«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Α.Κόλλιας-Μηλιγγοί-Σλαύοι-Αρβανίτες


ο κόλλιας δεν έχει καμια θεωρια για τους μηλλιγγούς απλά με αφετηρία την ετυμολογία του ονόματος, η οποία στέκει πολύ καλά, κάνει ένα υπενηγμό σχετικα με την πιθανή καταγωγή τους, φυσικά αναφερει σε όλοκληρο το βιβλίο του το θέμα του μη άμμεσου εκχριστιανισμού σαν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των αρβανιτών, μαζί με αρκετα άλλα.
Από τη στιγμή που για τους μηλλιγγούς γνωρίζει το θέμα του να μη δεχτούν το χριστιανισμό αμέσως και αφού οι αρβανίτες συμπεριφέρονταν το ίδιο και το όνομα μηλλιγγοί μπορεί να το ετυμολογήσει από την αρβανίτικη,τότε ρίχνει στο τραπέζι την υποψία του επισημαινοντας μας ο ίδιος οτι δεν είναι ιστορικά αποδεδειγμένο και θέλει ψάξιμο.
Τώρα σε γενικές γραμμές το βιβλίο του κόλλια σκοπό έχει να αποδείξει ότι ή καταγωγή των αρβανιτών είναι από τους πελασγούς και ότι οι ιλλίριοι έιναι πελασγικό φύλλο. δεν δέχεται την ινδοευρωπαική θεωρία και υποστηρίζει ότι οι κάθοδος των δωριέων και παλιότερα των πελασγών εγινε από την περιοχή της ιλλιρίας.
Αναφέρω τα παραπάνω για να πάρετε μια ιδέα σχετικά με το πού το παει ο κόλλιας, δε σημαινει ότι τον ασπάζομαι σε όλα όσα λέει.ο κόλλιας είναι αρβανίτης.
καταφέρνει κατ'εμέ να αποδείξει ότι οι αρβανίτες εβρέθηκαν νωρίτερα από τον 14 αιώνα στον Ελλάδικό χώρο, τον 9-10 αιώνα.Φυσικά η μεγάλη κάθοδος έγινε το 14΄.Λέει επίσης ότι πολλές φορές γίνεται σύγχηση από τους διάφορους ερευνητές σχετικά με τοπωνύμια, κύρια ονόματα κτλ. πολλοί είναι αυτοί που ότι δεν ειναι τούρκικο το ανάγουν σε σλάβικο.και έχει δίκιο.Ξέρω από ιδίας άποψης ετυμολογίες (σλάβικες) ονομάτων που δίνουν ιστορικοί με άκρως γελοίες ερμηνείες(ψάρια στο βουνό πχ.), ενώ στα αρβανίτικα κουμπωνουν γάντι.Και δε πιστεύω κανείς να πιστεύει στην έρευνα του vasmer(αυτόν τον αναφέρω εγώ) αν ειναι έρευνα αυτή.όπου έπιασε τα τοπωνύμια περιοχών της Αιτ/νιας(ασχολήθηκα προσωπικά)και έβγαλε συμπέρασμα ότι υπάρχουν 93 σλάβικα.??? και σε πρώτη ματιά του αφαιρώ τα 25 για πλάκα, είναι τούρκικα καθαρά ή αρβανίτικα.Φανερό ότι εβαλε τα ονόματα δίπλα σε ότι σλάβικη λέξη βρήκε στο λεξικό για να καλύψει την θεωρία του.Αυτός δε λεει πως δεν υπάρχει καθαρός Ελληνας σήμερα?ότι εκσλαβίστικαν όλοι?
Από το βιβλίο του κόλλια μπορει κανείς να αντλήσει αρκετά στοιχεία και αποδείξεις για τη βυζαντινή περίοδο (των αρβανιτών) την τουρκοκρατία τις διάφορες φάρες και τις περιοχές που κατοίκησαν,θα δεί τότε όποιος διαβάσει ότι το κομματι της ιστορίας αυτό με τους αρβανίτες δεν διδάσκετε στα σχολεία όπως θα έπρεπε.
Εγώ δεν δηλώνω τυφλή υπακοή στο κολλια αλλά βλέπω οτί κάπου έχει και δίκιο και δε μιλάω για κατωγή από πελασγούς κτλ. (δεν ειναι του παρόντος άλλωστε)αλλά για τόπους επίκοισης και ιστορική τους πορεία τουλάχιστον από το 14'αιώνα.
Μου ζητήσατε αν μπορώ να ανεβάσω και άλλες σελίδες του βιβλίου.Δε νομίζω ότι χρειάζεται καθώς όπως θα είδατε στο βιβλίο αυτό ο κολλιας εκ παραδρομής ασχολήθηκε με του μηλλιγγούς.
Συγχωρέστεμε για την αναφορά μου αυτή στο κολλια αλλά το έκρινα απαραίτητο για να καταλάβετε περι τίνος μιλά ο κόλλιας και τι πρεσβεύει.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7:%CE%9C%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%AF
Συζήτηση:Μηλιγγοί - Βικιπαίδεια
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.235
ΒΛΕΠΕ:Μηλιγγοί

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)