάζουν το... χεράκι τους και τα media;
Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποίησε η λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λίζα Τσαλίκη σε συνεργασία με τον κ. Κώστα Χανδρινό, διευθυντή της εταιρίας i-sieve Technologies (τεχνοβλαστός του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) και παρουσιάστηκε την προηγούμενη Δευτέρα σε συνέδριο για τα ΜΜΕ στο London School of Economics, αποκαλύπτει πως εφημερίδες και τηλεόραση στην Ελλάδα αναπαράγουν, αλλά και ενισχύουν τις προκαταλήψεις γύρω από τους Αλβανούς. Οπως αναμενόταν, θετικότερα διακείμενοι απέναντι στη μειονοτική ομάδα δείχνουν τα online media, δηλαδή τα μπλογκς.
Για να εξετάσουν τον τρόπο που ο ελληνικός Τύπος απεικονίζει τους Αλβανούς, οι ερευνητές συγκέντρωσαν όλα τα άρθρα που αναφέρονταν σε αυτούς από τον Μάρτιο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2008 σε τρεις εφημερίδες - την Καθημερινή, τα Νέα και την Αυγή. Προέκυψαν συνολικά 540 άρθρα, το 57% εκ των οποίων στην «Κ». Στο 70% των περιπτώσεων, ο τίτλος των άρθρων ήταν ουδέτερος, στο 25% ήταν «χρωματισμένος» αρνητικά σε σχέση με τους Αλβανούς, ενώ μόλις στο 5% έπαιρνε θετική στάση.
Τις καθημερινές, σχεδόν τα μισά από τα άρθρα που «αλιεύτηκαν» αφορούσαν θέματα πολιτικής (σ.σ. αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη περίοδο «έτρεχαν» οι εξελίξεις στα Σκόπια και το Κόσοβο), το 18% εντάσσονταν στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ενώ ένα 14% στο πολιτιστικό. Τα Σαββατοκύριακα το σκηνικό διαφοροποιείται ελαφρώς με τα άρθρα για πολιτική να φθάνουν το 60% και να υποχωρούν οι άλλες κατηγορίες. Συνολικά, πάντως, το 1/4 των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες το συγκεκριμένο διάστημα και ανέφεραν τη λέξη «Αλβανός» ή «Αλβανοί» σχετίζονταν με θέματα εγκληματικότητας. Από αυτά, το 75% τα Σαββατοκύριακα και πάνω από το 50% τις καθημερινές είχαν αρνητικά φορτισμένο τίτλο.
Αντιστοίχως, εξετάστηκαν 60 κεντρικά δελτία ειδήσεων των καναλιών NET, MEGA, ANTENNA και STAR. Οι ερευνητές εντόπισαν μόλις 42 ρεπορτάζ με αναφορά σε Αλβανούς (με το μεγαλύτερο ποσοστό, 36%, στη δημόσια τηλεόραση και το χαμηλότερο, 7%, στο STAR). Σχεδόν τα μισά 43% είχαν πολιτική χροιά, ενώ το 38% αφορούσαν θέματα εγκληματικότητας. Η μερίδα του λέοντος όσον αφορά τα αστυνομικά ρεπορτάζ για Αλβανούς ανήκει στον ANTENNA (21%), ακολουθεί το MEGA (12%), η ΝΕΤ (5%), ενώ η συγκεκριμένη κατηγορία απουσιάζει παντελώς από το STAR. Συνολικά, μόνο στο 2,5% των περιπτώσεων τα ρεπορτάζ είναι θετικά διακείμενα στους Αλβανούς. Αντίθετα, το 12% των θεμάτων, παρουσιάζονταν με αρνητικό τρόπο.
Θετικά και αρνητικά
Με τη βοήθεια των αλγορίθμων της εταιρίας i-sieve, ανάλογη ανάλυση έγινε και στα post των ελληνόφωνων μπλογκς της περιόδου Μάρτιος 2007-Μάρτιος 2008. Προέκυψαν μερικές εκατοντάδες αναρτήσεις, από τις οποίες το 32% αφορούσε πολιτική και το 25% πολιτισμό, ενώ μόλις το 8% ασχολούνταν με την εγκληματικότητα. Από τα post που ασχολούνταν με τους Αλβανούς σε πολιτικό πλαίσιο, το 40% είχαν αρνητική χροιά, το 35% ήταν ουδέτερα και το 25% θετικά. Από εκείνα που αναφέρονταν σε θέματα εγκληματικότητας, τα αρνητικά, θετικά και ουδέτερα post ήταν μοιρασμένα. Από το σύνολο των αναφορών στα μπλογκς, πάντως, το 27% ήταν μάλλον ευνοϊκά για τους Αλβανούς.
Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την έρευνα είναι πολλά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μολονότι τα ελληνικά media -και ιδίως η TV- απεικονίζουν συχνά τους Αλβανούς σε αρνητικό πλαίσιο, οι θετικές αναφορές φαίνεται να κερδίζουν έδαφος. Την «πρόοδο» αυτή ωστόσο υπονομεύει το γεγονός ότι τα «παραδοσιακά» μέσα φιλοξενούν αναλογικά ελάχιστα θέματα που αφορούν την αλβανική κοινότητα. Και, ως γνωστόν, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την... αδιαφορία.


http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_27/09/2008_286423

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)