«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Αρβανίτες-Δέσπω-Σούλι-Λιάπηδες17/03/2008 στις 00:52 | #18
Η Δέσπω είναι από τους Μπότσηδες και γκέκησα όπως και ο δημοσιογράφος της “Ε” που το εξελλήνισε. Θα έλεγα ότι είναι δείγμα τουπέ! Οι μεγάλες φάρες υπολόγιζαν τους υπόλοιπους σαν υποτακτικούς. Πρβλ τη θρυλική φράση “40 χρόνια Μπότσαρις και τώρα μπάρμπα Γιώργος”.
Πολλά στοιχεία θα βρείτε στα βιβλία του αείμνηστου Α. Κόλλια. Σημαντική αποδόμηση της Ελλ. ιστορίας και σύμφωνα με τον Καργάκο από εμβόλιμες αλβανικές πηγές. Από ένα σημείο και μετά έχω την εντύπωση ότι εκτροχιάστηκε είτε γιατί τυφλώθηκε ή επειδή είχε γίνει πράκτορας.
Αληθεύει ότι οι Σουλιώτες ήταν Αρβανίτες άλλωστε ο ΜάρκοΜπότσαρις είχε συντάξει ένα δίγλωσσο λεξικό Ελληνοαρβανίτικο.
Μπότσαρις πολιτεία των ΗΠΑ και σταθμός μετρό στο Παρίσι.
Οι Αρβανίτες ήσαν μουσουλμάνοι αλλά μπεκτασίδες δηλ. αίρεση κατά κάποιο τρόπο. Μπεκτασής ήταν και ο Οδ. Ανδρούτσος του οποίου η γυναίκα έλεγε για την γυναίκα του Γκούρα (πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου που έγινε φρούραρχος της Αθήνας και στην συνέχεια τον δολοφόνησε) ότι δεν μπορούσε να την δει σαν ίση αφού ήταν υποτακτικοί τους. Συμφωνώ ότι πολλοί από τους Αλβανούς στην Ελλάδα ενώ είναι μουσουλμάνοι δηλώνουν ΧΟ χωρίς κανένα πρόβλημα μάλιστα αλλάζουν τα μουσουλμανικά ονόματα σε χριστιανικά για να μη κάνουν κακή εντύπωση.
Σύμφωνα με την μελέτη του Καργάκου της οποίας τμήμα έχω ανεβάσει δεν υπάρχουν Τσιάμηδες Αλβανοί. Ο Κόλλιας αναφέρει αυτά που λέει ο Vrennus για τις 4 φάρες. Τα περί φάρας ισχύουν ακόμη και σήμερα στους Αλβανούς και αυτός είναι ο λόγος που ο Θατσι έγινε πρωθυπουργός στο Κόσσοβο.
Άλλο ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό γνώρισμα είναι η βεντέττα που όπως ξέρετε ισχύει στην Κορσική, Κρήτη και Μάνη.
Ορθώς ο κος Χρήστος ομιλεί για Αρβανίτες της κάτω Ιταλίας (πιάνα ντέλλι Αλμπανέζι) που μαζεύονται χορεύουν και τραγουδούν κοιτώντας κατά τον νοτιά “Οι μπούκουρε Μορέα” κάτι σαν γειά σου όμορφε Μωριά και σύμφωνα με τον Κόλλια ήσαν οι πρώτοι μαφιόζοι. Αυτοί έφυγαν λόγω τουρκικών διωγμών από την Πελοπόννησο.
[...]«Γιώργαινα, ρίξε τ᾿ ἅρματα, δὲν εἶναι ἐδῶ τὸ Σούλι.
Ἐδῶ εἶσαι σκλάβα τοῦ πασᾶ, σκλάβα τῶν Ἀρβανίτων.»
«Τὸ Σούλι κι ἂν προσκύνησε, κι ἂν τούρκεψεν ἡ Κιάφα,
ἡ Δέσπω ἀφέντες Λιάπηδες δὲν ἔκαμε, δὲν κάνει».[...]
Η Δέσπω γυναίκα του Γιώργου Μπότση άρα Γιώργαινα. Προφανώς μετά την υποταγή του Σουλίου (1802;). Πασάς εν προκειμένω είναι ο Αλής, πασάς του Σουλτάνου διοικητής της Ηπείρου, Στερεάς, Μοριά γι’αυτό και το Αρβανίτων αφού τόσο ο Αλής όσο και σχεδόν όλη η στρατιωτική διοίκησή του είναι Αρβανίτες όχι κατ’ανάγκη Λιάπηδες. Ανάμεσά τους γαλουχήθηκε η γενιά των Ελλήνων πολεμάρχων με κορυφαίο τον αρχιστράτηγο τον Γεώργιο Καραϊσκάκη.
Καπλάνι είναι το λιοντάρι. Λιάπης υποδηλώνει από την φάρα των Λιάπηδων, ο Γκέκης έγινε Γκέκας (Βελή-Γκέκας) Γκίκας και όλα τα παράγωγα πχ. Ζαρογκίκας. Αρβανιτάκης αυτός που πήγε στην Κρήτη, Αρναούτης ο Αρβανίτης στην Τουρκική (Αρναβούτ) Σιδέρης ο χριστιανός σιδεράς κλπ.
Δικαίως ο Βαλαωρίτης μιλάει για Λιάπηδες αφού τον Κατσαντώνη τον έπιασε ο Αλής.
Οι Σουλιώτες είχαν την παράδοση να σφάζονται για να πάρουν την αρχηγία (έχθρες μεταξύ Μποτσαραίων και Τζαβελαίων) αλλά ήσαν και ζόρικοι για να πάρουν τους λουφέδες. Έφτιαχναν μετερίζια για να ασφαλίσουν τα νώτα τους, έβαζαν μια πέτρα μπροστά από το κούτελό τους και με τις κραυγές “Ω ντέρα, ω μπούρα, μπιτά” έκαναν επίθεση στις εχθρικές θέσεις.

