«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

Αθήνα-Τίρανα: Κίνδυνος!


ΥΠΑΡΧΟΥΝ περιθώρια για «θαύματα» στην Αλβανία; Είναι εκπληκτική η ευκολία και η επιπολαιότητα με την οποία τόσοι και τόσοι «επώνυμοι» προτείνουν «λύσεις»: τη στρατιωτική εισβολή απείλησε ο κ. Παπαθεμελής και δεν απέκλεισε ο κ. Εβερτ, λες και είναι αναγκαίο να μετατρέψουμε εμείς εδώ από την Αθήνα ένα δραματικό αλβανικό πρόβλημα σε θέμα αντιπαράθεσης της αλβανικής πλειοψηφίας με την ελληνική μειονότητα, δίνοντας επιχειρήματα σε όσους επιδιώκουν, εκεί, μια τέτοια έξοδο σωτηρίας και εδώ μια «ευκαιρία» για την «απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου». Είναι επίσης εκπληκτική η άνεση με την οποία ορισμένοι διατάσσουν ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά τον Μπερίσα για το τι πρέπει να κάνει και όλους τους άλλους, πώς και με ποιους οι Αλβανοί πρέπει να σχηματίσουν κυβέρνηση, πότε και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να προχωρήσουν σε εκλογές. Αυτές οι απειλές και αυτές οι συστάσεις ένα μόνο αποτέλεσμα μπορεί να έχουν: να απαγορεύσουν, καθιστώντας την ύποπτη, κάθε ελληνική διαμεσολάβηση.
Ορισμένες συλλογικές ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες, που σωστά η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να κινήσει, δεν αποκλείεται να διευκολύνουν θετικές εξελίξεις στα Τίρανα έστω και αν στο μεταξύ χυθεί αίμα. Οι προϋποθέσεις είναι όμως τρεις: να συνοδεύονται από συγκεκριμένη χρηματοδότηση που θα έδινε σε όλα τα θύματα των «πυραμίδων» την ελπίδα κάποιας προσωπικής σωτηρίας· να οδηγούσαν σε δημοκρατικές διαδικασίες που δεν θα αγνοούν την αλβανική πραγματικότητα και τη θεσμική υπανάπτυξη της χώρας· και να περιελάμβαναν και τις αναγκαίες διευθετήσεις για την εξασφάλιση της γενικότερης σταθερότητας στην γενικώς ανάστατη περιοχή.
Ορισμένες υπενθυμίσεις είναι πάντως απαραίτητες για μια κάποια κατανόηση του αλβανικού δράματος που αναγκαστικά ενδιαφέρει άμεσα και τη χώρα μας.
Η πρώτη αφορά το παρελθόν. Η Αλβανία δεν είναι μια από τις χώρες του τέως «υπαρκτού». Είναι η πιο τραγική. Οι ηγέτες της την οδήγησαν από ρήξη σε ρήξη σε μια κατάσταση απόλυτης διεθνούς απομόνωσης, πλήρους εξόντωσης κάθε διαφορετικής νοοτροπίας, απίστευτης οικονομικής υπανάπτυξης. Οσα ζει σήμερα δεν είναι συνέπεια της αλλαγής. Είναι συνέπεια του αλβανικού «υπαρκτού».
Η δεύτερη αφορά τους διαδόχους. Δεν είναι (δυστυχώς) αλήθεια ότι έχουμε να κάνουμε απλώς με έναν κακό Μπερίσα και καλούς δημοκράτες αντιπάλους του. Η κακοδιαχείριση (και τα σκάνδαλα) ήταν και δικό τους επίτευγμα, όπως το απέδειξε η αλόγιστη χρήση, συχνά για ιδιωτικές τσέπες, του μεγαλύτερου ποσοστού της πρώτης ξένης βοήθειας προς τη χώρα. Και σήμερα, το φαινόμενο των παρατραπεζών και των «πυραμίδων», που οδήγησαν στην κρίση, δεν είναι αποκλειστικά κυβερνητικό. Τα «διαπλεκόμενα συμφέροντα» αφορούν και άλλες δυνάμεις, τις περισσότερες. Φθάνουν ώς τις ελληνικές πόλεις όπου Αλβανοί, και ανάμεσά τους πολλοί Βορειοηπειρώτες, επένδυσαν τεράστια ποσά μέσω κάθε λογής κυκλωμάτων. Χωρίς εμείς οι «υπέροχοι» να τους προστατεύσουμε.
Η τρίτη αφορά τον χαρακτήρα της εξέγερσης. Η βία και η νοθεία των εκλογών του 1996 δεν προκάλεσε κάτι, έστω και σε μικρογραφία, το ανάλογο. Το προκάλεσαν οι «πυραμίδες», όπου οι διάφορες συμμορίες (ή όπως κακώς αποκαλούνται και μάλιστα σε ανύπαρκτο ενικό «μαφίες») ήταν ενεργά παρούσες ως οργανωτές του οικονομικού εγκλήματος, ενώ τώρα μετέχουν ενεργά στα γεγονότα. Ούτως ή άλλως οι εξεγερμένοι του Αυλώνα ή του Αργυρόκαστρου, που αξιώνουν άλλη κυβέρνηση, δεν προτείνουν συγκεκριμένη λύση, που προφανώς δεν έχουν καν συλλογικά φανταστεί.
Οι εκπρόσωποι της αλβανικής αντιπολίτευσης αλλά και οι πολιτικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μειονότητας έχουν αποφύγει ώς τώρα τις λεκτικές υπερβολές ή έστω κάποια οργανική ταύτιση με τους εξεγερμένους, που ακόμη και το πολιτικό τους αίτημα (αλλαγή κυβέρνησης) συνδυάζεται πάντα με τη χαμένη τους αποταμίευση και όχι, ώς τώρα, με κάποιους άλλους δηλωμένους επαναστατικούς στόχους, που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ξενόφοβοι και εθνικιστικοί. Είναι και αυτός ένας αποφασιστικός λόγος που θα έπρεπε να πείσει όλους, τουλάχιστον στην επιπόλαιη Αθήνα, να μη λένε επικίνδυνα λόγια στον αέρα.
ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ | Κυριακή 9 Μαρτίου 1997

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)