Η Δέσπω αφέντες Λιάπηδες δεν έκαμε, δεν κάνει « Θεαμαπάτες ...

13 Μαρ. 2008 ... Οι Σουλιώτες ήταν Αλβανοί (πείτε τους Αρβανίτες).Ήταν δίγλωσσοι, και χριστιανοί.Η οργάνωσή τους ήταν ανάλογη της μαφίας. ...
theamapati.wordpress.com/2008/03/13/130308/ - Παρόμοιες

-----------------
Το τραγούδι ποιηματάκι δεν είναι δημοτικό αλλά μεταγενέστερο των λογίων,
δηλ.τότε πού καθορίζονταν καί η συγχρονή μας εθνική κουλτούρα.
Πάντως από τον ..πρακτορα Κόλλια τα έμαθαν τα παραπάνω ιστορικά δεδομένα που σχολιάζονται.
Ο Κόλλιας τι λέει;(μήπως ο Κόλλιας τα έχει πεί μόνο;Τόσοι καί τόσοι τα έχουν πεί..) Ότι οί Αρβανίτες είναι παλαιοί Αλβανοί,καί ότι οί Αλβανοί είναι Ελληνοπελασγικά φύλα!Αυτός είναι λοιπόν ο..πράκτορας.
Αλλά το κλειδί είναι η φράση«..η αποδόμηση της Ελληνικής Ιστορίας..»,
γιά να κατανοήσουμε τούς χαρακτηρισμούς πού εύκολα «πετάμε» σε έναν καινοτόμο(;).
Και εντέλει όσο καί να το παίζουμε ανοιχτό καί ερευνητικό μυαλό,η αλήθεια πονά καί βασανίζει,καί αυτούς πού μας την λένε,τούς ρίχνουμε στον βόρβορο τού αναθέματος.Καί μάλιστα,στην ουσία να μην έχουμε μελετήσει βαθιά καί ουσιαστικά το έργο αυτών πού τόσο εύκολα αναθεματίζουμε,παρά μόνο αποσπασματικά καί μάλιστα μέσω τρίτων.
Μακάρι να είχαμε λοιπόν τέτοιους «προδότες» σαν τον Κόλλια!ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)